တာလျိုင်မွဲ

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

လှ်ေတာလျိုင်မွဲ (အၚ်္ဂလိက်: Mon traditional solo dance) ဂှ် ညးဗြဴ မၞိဟ်မွဲဟေင် ကေတ်တာလျိုင်တုဲ လှ်ေရ၊၊ ပၞောဝ်ကဵုလှ်ေမန်ဂမၠိုင်ဂှ် လှ်ေတာလျိုင်မွဲဝွံလေဝ် ဒှ်အခိုက်မန်တြေံမွဲကီုရ၊၊ နကဵုမဒွက်ဂှ် သတ်ဒွက်နာနာသာ် လှ်ေကၠုင်ဒၟံင်ရ။ ပၞောဝ်ကဵု သတ်ဒွက်ဂမၠိုင်ဂှ် သတ်ဒွက် မနွံအဓိပ္ပါယ် ပရူဗီုကောန်မၞိဟ် စကတဵုဒှ် နူကဝ်တန်၊ တုဲပၠန် ပရူဌာန်ဒတန် မၜိုဟ်သြိုဟ် မတွဟ်ဂး နိဗ္ဗာန် ကေုာံ ပရူဘဝသံသာမၞိဟ်ဂှ် ဒှ်ဒွက်ညးမတီဂၠိုင်ရ။

ပရူ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဒွက်တာလျိုင်မွဲဝွံ ယၟုဒွက်ဇေတ်တ် ဗီုလဵုရောဂှ် ဟွံတီကေတ်တုဲ ရံင်ကဵု ဟိုတ်လှ်ေ နကဵု ညးမွဲဓဝ်တုဲ ကော်စ ဒွက်တာလျိုင်မွဲရ။ အတိုင်လညာတ် နူကဝး အာဲကၟာဲယေန်သၞာင်မန်မ္ဂး ဒွက်တာလျိုင်မွဲဝွံ နာဲထဝ်ဍုင် (နာဲယှိုဲပျဳ) ဇာတိကွာန်ဇိုင်ကျာ် ဒှ် ညးမချူလဝ်တုဲ ကာလမပ္တိက် ကဝးဇြဳဒဳ အာဲကၟာဲယေန်သၞာင်မန်ဂှ် အစာၝောအ် မိမြဟ်သန် ဇာတိကွာန်ယံင်ဒံင် ဒယှ်ေတုဲ မၞိဟ်လှ်ေထ္ၜးလဝ် ပ္ဍဲကဝးဂှ် ဒှ်မိမြဟ်မောဝ်လောန် ဇာတိကွာန်လှာရ၊၊[၁] ရံင်ကဵု သတ်ဒွက် တၠုင်လအာအရေဝ် နူကဵု ဒွက်ဂှ်မ္ဂး ဒွက်ဝွံ ဒှ်ဒွက် နူခေတ်တြေံမွဲဂှ် ဒှ်မာန်ဂၠိုင်ရ။

သတ်ဒွက် တာလျိုင်မွဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

(နူကဵု ကဝ်တေအ်တန် ပိုဲဂကူပၠန် တန်မွဲရအဴ)
ကြဴဂှ် အိန်ထပှ် ဂှ်လေဝ်ညးဟီု ကြဴဒှ်လအိတ် ဒ္စိတ်လေဝ်ညးဟီု ပ္ဍဲကဵုလိက်တြေံကီု ဟီုလေဝ်ပိုဲဂွံမိင်
ပ္ဍဲကဵုအရေဝ်တြေံကီု ဟီုလေဝ်ပိုဲဂွံမိင်
(လျးဂေါဝ်ဆာဲ ကျေဝ်လာဲညံင်ထဝ်)
(အသဝ်ဂၠိုင်ညာတ် ဇၟာပ်သာ်ခပ်သီ)
(နူကဝ်တန် ဟီုပၠန်ရ ပိုဲဂွံမိင်)
(ခပ်သီပူဂိုလ် တီဆဵုဟွံမာန်)
ၜိုန်နွံအသဝ် (ယာံဟီုတွဟ်အာ စက္ကဝါလေဝ်ဍန်)
(ခန်ဒေသဂှ် ဒးရးသန် ညးတၠအရှန်ရောင် သောင်ကဵုရမာန်)
(သတ္တအ်လေဝ် ညာဏ်ဍန် ဟီုဖန်ရောဟွံမာန်)
(ညးတၠဇျာန်ရောင် သောင်ကဵုရမာန်)
(ယာံဟီုတွဟ်အာ)
(ပရေင်တမၠာ စက္ကဝါလေဝ်ဍန်) စက္ကဝါလေဝ်ဍန်
(ခန်ဒေသဂှ် ဒးရးသန် ညးတၠအရှန်ရောင် သောင်ကဵုရမာန်)
(ယာံဟီုတွဟ်အာ ပရေင်တမၠာ စက္ကဝါလေဝ်ဍန်)
ခန်ဒေသဂှ် ဒးရးသန် ညးတၠအရှန်ရောင် သောင်ကဵုရမာန်၊၊

