ဗီုလဵုသ္ဂောံသ္ပညံင်ဟွံဂွံထေဲ

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

ဗီုလဵုသ္ဂောံသ္ပညံင်ဟွံဂွံထေဲ

လိက်အုပ်မွဲမၞုံယၟု−(ဗီုလဵုသ္ဂောံသ္ပညံင်ဟွံဂွံထေဲ)မဒှ်ကီုရ၊ လိက်အုပ်ဏံဝွံ ဒှ်တဴသ္ကံတဲခိုဟ်မွဲသွက်ကောန်ဂကူဗုဒ္ဓဘာသာပိုဲတုဲ သွက်သ္ဂောံသုင်စောဲအာဘဝဂွံဆဵုကေတ်တသိုက်ဇေတ်ဇေတ်မာန်ပ္ဍဲဍာန်ဗုဒ္ဓဘာသာမွဲရ၊ ဒှ်နဲကဲခိုဟ်အိုတ်မွဲ သွက်သ္ဂောံပြိုင်ပ္ကာန်ကဵုပြသၞာဇၟာပ်ဇၟာပ်တ္ၚဲဏံခိုဟ်မွဲကီု၊ ယဝ်ရပိုဲဏံမိက်သ္ဂောံဒှ်ကောန်ကွးနာဲပိုဲဗုဒ္ဓဍာံမ္ဂးတှ်ေ လိက်အုပ်ဏံမွဲဍောတ်ဂှ်ထေက်ကဵုဒးသ္ပသ္ကံတဲလ္ၚတ်ဗှ်အိုတ်ညိအဴ။

လ္ပမံင်လအ်တုဲ ဇၟာပ်ညိအဲစွံသမာဓိမွဲချိန်ခဏ သၠးကေတ်အခိင်မွဲလစုတ်တုဲ ပိုဲလုပ်ဗှ်လိက်အုပ်ဏံအိုတ်စိုအ်

နိဒါန်လိက်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

လိက်အုပ်ဍောတ်ဏံမၞုံယၟု(ဗီုလဵုသ္ဂောံသ္ပညံင်ဟွံဂွံထေဲ)အုပ်ဏံဝွံ ပ္ကောံလဝ်မအရေဝ်ဝေတ်ဒၠောံဗ္တောန်နဒဒှ်ကောန်ဗုဒ္ဓဘာသာမွဲတုဲ ဒှ်တဴဖဵုသွက်ဘဝပိုဲတံသီုညးဖ္အိုတ်ကီုရအဴ၊ မအရေဝ်ပ္ဍဲကဵုလိက်အုပ်ဏံဝွံ ဟီုလဴစိုပ်အာဗီုဂွံဗ္စာရဏာဒုဟ်ထေဲပိုဲတံနာနာသာ်ကီု၊ သွက်သ္ဂောံဒ္ဂေတ်ဝေတ်ဗ္တောန်ညံင်ဒုဟ်ဂွံလာဲလေင်အာနူကဵုဓဝ်ဒုဟ်ထေဲပိုဲဏံဂှ်တုဲ ဂွံက္တဵုဒှ်ကၠုင်မၞိဟ်ထေဲကဵုညးတၞဟ်ဟွံလေပ်မွဲကီု ၜိုန်ရဒးထေဲကီုလေဝ် ဒးဒှ်မၞိဟ်ထေဲနွံကဵုဟိုတ်ဖဵုဂၠိုၚ်ဂၠိုၚ်မွဲကီုရ။

ဖျုန်လိက်အုပ်ဏံဝွံ ထေက်ကြိုက်ကဵုအၚာပ်စိုတ်သွက်မၞိဟ်တ္ၚဲဏံ သွက်သၟတ်တ္ၚဲဏံခိုဟ်အိုတ်တုဲ ကေတ်ကၠုင်အခိင်အကြာကမၠောန်ၜိုတ်သၠးချူဇန်ပ္ကောံကၠုင်လဝ်လိက်ဏံမွဲအုပ်ရ၊ သွက်သ္ဂောံဒှ်ပရင်တဲခိုဟ်အိုတ်သွက်ကောန်ဂကူဗုဒ္ဓဘာသာတံကီု၊ ဒှ်သွက်သ္ဂောံသုင်စောဲအာပ္ဍဲဘဝလၟေင်လၟေင်တ္ၚဲသွက်ကောန်ဂကူနကဵုဂၠံင်ဍာန်ဓဝ်တပ်အးမွဲတၞုင်ကီုတုဲ ညံင်ကဵုပိုဲကောန်ဂကူတံသီုညးဖ္အိုတ်ဂွံကွာ်ဗက်အာဂၠံင်ဍာန်အပါပိုဲဂေါတမလးလဝ်မွဲတၞုင်သွက်ပိုဲကောန်တံဂွံကွာ်အာမာန်ရ။

လ္ပမံင်လအ်တုဲ ဇၟာပ်ညးအဲလုပ်ဗှ်ဖျုန်လိက်အိုတ်စိုအ် ၊[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ကျာ်တြဲနာဲပိုဲဗုဒ္ဓဝွံ ဒှ်တဴဘာသာဍိုက်ပေင်ကဵုမေတ္တာမွဲကွေံကွေံရ၊ နာဲပိုဲညးဍိုက်ပေင်ကဵုဓရ်နွံတဴမွဲသာ်ပၠန်ဂှ်တှ်ေ ညးတၠဂရုဏာဇၞော်အိုတ်မွဲတုဲ ဟိုတ်ဏံရပိုဲကောန်ဂကူဗုဒ္ဓဘာသာတံသီုညးဖ္အိုတ်လေဝ် ဒးဒုင်ဝေတ်ဗ္တောန်ကေတ်ကၠုင်ညံင်ဂွံနွံကဵုဓဝ်ဂရုဏာမွဲတုဲ သွက်သ္ဂောံရီုဗင်ညးမွဲကဵုညးမွဲသီုစိုတ်သီုကာယတုဲ နွံကၠုင်ကဵုမေတ္တာလ္တူညးသ္ကံလၟိုန်ရ၊ (ရံင်ကဵုအခိင်အခေတ်ကာလဒေသပူဂဵုမွဲမွဲတုဲ သုင်စောဲစကာအာမေတ္တာဂရုဏာဏံညိပ္ဍဲကဵုနာဍဳမိဏေတ်စက္ကဏံ၊ ယဝ်ရပိုဲတံသုင်စောဲစကာဗၠေတ်အာမ္ဂးတှ်ေ ဟွံဂတာပ်အခေတ်လေဝ်ဒှ်မာန်ကီုရ)။

