ဟံၚ်သာတ္ၚဲဏအ်၊ နာဲ

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်
နာဲဟံင်သာတ္ၚဲဏအ်
Hongsar-tngau-na.jpg
သၠးဂၠံဂဝ် နာဲဟံင်သာတ္ၚဲဏအ်
(1956-05-15)မေ ၁၅၊ ၁၉၅၆
ကွာန်ဇိုင်ကျာ်၊ ပွိုင်ဍုင်ပံင်
စုတိ ဖေဖဝ်ဝါရဳ ၁၀၊ ၁၉၉၅(1995-02-10) (အာယုက် ၃၈)
အကြာ ကွာန်သာံလှေဝ် ကဵု ကွာန်ခယျး (တွဵုရးဍုင်ကရေင်)
ဟိုတ်မစုတိ ပူဇဴလမျီုသွက်ဂကူ ဂွံဗၠးၜး
ကောန်ဂကူ ဂကူမန်
ကဆံင်ပညာ ဓမ္မာစရိယ
မဒယှ်တဴ အစာပါန်ကဝိ၊ ကဗျ၊ ဒွက်၊ လဝေင်ဇာတ်၊
ကမၠောန် မပြာကတ် ကဝးဒွက် မိပ်တိဓစေင်၊
ဒွက် ဝင်ပရေအ် လ္ပဒုင်ချိုတ်၊
လဝေင်ဇာတ် ဝင်ပရေအ်လ္ပဒုင်ချိုတ်၊
ဗော် ဗော်ဍုင်မန်တၟိ
ချဳဓရာင် ပၠန်ဂတး သွက်ဗၠးၜးဂကူမန် နကဵုကၞေဟ် ကေုာံ လွဟ်၊၊

နာဲဟံသာတ္ၚဲဏအ် (၁၉၅၆ မေ ၁၅ - ၁၉၉၅ ဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳ ၁၀)ဝွံ ဒှ်အစာချူလိက်မန်ဒယှ်မွဲတုဲ ညးချူကၠုင်လဝ် ကဗျ၊ ဒွက်၊ လဝေင်ဇာတ် ကေုာံ လိက်ပရေင်ဂမၠိုင်တုဲ သီုဒှ် ကောန်သ္ဂံင် ဗော်ဍုင်မန်တၟိ မယိုက်ဂၠေင်လဝ် တာလျိုင် ဥက္ကဌ ပွိုင်ဍုင်မွဲတၠရ၊၊ ပ္ဍဲသၞာံ ၁၉၉၄၊ (၁၃၅၆) အခိင် မစှ်ေဒၟံင် ပရေင်စန်ဒက် အကြာကွာန်သံလှေဝ် ကဵု ကွာန်ခယျးဂှ် သၞဂကူမန် ဒပ်ပၞာန်ဗၟာ ရပ်ဂွံတုဲ ဒးဒုင်ပူဇဴဏာ လမျီုသွက်ဍုင် သွက်ဂကူမန် ဂွံဗၠးၜး နူဘဲရဲသမၠဲတိ ဒပ်ပၞာန်ဗၟာရ၊၊

ပထမအဝဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

နာဲဟံသာတ္ၚဲဏအ် (ယၟုတမ် ဟွံသေင်) ကတဵုဒှ်မၞိဟ် ပ္ဍဲမိမ ဂကူမန်ၜါ နာဲမန်ဆာန် ကေုာံ မိကောန်ကရေင် ပ္ဍဲသၞာံ ၁၉၅၆ မေ ၁၅၊ (၁၃၁၈ ဂိတုပသာ် ၆ မံက်၊ တ္ၚဲသိုက်) ပ္ဍဲကွာန်ဇိုင်ကျာ် ပွိုင်ဍုင်ပံင် ရ၊၊

