မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

က္လောက်သယောက်၊ လိက်တၟအ်

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
လိက်တၟအ်က္လောက်သယောက်
ဗီုရုပ်လိက်တၟအ်က္လောက်သယောက်
ကိရိယာ တၟအ်
မချူလဝ် နကဵုဘာသာမန် ကေုာံ ပါဠိ (ပါဠိဗှ်ဂွံ ညိည)
မခၞံဗဒှ်လဝ် အေဒဳ ၁၀ ဗွဝ်ကၠံ
သၞာံမဂွံဆဵုကေတ် ပ္ဍဲဗဒါဲသီ ဘာဂြိုပ်
ဒၞာဲ ဍုင်ကျောက်ဆည်
ပရူပရာ စၟတ်သမ္တီ သြိုင်သီ ကေုာံ မဒါန်
Lockerbie is located in Myanmar
Lockerbie
Lockerbie
ဒၞာဲ လိက်တၟအ်မၞုံ


လိက်တၟအ်က္လောက်သယောက် (Burmese; ကျောက်ဆည် မွန်ကျောက်စာ) ဝွံ ဂွံဆဵုကေတ် ဗဒါဲသီ မၞုံ ပ္ဍဲဘာဂြိုပ် (တောရကျောင်း) ဗဒါဲ ကျာ်နိဗ္ဗာန်သတိက်ရ၊၊

လိက်တၟအ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

၁၊ ၊၊ ဝ ၊၊ ဝေါအ် ဨယ် မဟာထေရ် - -

၂၊ လောင် ကာလ် ဨယ်တ္လူင် ဒၟောင် (ဟန်)

၃၊ က္လောက်သယောက် ဝေါ(အ်) [ဨယ်]

၄၊ မုနသ် မဟာထေရ် ဗုကာမ် ဨယ် မု

၅၊ နသ် သၟိင်ဂေါဟ်၊၊ မဨယ် [စြော]င်

၆၊ ဗဒ္ဓသိမ် ဝေါအ် တိန်လူ[ယ်]ဇြ(အ်)

၇၊ ကုဨယ် မက္လောည် (ကုကျေက်)

၈၊ ဝေါအ် ပိည္ဇင် မဟာ(ဒေ)ဝ် (၊ၝ ဍေ)

၉၊ ဟ်၊ ၝောအ်ဍေဟ်၊ လွ[အ် ေ]ဍဟ်၊ - -

၁၀၊ ၝောအ် ငလွောယ်၊ (ယဝါင် ကောန်)

၁၁၊ ငမြိက်၊ ငဂန်ဒါ၊ ဂေါ(ဟ် ဒ) ဨ

၁၂၊ ယ် စုတ်[ေ]ကလ်၊ [ကုေ]ကျက်- -

၁၃၊ မက္လောည် တိလူယ်ဇြ[အ်]ကု[အ်] ဨ

၁၄၊ ယ် တိဗ္ငအ် မဟာဒါန် ၇ ဗၞင်(ကရ်)

၁၅၊ မကောန် သမ္ဗေင် ဒ ေ[လ]င် ကေ

၁၆၊ လ် ကုဨယ်[ဂေါဟ်စိ ဨယ် ]ေ

၁၇၊ ကလ် ကုကျေက် ကုမ် ရာသိ

၁၈၊ ပိုန်ဂေါ[ဟ်] ေ[ဇ]န် ပူဇာ[ဝ်] - မ

၁၉၊ [ေ]က[လ်] - [စရိ]တ် ကု သ[ကလ]

၂၀၊ [သတွ ဂုံ]လိုင်ဒ၊၊ ဝ ၊၊

၂၁၊  - -  -  - -  (ကတ) -  -  -

၂၂၊  - -  -  - -   (န) -  - - 

နကဵုလိက်မန်ခေတ်လၟုဟ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

(၁ - ၅) ၊၊ ဝ ၊၊ ဝွံ အဲ မဟာထေရ် - - လောင် ကာလ အဲကၠုင် ဒၟံင် (ဟန်) က္လောက်သယောက် ဝွံ အဲမၞုဟ် မဟာထေရ် ဗုကာံ အဲမၞုဟ် သၟိင်ဂှ်၊၊ မအဲ သြိုင်ဗဒ္ဓသိမ်

(၅-၈) ဝွံဒလာဲဇကု [အဝဲတၟာ ဇကု] အဲမကၠောန် ကုကျာ်

(၈-၉) ဝွံပိည္ဇင် မဟာဒေဝ်၊ မဍေဟ်၊ မိဍေဟ်၊ လွအ်ဍေဟ်၊ (၁၀-၁၂) မိ ငလွောယ်၊ ယဝါင်၊ ငမြိက်၊ ငဂန်ဒါ ဂှ်ရ၊

