ကုမ္မာရ၊ ဘဒ္ဒန္တ

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်
ဘဒ္ဒန္တ ကုမ္မာရ မဟာထေရ်
နွံပိုန် ဘာပလိုတ် ကွာန်ကအ်ဇြဲ
သၠးဂၠံဂဝ် မာံဘကျာန်
(1929-10-07)အံက်တဝ်ပါ ၇၊ ၁၉၂၉
ကွာန်ကအ်သိုက်
စုတိ နဝ်ဝေမ်ပါ ၃၀၊ ၂၀၀၉(2009-11-30) (အာယုက် ၈၀)
ဘာပလိုတ် ကွာန်ကအ်ဇြဲ
ဟိုတ်မစုတိ အာယုက်ဇၞော်
ကောန်ဂကူ ဂကူမန်
ဂယိုင်လမျီု နွံပိုန်ဘာ
မဒယှ်တဴ ပတန်သာသနာ ဘာပလိုတ် ကွာန်ကအ်ဇြဲ
မိမ နာဲဝေါန် မိစိုပ်

ဘဒ္ဒန္တကုမ္မာရ မဟာထေရ် နွံပိုန် ဘာပလိုတ် ကွာန်ကအ်ဇြဲ ပွိုင်ဍုင်ကျာ်မြဟ်ဝွံ ဒှ်မၞိဟ်ဇာတိ ကွာန်ကအ်သိုက် ပွိုင်ဍုင်ကျာ်မြဟ်တုဲ နူအခိင်မကလိဂွံ (၆) ဝှ်ဂှ် ဒါယကာ နူဘာပလိုတ် ကွာန်ကအ်ဇြဲ နိမန်နင် ကဵုဒှ် နွံပိုန်ဘာရ၊၊ ကျာ်ဇၞော်ဝွံ ကိစ္စဗဂဵုလဟဵုသာသနာ ပ္ဍဲဘာပလိုတ်ဂှ် အာဂတပၠတရဴတုဲ ဒက်ပ္တန်စေတဳ၊ ထၜုတ်သီ၊ သြိုင်ခၞံဘာဇၞော်၊ သြိုင်ခၞံ ဇြပ်သဘင်ဓရ်ရ၊၊

ပထမအဝဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ပ္ဍဲသက္ကရာဇ် ၁၉၂၉ အံက်တဝ်ပါ ၇ (၁၂၉၁ ဂိတုဝှ် (၅)မံက်) တ္ၚဲစန်ဂှ် အလံင်ကျာ်ဇၞော်ဘဒ္ဒန္တကုမ္မာရ သၠးဂၠံဂဝ် ပ္ဍဲသ္ၚိကၟိန် နာဲဝေါန် မိစိုပ် ပ္ဍဲကွာန်ကအ်သိုက် ပွိုင်ဍုင်ကျာ်မြဟ်ရ၊၊ မိမၜါ ခုတ်ကဵုယၟု မာံဘကျာန်၊၊ ပၞောဝ်ကောဒေအ် သီုဖအိုတ် (၁၁) တၠဂှ် ညးဒှ် ကောန်ဇၞော်အိုတ်ရ၊၊

မာံဘကျာန် စိုပ်အဝဲမံင်ဘာဂှ် မိမၜါ အာပအပ်ကဵုမံင်ဘာ လကျာ် ပ္ဍဲဇရေင် ကျာ်ဇၞော်အစာ ဘဒ္ဒန္တအရဳယဝံသ ဘာကအ်သိုက် ကွာန်ကအ်သိုက်ဂှ်ရ၊၊ နူဘဝကွးဘာ ပထပိုယ် နူဘဝထပိုယ် ကာလစိုပ် သက္ကရာဇ်ဍုင် ၁၃၂၇ ဂိတုဒဂိုန် (၁၂) မံက် သ္ၚိသဝ် နူဂယး (၉) နာဍဳ ၁၀ မိနေတ်ဂှ် နာဲလုင် ဇာတိကွာန်ကြေဝ်ဏာ အုံပလိုတ် ဒုင်ဒါယကာပစ္စဲပန်တုဲ ဂွံအာစိုပ် ဒဒှ်ဘဝခမဳ ပ္ဍဲခဏ္ဍသီ ဘာကအ်သိုက် ကွာန်ကအ်သိုက် ဇရေင်အစာဥပ္ပဇ္ဇျာဲ ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ဘဒ္ဒန္တ အရဳယဝံသ ရ၊၊

