ကျာန်သိၚ်၊ နာဲ

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်
နာဲကျာန်သိင်
Kyin-Sein.jpg
ဗီုရုပ် နာဲကျာန်သိင်
သၠးဂၠံဂဝ် ကျာန်သိင်
(1951-08-01)အဝ်ဂေတ် ၁၊ ၁၉၅၁
ကွာန်ပါင်ကၟာ
စုတိ ဇာန်နဝါရဳ ၅၊ ၁၉၇၅(1975-01-05) (အာယုက် ၂၃)
ဝါကၟာဆေက်
ဟိုတ်မစုတိ ပြဟ်လလုဲ ပ္ဍဲပေါဲဗတိုက်
ကောန်ဂကူ ဂကူမန်
ဂယိုင်လမျီု သၟာပၠန်ဂတး သွက်ဗၠးၜးကောန်ဂကူမန်
မဒယှ်တဴ ကမ္မတဳပွိုင်ဍုင်မုဟ်ဍုင်
ဗော် ဗော်ဍုင်မန်တၟိ
မိမ နာဲလှကျေ မိအေထ၊၊


နာဲကျာန်သိင် (ဗၟာ - ကျန်စိန်) (ၜံင် ဂိတုအဝ်ဂါတ် ၁၉၅၁ - စုတိ တ္ၚဲအဒိုတ် ဇာန္နဝါရဳ ၅၊ ၁၉၇၅) ဒှ်သ္ဂံင် ကောန်ပၞာန် သွက်ဗၠးၜးဂကူမန် မဒှ်ကောန်ဗော်ဍုင်မန်တၟိ နကဵုလျိုင် ကမ္မတဳပွိုင်ဍုင် မုဟ်ဍုင်၊ အဃောမစှ်ေဒၟံင်တာလျိုင် ဒှ်ပေါဲဗတိုက် ကုပၞာန်အလဵုအသဳဗၟာ ပ္ဍဲကၟာဆေက် မၞုံပလိုတ် ကွာန်အခေါန်ဒေင် (တံခွန်တိုင်ရွာ)တုဲ ပြဟ်လလုဲအာရ။

မကတဵုဒှ်မၞိဟ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

နာဲကျာန်သိင်ဝွံ ကတဵုဒှ်မၞိဟ် ပ္ဍဲသ္ၚိကၟိန် သၟာဗ္ၚ ။ ယၟုအပါညး နာဲလှကျေ မိညး မိအေထ ။ ညးဒှ်ကောန်ဇၞော်အိုတ်တုဲ ဒေအ်ညး သီုဖအိုတ် နွံ ၉ ။ ပၞောဝ်ကဵုဒေအ်ညးဂမၠိုင်ဂှ် နာဲသုန်ဓန်ဂှ် ဒှ်အစာချူလိက် အစာဝင် ကေုာံ မၞိဟ်မချဳဓရာင် သွက်အခေါင်အရာဂကူမန်မွဲရ။

ဘဝကောန်ၚာ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ညးကတဵုဒှ်မၞိဟ် ပ္ဍဲကွာန်ပါင်ကမာ ၊ ပွိုင်ဍုင်မုဟ်ဍုင်တုဲ ညးမံင်လဝ် ဘာတန် ၁၀ ပ္ဍဲဘာအလဵုအသဳ (အထက ၁၊ မုဟ်ဍုင်)၊ ကာလ ညးမကလိဂွံအာယုက် ၁၉ သၞာံ။

သၟာတဝ်စၞေဟ် သွက်ဗၠးၜးဂကူ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

အခိင် နာဲကျာန်သိင် မကလိဂွံအာယုက် ၂၀ ဂှ် ရန်တၟအ်ကဵု အခေါင်ဗၠးၜးကောန်ဂကူမန်တုဲ တိတ်အာ တိဍာ်ဗၠးၜး လုပ်ကၠောန် ပ္ဍဲဗော်ဍုင်မန်တၟိရ။ မဂွံယိုက်ဂၠေင် နဒဒှ် ကမ္မတဳပွိုင်ဍုင်မုဟ်ဍုင်ရ။

ပ္ဍဲအခိင်ဂှ် (သၞာံ ၁၉၇၄) အလဵုအသဳဗၟာ နေဝင်းတအ် နကဵုနဲဗျူဟာ မထပိုတ်ဇွောအ်မ၊ မထပိုတ်သြန်ဘဏ္ဍာ၊ မထပိုတ်အဆက်ကုညးဍုင်ကွာန်၊ မထပိုတ်ဒြဟတ်ပၞာန်ရဲပၠန်ဂတး မကော်ခဴစ ထပိုတ်ပန်ထပိုတ် (ဖြတ်လေးဖြတ်)ဂှ် သ္ဒးဖအိုတ်ထောအ် သပုန်တအ်ရောင်ဂှ် လလောင်တြးလဝ်ရ။ ဒၞာဲရဲပၠန်ဂတးတအ် မၞုံဂှ် ဒပ်ပၞာန်ဗၟာတအ် ထပက်မုက်ပၞာန် ဗွဲမဇၞော်ကဵုဒြဟတ်ရ။ သွက်ဂွံ ယိုက်ကပေါတ်ကရိယာပၞာန်၊ ဇွောအ်မပၞာန်တုဲ ဗက်ရပ် ညးဍုင်ကွာန် နဒဒှ်ပဝ်တာတုဲ ညးဍုင်ကွာန်တအ် ဒးဖေက်လကိုတ် ဒးပါဲဓလေတ်ဒၟံင် ဒပ်ပၞာန်ဗၟာအိုတ်ရ။ ညးပဝ်တာတအ်ဂှ် ပ္ဍဲမုက်ပၞာန်ဂှ် နဒဒှ်ခဒုင် ဍေဟ်တအ်လေဝ် ဍေဟ်တအ် စကာဒၟံင်ကီုရ။

