ဝဳကဳပဳဒဳယာ:Writing Contest on Mon Wikipedia Year 2019 - 2020

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
(ကလေင်ထ္ၜး နူ Writing Contest on Mon Wikipedia Year 2019 - 2020)
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

သဘင်ပကာန်လိက်
ပ္ဍဲပြကိုဟ်ဗိသ္တာ ဝဳကဳပဳဒဳယာမန် သၞာံ ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀
Writing Contest on Mon Wikipedia Year 2019 - 2020

Wikipedia Asian Month Logo.svg

"ခၞံကၠောန် လိက်ပရေင် မဆေင်စပ် ကုအာရှ အောန်အိုတ် လျိုင် ၃.၀၀၀ ဘာက်၊ မလိက် ၃၀၀ မ ပ္ဍဲပြကိုဟ်ဗိသ္တာ ဝဳကဳပဳဒဳယာမန် တုဲ လုပ်(ပြိုင်)ပကာန် သွက်ဂွံဇၞးကေတ် လာပ်ၜါ နကဵု မွဲမွဲလာပ် မသုန်ကိုဋ်ဒကေဝ် ညိ။
Create article(s) relating to Asia, 3,000 bytes and 300 words minimum, with sources on Mon Wikipedia and stand a chance of winning two awards with 500.000kyat each!"

Monzel Foundation png file.png

အခိင်မကဵုလာပ်

အခိင် ကေုာံ ဒၞာဲမဇိုန်နှင်ကဵုလာပ်ဂှ် ဗွဲကြဴ လလောင်တြး ကဵုရောင်။


စဳပၞောန်ဂမၠိုင်

ဟီုဂၠေအ်အ် ကၠးကၠးမ္ဂး - ခၞံဗဒှ် လိက်ပရေင်တၟိ မဆေင်စပ် ကုအာရှ (မပ္တံ ကု ပရူမၞိဟ်၊ ပရူဒတန်ဒၞာဲ၊ ပရူပြဝေဏဳ တအ်ဒှ်တမ်)၊ လိက်ပရေင်ဂှ် အောန်အိုတ် ဒးနွံ လျိုင် ၃.၀၀၀ ဘာက် ကဵု ဝေါဟာရ ၃၀၀ မ၊ နွံကဵု တင်ဂၞင် မနိဿဲ၊ ပ္ဍဲကဵု ဂိတုနဝ်ဝေန်ပါ၊ ဒဳဇြေန်ပါ ၂၀၁၉ ကေုာံ ဇာန်နဝါရဳ ၂၀၂၀။