နကဵုဘဝခမဳ တန်တဴ ပ္ဍဲဘာကအ်သိုက် ကလိဂွံ (၆) ဝှ်တုဲ ဂကောံဒါယကာ ကွာန်ကအ်ဇြဲ ဘာပလိုတ်ဂမၠိုင် မပ္တံ နာဲညဳ၊ နာဲကျောက်၊ နာဲလဝ်က၊ နာဲမနဳ၊ နာဲဟဏိင်၊ နာဲဟအေမ် တအ် ညးဂမၠိုင် မိက်ဂွံယိုက်ဒိုက်သာသနာ မိက်ဂွံဒုင်ဂိုင်ကေတ် ဒၠောအ်ဗ္တောန်တုဲ ပ္ဍဲဗုဒ္ဓသာသနာ ၂၅၁၆ သက္ကရာဇ်ဍုင် ၁၃၃၄ ဂှ် က္ညနိမန်ဏာ ခမဳနာဲကုမ္မာရ သွက်ဂွံဂ္ဇအ်ဘာ ပ္ဍဲဘာပလိုတ် ကွာန်ကအ်ဇြဲရ၊၊

လဟဵုပတိုန်ဒတန်သာသနာ ဘာပလိုတ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

တၞဟ်န မၞိဟ်ဒေဝတဴဂမၠိုင် ဂွံလ္ၚောဝ်ပူဇဴတုဲ ပ္ဍဲသၞာံ ၁၃၄ ၁ ဂိတုမာ်ဂှ် ဒက်ပ္တန်လဝ် ကျာ်စေတဳမွဲတၞုင် ပ္ဍဲဘာဂှ်ရ၊၊ ပ္ဍဲသၞာံ ၁၃၆၂ ဂိတုမာ်ဂှ် တၞဟ်နခမဳဂမၠိုင် ဂွံပတုဲပါတိမုက်တုဲ ထၜုတ်လဝ် ခဏ္ဍသီမွဲရ၊၊ ပ္ဍဲသၞာံ ၁၃၆၃ ဂိတုပသာ် (၅) မံက် တ္ၚဲဗြဴဗ္တိဂှ် သြိုင်ခၞံဗဒှ် ဘာဇၞော်၊၊ ပ္ဍဲသၞာံ ၁၃၇၁ ဂိတုကထိုန် (၁၃)မံက် တ္ၚဲစန် သြိုင်ခၞံဗဒှ် ဇြပ်သဘင်ဓရ် သုဓမ္မာမွဲရ၊၊ ဇြပ်သဘင်ဓရ်ဂှ် ကလိဂွံၜိုတ်ကဝက်ဂှ် ကျာ်ဇၞော်ပဝ်စဴအာသွဝ် ပ္ဍဲသၞာံ ၁၃၇၁ ဂိတုမြေက္ကသဵု (၁၄) မံက် (၂၀၀၉ ဂိတုနဝ်ဝေမ်ပါ ၃၀)တ္ၚဲစန် အခိင်နူဂယး (၈) နာဍဳ ကဵု (၄၀) မိနေတ်ရ၊၊ အခိင်မကလိလောန်စဴအာသွဝ်ဂှ် ညးကလိဂွံအာယုက် (၈၁) သၞာံ ဝှ်သိက္ခာ (၄၄) ဝှ်ရ၊၊

နိဿဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

လိက်အုပ် - လိက်ကၞပ် စၟတ်သမ္တီ သဘင်ဖျဴသွဝ်