ပ္ဍဲဂိတုဇာန္နဝါရဳ ၁၊ ၁၉၇၅ (မြေက္ကသဵု ၅ စွေက်)ဂှ် ဒပ်ပၞာန်ဗၟာတအ် ကၠုင်ဗိုင်ရပ်ဏာ မအံက်ညး နာဲလှကျေ ပ္ဍဲသ္ၚိညး နကဵုဒုဟ် ဟိုတ်ကောန်ဇကု မတိတ်ဂြိုပ် ပသပုန် ကုအလဵုအသဳဗၟာရ။ ဂတဂှ် ပန် တ္ၚဲ ပ္ဍဲဇာန္နဝါရဳ ၅ အခိင်လဒေါဝ်တ္ၚဲဂှ် ကမ္မတဳပွိုင်ဍုင် နာဲကျာင်သိင် ဒးအာလွဟ် ပ္ဍဲပေါဲဗတိုက် ကၟာဆေက်ဂှ် ဒးပြဟ်လလုဲအာရ။ ကောန်သ္ဂံင်ညးတအ် ကေတ်ဏာ ဇွညးဟွံဂတာပ် ဆလွဟ်ညးဟေင် ကေတ်ဏာဂွံရ။ တ္ၚဲယးဂတဂှ် ကောန်ပၞာန်ဗမာတအ် ဂေတ်စှ်ေကၠုင်မွဲဝါပၠန်တုဲ ညးတအ် ရေက်ကုတ်ကေတ်ဏာက္ဍိုပ် နာဲကျာန်သိင်တုဲ ဇွညးမဟၟဲက္ဍိုပ်ဂှ် ကောန်ပၞာန်ဗမာတအ် တိုပ်ထောအ်လဝ် ပ္ဍဲကရးဇိုင်ၜဳ ကၟာဆေက်ဂှ်ရ။ ကောန်ပၞာန်ဗမာတအ် ဂွံဏာက္ဍိုပ်ညးတုဲ အာဖ္ဍုန်စွံလဝ် လတူဒလိုင်ဇုတ် ပ္ဍဲသုသာန်မုဟ်ဍုင် ဟီုဂးဒၟံင် က္ဍိုပ်ရဲသပုန် (သူပုန်ဗိုလ်) ညးဍုင်ကွာန်တအ် အာကျောဝ်ဗဵုဒၟံင် သေဲသေဲအိုတ်ရ။ ကရောံဂှ် ကောန်ပၞာန်ဗမာနူ တမ်ဒပ် ၆၂ ဂှ် ကဝါ်နင် အပါနာဲကျာင်သိင် တုဲ ကဵုကၠုင်ကျောဝ်ဗဵု မုက်ကောန်ဂၠုညး အလန်လက်ကြဴအိုတ်ကီုရ။

နာဲသုန်ဓန် ရန်ကဵု ကောညးတုဲ ညးချူလဝ် ကဗျ မွဲပိုဒ်ဂှ်

မဒှ်ကၠောန်ဂၠု နူမအံက် - နာဲလှကျေ၊ မိအံက် - မိအေထ၊ ဇာတိကွာန် - ပါင်ကမာ၊ ပတိုန်ပယျင်ဒှ်ခမဳပ္ဍဲ ဘာကၠအ်ကြုက်၊ ကွာန်ပါင်ကမာ၊ ကာလညးပြဟ်လလုဲအာဂှ် တၠဂုန်အစာတိဿ ညးမဒှ်အနာဲကျာ်(ဘာကျာ်သြဳမည် ဍုင်လဂုင်) ကညကၠုင်ကဵုသဳ တွဟ်ဓဝ် ပ္ဍဲတ္ၚဲပကုသဵုပေင်ထပှ် ဂှ်ရ။

မာတ်ကာယဒးချိုတ်၊ လမျီုလေဝ်ဒးအိုတ်၊ ရန်တၟအ်ဟွံပၠိုတ်အာ။
က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်မန်တမၠာ၊ နွံလညာတ်သ္ၚောဲကၠာ၊ မန်ပိုယ်ဂွံတန်အာ။
ဂစာန်လ္ၚတ်ဂၠိုက်ဂၠာဲ၊ အာဲကၟာဲဂကူမန်၊ စဳကၠးညာန်ပညာ။
ကေက်သ္ကာကွတ်ပညာ၊ တဝ်စၞေဟ်ပၠန်ဂတး၊ ဗၠးၜးမန်သေင်ဟာ။

“သက္ကရာဇ်တ္ၚဲ လ္ၚီပိကၠံကၠာ ၁၂ ဒှ်ပၠန်
ခ္ဍဲသဳညန် ၂ မံက်တုန်သ္ကဲ ဒှ်တ္ၚဲအ္ၚာ
ပျာံတုန်ကၠာ ၂ နာဍဳတွံ ဒှ်ရဗ္တံ
“စာန်သိင်”ကော်စံ ပ္ဍဲဂၠံသြိုဟ်ချာဲ ကောန်ဗၠာဲမိရောင်။ ဒိ ပု အာ”