(၁၁-၁၃) အဲစုတ်ကဵု၊ ကုကျေက်မကၠောန် ဒလာဲဇကုအဲ

(၁၄-၁၇ ) တိဗ္ၚ မဟာဒါန် ၇ ဗၞင်ကရ် မကောန် သမ္ဗေင်[ညးဇၞော်]ဒလေင် ကဵုကုအဲဂှ်စိ အဲကဵု ကုကျာ်

(၁၇-၂၀) ကုမ်ရာ သိပိုန်ဂှ် ဇိုန်ပူဇဴ - မကဵု စရိတ် ကုသကလသတွဂမၠိုင် [အိုတ်သတ်ခပ်သိမ်] ရ၊၊ ဝ ၊၊

(နာဲဗဳထဝ် မန်ဇြာ မကၠာဲလဝ်)

ဗီု ဦးချစ်သိန်း မကၠာဲလဝ် ဗီုဗၟာ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဤ ငါမဟာထေရ် - - - လောင်သည် ဤကျောက်ဆည်တွင် သီတင်းသုံးနေသော ကာလ၌ (၃) ပုဂံမဟာထေရ်ကို ငါလျှောက်ထား၏၊၊ ထိုမင်းကို(လည်း) ငါပန်ကြား၏၊၊ ဤဗဒ္ဓသိမ်ကို ငါဆောက်လုပ်၏၊၊ ငါ၏အကျိုးငှါ (၆) တည်လုပ်သော ဤဖုရား၌ ပဉ္ဇင်းမဟာဒေ၏ အဖ၊ သူ၏အမိ၊ သူ၏အဖိုး - - (၉) င လွောယ်၏ အမိ၊ ယဝါင်၊ ငမြိက်၏သား၊ ငဂန်ဒါတို့ကို ထည့်သွင်းပါဝင်စေ၏၊၊ (ဝါ) ကူညီ လုပ်ကိုင်စေ၏၊၊ (၁၂) ငါ၏ အကျိုးငှါ တည်လုပ်သောဖုရား - - အား သံဗျင်ဒလေင်၏သား ငါ့အား ပေးသော မဟာဒါန်လယ်ခုနှစ်ပယ်ကို (၁၆) ဖုရားအားပင် ငါလှူ၏၊ ကုသိုလ်၏ အဖို့ကို အလုံးစုံသော သတ္တဝါအပေါင်းတို့အား အမျှပေးဝေ ပူဇော်ပါ၏၊၊

(နူကဵု မွန်ကျောက်စာပေါင်းချုပ်)

မပသောင်ဝေါဟာတၟေင်ဂမၠိုင်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

က္လောက်သယောက်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ယၟုဍုင်၊ တ္ၚဲဏအ် ဗၟာတအ် ကော်စ ကျောက်ဆည်၊၊ တၟအ် ဂှ် ဗၟာတအ် ကော်ဒၟံင် က္လောက်/ ကျောက် နူတၟာလအ်ရ၊၊ လ္ၚတ်ရံင် မအရေဝ် တိဗက်တဝ်ဘာမာတမၠာ (Proto-Tibeto-Burman: PTB) မဒှ်တမ်ဗဳဇ အရေဝ်မ္ဂး မအက္ခရ် မဂွံအဓိပ္ပါယ် တၟအ် (stone) ဂှ် ညးတအ် ကော်စ *rak (ရက်) ရ၊၊ ဒုင်သဇိုင် ကုအရေဝ်ဗၟာ ခေတ်ဗုကာံတုဲ *luk / luŋ လေဝ် ညးတအ် စုတ်လဝ် ပ္ဍဲတမ်ဝေါဟာရ တိဗက်တဝ်ဘာမာတမၠာ ကီုရ၊၊ = ပိုယ်တအ် လ္ၚတ်ရံင် ပ္ဍဲဂကောံအရေဝ် သြသထြောအေရှတေတ် (Austroasiatic language) မဒှ်အရေဝ် တမ်မူလ ဂကူမန်ဂှ်မ္ဂး တၟအ် ဂှ် အရေဝ်တမ် *t2mɔʔ ရ၊၊ ပါဲနူဂှ် ပ္ဍဲအရေဝ် ဂကောံဗဟၞရေတ် (Bahnric) မၞုံ ပ္ဍဲအိန္ဒိယတအ်ဂှ် ဝေါဟာရ တၟအ်ဂှ် *luk လေဝ် ကော်ကီုရ၊၊ မအရေဝ် ဗဟၞမ္ဂး krɔəp ရမ္သာင် ကြပ်တုပ်ဒၟံင် ကု က္လောက် ဂှ်ရ၊၊ ပ္ဍဲမန်ဂှ် ပါဲနူ တၟအ် တုဲ ကြေဟ် နကဵုမအရေဝ် ခေတ်တၟိဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ကၠးကၠးရ၊၊ ကြေဟ်ဏအ် ကၠုင်နူ အရေဝ်မန်တြေံ က္လောက် ဒှ်မာန်ရ၊၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ က္လောက် ဝွံ ဒှ်ဝေါဟာရ ဗၟာဇေတ်တ်ဟွံသေင် ဒှ်ဝေါဟာရ မန်မွဲကီုရ၊၊