(ဂြိင် ဂြိင် ဂြုဂြု ဗရုလဟိင် ကွိင်ကွိုက်အခိုက်ကၞာ ကျာဂှ်လေဝ် ဗိုက်လဝိင် ဂြိင်ဂြိင် ဂြုဂြု ဗြုညံင် တူရိယာ)
ဒှ်ကွေဟ်ရဟာ ဒှ်ကွေဟ်ရဟာ
သြ တၟအ်ညးအဲ သြတၟအ်ညးအဲ ဂၠောဲအာဗဵုရံင်ကၠာ၊၊

(တေတေအ် တရဴဂှ်သ္ၚောဲ ဂၠောဲအာရ ဗဵုဟွံမာန်)
ညးတၠကလိဂွံဇျာန် ဗဵုမာန်ကီုရ၊၊

ကၠာဲစၠောအ် နကဵုဘာသာအင်္ဂလိက်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

(At the beginning of the world we all were one)2
Some said that we heard from the old text there were seven Indras or nine Indras who came to the earth.
((They were) splendour and beauty as gold)2
(Their ray of light contained all kinds of colors)2
That what we heard about the beginning of the world)2

All human is unable to understand it.)2
(Even though they do, if you explained, (the concerning is wider than the universe)2
(only the wisdom persons who are able to enlighten.)2
(The average persons are unable to know)2
(Only the wisdom persons who can explain it.)2

(Even though they do, if you explained, (the concerning is wider than the universe)2
(only the wisdom persons who are able to enlighten.)2
(The average persons are unable to know)2
(Only the wisdom persons who can explain it.)2

(Even though they do, if you explained, (the concerning is wider than the universe)2
(only the wisdom persons who are able to enlighten.)2

(Gron Gron Gru Gru the wonder sound of traditional music instruments, the wind was blowing Gron Gron Gru Gru, its sound like from instruments.)2
Is it real? is it real?
Oh everyone! Oh everyone! come together and see it.

(the journey is too long and unable to see the end.)2
Only the person who have wisdom can see it.

(Translated by Nai Bee Htaw Monzel)

သ္ၚေဝ်ဂၠေပ် သတ်ဒွက်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဒွက်တာလျိုင်မွဲဂှ် ပိုယ်တအ် ပါ်ထောအ် ပိဒကုတ်ဂွံရ။ ဒကုတ်ကၠာအိုတ်ဂှ် ညးချူလဝ် ပရူကောန်မၞိဟ် မစိုပ်ကၠုင်ကၠာအိုတ် ပ္ဍဲအခိင်ကဝ်တန်တေအ်။ ဒကုတ်ဒုတိယဂှ် ညးချူလဝ် ပရူဓဝ်ဍာံ မနွံကဵု ဌာန်ဒေသမၜိုဟ်သြိုဟ် မတွဟ်ဂး နိဗ္ဗာန်ဂှ် ညးဟီုတွဟ်ကၠုင် နူကဵုကဝ်တန်ရ။ ဆဂး မၞိဟ်ပုထုဇန်တအ် ဂွံတီကေတ် ဝါတ်ဂါတ် သ္ဇိုင်သန်။ ဒကုတ်တတိယဂှ် ညးချူလဝ် ပရူဘဝသံသာ သတ်တအ် မဒးဂ္ၚေင်ဒၟံင် ဗွဲမဂၠိင်သ္ၚောဲ မဟွံညာတ်ကၞောတ်။ တင်သ္ၚေဝ်ဂၠေပ်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ် အတိုင်ဗွဲသၟဝ်ဝွံရ။

(ပထမပိုဒ်)

