ပုစ္ဆာဒးသၟာန်သွက်ဘဝ

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

ဘဝဂှ် မုညးကော်ခဴစရော အဓိပ္ပါယ်ဘဝဂှ် ဗီုလဵုပံက်ရော ပရေၚ်ဘဝမၞိဟ်တအ် ညာတ်တုပ်မံၚ်ဟာ ပြသၞာဘဝဂှ် မံက်မံၚ် နူကၠာ BC ဟွံဒှ်ဏီရ။ ကျာ်တြဲ ဂေါတမက္တဵုဒှ်တုဲ သောၚ်မံၚ်ကဵုအ္စာတဳဇၞော် ၆ ဂိုဏ် ဒဵုပံက်အဓိပ္ပါယ် မွဲဓဝ်ဟွံဂွံရ။

အဓိပ္ပါယ်ဘဝ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဂှ် ဒှ်အာလညာတ် ဘာသာညးကဵုညးရ။သ္ဘဴဒှ်မံၚ်အြကာချိုတ်ကဵုဒှ်ဂှ် ဘဝရ။ ဂေတ်မံၚ်ဟွံပိုတ်သ္ကုတ်ဂှ် ဘဝရ။ ဂၠဲါတမ်ကၞောတ် ဟွံဆဵုဂှ် ဘဝရ။ လၟေၚ်က္တဵုဒှ် ဟွံပိုတ်သ္ကုတ်ဂှ် ဘဝရ။ မၞိဟ်တအ်ဂှ် ဟိုတ်နူမၞုံကဵုဂမြၚ်ညာဏ်တုဲ ဗ္စာရဏာ နကဵုဂမြၚ်ညာဏ် ဇကုဇကုတုဲ ဗီုဇကုစှေ်စိုတ်ဂှ် ကၠိုဟ်လဝ် အဓိပ္ပါယ်ဘဝရ။ပ္ဍဲဗုဒ္ဓဘာသာ ဟိုတ်နူဂိုဏ်ဒကးနွံၜါ ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာ မဟာယနဗုဒ္ဓဘာသာတုဲ လညာတ်စပ်ကဵုဘဝဒုၚ်ဂိုၚ်ကေတ် ဟွံတုပ်ညးသ္ကအ်ရ။ သ္ဘဴဝတ္ထုမၞုံကဵုလမျီု ဟွံမွဲကဵုလမျီု မၞုံပ္ဍဲဂၠးတိဏအ် ဒးချိုတ်ဒးလီု ဖအိုတ်ရ။ ဗိုန်ခိုၚ်မံၚ်ရောၚ်ဂှ် မုဟွံမွဲ၊ သ္ဘဴမၞုံကဵုဒှ်လီုသာ်ဝွံဂှ် ဘဝရ သာ်ဝွံ ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာ တအ်ဟီုရ။ ဗိုန်ခိုၚ်မံၚ်ဟွံသေၚ်ဂှ်ရ ဒှ်လီုမံၚ်လၟိုန်ဂှ် ဘဝရ၊ ရုပ်ချိုတ် နာမ်ချိုတ်ဂှ် ဘဝရ၊ ဘဝဟီုဂှ် ပေဲါပတိုက်မွဲရ။ ဟိုတ်နူအဝဵုတုဲ ဒှ်ပေဲါပတိုက်ရ။