ဓဝ်မေတ္တာဏံမွဲဟီုမ္ဂးဂှ် ဒှ်သွက်ဂွံဒစဵုဒစးကဵုဓဝ်ထေဲဇၟာပ်ညးအဲသီုဖ္အိုတ်ရ၊ ဓဝ်ထေဲဏံမွဲရဒှ်တဴသၞသတြုပလီုတဴဓဝ်မေတ္တာညံင်ဟွံဂွံက္တဵုဒှ်မံက်ဂတဝ်ကၠုင်မာန်ရ၊ ညးလ္ၚဵုတံဂှ်ဒှ်တဴမၞိဟ်ထေဲပြဟ်စိုတ်ပြဟ်တုဲ ပ္ဍဲကဵုအခိင်ထေဲတိုန်ဂှ်ဟေင် အရာကၠောန်သ္ပဟီုဂးနာနာတံဂှ်လေဝ်မ္ၚိုဟ်ကြံင်တိတ်ဟလုတ်အာကီု၊ ကၠောန်ဗဒှ်ကဵုအရာနာနာလီုလာ်စာ်ထောင်ကၠုင်မာန်လောဲလောဲကီု၊ မုဂွံဗဂဵုလဟဵုကၠောန်သ္ပလေဝ်ဍာန်ပိုတ်ဒၟံင်တုဲ စိုတ်တေံဟွံညိင်ဝတ်ဟွံၜိုဟ်သိုဟ်ထေဲတိုန်ထေဲအာဂၠိုင်ဂၠိုင်တုဲ ဒှ်ကၠုင်ပြသၞာနာနာဒၟာနူကဵုစိုတ်ဇကုလောဲလောဲရ၊ ပ္ဍဲအခိင်အဃောမထေဲတိုန်ဒၟံင်ဂှ်လေဝ် မေတ္တာဟီုဂှ်ကၠေံပၠိုတ်စိုပ်အာဒၞာဲလဵုလေဝ်ဟွံတီအိုတ်ရ၊ မေတ္တာတံဂှ်လေဝ်အာအေပ်ဇူထောံအိုတ်ရ၊ လပါ်ဓဝ်ထေဲဂှ်ပၠန်လေဝ် သီုကဵုဟွံမွယ်ဗၟိက်ကဵုဍေံမွဲသာ်ဟေင် ဗွဲတၟေင်ဍေံမံက်တိတ်ကၠုင်မာန်လောဲလောဲတုဲ ဍေံအုပ်ဓလီုဂွံလဝ်အတိုင်မွဲဘဝပိုဲဏံဖ္အိုတ်ရ၊ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်တုဲ နဲကဲဂတာပ်အခေတ်ခိုဟ်အိုတ် သွက်သ္ဂောံဂစိုတ်သ္အးကၠေံဓဝ်ထေဲတံညံင်ဂွံအိုတ်အးအာပ္ဍဲစိုတ်ပိုဲဏံဟီုဂှ်တှ်ေ ဗီုဂွံဗ္စာရဏာနာနာ ဗီုလဵုဂွံဝေတ်ဟီုလဴဗ္တောန်ကဵုပိုဲတံပၠန်ဂှ်ဆက်ဗှ်အာညိအဴ။

နဲကဲ(၁) ဒးကူချပ်ဂုဏ်ဖဵုနာနာဒးလီုလာ်အာဒၟာနူကဵုပိုဲဏံဂှ်ဒှ်မၞိဟ်ထေဲပြဟ်စိုတ်ပြဟ်မွဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဒးကူချပ်ဂုဏ်ဖဵုနာနာဒးလီုလာ်ကၠုင်ဒၟာနူကဵုပိုဲဏံဂှ်ဒှ်မၞိဟ်ထေဲပြဟ်စိုတ်ပြဟ်မွဲဟီုဂှ်တှ်ေ −−−−

(က) − ဒးဗ္တောန်ဒၟံင်စိုတ်ပိုဲဏံတွဵုဟီုဂှ်တှ်ေ နာဲပိုဲဗုဒ္ဓဝွံ ဒှ်တဴညးတၠမဟာဂရုဏာမွဲတုဲ ဗ္တောန်ဟီုလဴကဵုကောန်ဗုဒ္ဓဘာသာတံညံင်သ္ဂောံဒှ်မၞိဟ်တၠမေတ္တာမွဲရ၊ ပိုဲတံတီထေဲမံင်သၟးတုဲ ဟွံထပၠိုတ်ထောံပၟတ်ဓဝ်ထေဲဂှ်တွဵုဏောင်တှ်ေ ဣဏံဟီုဂှ် ဒှ်တဴပိုဲတံဟွံဒ္ဂေတ်ဗက်ဗီုအရေဝ်ဝေတ်ဗ္တောန်နာဲပိုဲဗုဒ္ဓကီုရ၊ ဟွံကၠောန်သ္ပကွာ်ဗက်အာဗီုကဵုဂၠံင်ဍာန်နာဲပိုဲလးလဝ်ဂှ်ကီုတုဲ ဟွံထေက်ကဵုဒှ်ကောန်ကွးနာဲပိုဲသၟးဟွံက သီုကဵုဟွံဒှ်တဴမၞိဟ်ဗီုကောန်ဂကူဗုဒ္ဓဘာသာမွဲရ၊ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်တုဲ ပိုဲတံထေက်ကြိုက်ဒးပဠေဝ်စိုတ်ပိုဲကောန်ဂကူတံ ညံင်သ္ဂောံဒှ်ကောန်ကွးဆာန်နာဲပိုဲအိုတ်တုဲ ဂွံကိတ်ညဳဒုင်ယၟုကောန်ဂကူဗုဒ္ဓဘာသာဍာံဍာံခိုဟ်ခိုဟ်မွဲမာန်ရ။

(ခ) − နာဲပိုဲဗုဒ္ဓဗ္တောန်ဟီုလဴလဝ်ဂှ် မၞိဟ်မထေဲတိုန်ဗွဲကိုပ်ကၠာဂှ်ဒှ်တဴမၞိဟ်ဗၠေတ်မွဲရ၊ တုဲတှ်ေပၠန်လေဝ် မၞိဟ်ဟွံမွယ်ကဵုသတိတံဂှ်ဟေင်ရဒးအလီတုဲ ထေဲဗက်အာဗီုဍေံဂှ်အိုတ်မွဲစွံရ၊ (ညးဟီုကေင်မိင်မံင်ဂှ် ကၠဵုမွဲကဳတိုန်တုဲ ယဝ်ပိုဲဏံကဳဗက်တှ်ေဒှ်ကၠဵုကဳၜါရ၊ ဂလာန်ဝွံထေက်ကဵုဒးဂွံသတိအိုတ်ညိဏး)၊ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်တုဲ ညံင်ရဴသိုင်မာန်ပတိုန်ကေတ်ဓဝ်ပရေံဓဝ်မယုတ်တံဂၠိင်သ္ၚောဲဂၠိုင်တိုန်ကၠုင်ညးသ္ကံအိုတ်ရ၊ ဗီုဏံဂှ်ဒှ်စိုတ်ဂၠုဓီုတုဲ ဒှ်တဴမၞိဟ်ပရေံနူကဵုမၞိဟ်မထေဲကိုပ်ကၠာအိုတ်ဂှ်ဏီရ၊ ပိုဲတံလ္ပဒုင်ကေတ်ယၟု သီုဒှ်မၞိဟ်ပရေံသီုဒှ်မၞိဟ်ဒိုဟ်ဂၠုဓီုမွဲတွဵုညိ၊ အခိင်ဆဵုတီညာတ်ကေတ်ညးမွဲလပါ်တေံထေဲတိုန်ကၠာဂှ်တှ်ေ ပိုဲဏံလ္ပထေဲဗက်အာဍေံတွဵုညိအဴ၊ ယဝ်ပိုဲထေဲဗက်ဗီုဍေံကီုတှ်ေ ညံင်ရဴကၠဵုၜါကဳကိတ်ညးသ္ကံတုပ်တုပ်ရ၊ မၞိဟ်ထေဲကိုပ်ကၠာဂှ် ဒှ်မၞိဟ်ဂၠုဓီုမွဲတုဲ သီုကဵုဟွံမွယ်ကဵုဗဟုသုတအရာသုင်စောဲဘဝတုဲ ဖဵုနာနာလေဝ် မၞိဟ်ထေဲပြဟ်တံဂှ်လီုလာ်အိုတ်ပိုတ်ကၠုင်မာန်ရ၊ မၞိဟ်ထေဲပြဟ်တံဂှ်လေဝ် စိုတ်ဍေံတံဟိုတ်ဖဵုအောန်လောန်တုဲ သုင်စောဲစကာအရီုစိုတ်အတ္တပူဂဵုဂၠိုင်တုဲ ညးလဵုမွဲမံင်ဗ္ဒဲါဍေံတံဂှ်တှ်ေ ဟွံမွယ်ကဵုတသိုက်ကွေံကွေံရ၊ ဇေတ်ဇေတ်ဂှ်တှ်ေ မၞိဟ်ဗွဲမဂၠိုင်ဟွံဒးစိုတ်မၞိဟ်ထေဲပြဟ်စိုတ်ပြဟ်ရ၊ အိန်ထံင်လ္ၚဵုဂှ် ဒှ်သၞတင်ကယျာင်ညးသ္ကံမိင်မံင်တွဵုဂှ်တှ်ေ(ယဝ်အဲတီမံင်ဗှ်ေစိုတ်ပြဟ်ဒှ်မၞိဟ်ထေဲပြဟ်တှ်ေအဲဟွံပံင်ကဵုဗှ်ေရ)သာ်ဏံလေဝ် ဂကောံအိန်ထံင်တံဂှ် ဒးဆဵုအာပြသၞာပ္ဍဲဘဝလၟေင်လၟေင်တ္ၚဲညးတံဟွံပိုတ်သ္ကုတ်ရ၊ ဗီုလဵုသ္ဂောံသ္ပရော ဆာန်ပံင်အာညးသ္ကံဂွံကၠုင်ကောန်ပိပန်ယျတှ်ေ ဒးဆက်ပံင်အာညးသ္ကံပၠန်ရလေဝ်၊ ယဝ်ညးတၞဟ်တီဇကုဒှ်မၞိဟ်စိုတ်ပြဟ်ထေဲပြဟ်ဏောင်တှ်ေ ကမၠောန်ဇၞော်ကဵုဒြဟတ်ဂှ် ဟွံဂွံလုပ်စိုပ်အိုတ်တုဲ သီုကဵုဟွံမွယ်ကဵုၚုဟ်မးမၞိဟ်ပ္ဍဲဂတမတ်ညးတၠပညာတံရ။