(နူကဵု ကဝ်တေအ်တန် ပိုဲဂကူပၠန် တန်မွဲရအဴ)
ကြဴဂှ် အိန်ထပှ် ဂှ်လေဝ်ညးဟီု ကြဴဒှ်လအိတ် ဒ္စိတ်လေဝ်ညးဟီု ပ္ဍဲကဵုလိက်တြေံကီု ဟီုလေဝ်ပိုဲဂွံမိင်
ပ္ဍဲကဵုအရေဝ်တြေံကီု ဟီုလေဝ်ပိုဲဂွံမိင်
(လျးဂေါဝ်ဆာဲ ကျေဝ်လာဲညံင်ထဝ်)
(အသဝ်ဂၠိုင်ညာတ် ဇၟာပ်သာ်ခပ်သီ)

အဓိပ္ပါယ် ပ္ဍဲဒၞာဲဏအ်ဂှ် နူကဵုကဝ်(ဂၠးတိ)တန်တေအ်ဂှ် ကောန်မၞိဟ်သီုဖအိုတ် ဒှ်လဝ် မွဲဂကူဓဝ်ရ၊၊ မွဲဂကူဟီုဂှ် မၞိဟ်ယုတ်မာ၊ မၞိဟ်ပရမ်၊ မၞိဟ်ဒိုက်ဂတ်၊ မၞိဟ်သိုက် ဗီုဏအ်ဟွံမဲ၊ တုပ်ညးသကအ်ဖအိုတ်ရ၊၊ မၞိဟ်တမ်ကဝ်တအ်ဂှ် ဒှ်အိန်ထပှ် (ဟွံသေင်မ္ဂး) အိန်ဒစိတ် မစှ်ေကၠုင် ပ္ဍဲဂၠးတိဏအ်ရ၊၊ ဗီုဗီုဏအ် ညးချူလဝ် ပ္ဍဲလိက်တြေံရ၊၊ အိန်ထပှ်တအ်ဂှ် နွံကဵုဇကု မလျးဂေါဝ် ညံင်ရဴထဝ်၊ နွံကဵု အစောံစရာဲအသဝ်ဂမၠိုင်တုဲ ဇၟာပ်သာ်ခပ်သီ မဟီုဂှ် ဒှ်လျးဇကုညးတအ် နွံကဵုလျး အသာ်နာနာ မိက်ဂွံဟီုရ၊၊ (လိက်တြေံညးဟီုလဝ်ဏအ်ဂှ် ရံင်ညးကဵုပရူတုဲ ညးရန်တၟအ်ကဵု လိက်ဟိန္ဒူ ဘာဂဝန္တပုရာဏ မဒှ်လိက် မချူလဝ် ပရူဗီုကဝ်ဏအ်တန်ကၠုင်ဂှ် ဒှ်မာန်ရ။)

(ဒုတိယ ပိုဒ်)

(နူကဝ်တန် ဟီုပၠန်ရ ပိုဲဂွံမိင်)
(ခပ်သီပူဂိုလ် တီဆဵုဟွံမာန်)
ၜိုန်နွံအသဝ် (ယာံဟီုတွဟ်အာ စက္ကဝါလေဝ်ဍန်)
(ခန်ဒေသဂှ် ဒးရးသန် ညးတၠအရှန်ရောင် သောင်ကဵုရမာန်)
(သတ္တအ်လေဝ် ညာဏ်ဍန် ဟီုဖန်ရောဟွံမာန်)
(ညးတၠဇျာန်ရောင် သောင်ကဵုရမာန်)
(ယာံဟီုတွဟ်အာ)
(ပရေင်တမၠာ စက္ကဝါလေဝ်ဍန်) စက္ကဝါလေဝ်ဍန်
(ခန်ဒေသဂှ် ဒးရးသန် ညးတၠအရှန်ရောင် သောင်ကဵုရမာန်)
(ယာံဟီုတွဟ်အာ ပရေင်တမၠာ စက္ကဝါလေဝ်ဍန်)
ခန်ဒေသဂှ် ဒးရးသန် ညးတၠအရှန်ရောင် သောင်ကဵုရမာန်၊၊

ပ္ဍဲပိုဒ်ဏအ်လေဝ် "ခန်ဒေသ" မဟီုလဝ်ဂှ် ရန်တၟအ်ကဵု ဍုင်ဇၞော်နိဗ္ဗာန် ဒှ်မာန်ရ။ ပရူဍုင်ဇၞော်နိဗ္ဗာန်ဂှ် ညးတအ် ဟီုကၠုင် နူကဵု ကဝ်တန်တေအ်ရဂှ် ပိုယ်ဂွံမိင်ကေတ်။ ဆဂး ဇၟာပ်မၞိဟ်ဂှ် တီဆဵုကေတ် ဟွံမာန်။ ပရူဍုင်ဇၞော်နိဗ္ဗာန်ဂှ် ယဝ်ရ ဒးဟီုတွဟ်ကဵုမ္ဂး လှဲလးဗွဲမလောန်တုဲ စက္ကဝါဏအ် ဍန်အာဏီရ။ အရာဏအ်ဂှ် ကုညးမကလိဂွံလဝ်ဇျာန် ဗီုကဵု ကျာ် တၠအရှန်တအ်ဟေင်ရ တီကေတ်မာန်။ မၞိဟ်ဓမ္မတာသာမညတအ်ဂှ် ညာဏ်ဍန်တုဲ ဗီုလဵုလေဝ် တီကေတ် ဟွံမာန်ရ၊၊