ဟိုတ်နူအခေါၚ်အရာတုဲ ဒှ်ပေဲါဗတိုက်၊ ဟိုတ်နူဒုၚ်ဟွံမာန်တုဲ ဒှ်ပေဲါဗတိုက် တုပ်ဗီုသာ်ဂှ်ကီု သွက်ဘဝဂွံဇၞော်မောဝ် ဇၟာပ်အခိၚ်ဒးရုန်ဂစာန် သွက်ပိုန်ဒြပ်ဂွံဇၞော်သၠုၚ် သွက်ဂွံစသုၚ်ဖဲသၠဲ သွက်ဂွံနွံမ္ဂး ဗဗွဲဓရ်ဟာ ဟွံဗဗွဲဓရ်ဟာ ဟွံချပ်ဂစာန်ကေတ်ညံၚ်ဂွံဂွံ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ညးလ္ၚဵု ဒးဆဵုဂဗဒဒိုက်ဇၞော်ဇၞော် ညးလ္ၚဵု လမျီုဒးအိုတ် ညးလ္ၚဵုဇိုၚ်ပိုတ်မတ်ကၠက် ညးလ္ၚဵု ချိုတ်တုဲဆဵုဒဒိုက် ညးလ္ၚဵုချိုတ်တုဲ ဒှ်တသိုက် ညးလ္ၚဵုချိုတ်တုဲစိုပ်လ္တူ ညးလ္ၚဵု ချိုတ်တုဲစိုပ်သၟဝ် ဟိုတ်နူဒးလုပ် ပေဲါဗတိုက်ဘဝရ။

အဓိပ္ပါယ်ဘဝဂှ် မၞိဟ်တအ်ညာတ်လဝ်ဟွံတုပ်ရ။ မၞိဟ်ကဵုဖျုန်သွက် ဗုၚ်ဂၞဴ ဂွံပေၚ်သက်က်မ္ဂး ကမၠောန်ဒးကၠောန်ဂှ် ဟွံရုဲခိုဟ်ပရေံ ဒှ်ဒုဟ်ဟွံဒှ် ဒုဟ်ဂှ်ဟွံစွံအာရီု ညးတၞဟ်ဂိလေၚ်ဂှ် ဟွံသ္ပသမ္တီ သွက်ဇကုမ္ဂး ထဝ်နွံပ္ဍဲဗုၚ်ကျာ်လေဝ် ၜံက်ပ္တိတ်ကေတ်မာန်ရ။ မၞိဟ်ညာတ်ဘဝဂှ် အာယုက်နွံမွဲခဏဍောတ်ရ။ အခိၚ်မွဲခဏဍောတ်ဏအ် ဒးဖ္ဍိုက်ဗပေၚ်ကဵုဘဝညံၚ်ဂွံခိုဟ်ဆာဲ ကမၠောန်နွံကဵုဒုဟ် ဟွံချပ်ကၠောန်၊ စိုတ်ဖေက်ဒုဟ်နွံ ဟွံရံၚ်သွက်ဇကုဂွံ ရံၚ်ဒ္တုဲဖိုလ်လောကပရ ပတိတ်မံၚ်ဇြဟတ် သွက်ဘဝဂွံခိုဟ်အနာဂတ်လၟိုန်ရ။

ဘဝဟီုဂှ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဒှ်မံၚ်အြကာဒှ်ကဵုချိုတ်တုဲ ပရေၚ်ဒးချိုတ်ဂှ် ညာတ်လဝ် ဟွံတုပ်ညးသ္ကအ်ရ။ ညးလ္ၚဵုဟီု ရုပ်ချိုတ်နာမ်ဒဴ ညးလ္ၚဵုဟီု ရုပ်လေဝ်ချိုတ် နာမ်လေဝ်ချိုတ်။ ပ္ဍဲဂကူဗုဒ္ဓဘာသာတအ်လေဝ် လညာတ်နွံမံၚ်သာ်ဏအ်ကီုရ ရုပ်ချိုတ်နာမ်ဒဴဂှ် လညာတ်မဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ရုပ်လေဝ်ချိုတ် နာမ်လေဝ်ချိုတ်ဂှ် လညာတ်ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ လညာတ်ဘာသာတၞဟ်ဟ်ဂှ် ရုပ်ချိုတ်နာမ်ဒဴဂှ် ဒုၚ်လဝ်တဲဂၠိုၚ်ရ။

မုဟိုတ်ရော... ဟိုတ်နူညးတအ် ပတှေ်လဝ်အတ္တ၊ ဝိဉာဏ် ပုၚ်သၟူ လညာတ်ထေရဝါဒဂှ် အတ္တ ဝိဉာဏ် ပုၚ်သၟူဟွံမွဲ ရုပ်ကဵုနာမ်ဟေၚ်နွံတုဲ ချိုတ်တုပ် ဂျိုၚ်တုပ်ပတှေ်လဝ်ရ။ ဗုဒ္ဓဘာသာပ္ဍဲဍုၚ်ဏအ်ဂှ် ဒှ်ဗုဒ္ဓဘာသာထေရဝါဒရ၊ ဆ္ဂး စပ်ကဵုချိုတ်ဂှ် ဟွံဒှ်လညာတ်ထေရဝါဒဂှ် မၞိဟ်နွံဂၠိုၚ်ရ။