သယောက် ဂှ် အစာဘရှင် ဟီု မန်တ္ၚဲဏအ် ဟီု စရံက် သယောက် - စရံက် - ကရံက်၊၊ ပိုဲဂွံဆဵုကေတ် ကရံက်ဍာ်၊၊ မအရေဝ် ကရံင်ဍာ် ဂှ်လေဝ် ကၠုင်နူဏအ်ကီုရ၊၊ ကရံက်ဍာ် ပ္ဍဲကၟဳ ကဵု ကရံင်/မြံင်ဍာ် ပ္ဍဲတိဂှ် မအရေဝ် ၜါဏအ် ဒှ်ကၠုင် မွဲမအရေဝ်ရ၊၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ အဓိပ္ပါယ် က္လောက်သယောက် ဝွံ တၟအ်စရံက်/ တၟအ်ကရံက် မဒှ်ယၟုမန်ဇေတ်တ် နူခေတ်တမၠာတေအ် မွဲရ၊၊ က္လောက် ဂှ် ဗၟာလွဳစ ကျောက်၊ ကရံက် ဂှ် ဗၟာကေတ်အဓိပ္ပါယ် မတန်ကၟိုန်တုဲ ယၟုဍုင်ဂှ် အခိင်လၟုဟ် ဗီုဗၟာ ဒှ်အာ ကျောက်ဆည် ရ၊၊

တိန်လူယ်ဇြ(အ်)ကုဨယ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဒလာဲဇကုအဲ မအရေဝ်ဝွံ အစာလိက်တၟအ် ခေတ်အဆက်ဆက်တအ် ပ္တိတ်အဓိပ္ပါယ်ဟွံဒးကၠုင်လဝ်ရ၊၊ ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၃ မဂွံဆဵုကေတ် လိက်တၟအ် မ္လစ်သာ ပ္ဍဲပၞောန် ၂၂ ဂှ် (ဨယ်ကုန္ဒံ ရုပ်ကျာက် ဒုန်လူယ်ဇိကႝုဨယ်) တုဲ အစာဘရှင် ကၠိုဟ်အာ အဓိပ္ပါယ် ဒုန်လူယ် နကဵုအရေဝ်မန်ခေတ်လၟုဟ် ဒလာဲ၊ ဒလာဲဂှ် နကဵုလိက်မန်ခေတ်လၟုဟ် ဟိုတ်မဂွံဆဵုကေတ်ဒၟံင် ဒလာဲဗဒါဲ တုဲ ညံင်ကဵု အဓိပ္ပါယ် မတိတ်ဒၟံင် ဗ္ဒဗဒါဲ ရ၊၊ ဆဂး ဒုန်လူယ်ဇိကႝုဨယ် ပ္ဍဲဒၞာဲဏအ်ဂှ် မဂွံအဓိပ္ပါယ် မတုပ်ကုဇကုအဲ ရ၊၊

ပိည္ဇင် မဟာ(ဒေ)ဝ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ပိည္ဇင်မဟာဒေဝ် ဂှ် အစာဇၞော် ဦးချစ်သိန်း ညးကၠာဲလဝ် ပဉ္ဇင်းမဟာဒေ မဂွံအဓိပ္ပါယ် ခမဳမၞုံယၟု မဟာဒေ ရ၊၊ ပိည္ဇင် ဝွံ ဒှ်မအက္ခရ် ၜါမ မလ္ဇံက်လဝ် ပိည် ကဵု ဇင် ပိည် ဂှ် မကၠုင်နူပါဠိ ပုည တုဲ ဇင် ဂှ် ဗွဲစၟတ် ဇုန် မဂွံအဓိပ္ပါယ် ဇိုန် ပိည္ဇင် ဂှ် ပိုန်ဇိုန် ရဴသာ်ဝွံ ဂွံအဓိပ္ပါယ်ရ၊၊ မဟာဒေဝ် ဝွံ ကၠုင်နူပါဠိ မဟာဒေဝ မဂွံအဓိပ္ပါယ် သၟိင်ဇၞော်ရ၊၊ ပ္ဍဲဍုင်ဗုကာံ စဵုကဵု စိုပ် သၞာံ ကြဴနူ ၄၄၁ ညိဂှ် ဨကရာဇ် ဂှ် ညးကော် မဟာဒေဝ် ရ၊၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ဝေါအ် ပိည္ဇင်မဟာဒေဝ် မဂွံအဓိပ္ပါယ် ဣဝွံ မဒှ်ကုသိုလ် သၟိင်ဨကရာဇ် ရ၊၊

သကလသတွ ဂုံလိုင်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

သကလ (ပါဠိ) အိုတ်သီု သတွ (ပါဠိ) သတ် - သကလသတွ သတ်ဂကူအိုတ်သီု၊၊

နိဿဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ချစ်သိန်း (ဦး) မွန်ကျောက်စာပေါင်းချုပ်