(တတိယ ပိုဒ်)

(ဂြိင် ဂြိင် ဂြုဂြု ဗရုလဟိင် ကွိင်ကွိုက်အခိုက်ကၞာ ကျာဂှ်လေဝ် ဗိုက်လဝိင် ဂြိင်ဂြိင် ဂြုဂြု ဗြုညံင် တူရိယာ)
ဒှ်ကွေဟ်ရဟာ ဒှ်ကွေဟ်ရဟာ
သြ တၟအ်ညးအဲ သြတၟအ်ညးအဲ ဂၠောဲအာဗဵုရံင်ကၠာ၊၊
(တေတေအ် တရဴဂှ်သ္ၚောဲ ဂၠောဲအာရ ဗဵုဟွံမာန်)
ညးတၠကလိဂွံဇျာန် ဗဵုမာန်ကီုရ၊၊

ပ္ဍဲပိုဒ်ဏအ် ညးမိက်ဂွံဟီု ပရူဘဝသံသာပိုဲသတ်တအ် ဂၠိင်သ္ၚောဲ ညံင်ရဴညးမအာတရဴ မဟွံမဲ ကုကၞောတ်ဂှ် မၞိဟ်ဓမ္မတာတအ် တီကေတ်ဟွံမာန်ရ၊၊ ညးတၠကလိဂွံဇျာန်တအ်ဟေင် ဂွံတီညာတ်ကေတ် ပရူဒဒှ်ဘဝပိုဲအတိက်တေအ်ကီု ဘဝဂတဏအ် မုပိုဲတအ် ဆက်ကတဵုဒှ်အာပၠန်ဂှ်၊၊ ("(ဂြိင် ဂြိင် ဂြုဂြု ဗရုလဟိင် ကွိင်ကွိုက်အခိုက်ကၞာ ကျာဂှ်လေဝ် ဗိုက်လဝိင် ဂြိင်ဂြိင် ဂြုဂြု ဗြုညံင် တူရိယာ) ဒှ်ကွေဟ်ရဟာ ဒှ်ကွေဟ်ရဟာ၊၊ သြ တၟအ်ညးအဲ သြတၟအ်ညးအဲ ဂၠောဲအာဗဵုရံင်ကၠာ၊၊") ပိုဒ်ဏအ်ဂှ် ဘဝသံသာပိုဲသတ်တအ်ဂှ် ဂေတ်ဂေင်ဒၟံင် ညံင်ကဵုကွိင်ကွိုက်တူရိယာကီု တၟအ်ညးအဲ/ဇၟာပ်ညးအဲ သ္ၚေဝ်ဂၠေပ်အိုတ်ညိ၊၊ ဆဂး မၞိဟ်ဓမ္မတာတအ် တီကၠိုဟ်ကေတ် ဟွံမာန် ညးမိက်ဂွံဟီုရ၊၊

ဟိုတ်ဂှ်ရ ဒွက်ဏအ်ဂှ်၊ ပိုဒ်ဂတဂှ် ချူလဝ် ပရူဗီုမၞိဟ်တအ် မစိုပ်ကၠုင် နူတမ်တေအ် ကောန်အိန်ထပှ် (ဟွံ) ဒစိတ်၊၊ ညးတအ် နွံကဵု စလးစရာဲ မၞုံကဵုလျးဇကု၊၊ ညးတအ် တန်တဴ ပ္ဍဲဂၠးတိဏအ်တုဲ ဒှ်အာမၞိဟ်ဓမ္မတာ၊၊ ဟီုမွဲသာ်ပၠန် ညးမိက်ဂွံဟီု ပိုယ်မၞိဟ်တအ်ဂှ် စောန်ဆက်ကၠုင် နူဂကူပရဲ ဂကူအိန် တုပ်ပ်ဖအိုတ်ရ။

