ဗ္ဂေါပရိယတ္တိမန်၊ ဘာ

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
(ကလေင်ထ္ၜး နူ ဘာဗ္ဂေါပရိယတ္တိမန်)
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

ရာမညနိကာယ ဘာဗ္ဂေါပရိယတ္တိမန် တိုက်လိက် ဘာဗ္ဂေါပရိယတ္တိမန်၊ အရာကုန်သီ၊ ဍုင်မတ်မလီုဝွံ ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ဘဒ္ဒန္တသဳလာစာရ ပတန်လဝ်ရ။

ပရူဒဒှ်မတန်ဘာတုန် ကျာ်ဇၞော်အ္စာ သဳလာစာရဝွံ အံင်ဇၞးကတ် တန်ဓမ္မာစရိယ၊ ကလင်စဴကၠုင် နူဍုင်အင်ဝတုဲ ဖျေံတဴလိက် ပ္ဍဲဍုင်သုဝဏ္ဏဘူမိ (သဓီု) ဗၞတ်ၜါသၞာံရ။

နူဂှ် ဒါယာကာ ဘာရုင်ဒါန် ဂမၠိုင် ဒုင်ဖျဴဏာတုဲ ဖျေံတဴလိက် ပ္ဍဲကွာန်လၟိုင် ဗၞတ်စှ်သၞာံပေင်င်ရ။

ကသပ်စိုတ်သၟိက်ဂွံပံက်တိုက်လိက် ပ္ဍဲဍုင်ဇၞော် က္တဵုဒှ်ကၠုင်ကု ကျာ်ဇၞော်အ္စာဘဒ္ဒန္တ သဳလာစာရတုဲ ပ္ဍဲသက္ကရာဇ် ၁၃၄၅-သၞာံဂှ် ကၠုင်ပတန်တိုက်လိက် ဘာဗ္ဂေါပရိယတ္တိမန် ပ္ဍဲဍုင်မတ်မလီုရ။ သင်ကောန်ကတ်လိက် နူဘာရုင်ဒါန် ဗၞတ် ၂၇ ဇကု မတိုန်ဒၟံင် တန်ဇၞော် တန်ဒေါဝ်တံဂှ် ပါဗက်ကၠုင် ကရောံကျာ်ဇၞော်အ္စာရ။ ကျာ်ဇၞော်အ္စာသဳလစာရဝွံ ဟိုတ်နူမစဳကၠး ဆိုက်ဗဒက်တဴ ပ္ဍဲလိက်ဗွဟ်ဗ္တံဘာသာအဘိဓရ် ယမိက် ပဌာန်တုဲ ကောန်ကတ်လိက် မၞုံပၟိက်ကဵုလိက်ဗွဟ် ဗ္တံတံဂှ် ဂၠောဲကောံဒုင်စသိုင်ရှ်သာပညာအိုတ်ရ။

တရဴတိုက်လိက်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ယးသၞာံ ပ္ဍဲသက္ကရာဇ် ၁၃၄၆ သၞာံဂှ် သင်ကောန်ကတ်လိက် မတိုန်ဒၟံင်တန်ဇၞော်သၟးဂှ် နွံဗၞတ်မသုန်စှော်ဇကုရ။ ပ္ဍဲအခိင် အခါဂှ် သင်ကောန်ကတ်လိက် မတိုန်ဒၟံင်တန်ဇၞော် နွံဗၞတ်ဂလိုင်ဂှ်ဂှ် ဒှ်အံသဝ်တိုက်လိက်မွဲသာ်ရ။ "စိုတ်အာဇာနဲ ရိုဟ်တ္ၚဲလွဳၜံင်" ရဴသာ်ဝွံ ညးမအာဂတပၠတရဴ ဟိုတ်နူမၞုံကဵုစိုတ်မပြဲသာ်ဂှ်တုဲ တိုက်လိက်မန် နကဵုရမျာင် မဖျေံပ္တိုန်လိက်မန်၊ ရမျာင်ကလေင်ယမိက် ပဌာန်ဗတ်မန်တံဂှ် မံက်ဂတဝ်ပြာကတ်တိုန် ပ္ဍဲဍုင်ဇၞော်မွဲဒၞာဲကီုရ။