(ဂ) − နာဲပိုဲဗုဒ္ဓဗ္တောန်ဆက်အာပၠန်ဂှ်တှ်ေ ယဝ်ရညးတၞဟ်ထေဲကၠုင်ကဵုပိုဲဏံတှ်ေ ပိုဲဏံဂှ်လ္ပထေဲဗက်အာဍာ်ဍေံဂှ်တွဵုညိ၊ ယဝ်ရကောန်ဂကူတံကၠောန်ဂွံဗီုဏံတှ်ေ ဒှ်မၞိဟ်ဇၞးတဴပေဲါပၞာန်ဏံရ၊ ပေဲါပၞာန်ဗီုဏံဂှ်မၞိဟ်ဂွံမာန်ကေတ်ဇၞးဍေံဂှ်နွံအောန်တဴဗွဲမလောန်ရ၊ ပ္ဍဲကဵုအခိင်ပိုဲတီညးမွဲလပါ်ဂှ်ဗီုပြင်ပြံင်သၠာဲဗၠေတ်ကၠုၚ်ပကတိမ္ဂးတှ်ေ လပါ်ပိုဲဏံဂှ်လေဝ်ဒးနွံကဵုသတိဟေင်တုဲ မင်မွဲလဝ်စိုတ်ပိုဲလ္ပကဵုယောင်ယာအာဇၟာပ်စက္ကဂှ်ညိ၊ ဟွံထေက်ကဵုဗက်ထေဲအာကဵုဍေံတုဲ ဒှ်တဴဂွံကၠောန်ဗဒှ်ဖဵုသီုညးၜါလပါ်ကီုရ၊ လဆောဝ်လဆောဝ်တှ်ေ ဓဝ်ဍာံဟီုဂှ် ၜိုန်ရပိုဲဏံဟွံကလေင်ကယျာင်ဗက်ထေဲကဵုဍေံကီုလေဝ် ပိုဲဏံတီကေတ်ညးမွဲဓဝ်သ္ၚိတ်သ္ၚိတ်တုဲ ယဝ်ရဖဵုဍေံအောန်တီကၠးဏောင်တှ်ေ ဒးပဲါစ္ဍးတိတ်အာနူမၞိဟ်ဂကောံတံဂှ်ထေက်ရ၊ ယဝ်ရပိုဲမံင်ဒၟံင်ကရောံဍေံဆက်အာလအ်လအ်တှ်ေ ဓဝ်အေင်ဒုင်ပိုဲမၞိဟ်ဏံဟီုဂှ်နွံကဵုအခိင်ပယျဵုဒၞက်အိုတ်တုဲ ဖေက်လုပ်အာဒၞက်ဍေံလောဲလောဲရ၊ ပိုဲဏံဂှ်ကျာ်တြဲတၠအရှိုန်ဟွံသေင်တုဲ ဒှ်ပုထုဇန်မၞိဟ်သာမညမွဲဏောင်တှ်ေ ဒးစွံသတိဓဝ်အေင်ဒုင်ဏံရ၊ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်တုဲ ပိုဲကောန်ဂကူဗုဒ္ဓဘာသာတံသီုညးဖ္အိုတ်ဂှ် လ္ပကဵုဒးဒုင်ကျထောံပေဲါပၞာန်ဏံဂှ်အိုတ်ညိအဴ၊ ထေက်ကဵုဒးဒှ်မၞိဟ်အံင်ဇၞးကေတ်ပေဲါဗ္တိုက်ဓဝ်ထေဲဏံဂှ်ညိ၊ တုဲတှ်ေ ဒးဒှ်တဴမၞိဟ်ညးသိုင်ပတိုန်ကေတ်ဂုဏ်ဖဵုနာနာဂှ်ညိ၊ လ္ပကဵုဒှ်မၞိဟ်ဟလိုင်ပ္တိုန်ဓဝ်မ္ၚိုဟ်ကြံင်ဟွံပေင်စိုတ်ညးမွဲကဵုညးမွဲဂှ်ညိ၊ ယဝ်ရပိုဲကောန်ဂကူတံပွမထေဲဂှ်နွံမံင်ဏီဟွံအိုတ်ဏောင်တှ်ေ ဆက်ဗ္စာရဏာကေတ်နဲကဲၜါပၠန်ညိအဴ။

နဲကဲ(၂) ဗ္စာရဏာဒုဟ်ဒဏ်မကၠုင်နူကဵုပိုဲမထေဲတံဂှ်ညိ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

မၞိဟ်မထေဲပြဟ်တံဂှ် ပ္ဍဲဘဝလၟေင်လၟေင်တ္ၚဲဍေံတံဂှ်လေဝ် ဟွံမွယ်ကဵုတသိုက်စိုတ်ကွေံကွေံရ၊ အခိင်ဍေံတံတိက်လေဝ်နွံကဵုဒဒိုက်စိုတ်နာနာမာန်ရ၊ သွက်မၞိဟ်စိုတ်ပြဟ်ထေဲပြဟ်တံဟွံတီမွဲသာ်ဂှ် ပွမထေဲပြဟ်ဏံဝွံ ဒှ်တဴအန္တရာဲကဵုဘဝဇကု ဒှ်တဴအန္တရာဲကဵုဂကောံအိန်ထံင်ဇကု ဒှ်တဴအန္တရာဲကဵုဂကောံဘာသာဂကူဇကုမာန်လောဲလောဲတုဲ စိုတ်ဍေံတံဂှ်လေဝ်ဒှ်ကၠုင်သရမွဲရ၊ အ္စာဂဥုဲစောန်စောန်တံကၠုင်လွဳလေဝ် လွဳဗၠးမာန်ဂၠံင်ဍာန်ဟွံမွယ်ရ၊ နဲကဲလွဳဗၠးမာန်ဂှ်တှ်ေ ဒးတီကၠိုဟ်ဟိုတ်ဖဵုကဵုဂၠိုင်ဂၠိုင်တှ်ေ စိုတ်ဒှ်မံင်သရပ္ဍဲတေံဂှ် ပူဂဵုတံဂှ်ဟေင်လွဳကေတ်ဗၠးရ၊ ဇကုပိုဲဏံပိုဲဒးလွဳကေတ်ကေတ်ရ။