မၞိဟ်ဒှ်ယဲဇၞော်တုဲ ကော်အ္စာ ဇျာၚ်ပုၚ်သၟူ (ကော်ပုၚ်သၟူ)ဇမၠိၚ် အာယုက် တက်ဓါတ် ပၠေၚ်အန္တရာဲ ကော်နၚ်ပုၚ်သၟူနူသုသာန် ပွမပတှေ် သာ်ဝွံဂှ် ဒှ်လညာတ်မဟာယနဗုဒ္ဓဘာသာဖအိုတ်ရ။

မၞိဟ်မွဲမွဲချိုတ်အာတုဲမ္ဂး လးဒၞဲါတိက်သွက်ဂွံချိုတ် ဍေန်ပၟတ်ပၞာၚ်သ္ဍဴ ကော်ဗ္စပုၚ် မၞိဟ်ချိုတ်နွံပ္ဍဲသ္ၚိ (၇) တ္ၚဲ၊ နာမ်ဟွံဆဵုဒၞဲါဂွံဒှ်ဘဝတၟိမ္ဂး မၞိဟ်ဂှ်ဟွံချိုတ် ပွမပတှေ်မံၚ်သာ်ဝွံ လညာတ်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဟွံသေၚ်၊ ထေက်ကဵုဒးဝေၚ်ပဲါရ။

တီအဓိပ္ပါယ်ဘဝမ္ဂး[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

သွက်ဘဝဖန်ဇန်ဒးရ၊ မၞိဟ်စိုတ်ဓါတ်ကြံၚ် မ္ၚိုဟ်ရိရိုၚ် မၞိဟ်ကၠောန်ကမၠောန်ကၠတ်ကၠံက်ဗတိုက် မၞိဟ်ဂယိုၚ်လမျိုမၞုံကဵုဒုဟ် မပ္တံဂစိုတ်ကၠိက်ဂၠဴ မၞိဟ်လီဠာန်ဂၠာဲဂြပ် မၞိဟ်စသုၚ်စၞဗ္ၜူဘိၚ်ဂဥုဲချေံ မၞိဟ်ကူဂတးသွံရာန်အရက်သုရာဘိၚ်ဂဥုဲချေံ မၞိဟ်ဂယိုၚ်လမျီုနကဵုကမၠောန် သာ်ဝွံဂှ် ဒှ်မၞိဟ်ဟွံတီအဓိပ္ပါယ်ဘဝရ။

ဘဝဒးဒှ်ဂတဂှ် တသိုက်ဟွံမွဲရ။ ဒးဆဵုဂဗဒဒိုက်ဖအိုတ်ရ။ ဒုဟ်ဂှ် ဟွံပတှေ်လေဝ် ဒးဒုၚ်ရ။ ဟိုတ်နူ ဟွံတီဟွံဒှ်ဒုဟ်ဂှ် သဘဴဓရ်လောကဟွံမွဲရ။ ဒၠေံါဗ္တောန်ဒေသနာကျာ်ဂှ် ဂွံဒှ်မၞိဟ်ဟွံလောဲ ဂွံဘဝမၞိဟ်တုဲမ္ဂး သွက်ဘဝဂွံဂိဂှ် ကၠောန်ဟွံထေက်၊ ကၠောန်ကမၠောန်ဒှ်ဒုဟ်ဂၠိုၚ်မ္ဂး ဘဝဂတဂိဓဇောတ်ဏောၚ် ဇၟာပ်ပ်ကၠိဂွံဘဝယဲဘဲအန္တရာဲဇၞော်ဏောၚ်။