ပိုဒ်လဒေါဝ်ဂှ် ညးချူလဝ် ပရူဍုင်ဇၞော်နိဗ္ဗာန်။ ဗီုမၞိဟ်ဓမ္မတာတအ် ဂွံတီကေတ် သန္ထာန်နိဗ္ဗာန် မဝါတ်ဂှ် ချူဗၟံက်ထ္ၜးလဝ်ကဵုရ။

ပိုဒ်လက္ကရဴအိုတ်ဂှ် အိန်တအ် ဒှ်အာမၞိဟ်တုဲ သံသာဘဝညးတအ် ဂေတ်ဒၟံင် ဟွံမဲကဵုလအိတ်၊၊ လၟေင်တရဴသံသာ သတ်တအ်ဂှ် ဆညးမကလိဂွံဇျာန်တအ်ဟေင်ရ ဂွံညာတ်ကေတ်မာန်၊၊

နူကျာ်ဂိုဟ် မြင်ကပါ ဍုင်ဗုကာံ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

စပ်ကဵု ပရူကဝ်တန်ဝွံ ပ္ဍဲရုပ်ပါန်ခဳ မချူလဝ် ပ္ဍဲကျာ်ဂိုဟ်ဗြံက်ဗြ မြင်ကပါ (မြင်းကပါ ဂူပြောက်ကြီး) ပ္ဍဲဗဒင်လပါ်ဗမံက် ပ္ဍဲဒၞာဲအခန်ဇၞော် လဒေါဝ်ဂှ် ညးဓဇက်လဝ်ရုပ်တုဲ သၟဝ်ဂှ် ညးချူလဝ်လိက် နကဵုဘာသာမန်ရ၊၊ ကျာ်ဂိုဟ်ဝွံ ပတှ်ေကေတ် ညးသြိုင်လဝ် ကြဴနူသၟိင်ၐြဳတြိဘုဝနာဒိတျဓမ္မရာဇ မစုတိတုဲ ခြာဟွံလအ်ရ၊၊ သၟိင်စုတိ ပ္ဍဲသၞာံခရေတ် ၁၁၁၂ ဟွံသေင်မ္ဂး ၁၁၁၃ ရ၊၊

ကာလ်တိဒသ် ဒိကႝသ်မုသုန် မဒသ် မဟာဗြမ် စိသ်မေယ်သ္ဍိက်ဂပ္ပုမသ်၊၊ (ကာလတိဒှ် ဒကှ်မသုန်မဒှ် မဟာဗြီုစှ်ေဗဵု(တုဲ) သ္ဍိုက်ဂၞပ်စိုတ်ပူမှ်၊၊)

တိကေား မဟာဗြမ် စိသ်စ၊၊ ဍာက်ဝုရ်မနောမ်ကာလ်ဂေါဟ်၊၊ (တိကှ် မဟာဗြီု စှ်ေစ၊၊ ဍာ်ဝုရ မနွံ ကာလဂှ်၊၊)

မဟာဗြမ်ဂုံလောင် စတိကိန္တေး (မဟာဗြီုဂမၠိုင် စတိခတှ်ေ)

မဟာဗြမ်ဂုံလောင်စဗဗ္ဗ၊၊ (မဟာဗြီုဂမၠိုင် စဂတှ်ေတိလတူ) ဗဗ္ဗ (ပါဠိ) ပပ္ပတက၊၊

မဟာဗြ တောမ်ပ္ဗုင်သာလီမသစ်စ၊၊ (မဟာဗြီု တောမ်ပုင်မသတ်(သြောအ်)သာလဳ(တုဲ) စ၊၊)