လၟေင်လၟေင်တ္ၚဲဏံပိုဲဂွံဆဵုဒၟံင်တွဵုရဟွံသေင်ဟာ၊ နူဍောတ်ဍောတ်မိမပိုဲညးတံဒှ်သၞညးသ္ကံကီု၊ ပရေင်ပရောမွဲမွဲ ညးမွဲလပါ်ဂှ်ဟွံတီကၠးတုဲ ဗီုဆဵုဗီုဟီုလက်ဒေါန်စုတ်ပေင်ပြးကီုရ၊ အခိင်တီဓဝ်ဍာံဂှ်တှ်ေဗၠေတ်မံင်တုဲ အရာအဃောမထေဲဒှ်သၞလောန်ကၠုင်ဗွဲကိုပ်ကၠာဂှ်မုဖဵုနွံရော၊ ထၟာဲပုင်ပ္ၚာင်စပုင်အပါကၠဟ်ဖျေံတိထ္ကးအာအိုတ်တးဂှ်ကလေင်ကေတ်ဂွံမံင်ဏီဟာ၊ ဓဝ်ပတှ်ေခိုဟ်ခိုဟ်လ္တူညးသ္ကံတံဂှ်လေဝ်အိုတ်အောန်ကၠုင်ကီုရ၊ ဣဏံဂှ်ဒုဟ်ထေဲပြဟ်ပ္ဍဲဘဝအဲညးချူလိက်ဏံဂွံဆဵုကၠုင်ရ၊ −− ပ္ဍဲကဵုတ္ၚဲဏံလေဝ် ဇၟာပ်ညးအဲထေင်ဗၠေတ်မှာကၠုင်ဒၟာနူစိုတ်ပြဟ်ထေဲပြဟ်တံဂှ်နွံတဴသီုညးဖ္အိုတ်ရအောန်ကဵုဂၠိုင်၊ ယဝ်ဒှ်မၞိဟ်ထေဲအောန်ထေဲလဇုဲဏောင်တှ်ေ ဂွံဒုင်ကေတ်ဂုဏ်ဖဵုနာနာသာ်ပ္ဍဲဘဝလၟေင်လၟေင်တ္ၚဲသက်ပ္တောံၜိုတ်ဟွံမွယ်ရ၊ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်တုဲ ဇၟာပ်ညးအဲလေဝ် ဒးနွံကဵုဟိုတ်ဖဵုကဵုဂၠိုင်ဂၠိုင်ညိ၊ ထေဲဟီုဂှ်ယဝ်ချူလဝ်ဂွံတှ်ေ ချူစွံလဝ်ပ္ဍဲစၞာံဇကုပိုဲ ညံင်ကဵုပိုဲထပက်ဝေင်အင်ယန်ရုပ်ကၞုဲရုပ်ကၠရုပ်ကၠဵုတံဂှ်တှ်ေ တၟေင်ဒှ်ဖဵုကဵုမံင်သတိသွက်ပိုဲဏံခိုဟ်အိုတ်မွဲရ၊ ဇၟာပ်ညးအဲလ္ပဝိုတ်ထောံညိ၊ (ထပက်စွံလဝ်ဂွံတှ်ေ ထ္ပက်လဝ်အိုတ်ဟေ − လ္ပထေဲ လ္ပထေဲ လ္ပထေဲဏံညိ)

လ္ၚဵုဂှ် ပ္ဍဲအခိင်ဒေါသမံက်တိတ်ကၠုင်ဂှ် မူရောဟွံတီမွဲသာ်အရာလဵုဒှ်ဖဵုအရာလဵုကဵုဒုဟ်တုဲ ထေဲတိုန်ညးသ္ကံရံင်ဟွံညာတ်ဟိုတ်ဖဵုအိုတ်ရ၊ စိုတ်ထေဲဂှ်အုပ်ဓလီုဂွံလဝ်အလုံခန္ဓမွဲဖ္အိုတ်တုဲ အလုံခန္ဓကာယပိုဲဏံမွဲဖအိုတ်ဂှ်ဂၠုဓီုအာကီုရ၊ မၞိဟ်ထေဲကၠာဂှ်ဒှ်ဒေါသက္တဵုဒှ်တုဲယျတှ်ေ အရာလဵုကၠောန်ဝါတ်ဂှ်ဒှ်ကမၠောန်ကၠောန်သ္ပလောဲသွာတဴတုဲ ပ္ဍဲအခိင်ထေဲပြေဂှ်ဟေင် ညးဒးဒုင်ဒဒိုက်အရာမကၠောန်သ္ပဏာနာနာသာ်တံဂှ် ခန္ဓဇကုပိုဲဏံပၠန်ရ စိုတ်ဒှ်နာဲတုဲ ခန္ဓဏံဒှ်ဍိက်ပၠန်ရ၊ ထေဲကၠာအိုတ်ဂှ် ထ္ၜးကေတ်အစောံစရာဲသွံစမုက်မတ်ညးသ္ကံကၠာရ၊ ပ္ဍဲအခိင်ဓဝ်ထေဲဂှ်ထ္ၜးတိုန်ရုပ်ရဴပေင်ပေင်ကၠးကၠးဂှ်ဟေင် ညံင်ရဴကုတ်ကအ်ဇြောတ်ဆီညးသ္ကံမာန်ရ၊ ပ္ဍဲကဵုစက္ကဏံဂှ်ဟေင်ရမူရောဟွံဖေက်တဴမွဲသာ်တုဲ ရုဲကၠဟ်ပ္တိတ်နင်မအရေဝ်ပသပသအုဲအုဲအရာဟွံမွယ်ကဵုဓဝ်မဂွညးသ္ကံအိုတ်ရ။