ပိုန်ဒြပ်လဟုတ်ယုတ် ဒှ်ဒဒိုက်ဂၠိုၚ် တသိုက်အနာဂတ်ဂှ် အခိၚ်ဒှ် ဘဝမၞိဟ်ဏအ်ဟေၚ် ဖန်ကေတ်မာန်ရ၊ ကွပ်မၞိဟ်ဆဵုဂဗမံၚ်ပ္ဍဲလောကဏအ် ဟွံတုပ်ညးသ္ကအ်ဂှ် ဟိုတ်နူဖန်လဝ်ပရေၚ်ဘဝဟွံတုပ်ညးသ္ကအ်ရ။ ညးလ္ၚဵုကလိဂွံဨကရာဇ်သၟိၚ်တၠ သေဌဳသမ္ၚေဟ် တၠပညာ လေပ်ကွပ် တၠပညာကွတ်စက် တၠပညာသိပ္ပံ ညးတအ်တီအဓိပ္ပါယ်ဘဝတုဲ သွက်ဘဝအနာဂတ်ဂတဂွံခိုဟ်ဂှ် ညးတအ်ပဠေဝ်လဝ်ဘဝပစ္စုပ္ပန်ရ။ ဗီုကေတ်ဘဝအနာဂတ်ဂှ် ပဠေဝ်ကေတ်ပ္ဍဲဘဝပစ္စုပ္ပန်က္တဵုဒှ်မံၚ် လၟုဟ်ဝွံရ။ ပစ္စုပ္ပန်ခိုဟ်မ္ဂး အနာဂတ်ခိုဟ်ကီုရ။

အတိုၚ်ကျာ်တြဲဂေါတမ မပံက်လဝ်အဓိပ္ပါယ်ဘဝဂှ် ယဝ်ဒ္ဂေတ်ဗက်မာန်မ္ဂး ဟွံလအ်မွဲသာ် ဂွံတိတ်ဗၠးအာနူဒဒိုက်ဖအိုတ်ရ။ နွံပၟိက်ကဵုဖအိုတ် ဒဒိုက်မ္ဂး ကျာ်ထ္ၜးလဝ်ဂၠံၚ်ဍာန်ဂှ် "အကုသိုလ်ကမၠောန်ဒှ်ဒုဟ် လ္ပကၠောန်၊ ကုသိုလ်ကမၠောန်ညးဂမၠိုၚ် ဒှ်တသိုက်ဂှ်ကၠောန်"

မနောစိုတ်ပ္ဍဲဇကုဂှ် ကဵုလ္ဂူတပ်တး ကဵုဗုသအးဇြုၚ်ကေဝ် လောဘ ဒေါသ မောဟ ဣဿာ မစ္ဆေရိယ ကဵုအောန် ဇၟာပ်အခိၚ်အခါ မံက်ကဵု ဓဝ်ဗြဟ္မဝိဟာရ မေတ္တာ ကရုဏာ မုဒိတာ ဥပေက္ခာ လ္တူညးဒှ်ဒဒိုက် လ္တူပိုန်ဒြပ်ဂွံလဝ်တုဲဏအ် လ္ပသအေတ်သ္ပာန် တၚ်ချူလဝ်လ္တူဏအ် ပဠေဝ်ဘဝမာန်မ္ဂး ကာလဒးဂေတ်သံသာချိုတ်တုဲဒှ် ဒှ်တုဲချိုတ်လေဝ် ဘဝလ္ပာ်လ္တူဟေၚ် ဒးဂေတ်ဒးက္တဵုဒှ်ရ။ ကၠောန်ခိုဟ် ဂွံခိုဟ် ကၠောန်ပရေံ ဂွံပရေံ အတိုၚ်ဟီုဂှ် ယဝ်ပတှေ် ဍာံမ္ဂး ဇကုဇကုမုဟိုတ်ကၠောန်မံၚ်ကမၠောန်လ္ပာ်ပရေံဏီရော၊ ဂလာန် သၟာန်မံက်ကၠုၚ်ရ၊ သွဟ်ဍာံဂှ် တန်တဴမံၚ်ပ္ဍဲလညာတ်ဘာသာပတှေ်ရ။