မဟာဗြမ်ယေက်သြောအ်သာလီမသစ်ဍေးကုံ၊၊ (မဟာဗြီု ယာက်ၜုင်/ထၞက် မသတ်သြောအ်သာလဳ၊၊

- - - မေယ်ရင်သ္ကောအ် ((မဟာဗြီု) သ္ၚေဝ်မဲ ရေင်သကအ်)၊၊

ဗြံသံဗန္ဓကုရင်သ္ကောအ် (ဗြီု သံဗန္ဓ (သိပ်ဂၠိပ်ဓဝ်မေထုန်) ကုရေင်သကအ်၊၊

ရံင်ကဵု ပ္ဍဲလိက်ကျာ်ဂိုဟ် မြင်ကပါမ္ဂး တမၠာတေအ် ညးတအ်စှ်ေစိုတ် မဟာဗြီုဂမၠိုင် မစှ်ေကၠုင်ရ၊၊ အိန် ဟွံသေင်ရ၊၊ ဆဂး ဗီုဓဝ်ပတှ်ေ တုပ်ဒၟံင် ရေင်သကအ်ရ၊၊ ညးတအ် မိက်ဂွံဟီုဂှ် တိဏအ် ကလေင်တန် ကြဴနူကဝ်မတူအာတုဲဂှ် ဒကှ်မသုန်ဍောင် တိုန်၊၊ ဗြီုဂမၠိုင် စှ်ေကၠုင်တုဲ မိပ်လဟိင်အာကဵု ဍုင်လိုက်ပိုဲဏအ်၊၊ တိကှ်ကှ်ဂှ် မောဝ်တုဲ မဟာဗြီုတအ် စ၊ သြောအ်သာလဳဂှ်လေဝ် မှာဗြီုတအ်စဒးတုဲ စိုတ်တဏှာ ကတဵုဒှ်ကၠုင်တုဲ ရံင်မဲရေင်သကအ်၊၊ တုဲဂှ် စိုတ်ရာဂကတဵုတုဲ သိပ်ဂၠိပ်ဓဝ်မေထုန် ရေင်သကအ်တုဲ ဣဓိအနုဘဴဂမၠိုင် ပၠိုတ်အိုတ်အာတုဲ ဒှ်အာမၞိဟ်ဓမ္မတာ ပ္ဍဲလိုက်ဏအ်ရ၊၊

သဘဴဓရ် လတူကောန်မၞိဟ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ပရူဗီုကဝ်မတန်ဏအ်ဂှ် ဒှ်ဒဏ္ဍာရဳမွဲ ဟီုဗီုအင်္ဂလိက်မ္ဂး Mythology မွဲဂကူရ၊၊ ပ္ဍဲကဵုဒဏ္ဍာရဳဏအ် ယဝ်ရပိုဲဒးကံက်အဓိပ္ပါယ် သဘဴဓရ် လတူကောန်မၞိဟ်မ္ဂး မၞိဟ်တအ်ဂှ် နူတမ်ဝါဒိတေအ်ဂှ် ဒှ်ဒၟံင်သတ်မၞုံကဵု ဝိညာဏ်မသ္အးဇ္ၚး ဒှ်ဒၟံင်ဗြီု (ဟွံ) အိန် မၞုံကဵုအသဝ်မဇၞော်ဖအိုတ်ရ၊၊ ဟိုတ်နူဒုင်စရှ်သာတိဏအ်တုဲ စိုတ်ထၞေမ်စောန်စပ် မတွဟ်ဂး တဏှာဂှ် ကတဵုဒှ်ကၠုင်ရ၊၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ မၞိဟ်တအ်ဂှ် ဒှ်သတ်မၞုံကဵု ဝိညာဏ်မသ္အးဇ္ၚးတုပ်ပ်ဖအိုတ် စိုတ်ထၞေန်စောန်စပ်တအ် ဂြပ်လဝ်တုဲ ကတဵုဒှ် မၞိဟ်မၞုံကဵုဒေါသ လောဘ မောဟတုဲ ကတဵုဒှ်အာ မၞိဟ်ဂကူနာနာသာ်ရ၊၊ ဟီုကၠးကၠးမ္ဂး မၞိဟ်တအ်ဂှ် ဒှ်သတ်ညံင်ရဴ မတ်မၞိက် မဒးဒုင်ဂြောပ်လဝ် နကဵုခမိက်တိမကၠိခဍက်ရ၊၊

ဟီုမွဲသာ်ပၠန် ဒၠောအ်ဗ္တောန်ကဵု ကောန်မၞိဟ်တအ် ညံင်ဂွံစွံ ၚုဟ်မး လတူဘဝဇကု၊ ညံင်ဂွံတီကေတ် ဒဒှ်ရ အရာမထၞေန်စေန်စပ်တအ်ဂှ် ဗဒှ်ကဵု လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟတုဲ အရာတအ်ဏအ် ညံင်ဂွံဖအောန်၊၊ အရာတအ်ဂှ် ဖအောန်ဖအိုတ်ဖျေဟ်မာန်မ္ဂး ပိုဲကောန်မၞိဟ်တအ် ညးလဵုမွဲဟွံဟီု ဒှ်ကောန်ဗြီု ကောန်အိန်ဖအိုတ်ရ။


လှ်ေတာလျိုင်မွဲ ပ္ဍဲ Youtube

နိဿဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

  1. ကဝး အာဲကၟာဲယေန်သၞာင်မန် (၁)