မၞိဟ်စိုတ်ပြဟ်ထေဲပြဟ်ဏံဂှ် ဂစိုတ်မိမၜါလေဝ်ဒှ်လေပ်မာန်မံင်ရ၊ ဂစိုတ်ခမဳသင်တံလေဝ်လောဲသွာမာန်ရ၊ သွက်မၞိဟ်အောန်ကဵုဒေါသဒေါသနွံအောန်တံဂှ် ဒဒိုက်စိုတ်ဒဒိုက်ကာယဟွံမွယ်ဗွဲလက္ကရဴရ၊ ပွမထေဲဏံဂှ်ထ္ၜးကၠုင်ဒုဟ်ဒဏ်နာနာသာ်မာန်ရ၊ ညံင်ရဴပ္ဍဲဘဝတ္ၚဲဏံကီု ပ္ဍဲကဵုပုံအာဂီုတံဂှ်ကီု ထ္ၜးကၠုင်ကဵုဓဝ်ပွမထေဲကဵုပိုဲတံဂွံတီနွံကၠုင်ဂှ်ကီုတုဲ ကၠောန်ဗဒှ်ကဵုဖဵုနာနာလီုလာ်စာ်ထောင်အာနူညးမွဲထေဲပြဟ်စိုတ်ပြဟ်တံဂှ်မာန်ရ၊ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်တုဲ ထေက်ကြိုက်ပိုဲတံဒးဂစိုတ်ထောံဓဝ်ထေဲဏံအိုတ်ညိ၊ လ္ပဂိုင်ဒေပ်စွံလဝ်ဍေံပ္ဍဲခန္ဓပိုဲဏံအိုတ်ညိ၊ ဍေံဂှ်မိမအပါနော်မိနော်ပိုဲဟွံသေင်ပုဟ်၊ တံင်ဂြဲပ္တိတ်ကေတ်တုဲ အာကၠဟ်ထောံပ္ဍဲဇောဝ်ကြုင်ၜဳဇၞော်တေံအိုတ်ညိ၊ ပွမထေဲပြဟ်ဟွံမွယ်ကဵုဟိုတ်ဖဵုတံဂှ် ဒှ်ဆအရီုမွဲဍောတ်ကီုတုဲ ယဝ်ပိုဲတံဟွံဆက်ဗဂဵုလဟဵုအာကဵုဍေံမ္ဂးတှ်ေ အရီုထေဲတံဂှ် ဍေံဂွံဂၠိုင်တိုန်မာန်ဂှ်ဂၠံင်ဍာန်ဟွံမွယ်ရ၊ ဥပမာမွဲဂှ်တှ်ေ −− ၜိုန်ရပိုဲဏံဒှ်မၞိဟ်ထေဲပြဟ်ကီုလေဝ် ဒၞာဲလ္ၚဵုလ္ၚဵုတံဂှ် ညံင်ကဵုပိုဲလၞုဟ်ကလေင်ဟီုကဵုဍေံတုဲ ပိုဲဏံအေင်ထောံမံင်သ္ၚိတ်သ္ၚိတ်တုဲ ဂွံမွဲချိန်ခဏဂှ်ဟေင် စိုတ်ပိုဲဏံဂှ်ညိင်ဟွံမွယ်ကဵုဒက်စိုတ်ကဵုညးမွဲတေံရ၊ ဇၟာပ်ညးအဲကေင်ဒုင်စသိုင်နွံမံင်ဖအိုတ်ရအောန်ကဵုဂၠိုင်ဟွံသေင်ဟာ၊ ပ္ဍဲကဵုစက္ကဏံဂှ် ယဝ်ပိုဲတံဟွံလၞုဟ်ကလေင်ဟီုမ္ဂးတှ်ေ တ္ၚဲဏံပိုဲဂွံစပုင်ပ္ဍဲသ္ၚိ ဂွံဆဵုမုက်ကောန်မတ်ဗြဴမွဲစွံညဳညဳဂှ်လေဝ် လဆောဝ်တှ်ေစိုတ်ပိုဲပြဟ်ဒှ်သၞတက်ၜုင်ဂစိုတ်ဂယျိုင်ညးသ္ကံတုဲ ဒးမံင်ပ္ဍဲသ္ၚိစါတ်ဒးလုပ်ထံင်လေဝ်ဒှ်မာန်မံင်ရ၊ ဟိုတ်ဖဵုတၞဟ်တၞဟ်တံဂှ်လေဝ် နွံမံင်ဗဝ်သအဝ်ကီုရ၊ ဣဏံဟီုဂှ် သက်သဳသာဓကကၠးကၠးဇၟာပ်ညးအဲကေင်ဆဵုကေင်ကၠောန်ကေင်ဒှ်လဝ်ဖ္အိုတ်ရ။ (ခိုဟ်မံင်ရအဲအေင်ဒုင်ထောံ ၊ ယဝ်အဲဟွံအေင်ထောံတှ်ေ အဲစိုပ်ထံင်ရဏောင်အလန်ဏံ ဟး ဟး ဟး) ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဏံတုဲ ထေက်ကြိုက်ပိုဲကောန်ဂကူတံဒးဂစိုတ်ထောံဓဝ်ထေဲဏံအိုတ်ညိ၊ ယဝ်ပိုဲကောန်ဂကူတံဂစိုတ်အရာတၞဟ်တုဲဟေင် ပိုဲတံတိက်လေဝ်ဒှ်ဒဒိုက်ဟွံမွယ်ကဵုတသိုက်စိုတ်ကွေံကွေံရ၊ ဆဂးဂှ် ယဝ်ပိုဲကောန်ဂကူတံဂံင်ဂစိုတ်ထောံဓဝ်ထေဲဏံတုဲမ္ဂးဟေင် ပိုဲဏံတိက်သၠိင်ဟွံမွယ်ကဵုဒဒိုက်တုဲ စိုတ်တေံဂှ်လေဝ် ဟွံမွယ်ကဵုသရပွမပလီုဂၠံင်ဍာန်ဘဝပိုဲတံကီု အခိင်မသှ်ေအခါဂျိုင်ဒၟံင်တ္ၚဲဏံလအ်ဂွံအာစိုပ်သုသာန်တေံဂှ် ကော်စတသိုက်ဍုင်သွဝ်တုပ်တုပ်ကီုရ၊ ပါ်ပဲါဗ္စာရဏာဓဝ်ထေဲဂှ်ဂွံၜိုတ်ဏံတုဲဒှ်ဟေင် ပွမထေဲပြဟ်စိုတ်ပြဟ်တံဂှ် ကၠေံအိုတ်အာယျဟာ၊ ယဝ်ရဟွံအိုတ်အးအာဏီမ္ဂးတှ်ေ ဆက်တုဲသုင်စောဲအာနဲကဲဏံဂှ်ပၠန်ညိအဴ၊ ဆက်ဗှ်အာညိပၠန် ကြပ်အိုတ်မံင်ရဏောင်။

နဲကဲ(၃) ဒးကူချပ်ဒၟံင်တွဵုဖဵုခိုဟ်ခိုဟ်ပ္ဍဲကဵုမၞိဟ်ပိုဲတံမထေဲတေံကေင်နွံလဝ်ကဵုပိုဲဂှ်ကီုညိ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

သဘာဝပိုဲမၞိဟ်ဏံဂှ်တှ်ေ ခိုဟ်လေဝ်နွံတဴပရေံလေဝ်နွံတဴကီုရ၊ ဂၠာဲမၞိဟ်ခိုဟ်အာဖ္အိုတ်အရာနာနာအိုတ်သီုတံဂှ် စဵုကဵုတ္ၚဲဏံလေဝ်အဲညးချူလိက်ဏံဂၠာဲဟွံဆဵုမွဲကီုရ၊ လဆောဝ်လဆောဝ်ဂှ်တှ်ေ ဒၞာဲပိုဲဏံခိုဟ်ဂှ်ညးတၞဟ်တံဟီုဟွံခိုဟ်၊ ဒၞာဲပိုဲတံဟီုဟွံခိုဟ်ဂှ်ပၠန်လေဝ် ညးတၞဟ်တံဟီုခိုဟ်ဒးရ၊ ဟိုတ်ဖဵုနာနာ ညးတၞဟ်ပွမကၠောန်ကၠုင်လဝ်လ္တူပိုဲဟွံပေင်စိုတ်တုဲ ပွမထေဲဒက်လဝ်စိုတ်ဒှ်မာန်အိုတ်ရ၊ ဣဏံဟီုဂှ် ဒှ်တဴဟွံဒးဂၞပ်စိုတ်ပိုဲတုဲထေဲတိုန်ကဵုညးမွဲတေံရ၊ ထေက်ကဵုဒးကလေင်ရံင်အာဒၞာဲဍေံကေင်ကၠောန်လဝ်ဖဵုခိုဟ်ခိုဟ်လ္တူပိုဲနွံမံင်ၜိုတ်ဂလိုင်လဵုကီုရော၊ ဍေံဗၠေတ်ပရေံအာမွဲအလန်ဂှ် ခိုဟ်ဍေံကေင်နွံလဝ်လ္တူပိုဲပိပန်အလန်တုဲ ယဝ်ပိုကလေင်နုက်ထောံမ္ဂးတှ်ေ ခိုဟ်ဍေံဂှ်သှ်ေနွံမံင်ၜါပိဏီရလ္တူပိုဲ၊ ၜိုန်ရဖဵုခိုဟ်ဍေံကေင်ကၠောန်လဝ်ဟွံမွယ်လ္တူပိုဲကီုလေဝ် ယဝ်ရဍေံဗၠေတ်အောန်ညိညဏောင်တှ်ေ ပိုဲဏံထေက်ကဵုဒးသၠးအခေါင်မာန်ရ၊ ယဝ်ဍေံဗၠေတ်ဂၠိုင်အာဏောင်ပၠန်လေဝ် အတိုင်သဘာဝညံင်ဂွံစှ်ေကဵုဗဗွဲဓဝ်မာန်ဂှ် ဒးဖန်အာလ္တူညးသ္ကံမာန်ရ။

