မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ကျွန်းတော်ကျွန်း၊ လိက်တၟအ်

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
လိက်ဍိုတ် ကျွန်းတော်ကျွန်း
ဗီုရုပ်မလိက် ဍိုတ်ကျွန်းတော်ကျွန်း
ကိရိယာ ဍိုတ်
မချူလဝ် နကဵုဘာသာ မန်
မခၞံဗဒှ်လဝ် အေဒဳ ၁၁ ဗွဝ်ကၠံ (လပါ်စ)
သၞာံမဂွံဆဵုကေတ် သက္ကရာဇ် ၁၉၆၀-၆၁
ကျာ်စေတဳတြေံ နူကျွန်းတော်ကျွန်း၊ မီးကျောင်းရဲနယ်၊ မကွေးခရိုင်၊
ညးမဂွံဆဵု ဦးဖုန်းကျော်
ပရူပရာ စၟတ်သမ္တီ ပတန်ကျာ်
Lockerbie is in southern Scotland.
Lockerbie is in southern Scotland.
Lockerbie
ဒၞာဲကွာန် ကျွန်းတော်ကျွန်း မနွံ

လိက်ဍိုတ်(ကျွန်းတော်ကျွန်း) (Burmese; ကျွန်းတော်ကျွန်းအုတ်ပြားစာ) ဝွံ ပ္ဍဲသက္ကရာဇ် ၁၉၆၀-၆၁ ဂှ် ဦးဖုန်းကျော် ညးမပဒတဴ ပ္ဍဲဍုင်လ္ဂုင် ဇာတိ နူ နတ်မောက် ဂွံဆဵုကေတ် နူ ကျာ်စေတဳမလီုလာ်မွဲ ပ္ဍဲကျွန်းတော်ကျွန်း၊ မီးကျောင်းရဲနယ်၊ မကွေးခရိုင် ရ၊၊

လိက်ဂှ် ချူလဝ် လတူဍိုတ် ပ္ဍဲအခိင်ကာလ ညးမပ္တန်ကျာ်ဂှ် ဒှ်မာန်ရ၊၊ သီုဖအိုတ် နွံ (၅) ပၞောန်တုဲ မဒှ်လိက် မရာဒနာ ဖိုလ်ညးမရီုလဝ် အစာညးတအ် ပ္ဍဲကေင်ကာ မဒက်ကျာ်ဂှ်ရ၊၊ ပ္ဍဲလိက်ဂှ် သက္ကရာဇ်ဂိတုတ္ၚဲ ဟွံမဲကီုလေဝ် ရံင်ကဵုဗီုပြင်မအက္ခရ်မ္ဂး လိက်ဂှ်တြေံ နူလိက်မဂွံဆဵုကေတ် ပ္ဍဲဍုင်ဗုကာံ ဗီုကဵု လိက်တၟအ်ကျာ်ယှိုဲသဳခုင်တအ်ဏီတုဲ ညးဗွဲမဂၠိုင်တအ် စၟတ်သမ္တီလဝ် ဒှ်လိက် ပ္ဍဲခေတ် သၟိင်အနဝ်ရထာရ၊၊ ရံင်ကဵု မအက္ခရ်တုဲ ဒှ်လိက် ကၠာနူ ခေတ်အနဝ်ရထာလေဝ် ဒှ်မာန်ရ၊၊

အရာစိုတ်မလုပ်စခိုဟ်အိုတ်လိက်ဏအ်ဂှ် ဒှ် ဒၞာဲမဂွံဆဵုကေတ်လိက်ဂှ်ရ၊၊ မီးကျောင်းရဲ ဂှ် နွံဒၟံင် ၜိုတ်လဒေါဝ် အကြာဍုင်ပြန် ကဵု ဍုင်ဗုကာံတုဲ နူကဵု ဍုင်ဗုကာံ ဒးစှ်ေကၠုင် ၜိုတ် ၈၈ တိုင်ပြင်င်ရ၊၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ နကဵုဝင် ဗုကာံ မဟီုလဝ် မန်စိုပ်အာ ဍုင်ဗုကာံ နဒဒှ်ဂၠုဲပၞာန် နူသဓီုဂှ် ရံင်ကဵုလိက်ဏအ်တုဲ ယုတ္တိ ဟွံမဲရ၊၊ ရံင်ကဵု လိက်ဝွံတုဲ ပ္ဍဲအခိင်ဂှ် ညးဒေသဂှ် ဒှ်ဒၟံင်ဂကူမန် ဖအိုတ်ရောင်ဂှ် ပိုယ်တအ် ဟီုမာန်ရ၊၊

လိက်ဂှ် မဂွံဆဵုကေတ် အတိုင်ဗွဲသၟဝ်ဏအ်ရ၊၊[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဝေါအ် လ္အတ်ကုန်သင်နာယ်မရုံ

မ်တရ်္လေစာရ်ဍေးဟ် ဍေဟ်မုစ်ဒ

သ် ကျာက် ဝိပါက်ရုံမ်ဝေါအ်

ဇန်ပုန် ကုအှမ္ဗောအ် အှအ်ဗာအ်

လ္အတ် ဝ  ဝ  ဝ ၊၊

နကဵုအဓိပ္ပါယ် ဗီုမန်ခေတ်လၟုဟ်မ္ဂး[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဝွံ အိုတ် ကောန်သင်နာဲ မရီုတၠဳအစာဍေဟ်၊ ဍေဟ်မိက်ဒှ်ကျာ် ဝိပက်ရီုဝွံ၊၊ ဇိုန်ပိုန် ကုအၝောအ် (မိ) အဘ (မ) ဖအိုတ်၊၊


အိုတ် ကောန်သင်နာဲ မရီု တၠဳအစာညးဝွံ ဖိုလ်မရီုလဝ်ဝွံ ညးမိက်ဂွံဒှ်ကျာ်၊၊ ဇိုန်ပိုန် ကဵုမိမညးတအ် သီုဖအိုတ်၊၊


နိဿဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ချစ်သိန်း (ဦး)၊ မွန်ကျောက်စာပေါင်းချုပ် ၁၉၆၅