မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ကွပ်အဇာမၞိဟ်

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ

ပ္ဍဲအရာပ်ဍုၚ်ကွာန်ပွဳပွူပိုဲတုန် အခါကာလလ္ၚတ်ဂၠိုက်ဂၠာဲရံၚ်မၞိဟ်ဂမၠိုၚ်မ္ဂး အတိုၚ်ဗွဲသၟဝ်တေအ် ကွပ်ကဵုကွပ် အဇာကဵုအဇာ ထေက်ကဵုသ္ဒးပါ်ခြာလေပ်လဝ်ရ။

ကွပ်အဇာမၞိဟ်တအ်ဂှ်[၁]

  • ကွပ်အဇာမၞိဟ်မဗှ်လ္ၚတ်လိက်
  • ကွပ်အဇာမၞိဟ်ကၠောန်ဒၟံၚ်ကမၠောန် ဟွံမဲကဵုပရေၚ်ဗှ်လ္ၚတ်လိက်
  • ကွပ်အဇာမၞိဟ်သာသ္ပအ်
  • ကွပ်အဇာမၞိဟ်သ္အဵုသ္အာ်

မဗှ်လ္ၚတ်လိက်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ပ္ဍဲကွပ်ဝွံ မူရဴလိက်ပတ် ဂကူဘာသာလဵုမွဲမလ္ၚတ်လ္ၚတ်၊ ပူဂိုလ်မၞိဟ်မနွံကဵုဇြဟတ် မဗှ်လ္ၚတ်လိက်ကဆံၚ်ဗၞတ်ဗ္ၜတ်မွဲမွဲဂှ် ကုပူဂိုလ်မွဲတၠ (ဝါ) ဂၠိုၚ်နူမွဲတၠဂှ် မိက်ဂွံသ္ဂးရ။ ပ္ဍဲမၞိဟ်မဗှ်လ္ၚတ်လိက်တအ်ဂှ် ယဝ်ဒးၜတ်ပ္တဝ်ကဵုမၞိဟ်ဟွံဗှ်လ္ၚတ်လိက်တအ်မ္ဂး ပ္ဍဲညးတအ်ဂှ် စပ်ကဵုဖိုလ်ပရေၚ်ချပ်ဗ္စာစၚ်ခြၚ်ဂမၠိုၚ် သာတုဲ ကြံၚ်မ္ၚိုဟ်ဇြိုဟ်နက်မံၚ်ရောၚ်ဂှ် ဗွဲအပြောံ ယျေဘုယျ ပိုဲသ္ဒးကၠိုဟ်ကၠးလဝ်ရ၊ ပ္ဍဲအလုံဂကောံမၞိဟ်ဗှ်လ္ၚတ်လိက်ဂမၠိုၚ်ပၠန် မၞိဟ်လ္ၚဵုတအ်ဂှ် ဗှ်လ္ၚတ်လိက်တုဲ ညးမွဲကေုာံညးမွဲ (ကေုာံ ညးကဆံၚ်သၠုၚ်နူဇကုကဵုဒှ် သဝ်နူဇကုကဵုဒှ်) ကြက်သဳကၠဳသၠာဲဂတးဒၟံၚ်လညာတ် ရေၚ်သ္ကအ်ကေၚ်နွံဒၟံၚ် ဒှ်မာန်ရောၚ်။

ကၠောန်ဒၟံၚ်ကမၠောန် ဟွံမဲကဵုပရေၚ်ဗှ်လ္ၚတ်လိက်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ပရေၚ်ဗှ်လ္ၚတ်လိက်ဟွံမဲကီုလေဝ် ကွပ်ဝွံမၞိဟ်မကၠောန်ဒၟံၚ်ကမၠောန်ဂှ် မိက်ဂွံသ္ဂးရ။ သ္ဂောံဟီုဂး ကော်ခဴစကမၠောန်ပ္ဍဲဒၞာဲဏအ်ဂှ် ကမၠောန်ပရေၚ်ကောန်ဂကူ (ဝါ) ကမၠောန်မနွံကဵုသြန်လုပ် အပ္ဍဲသ္ၚိကၟိန် (ဝါ) ကမၠောန်ပရေၚ်ကောန်ဂကူ ကမၠောန်မနွံကဵုသြန်လုပ် အပ္ဍဲသ္ၚိကၟိန် သီု (၂) သာ်ဂှ်မဒှ်တုဲ ကုဂကောံကရောံ ပူဂိုလ်မွဲတၠ (ဝါ) ဂၠိုၚ်နူမွဲတၠဂှ် မိက်ဂွံသ္ဂးရ။

မၞိဟ်သာသ္ပအ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ပရေၚ်ဗှ်လ္ၚတ်လိက်လေဝ်ဟွံမွဲ မူရဴကမၠောန်လဵုမွဲလေဝ် ကၠောန်ၜိုတ်ရေၚ်တၠုၚ်မံၚ် ဟွံမွဲမွဲသာ် ကုဂကောံမၞိဟ်မံၚ်သာသသ္ပအ်အ် ပ္ဍဲလိုက်လောကတအ်ဂှ် မိက်ဂွံသ္ဂးရ။

မၞိဟ်သ္အဵုသ္အာ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ကမၠောန်ပရေၚ်ကောန်ဂကူလေဝ်ဟွံရေၚ်တၠုၚ် ကမၠောန်သွက်သြန်လုပ်အပ္ဍဲသ္ၚိကၟိန်လေဝ် ဟွံကၠောန် ဆဂှ်သၟးဟွံတုဲ သီုဝိဝိၚ်မံၚ်ကဵု ဂဥုဲၜူမာဲ သီုမဒှ်လလေၚ်ဖိုလ်ကုလိုက်လောကမၞိဟ်တအ်ဏီဂှ် ဂကောံမၞိဟ်သ္အဵုသ္အာ်ကြမ်ကြသ္ဂးရ။ ဂကောံဝွံ ဟွံတုပ်ကဵုဂကောံမၞိဟ်သာသ္ပအ်ရ။ ဂကောံမၞိဟ်သာသ္ပအ်တုန် ဍေံဟွံပကီုကဵုလလေၚ်ဖိုလ်ကုဂကောံမၞိဟ် လိုက်လောကတအ် မဒှ်ရ။

နိဿဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

  1. ယက္ခ၊နာဲ။ ပရေၚ်ပကောံပကေဝ် ကေုာံ စဳရေၚ်ကောပ်ကာဲ သ္ဇိုၚ်ရိုဟ်ကၞက်အစောံမၞိဟ် (ရမ) ၂၀၁၃။