မၞိဟ်လ္ၚဵုတံဂှ် ကၠောန်သ္ပနဇိုင်နဲတဲတံဂှ်ခိုဟ်တဴကွေံကွေံရ၊ ဆဂး အခိင်ဟီုအရေဝ်ဂှ်ဟွံမွယ်ကဵုယေန်သၞာင်သၟန်ပါင်ဟွံခိုဟ်ကီုလေဝ် ဆဂးဟွံကၠောန်သ္ပကဵုညးလဵုမွဲဒးဒှ်ဒဒိုက်မာန်ကီုရ၊ မၞိဟ်လ္ၚဵုတံဂှ်ပၠန်လေဝ် ကၠောန်သ္ပနဇိုင်နတဲဂတးမတ်ဂှ်ဟွံမွယ်ကဵုယေန်သၞာင်ကီုလေဝ် ဆဂး ဟီုအရေဝ်ဍိုန်ၜိုတ်သာယာလောန်တုဲ ဍိုက်ပေင်ကဵုအဓိပ္ပဲါဟိုတ်ဖဵုနာနာရ၊ ညးလ္ၚဵုဂှ်သၟန်ပါင်ပရေံဆဂးစိုတ်ခိုဟ်၊ မၞိဟ်လ္ၚဵုတံဂှ်ဆက်ဆောံကဵုညးတၞဟ်ဟွံဂတာပ်အခေတ်ကီုလေဝ် ဆဂးဂှ်ဍေံဆာန်ကမၠောန်ဍေံမကၠောန်စိုတ်စှ်ေကဵုကမၠောန်တုဲ ညံင်တာလျိုင်ဂွံပြေဂှ်ဍေံဂစာန်ကၠောန်အာရ၊ ညးလ္ၚဵုဂှ်ပၠန် ပ္ဍဲတ္ၚဲဏံဍေံသ္ပကဵုပိုဲဗၠေတ်ပရေံအာကီုလေဝ် ဆဂး ဖဵုခိုဟ်ခိုဟ်မလောန်ကၠုင်ဂှ်လေဝ်နွံတဴဗဝ်သအဝ်ဗွဲမဂၠိုင်၊ ယဝ်ကူချပ်တုဲစိုတ်ပိုဲဏံဒးကၠိဒးဒှ်ဒေါသတှ်ေ ပိုဲတံလ္ပရံင်ဒၞာဲဟွံခိုဟ်တံဂှ်ညိ၊ ဒးအာရံင်ကေတ်ဒၞာဲဍေံမကၠောန်လဝ်ခိုဟ်ခိုဟ်တံဂှ်ညိ၊ ယဝ်ရလပါ်ခိုဟ်ခိုဟ်မုရောဟွံမွဲယ်မ္ဂးတှ်ေ ဒးရံင်ဍေံဇေတ်ဇေတ်ဟီုဂှ် ရံင်နကဵုပညာညံင်ဂွံဒှ်ဖဵုခိုဟ်ခိုဟ်တုဲ စွံဓဝ်မေတ္တာလ္တူဍေံဟီုဂှ် − အဵု အဲဆာန်ဍူဍေံကွေံကွေံရ၊ မၞိဟ်ဗီုဍေံအာဂတးနူဏံမ္ဂးတှ်ေ ဒးဆဵုကေတ်ပြသၞာနာနာသာ်မာန်ဏောင်၊ ယဝ်ရဒ္ဂေတ်ပွစိုတ်ဍေံဒှ်ဒၟံင်သာ်ဏံတှ်ေ နရက်တေံဂှ်မင်ဒၟံင်ဍေံဍာံဍာံဏောင်၊ ဟိုတ်ဖဵုသာ်ဏံပိုဲတံဒးချပ်အာတုဲ ဒှ်သွက်သ္ဂောံကၟာတ်ထောံအရီုဓဝ်ထေဲတံဟွံဂွံမံက်တိက်ကၠုင်ထ္ၜးရုပ်ရဴဂှ်ကီုရ၊ သၠာဲထောံညံင်သ္ဂောံညာတ်ဓရ်ကၠးကၠးမွဲတုဲ ကူချပ်ဗီုလဵုဂွံရီုဗင်ဍေံနဲကဲလဵုမာန်ရော၊ သီုဖ္အိုတ်နွံဒၟံင်ပ္ဍဲဗွဳဗွိုင်ပိုဲဏံဂှ်တှ်ေ ဗီုပိုဲမိက်သ္ဂောံကဵုဒှ်အၚာပ်စိုတ်ပိုဲဏံဂှ်ဒှ်အာဟွံမာန်တုဲ ထေက်ကြိုက်ပိုဲတံဒးပြံင်သၠာဲ၊ ထေက်ကြိုက်ပိုဲတံဒးဗဂဵုလဟဵုအာ၊ ထေက်ကြိုက်ပိုဲတံဒးနွံကဵုဟိုတ်ဖဵုဂၠိုင်ဂၠိုင်လ္တူညးသ္ကံတုဲ ညံင်ဂွံစှ်ေကဵုဇၟောဝ်ဂၠံင်ဍာန်ဗုဒ္ဓဘာသာပိုဲဇေတ်ဇေတ်မာန်ဂှ် သုင်စောဲအာဘဝအိုတ်ညိ၊ သှ်ဗလးအာပြသၞာအိုတ်ညိ၊ ယဝ်ရပိုဲကောန်ဂကူတံကူချပ်ပါ်ပဲါဂွံသာ်ဏံတုဲထေဲဟွံပြေထေဲဟွံအိုတ်ဏီမ္ဂးတှ်ေ သုင်စောဲအာနဲကဲသၟဝ်ဏံပၠန်ညိ၊ နဲဏံလက္ကရဴအိုတ်ရဏးကောန်ဂကူတံ၊ ယဝ်ထေဲဟွံပြေမ္ဂးတှ်ေ ကမ်ဒကာကဵုဒကာကမ်လကျာ်ကဵုလကျာ်ရ။

နဲကဲ(၄) ပွမထေဲဏံဝွံဒှ်ညံင်ရဴအာကေတ်နင်ဒဒိုက်နာနာသွက်ဘဝဇကုရ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ပွမထေဲဏံဝွံ ဒှ်ညံင်ရဴအာကေတ်နင်ဒဒိုက်စိုတ်နာနာသာ်သွက်ဘဝပိုဲဏံတုဲ ဒှ်ညံင်ပ္ကောံဂၠာဲအာကေတ်နင်ပြသၞာနာနာတုဲ လပါ်ညးမွဲတေံဂှ် ညံင်ဍေံသ္ဂောံအရိုက်မုက်ကဵုပိုဲမာန်ဏောင်၊ ယဝ်ပိုဲထေဲပြဟ်စိုတ်ပြဟ်က္ဍင်တှ်ေ သွက်ညးမွဲတေံဂှ်မိက်စိုတ်ကွေံကွေံရ၊ ဟိုတ်နူကဵုစိုတ်ပိုဲဒှ်အာသရတုဲ ဟိုတ်ဖဵုပ္ဍဲပိုဲဏံဂှ်နွံအောန်ကၠုင်ရ၊ ပေဲါဗ္တိုက်ဏံဂှ်လေဝ်ကျအာမာန်လောဲလောဲရ၊ သွက်ညးထေဲပြဟ်စိုတ်ပြဟ်တံဂှ်ဒးစွံသတိအိုတ်ညိ၊ ညးမွဲလပါ်တေံ ယဝ်ဍေံစောန်ဒၟံင်နဲကဲပညာစိုတ်မ္ဂးတှ်ေ သွက်စိုတ်ပိုဲဂွံကၠိဂွံဒှ်အာသရဂှ် ဍေံဖန်ကၠောန်ကဵုပိုဲသတိလီုတုဲ ညံင်ကဵုပိုဲဂွံထေဲတိုန်ပြဟ်ပြဟ်မာန်ဂှ် ဍေံဂၠာဲဟီုကၠောန်သ္ပတုဲ ပိုဲဏံသတိလ္ပကဵုလီုလာ်ဗက်အာဗျုဟာဍေံတုဲ နဲကဲဂတာပ်အခေတ်စိုတ်မွဲလွဳလွတ်လဝ်ခိုဟ်ခိုဟ်တုဲ ပြိုင်ပ္ကာန်အာကဵုပြသၞာတံဂှ်ညိ၊ သၟိင်ဍုင်တံဂှ်ကီု သၟာပရေင်ပိုန်ဒြပ်တံဂှ်ကီု ရဲသွံရာန်ကပေါတ်သၠာဲဂတးတံဂှ်ကီုလေဝ် ညးတံသုင်စောဲဒၟံင်ပညာစိုတ်ကွေံကွေံတုဲ စိုတ်ဏံမွဲဟေင်ရဒှ်ညးသ္ဂုတ်သွာတ်သွက်အရီုနာနာအလုံခန္ဓပိုဲမၞိဟ်ဏံဖ္အိုတ်ဂွံကၠောန်ကမၠောန်တုဲ စိုတ်မွဲဟေင်ဂှ်ဒှ်အဓိကရ၊ ကောန်ဂကူတံလေဝ် တီတုဲစိုတ်ဏံဒှ်ၚုဟ်မးကဵုဘဝပိုဲဏံၜိုတ်လဵုဂှ် မင်မွဲဗဂဵုလဟဵုလဝ်စိုတ်ပိုဲဏံလ္ပကဵုဒှ်အာသရအိုတ်ညိ၊ ကၠောန်ကုသဵုဂှ်လေဝ်ပဠေဝ်စိုတ်ဏံမွဲဟေင်ရ၊ ကၠောန်ခိုဟ်ဂှ်လေဝ်ပဠေဝ်စိုတ်ဏံမွဲဟေင်ရ၊ ယဝ်စိုတ်ပိုဲကျေဝ်စိုတ်ပိုဲဟွံဒှ်အာသရမ္ဂးတှ်ေ မုပိုဲချပ်ချပ် အရာလဵုပိုဲတံမိက်သ္ဂောံကၠောန်ကၠောန်ဂှ် ဂွံကြပ်စိုပ်အာတိုင်ပ္ကဴတေံလောဲလောဲမာန်ရ၊ ကုသဵုခိုဟ်ကုသဵုပရေံလေဝ်နွံဒၟံင်ပိုဲစိုတ်ပိုဲတံကၠောန်ကမၠောန်ရ၊ ဟိုတ်ဏံဟေင်ရ နာဲပိုဲဂေါတမညးဗ္တောန်ကဵုပိုဲကောန်တံကဵုမာန်စိုတ်ဏံညိ၊ ယဝ်ပိုဲမာန်စိုတ်ဏံတုဲတှ်ေ ပိုဲမာန်ကေတ်စိုတ်ညးဂမၠိုင်လ္တူဂၠးတိဏံသီုဖ္အိုတ်လောဲလောဲရ။