အဝဲစိုပ် ပထပိုယ် ခမဳ ပ္ဍဲဇရေင်ကျာ်ဇၞော်အစာ ကဉ္ဇန ဘာပလိုတ်၊ ကွာန်ဇိုင်ကျာ်တုဲ ဘာဒၞာဲ ညးမကေင်ကတ်လဝ် လိက်ပရိယတ်ဂမၠိုင်ဂှ် တိုက်လိက်ရာမည ဍုင်လၟိုင်၊ တိုက်လိက် ဘာမဟာဝိဟာရ ကွာန်ကအ်ဗိန်တုဲ ဂွံအံင်ကေတ် တန်ဓမ္မာစရိယ (ပါရာဇိကဏ်မွဲပြကိုဟ်)ရ၊၊

ကမၠောန်ဗတောန်လိက်မန်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

တၞဟ်န ကောန်သၟတ်တအ် ဂွံလေပ်လိက်မန်တုဲ စနူသၞာံ ၁၉၈၀ (၁၃၄၂) ဂှ် စပံက်ဗတောန်ကၠုင် လိက်မန် ဥတုကညင် ပ္ဍဲဘာပလိုတ် ကွာန်ဇိုင်ကျာ်ရ၊၊ အလုံမွဲ ပွိုင်ဍုင်ပံင် ညံင်ဂွံဒှ် ပံက်ဘာဗတောန်လိက်မန် ဥတုကညင်တုဲ စိုပ်သၞာံ ၁၉၈၂ (၁၃၄၄) ဂှ် နဒဒှ် မၞိဟ်မဂိုတ်ဂစာန်မွဲဂှ် ပါလုပ် ပ္ဍဲအရာမပံက် ဂကောံကွတ်ဗတောန် လိက်ပတ်ဘာသာမန် အလုံပွိုင်ဍုင်ပံင် ရ၊၊ လိက်မူလိက် သွက်ဂွံဗတောန်ဂှ်လေဝ် နကဵုအလဵုဇကု ညးမွဲဓဝ်ဟေင် ချူခၞံတုဲ ပ္တိတ်လဝ် နကဵုဂကောံဂှ်ရ၊၊

ဘဝအစာချူလိက်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

နူအခိင်လဵု နာဲဟံသာတ္ၚဲဏအ် စလုပ်ကၠုင် ပ္ဍဲဓဝိုင်လိက်ပတ်ဂှ် ၜိုန်ရဟွံတီကေတ်ကီုလေဝ် ဂွံဆဵုကေတ်ဒၟံင် နကဵုယၟုကၞေဟ် ပ္ဍဲလိက်ကၞပ် မပ္တံ မဂ္ဂဇြေန် တက္ကသိုလ်မတ်မလီု၊ ဟံသာ၊ ဟံသာတ္ၚဲဏအ်၊ ကောန်ဍိက်မန်၊ ဟံသာဓဇ၊ ဟံင်ပိုဲတ္ၚဲဏအ်၊ ဟံင်မန်၊ ကောန်နာဲပိုဲ ပၞောဝ်ကဵုယၟုကၞေဟ်ဂမၠိုင်ဂှ် နကဵုယၟု ကၞေဟ် ဟံသာတ္ၚဲဏအ် ဂှ် မၞိဟ်ဂမၠိုင် မတီလဝ်ညးရ၊၊

ဒွက်ညးမချူလဝ် အလုံမွဲကဝးဂှ်မ္ဂး ကဝးဒွက်ဆဝ်မ္ၚုဟ် ဗတောန်လိက်မန် အလုံဍုင်ပံင်၊ ကဝး မၞုံယၟု မိပ်တိဒစေင် ဂှ် မၞိဟ်တီဂၠိုင်တုဲ ဒွက် ဝင်ပရေအ်လ္ပဒုင်ချိုတ် ဂှ်ကီု နကဵုယၟုဒွက်ဂှ်ပၠန် ညးကလေင်ချူလဝ် လဝေင်ဇာတ်ဂှ်လေဝ် မြဟ်အာအလုံဂကူမန်မွဲရ၊၊

