ခေမာ၀န္တ၊ ဘဒ္ဒန္တ

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်
ကျာ်ဇၞော်အစာ ဘဒ္ဒန္တ ခေမာဝန္တ
သၠးဂၠံဂဝ် သက္ကရာဇ်ဍုင် ၁၂၉၉
ကအ်ကလတ်၊ ပွိုင်ဍုင်ကျာ်မြဟ်
ကောန်ဂကူ ဂကူမန်
ကဆံင်ပညာ မူလဓမ္မာစာရိယ
ဂယိုင်လမျီု နွံပိုန်ဘာ
မဒယှ်တဴ ကျာ်ဇၞော် ကေုာံ အစာခၞံပြကိုဟ် လိက်ပရိယတ္တိမန်၊၊
ဒု-ဟိတဓရ - ဂကောံရာမညဓမ္မာစရိယ အလုံဒေသရးမန်

ဘဒ္ဒန္တ ခေမာဝန္တ ဝွံ ဒှ်မၞိဟ်ဇာတိ ကွာန်ကအ်ကလတ် ပွိုင်ဍုင်ကျာ်မြဟ် နွံပိုန်ဘာမယာန်တုဲ ပ္ဍဲဂကောံရာမညဓမ္မာစရိယဂှ် ယိုက်ဂၠေင်ဒၟံင် နကဵုတာလျိုင် ဒု-ဟိတဓရ၊၊ ပ္ဍဲဂကောံသံဃနာယက ပွိုင်ဍုင်မုဟ်ဍုင်ဂှ် နဒဒှ်ဓမ္မကထိက၊၊ ပါဲနူဂှ်တုဲ ပ္ဍဲဒၞာဲမဆေင် ကုသာသနာ မဂွံဂဵုလဟဵု ဗီုကဵု ကျာ်နိဗ္ဗာန်သတိက် ပ္ဍဲဝင်စိင်၊ ဇြပ်မန်ဓမ္မဒူတ ဍုင်လ္ဂုင်တအ်လေဝ် နဒဒှ် သြဝါဒစရိယမွဲဂှ် ဗိုင်ယိုက်ဂၠေင် ဖန်ဖက်ကၠုင်ကီုတုဲ သီုခၞံလဝ် ပြကိုဟ် သွက်လိက်ပရိယတ္တိ နကဵုဘာသာမန် ဗွဲမဂၠိုင်ရ၊၊

ပထမအဝဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

အလံင်ကျာ်ဇၞော်ခေမာဝန္တဝွံ ကတဵုဒှ်မၞိဟ် ပ္ဍဲကွာန်ကအ်ကလတ်၊ ပွိုင်ဍုင်ကျာ်မြဟ် ပ္ဍဲသက္ကရာဇ်ဍုင် ၁၂၉၉၊၊ ကာလမကလိဂွံအာယုက် ၁၄ သၞာံ ပ္ဍဲသက္ကရာဇ်ဍုင် ၁၃၁၃ ဂှ် မိမၜါ ကဵုပထပိုယ် ပ္ဍဲဇရေင်တမ်ဇိုင် ကျာ်ဇၞော်အစာ ဘဒ္ဒန္တ ပညာရမ္ဘ ကွာန်မယာန်၊ ဘာမယာန် ပွိုင်ဍုင်မုဟ်ဍုင်ရ၊၊ ကာလအာယုက်မပေင် ၂၀ မဒှ်အာယုက် မပခမဳစိုပ် ပ္ဍဲသက္ကရာဇ်ဍုင် ၁၃၁၉ ဂိတုဖဝ်ရဂိုန် (၁၃) စွေက် ဂှ် မိမၜါ သ္ပဒါယကာပစ္စယာနုဂ္ဂဟတုဲ ဒုင်ကေတ်ဘဝခမဳ ဇရေင်တမ်ဇိုင် ဘဒ္ဒန္တ ကေတုသာရ ပ္ဍဲခဏ္ဍသိမ် ဘာကၠအ်ပၞဟ် ဍုင်မုဟ်ဍုင်ရ၊၊ ပ္ဍဲဘာကၠအ်ပၞဟ်ဂှ်ဟေင် ပ္ဍဲဇရေင် အစာလိက် ဘဒ္ဒန္တ ကေတုသာရ၊ ဘဒ္ဒန္တ ပညာဝံသ၊ ကေုာံ ဘဒ္ဒန္တ နန္ဒိယတအ် ကတ်ဗ္တောန်ကၠုင် လိက်ပရိယတ္တိတုဲ မဂွံအံင်ကေတ် တန်မူလဓမ္မာစရိယ ရ၊၊