  • လိက်ပရေင်ဂှ် သ္ဒးဒှ် လိက်ပရေင် မခၞံဗဒှ် အလဵုဇကုမၞးရောင် ပ္ဍဲအခိင် စတမ်နူ နဝ်ဝေန်ပါ ၁၊ ၂၀၁၉ ဝ:၀၀ စဵုကဵုစိုပ် ဇာန်နဝါရဳ ၃၁၊ ၂၀၂၀ ၂၃:၅၉ (UTC/အခိင်ဂၠးတိ)။
  • လိက်ပရေင်ဂှ် အောန်အိုတ် သ္ဒးနွံ လျိုင် ၃.၀၀၀ ဘာက် တုဲ ဝေါဟာရ ၃၀၀ မ။ (ခံက်တင်ဂၞင် (inforbox) တာမ်ပလိက် (template) တအ် ဟွံရိုဟ်စ)
  • လိက်ပရေင်တအ်ဂှ် သ္ဒးဍိုက်ပေင် ကုတင်စေဝ်ပၞောန် ဍာ်ဒကေဝ်သမ္တီ (notability) (မိက်ဂွံဟီုဂှ် တင်ဂၞင်ဇကု မကလိဂွံလဝ် နူလဵုတအ်ဂှ် ဒးစၞောန်ထ္ၜးလဝ်ကဵု ပ္ဍဲဒၞာဲ နိဿဲ ဟွံသေင်မ္ဂး ယဝ်ရနွံပၟိက်မ္ဂး ဒးဗၟံက်ထ္ၜးကဵု တင်စၟတ်သမ္တီဂမၠိုင်)
  • လိက်ပရေင်ဂှ် သ္ဒးနွံကဵု လိက်မနိဿဲဂမၠိုင်တုဲ လိက်မနိဿဲတအ်ဂှ်လေဝ် ဒးနွံ ဒးဍိုက်ပေင်တဴ ကုဍာ်ဒကေဝ်ရောင်။ ယဝ်ရ ပရူပရာမွဲမွဲ မနွံကဵု အရာမဒှ်သၠေဟ်ပၟာ၊ လညာတ်တၞဟ်ခြာမ္ဂး  ဒးဗၟံက်ထ္ၜးကဵု အကံက်(ဂမၠိုင်) (citation(s)) ပ္ဍဲလိက်ပရေင်ဂှ်ရောင်။
  • ဟိုတ်နူ လိက်ပရေင်ဂှ်တုဲ ပြသၞာဇၞော်ဇၞော် ဟွံဒးကတဵုဒှ်ရောင်။ (ဥပမာ ဒးဝေင်ပါဲ ညံင်ဟွံဂွံဇီုကပိုက် အခေါင်ပိုင်ပြဳပူဂိုလ် (copyright violations)၊ ပြသၞာ မဆေင်စပ် ကုဍာ်ဒကေဝ်သမ္တီ တအ်ဒှ်တမ်ရ။)
  • လိက်ပရေင်ဂှ် ဟွံဒှ် စရင်အင်ဂမၠိုင်ရောင်။
  • လိက်ပရေင်ဂှ် သ္ဒးဒှ် လိက်ပရေင် မကဵုပရူပရာ ဗဟုသုတရောင်။
  • လိက်ပရေင်ဂှ် သ္ဒးဒှ် ပရူပရာ မဆေင်စပ် ကုဍုင်အာရှမွဲမွဲ ပါဲနူ ဍုင်မန်ဗၟာရောင်။
  • လိက်ပရေင်တအ်ဂှ် ကၠာဲစၠောအ် နူမုက်လိက် ဝဳကဳပဳဒဳယာ နူကဵု ဘာသာသအာင် မပ္တံကဵု ဘာသာအင်္ဂလိက်၊ ဘာသာသေံ၊ ဘာသာကြုက်တအ် ဂွံဖအိုတ်ရ။ (တင်စၟတ် ကၠာဲစၠောအ် နူမုက်လိက် ဘာသာဗၟာ ဟွံဒုင်တဲ)။
  • ကာလ မချူလိက်မ္ဂး ပဝံင်မအက္ခရ်မန် အရာမဒှ်ဝိဝါဒ မပ္တံ ချူတုပ် ပ္တိတ်ရမ္သာင်တၞဟ်ခြာ ကလိဂွံ အဓိပ္ပါယ်တၞဟ်ခြာတအ်ဂှ် ၜိုတ်ဝေင်ပါဲမာန် ဝေင်ပါဲညိ။ (ဥပမာ - တံ ဗှ် တအ်၊ တမ်၊ တင်၊ တဟ် လေဝ်ဂွံ) ဆက်ဗှ်

သီုဖအိုတ် လာပ်နွံၜါ။ မွဲလာပ်မ္ဂး သြန်ဒကေဝ် ဍုင်ဗၟာ မသုန်ကိုဋ်။

ယဝ်နွံဂလာန်သၟာန်မ္ဂး ဆက်သၟာန် ပ္ဍဲကဵု ဒၞာဲသၟာန်သှ်ညိ။

ပၠုပ်စရင် ပတိုန်လိက်ပရေင်

ပ္ဍဲဂိတုနဝ်ဝေန်ပါ ၂၀၁၉ စဵုကဵု ဇာန်နဝါရဳ အိုတ် ၂၀၂၀ အခိင်ဟွံရုဲ မၞးပၠုပ်စရင်မာန်ရ။

ညးမဒုင်သဇိုင် သဘင်ပကာန်လိက်

Sponsored by Monzel Foundation

Monzel Foundation
Monzel Foundation png file.png