ပၠန်ဂတး နကဵုလွဟ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ပ္ဍဲသၞာံ ၁၉၈၈ အခိင် ပရေင်ကလိုက်ကမဵု သွက်ဂွံဖျေဟ် သၞောတ်တၠအဝဵုဗၟာ ဗိုလ်နေဝင်း ကတဵုဒှ်အလုံမွဲဍုင်ဂှ် နာဲဟံသာတ္ၚဲဏအ် နဒဒှ် လပါ်သင် ပ္ဍဲဒေသမန်ဂှ် ချဳဓရာင်ကၠုင် ဗွဲမဇၞော်ကဵု ဒြဟတ်တုဲ ကာလပၞာန်သီအဝဵုဍုင်ဂှ် ညးဍုင်ကွာန် ကေုာံ ကွးဘာဂမၠိုင် ဒးသၠာဲပရေင်ပၠန်ဂတး နူကဵု ပရေင်ကလိုက်ကမဵု ထ္ၜးဆန္ဒဂှ် ဒးပြံင်လှာဲ နကဵုပေါဲဗတိုက် နကဵုလွဟ်ဂှ် နာဲဟံသာတ္ၚဲဏအ် စိုပ်အာ ဇရေင်တိဍာ်ဗၠးၜး ပ္ဍဲဗော်ဍုင်မန်တၟိ ရာံတိတ် နူဘဝခမဳတုဲ လုပ်ယိုက်ဂၠေင် နကဵုသ္ဂံင်ပၞာန် မပၠန်ဂတး သွက်ဗၠးၜးဂကူမန် နကဵုလွဟ်ရ၊၊ ဗွဲကြဴ ဂွံဒုင်တာလျိုင် နဒဒှ် ဥက္ကဌပွိုင်ဍုင်ရ၊၊

ဘဝသ္ၚိကၟိန်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ပ္ဍဲအခိင် နာဲဟံသာတ္ၚဲဏအ် မယိုက်ဂၠေင်ဒၟံင် တာလျိုင်သွက်ဂကူဂွံဗၠးၜး ပ္ဍဲဗော်ဍုင်မန်တၟိဂှ် ညးဒှ်မိတ်ဇြဟာန် ကုလွဳနန် (ကော်) မိရဳ ဇာတိကွာန်ဇိုင်ကျာ်တုဲ ညးတအ် ဒက်ဘဝသ္ၚိကၟိန် ရေင်သကအ်ရ၊၊ ညးတအ် ကလိဂွံကောန်ဝုတ်မွဲ ကဵုလဝ်ယၟု မိဆာန်နန်ဟံင်ပိုဲရ၊၊

ဒးဒုင်ပူဇဴလမျီု သွက်ဂကူ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ပ္ဍဲသၞာံ ၁၉၉၅ ဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳ ၁၀ (၁၃၅၆ ဂိတု မာဃ် ၁၁ မံက်) အဃောမယိုက်ဂၠေင်ဒၟံင် တာလျိုင် သွက်ဂကူ မစှ်ေဒၟံင် ပရေင်စန်ဒက် ပ္ဍဲအကြာကွာန်သာံလှေဝ် ကဵု ကွာန်ခယျးဂှ် ဒးဒုင်ရပ်ကဵု သၞဂကူမန် ဒပ်ပၞာန်ဗၟာတုဲ ဒးဒုင်ပူဇဴဏာ လမျီု သွက်ဂကူရ၊၊ ပ္ဍဲအခိင်ဂှ် ဒှ်အခိင် အဃောညးမင်စၟဳဒၟံင် သွက်ဂွံဆဵုမုက် ကောန်ဖျုန်ဂြိုဟ်ညး မၞုံပ္ဍဲဂဝ်ဂၞဴရ၊၊ ညးပူဇဴဏာလမျီုတုဲ ကောန်ညးမရနုက်ကဵုဒုတိယဂှ် ကတဵုဒှ်ကၠုင်မၞိဟ် ဒှ်ကောန်တြုဟ် သမ္ဘာဂှ် ကဵုလဝ်ယၟု မာံအဗၠာဲ ရ၊၊


နိဿဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

အတ္ထုပ္ပတ္တိဝင်ဝွံ မန်မန် (ရာမည) ကလိဂွံ တင်ဂၞင် နူကောန်ဝုတ် နာဲဟံင်သာတ္ၚဲဏအ်၊ မိဆာန်နန်ဟံင် တုဲ ချူပတိုန်လဝ် ပ္ဍဲဝှုက်ၜောက်ညး 14-4-2016 ရ၊၊