မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

တၞံကဝ်သၠဗဗြိုက်

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
The divine Kalpavriksha tree in mythology, a stone carving of a tree with mythical characters surrounding it.
Kalpataru, the divine tree of life being guarded by mythical creatures Kinnara and Kinnari, flying Apsara and Devata. 8th century Pawon temple, Java, Indonesia.
Idol of 10th Jain Tirthankar Shitalanatha with his symbol of Kalpavriksh below.

တၞံကဝ်သၠဗဗြိုက် Kalpavriksha (Devanagari: कल्पवृक्ष), also known as kalpataru, kalpadruma or kalpapādapa, ဂှ် ဒှ်တၞံဆုမနွံကဵု ဣဓိကြဳဇှ် ပ္ဍဲကဵု ဟိန္ဒူဘာသာ၊ ဇိနဘာသာ ကေုာံ ဗုဒ္ဓဘာသာ။ ပရူတၞံကဝ်သၠဗဗြိုက်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ် ပ္ဍဲလိက်ပတ်သံသကြိုတ် နူကဵုတင်ဂၞင်တြေံတြဟ်အခိင်ကိုပ်ကၠာအိုတ်တေအ်ရ။

The Kalpavriksha originated during the Samudra manthan or "churning of the ocean" along with the Kamadhenu, the divine cow providing for all needs. The king of the gods, Indra, returned with this tree to his paradise. Kalpavriksha is also identified with many trees such as parijata (Erythrina variegata), Ficus benghalensis, Acacia, Madhuca longifolia, Prosopis cineraria, Diploknema butyracea, and mulberry tree (Morus nigra tree). The tree is also extolled in iconography and literature.