သဘာဝသၞညးဟွံပေင်စိုတ်ကဵုပိုဲတံဂှ် ဍေံကူချပ်လပါ်ပရေံဟွံခိုဟ်သွက်ပိုဲဏံလၟိုန်တုဲ ဍေံမိက်သ္ဂောံဂွံကဵုဘဝပိုဲလီုလာ်စာ်ထောင်အာအိုတ်ရ၊ မၞိဟ်မထေဲတံဏံဂှ် သိုင်ပ္တိုန်ပြသၞာနာနာမာန်ဏောင်၊ ၜိုန်ရဍေံဟွံကၠောန်မွဲသာ်ကီုလေဝ် ၜိုတ်ဆချပ်လပါ်ပရေံဂှ်ဍိုက်ပေင်ကဵုစိုတ်ဍေံတံမာန်ရ၊ ဍေံမိက်သ္ဂောံကဵုပိုဲအခိင်တိက်လေဝ်နွံကဵုဒဒိုက်၊ ဂုဏ်ဖဵုနာနာတံလေဝ်ညံင်ဂွံလီုလာ်အာမာန်ကီု ပရေင်ပိုန်ဒြပ်တံဂှ်လေဝ်ညံင်ဂွံဆောံအိုတ်အးအာမာန်ကီု ကဆံင်ၚုဟ်မးဘဝပိုဲဏံဂှ်ပၠန်လေဝ် ညံင်ဂွံဒတုံပြဟ်စှ်ေအာဂှ်ကီု သ္ကံရဲမိတ်သဟာဲညံင်ဂွံပြးအာဂှ်ကီု သီုဍေံလက်ဆောကဵုပိုဲဏံဂွံချိုတ်တုဲဒတုံကတိုင်နရက်ဗီုဏံဗွဲတုန်၊ သွက်ရဲဟွံမာန်စိုတ်တံ သွက်ရဲစိုတ်ပြဟ်ထေဲပြဟ်တံဂှ်ဣဏံရရုပ်ရဴဍေံတံဇေတ်ဇေတ်၊ နဲကဲခိုဟ်အိုတ် ယဝ်ပိုဲစဵုဒၞါဟွံဂတာပ်အခေတ်မ္ဂးတှ်ေ တီကၠးဟိုတ်ဖဵုနွံအောန်တုဲ ညံင်ဂွံပဲါစ္ဍးတိတ်အာနူဂကောံမၞိဟ်တံဏံဂှ် ဗွဲမပြဟ်ဟေင်ဒးပဲါသၠာဲဒၞာဲအာဇူဒၞာဲတၟိအိုတ်ညိ။

မၞိဟ်ထေဲတံဂှ် ကၠောန်ဗဒှ်ကေတ်ပရေင်ယုတ်ယုတ်တံဂၠိုင်ကဵုဇဳသာ်ၜိုတ်အစောံစရာဲဍေံနွံရ၊ သွက်ဂွံကဵုမၞိဟ်ဍေံဟွံပေင်စိုတ်တေံညံင်ဂွံဒှ်ဒဒိုက်မာန်ကီု၊ ညံင်ဘဝဂွံလီုလာ်အာမာန်ကီု၊ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်တုဲ မၞိဟ်မထေဲဟွံပေင်စိုတ်ကဵုပိုဲဍိုက်ကေက်တံဂှ် ဍေံတံသုင်စောဲနဲကဲပလီုစိုတ်တုဲ ညံင်စိုတ်ပိုဲဂွံထေဲတိုန်လောဲလောဲသတိပိုဲဂွံလီုအာတုဲ ဂွံကၠောန်တဴကမၠောန်အရာအိုတ်သီုဂှ်ဗၠေတ်အာဖ္အိုတ်မာန်ကီုရ၊ ယဝ်ရဆဵုသၞထေဲပြဟ်ဟွံမွယ်ကဵုဟိုတ်ဖဵုတှ်ေ ပိုဲဏံတက်စသာညိညရ၊ ယဝ်ရဆဵုဒးသၞနွံကဵုပညာစိုတ်ဏောင်တှ်ေ ဒၞာဲဏံရညးလဵုမွဲထိင်စိုတ်သတိခိုဟ်် နဲကဲညးလဵုဂတာပ်အခေတ်တှ်ေ ညးဂှ်ဟေင်ဂွံပေဲါအံင်ဇၞးပေဲါဗ္တိုက်ဏံရ၊ မအရေဝ်သာ်ဏံဂှ် ညးလဵုမွဲလေဝ် ဂွံပါ်ပရအ်ကဵုနွံအောန်ကွေံကွေံတုဲ ပ္ဍဲညးတၠပညာတံလေဝ် ဗွဲမဂၠိုင်တှ်ေညးတံစွံလဝ်သွက်ဂွံသုင်စောဲသွက်ဘဝညးတံရနွံဂၠိုင်၊ သွက်ပိုဲမၞိဟ်သာမညာတံဂှ်တှ်ေ ဂွံအာလုပ်စိုပ်နဲကဲခိုဟ်အိုတ်နွံဒၟံင်ပ္ဍဲဂၠံင်ဍာန်ဗုဒ္ဓဘာသာပိုဲရဂှ် ကောန်ဂကူဗုဒ္ဓဘာသာတံလေဝ် မၞိဟ်ဂွံသုင်စောဲစကာကၠိုဟ်ကေတ်ဟိုတ်ဖဵုဏံဂှ်နွံအောန်ကွေံကွေံတုဲ ဟိုတ်ဏံဟေင်ရ ပတှ်ေကေတ်အရေဝ်ဒဿနမွဲပိုဒ်ဂှ်(ပိုဲမၞိဟ်ဂျိုင်ဒၟံင်တ္ၚဲဏံဂှ်ဒးကၠောန်ဖဵုခိုဟ်မွဲဟေင်ရ)တုဲ စွံလဝ်လေဝ်ဒှ်ဖဵုသွက်ဘဝဇကုညးမွဲဓဝ်တုဲ ညံင်ကဵုဒှ်ဒၟံင်မၞိဟ်အတ္တမွဲကီုရ၊ ဟွံစွံလဝ်သွက်ဘဝဇကုညးမွဲဓဝ်တုဲ ညံင်သ္ဂောံကိတ်ညဳကဵု ပိုဲမၞိဟ်ဂျိုင်ဒၟံင်တ္ၚဲဏံဂှ်ဒးကၠောန်ဖဵုခိုဟ်မွဲဟေင်ရရန်လဝ်သာ်ဏံတုဲ တ္ၚဲဏံဂှ်လေဝ် သွက်သ္ဂောံဒှ်အာပရင်တဲကောန်ဂကူမန်ပိုဲခိုဟ်အိုတ်ပ္ဍဲဂၠံင်ဍာန်ဗုဒ္ဓဘာသာတုဲ ဒးပါ်ပရအ်ဏာကဵုဗဟုသုတဏံကီုရ။