အ္စာလိက်ဂမၠိုင်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. တၠဂုဏ်အ္စာ နန္ဒောဘာသာ (ကွာန်ဟံင်ဂံါ)
 2. တၠဂုဏ်အ္စာ သဳဟ (ကွာန်ပါင်မ္ၚဵု)
 3. တၠဂုဏ်အ္စာ သုမန (ဍုင်ရေဝ်)
 4. တၠဂုဏ်အ္စာ ကေတု (ကွာန်ကြုင်ကညာ)
 5. တၠဂုဏ်အ္စာ သဳရိဓဇ (ကွာန်တံင်ပရင်)
 6. တၠဂုဏ်အ္စာ ပါလရာမည (ကွာန်တံင်ပရင်)
 7. တၠဂုဏ်အ္စာ သူရိယ (ကွာန်ဘာ)
 8. တၠဂုဏ်အ္စာ ဥတ္တမ (ကွာန်ဒဵုတၟံ)
 9. တၠဂုဏ်အ္စာ ဓမ္မိက (ကွာန်ကုန်မိပ်ဇြိပ်)
 10. တၠဂုဏ်အ္စာ ဇ၀န (ဍုင်ကၟာ၀က်)
 11. တၠဂုဏ်အ္စာ သြဝါဒ (ကွာန်ဝါဂၠံင်)
 12. တၠဂုဏ်အ္စာ ပညိန္ဒ (ကွာန်ခယျးမ္ၚး)
 13. တၠဂုဏ်အ္စာ အရဳယ (ကွာန်စောဂလာ)
 14. တၠဂုဏ်အ္စာ နေလင်္ဂ (ကွာန်အံင်ဇၞး)
 15. တၠဂုဏ်အ္စာ သောဘိတ (ကွာန်အင်လှာထဝ်)
 16. တၠဂုဏ်အ္စာ ဣန္ဒရဇ္ဇ (ကွာန်ဒူရာ)
 17. တၠဂုဏ်အ္စာ သောဘိတ (ဍုင်လၟိုင်)
 18. တၠဂုဏ်အ္စာ သူရိယ (ကွာန်ကအ်ဍောတ်)
 19. တၠဂုဏ်အ္စာ ဥတ္တရ (ဍုင်လၟိုင်)
 20. တၠဂုဏ်အ္စာ ဥတ္တမ (ကွာန်ဒဵုသ္ဇင်)
 21. တၠဂုဏ်အ္စာ ဥတ္တမ (ဍုင်ကၟာဝက်)

ဂမၠိုင် ဒှ်ကောန်ကွး မဘိုင်ရီုဗင်ဖျေံလိက်ပရိယတ် ကရောံကျာ်ဇၞော်အ္စာမဒှ်ရ။

ဇြဟတ်လွဳက္ၜံင်ပတိတ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

နူသၞာံ ၁၃၄၅ တေံ စိုပ် ၁၃၇၇ သၞာံဏံ အာယုက်တိုက်လိက် ဂံါလုပ် ၃၂ သၞာံရ။ ပ္ဍဲကဵုသဘင်တိုက်လိက်ပေင် ၂၅ သၞာံဂှ် ကေတ်လဝ်စရင်အံင်လိက် အလဵုအသဳတုဲ သင်မအံင်ဇၞးဂမၠိုင်

တန်ကလေင်ပထမ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 • တန်ဍောတ်- ၁၁၇ ဇကု
 • တန်ဒေါဝ် - ၁၄၁ ဇကု
 • တန်ဇၞော် - ၉၀ ဇကု

တန်ဓမ္မာစရိယ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 • မွဲပြကိုဟ် ၃ ဇကု
 • ၜါပြကိုဟ် ၃ ဇကု
 • ပြကိုဟ်တုဲ ၄ ဇကု