နွံပိုန်ဘာ ကေုာံ ပရေင်ကမၠောန်သာသနာ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဘဒ္ဒန္တခေမာဝန္တဝွံ မဂွံဒုင်ခပတိုန် နဒဒှ် နွံပိုန်ဘာမယာန်၊ ကွာန်မယာန်ရ၊၊ မွဲလပါ်ဂှ်လေဝ် ပ္ဍဲပရေင်ပရိယတ္တိမန် မတွဟ်ဂး ဓမ္မစေတဳ ဂွံဇၞော်မောဝ်ဂှ် ပ္ဍဲဂကောံရာမညဓမ္မာစရိယ (အလုံဒေသရးမန်) ဂှ် နဒဒှ် ဒု-ဟိတဓရမွဲဇကု ယိုက်ဂၠေင်ကၠုင်လဝ်ရ၊၊ ဂကောံရာမညဓမ္မာစရိယ ဝွံ ပ္ဍဲဂကူမန် မဆေင်ကဵု လိက်ပရိယတ္တိမ္ဂး ဒှ်ဂကောံဇၞော်အိုတ်တုဲ မွဲမွဲသၞာံ လၟိဟ်ကောန်သင်သွဟ်လိက် နွံအကြာလ္ၚီဇကုရ၊၊ ပ္ဍဲဂကောံသမ္မဂ္ဂသာသနေရတာ ဘာကၠအ်ပၞဟ် ဍုင်မုဟ်ဍုင်ဂှ် နဒဒှ် ဥက္ကဌ ယိုက်ဂၠေင်လဝ်ရ၊၊

ပါဲနူကဵု ကမၠောန်ပရိယတ်မန်တုဲ ကမၠောန်ဗဟဵုလဟဵုသာသနာ ပ္ဍဲလပါ်ဥဒ္ဒိဿစေတဳ မပ္တံကဵု ကမၠောန်ခၞံကၠောန် ကျာ်နိဗ္ဗာန်သတိက်ဇိနသုခ မၞုံဇမၠိင် (၃၅၀) ဟတ် မဒှ် ကျာ်နိဗ္ဗာန်သတိက် ဇၞော်အိုတ် ပ္ဍဲဂၠးတိဏအ်ဂှ်လေဝ် နဒဒှ် သြဝါဒစရိယမွဲဇကု လုပ်ယိုက်ဂၠေင်လဝ်ကီုရ၊၊ ပ္ဍဲဂကောံသင် ကေုာံ ဂေါပက မင်မဲကျာ်တၟအ် ကျာ်ဇြာ ကွာန်ကၟာဝက်ဂှ်လေဝ် နဒဒှ် သြဝါဒစရိယမွဲဇကု ပါလုပ် ယိုက်ဂၠေင်လဝ်ရ၊၊ ပ္ဍဲကျာ်ဒေါဝ်သာသနာ ၂၅၀၀ ဍုင်မတ်မလီု မဒတန်သာသနာဂကူမန်ဂှ်လေဝ် နဒဒှ် ဟိတဓရ ယိုက်ဂၠေင်ဒၟံင်ရ၊၊ ပါဲနူ မဆေင်ကဵု ဥဒ္ဒိဿစေတဳတုဲ ပ္ဍဲဒၞာဲဒတန်ဂကူမန် ဂွံကောံ ဂွံပတုဲကာကုသဵု ဗီုကဵုဇြပ်မန်တအ်ဂှ် ဂကောံဇြပ်မန် ဍုင်လ္ဂုင်၊ ဂကောံဇြပ်ဓမ္မဒူတ ဍုင်လ္ဂုင်၊ ဂကောံဇြပ်မန် ဍုင်ဗဂေါတအ်ဂှ် နဒဒှ် သြဝါဒစရိယမွဲဇကု ပါလုပ် ယိုက်ဂၠေင်လဝ်ရ၊၊

စပ်ကဵု ဂကောံသၟိင်သင်ကၟိန်ဍုင် ဂကောံသံဃနာယက ပွိုင်ဍုင်မုဟ်ဍုင်ဂှ် ယိုက်ဂၠေင်ကၠုင် နဒဒှ် ဓမ္မကထိက မန်၊ ဗၟာ ၜါဘာသာ စဵုကဵုအလန်စတုတ္ထကီုရ၊၊

ပြကိုဟ်မချူခၞံဂမၠိုင်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

နကဵုဘာသာမန် ကေုာံ အ္စာသၠပတ်မန်တအ်တုဲ

 • အကံက်ယမိက်
 • ပဌာန်
 • မာတိကာ
 • ဓာတုကထာ
 • နိဿယ ဆန် အလင်္ကာ
 • သဒ္ဒါ ပ-ဒု
 • သင်္ဂဟ
 • အဘိဓာန်
 • ဝိနယ်
 • အဓိပ္ပါယ် သုတ်စဉ် (ဇၟန်သုတ်)

တံ ချူခၞံတဴရ။

လျူင်ဇြုင်သ္ဍိုက်ဇန်ဂမၠိုင် ( သြဝါဒ)[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

မူရဴပြဿနာမွဲဟွံဟီု ညံင်ဂွံဇၞော်တီုတိုန်ဂှ် လ္ပသ္ပညိ၊ စိုတ်ခိုဟ်ပြဲမွဲဂှ် ဒးစွံပထမရ။

နိဿဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 • ကၞပ်လိက်ဝင်စၟတ်သမ္တီသဘင်ရတုသြန်၊ ဂကောံရာမညဓမ္မာစရိယ၊ ညးဒါန်လိက်- ဘဒ္ဒန္တ ခန္တဳသာရ သုခကာရဳ မွန်ပရိယတ္တိ။ ၁၉၉၇။