ပိုဲတံတီကၠိုဟ်ဆဵုကေတ်သာ်ဏံတုဲ ဟွံထေက်ကဵုဒးပလီုဘဝဇကုနကဵုပွမထေဲတံဂှ်ညိဏး၊ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်တုဲ ပိုဲဒးဍိုက်ပေင်ကဵုဓဝ်သတိတုဲ အရီုစိုတ်ပိုဲတံညံင်ဟွံဂွံထေဲတိုန်ပြဟ်ပြဟ်လောဲလောဲတုဲ မုက်မတ်ပိုဲဏံလေဝ်ဟွံလီုအာ အရီုနာနာလေဝ်နွံညိင်မံင်ဟွံလီုလာ်မွဲသာ်တုဲ ကၠောန်အာကမၠောန်လေဝ်အတိုင်သဘာဝရ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ မၞိဟ်ကူချပ်ကဵုပိုဲ ကဵုဒဒိုက်ကဵုပိုဲတံဂှ်ဟေင်ရကလေင်ဒှ်တဴဒဒိုက်စိုတ်ဟွံသာရ၊ ဍေံကၠဟ်ကဵုပိုဲတုဲ ပိုဲဏံဟွံဒုင်ရပ်ဂိုင်ကေတ်မ္ဂးတှ်ေ ဗွဲစၟတ်ဒးကလေင်စဴအာနူဒၞာဲဍေံမကၠုင်တံဂှ်ဟေင်ရ၊ ညံင်ရဴညးတၞဟ်လက်ဒေါန်ပိုဲဏံကီု မုရောပိုဲဏံဟွံဗၠေတ်မွဲသာ်တုဲ ဍေံလက်နင်ကဵုပိုဲဂွံမိင်တုဲ ယဝ်ပိုဲဏံဟွံကလေင်လက်ဏာကဵုဍေံမ္ဂးတှ်ေ မအရေဝ်လက်တံဂှ်ဟေင်ကလေင်စဴအာဒၞာဲဍေံမကၠုင်ဇၟာပ်မဖ္အိုတ်ရ၊ ဣဏံဂှ်သဘာဝမွဲဟေင်သ္ဂုတ်သွာတ်ကေတ်ကေတ်ရ၊ ပိုဲတံထေက်ကဵုဒးကၠိုဟ်သဘာဝအိုတ်ညိ။

ယဝ်ရသၞကဵုနင်ဒဒိုက်ပ္ဍဲပိုဲမ္ဂးတုဲ ယဝ်ပိုဲဒုင်ကေတ်ဒှ်ဒဒိုက်စိုတ်တုဲ ဘဝညးဒှ်ဒဒိုက်ဂှ်ဟွံသေင်ကဵုသၞတံဂှ်ပုဟ်ဏး ပိုဲဏံမွဲဟေင်ရဒးဒုင်ကေတ်ပေင်ပေင်ဏောင်၊ ပေဲါဗ္တိုက်ဏံဂှ် ပိုဲဒှ်ကောန်ဗုဒ္ဓဘာသာဍာံဇေတ်မ္ဂးတှ်ေ ထေက်ကဵုဒးဍိုက်ကေက်အိုတ်ညိ၊ ယဝ်ရပေဲါဗ္တိုက်ဏံပိုဲကောန်ဂကူတံဟွံမာန်မ္ဂးတှ်ေ ဗီုလဵုဂွံကော်စကောန်ဂကူဗုဒ္ဓဘာသာဂှ်ဏီရော၊ ယၟုအပါပိုဲဂေါတမဂှ်ဟွံလီုလာ်အာအိုတ်ပုဟ်ဟာ၊ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်တုဲ ယဝ်ပိုဲဆာန်အပါပိုဲဂေါတမမ္ဂးတှ်ေ ပေဲါဗ္တိုက်စိုတ်ဏံဂှ်လ္ပကဵုဒးဒုင်ကျအာညိ၊ ပေဲါဗ္တိုက်စိုတ်ဏံယဝ်ပိုဲကောန်တံမာန်အံင်ဇၞးကၠုင်မ္ဂးတှ်ေ ကုသဵုခိုဟ် ပါရမဳနွံ ၚုဟ်မးဇၞော်တံဂှ်လေဝ် အပါပိုဲညးပအပ်ပြာပ်ကဵုပိုဲဖ္အိုတ်ရ၊ ဟွံပတေဟ်မ္ဂးတှ်ေသုင်စောဲစမ်ညိအဴ။


ပေဲါဗ္တိုက်စိုတ်ဏံယဝ်ပိုဲကောန်ဂကူတံမာန်ကၠုင်တုဲယျတှ်ေ သၞတံဂွံအာကၠဟ်ဒဒိုက်စိုတ်ဏံကဵုညးဂှ်မွဲနွံရော၊ ယဝ်ရရုပ်ရဴဘဝမွဲဟွံမွယ်သွက်ဂွံဒုင်ကေတ်နင်ဒဒိုက်စိုတ်သၞတံမကၠဟ်နင်ဂှ်တှ်ေ ဍေံပအပ်ကဵုညးဂှ်ရော၊ ဍေံပအပ်ကဵုဒဒိုက်ညးဂှ်မွဲနွံဂှ်ရော၊ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်တုဲ ဇကုပိုဲဏံရဒှ်တမ်ရိုဟ်ကၞက်သိုင်ပတိုန်ကေတ်ဒဒိုက်စိုတ်မွဲတုဲ ဂွံအာထေဲကေတ်ဍေံမာန်လောဲလောဲရ၊ သီုဖ္အိုတ်ဏံဂှ် ဒးသုင်စောဲဓဝ်အေင်ဒုင် ဒးသုင်စောဲသတိ ဒးသုင်စောဲပညာဂတာပ်အခေတ်တုဲ နွံမွဲပၠန်ဟီုဂှ်တှ်ေ ဒးနွံကဵုဟိုတ်ဖဵုကဵုဂၠိုင်ဂၠိုင်အိုတ်ညိ၊ အုပ်နိဂီုတုဲဆဝွံကၠာရအဴ ။

ကဵုဂွံဒှ်တသိုက်စိုတ်အိုတ်ညိအဴကောန်ဂကူမန်တအ်
.


.


.


.


လိက်အုပ်ဏံ တ္ၚဲဏံချူလဝ်ဗွဲက္ဍန်ရ၊ သွက်တ္ၚဲဂတးတေံဟီုဂှ် ဆက်ချူဗပေၚ်စုတ်အာသိုက်သိုက်ကီုရ၊ စဵုကဵုဒှ်လိက်အုပ်ခိုဟ်ခိုဟ်မွဲအုပ်မာန်ဂှ် ကောန်ဂကူမန်တံလေဝ်မၚ်စၟဳဗှ်အိုတ်ညိ၊ မလိက်ဗၠေတ်ဒးပဵုယအ်ယဝ်နွံတှ်ေ ပဠေဝ်တုဲဗှ်အာအိုတ်ညိ၊ တၚ်ဂုဏ်ရအဴ။


နိဿဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

http://www.trilakbooks.com/product/198679/%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%98.html