ဂွံတီကေတ်ရ။

ပြကိုဟ်မခၞံဂမၠိုင်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

သွက်ကောန်ကတ်လိက်ဂမၠိုင် သ္ဂောံဂိုင်သမ္တီနဲကဲလောဲသွာညိဂးတုဲ ပြကိုဟ်ဗၞတ် (၁၃) ပြကိုဟ် ချူခၞံမံက်ဂတဝ်ကၠုင် ပ္ဍဲတိုက်လိက်ဘာဗ္ဂေါ ပရိယတ္တိမန်ရ။ ပြကိုဟ်ဂမၠိုင်တံဂှ်

 1. ပြကိုဟ် ဓာတုကထာနယူပဒေသ
 2. ပြကိုဟ် ယမကနယူပဒေသ (ကၞပ်-ပထမ)
 3. ပြကိုဟ် ယမကနယူပဒေသ (ကၞပ်-ဒုတိယ)
 4. ပြကိုဟ် ပဋ္ဌာနနယူပဒေသ
 5. ပြကိုဟ် ဓမ္မာစရိယနယူပဒေသ (ကၞပ်-ပထမ)
 6. ပြကိုဟ် ဓမ္မာစရိယနယူပဒေသ (ကၞပ်-ဒုတိယ)
 7. ပြကိုဟ် နျာသနယူပဒေသ
 8. ပြကိုဟ် ဝစနာဒိဆက္ကနယူပဒေသ
 9. ပြကိုဟ် လက္ခဏာဒိစတုက္ကနယူပဒေသ
 10. ပြကိုဟ် တြာဲဇာတကဋ္ဌကထာ
 11. ပြကိုဟ် တြာဲပါရာဇိကဏ်ပါဠိမူ
 12. ပြကိုဟ် တြာဲပါရာဇိကဏ် အဋ္ဌကထာ (ကၞပ်-ပ)
 13. ပြကိုဟ် တြာဲပါရာဇိကဏ် အဋ္ဌကထာ (ကၞပ်-ဒု)
 14. ပြကိုဟ် တြာဲပါရာဇိကဏ် အဋ္ဌကထာ (ကၞပ်-တ)
 15. ပြကိုဟ် တြာဲပါရာဇိကဏ် အဋ္ဌကထာ (ကၞပ်-စတု)
 16. ပြကိုဟ် နယူပစာရနယူပဒေသ

ဂမၠိုင်ဝွံ ချူခၞံလဝ်တုဲအိုတ်ရ။

ကဏ္ဍတာလျိုင်ပ္ဍဲဂကူ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ဘဒ္ဒန္တသဳလာစာရဝွံ တာလျိုင်ပ္တန်တိုက်၊ တာလျိုင်ဖျေံလိက် သၟးဟွံက သီုမယိုက်ဂၠေင်လဝ်ဒၠေင်

ပ္ဍဲသက္ကရာဇ် ၁၃၆၅ သၞာံဂှ် သၟိင်အလဵုအသဳတံ ဇိုန်ဏှင်ဗ္ဂိန်ကဵုတဆိပ်ကြာ အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ။ ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ဘဒ္ဒန္တသဳလာစာရဝွံ ကလိဂွံအာယုက် ၇၄ သၞာံရ။ ၜိုန်ဒှ်သာ်ဂှ်ကီုလေဝ် ခမဳသင်တံ ကၠုင်အာတ်အခေါင်စိုပ်မ္ဂး ဖျေံဒၟံင်ကဵု လိက်ဗွဟ်ဥတုက္ညင် မတွံဂးပြကိုဟ်ယမိက်၊ ပဌာန်တံဏီရ။

နိဿဲဂမၠိုင်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 • လိက်ကၞပ် သ္ဘင်စၟတ်သမ္တီ သွဟ်လိက်ပတ်မန် အလဵုအသီပေင် (၁၀၀) သၞာံ၊ ဝင်တိုက်လိက်မန်ဂမၠိုင်။ မုက်လိက် ၆၅-၆၇ (ကောဇာ-၁၃၇၇၊ သာသနာ ၂၅၅၉) [၁]
 • လိက်အုပ် ဝင်တိုက်လိက်မန်ဂမၠိုင်