ကျာ်သိယဵု

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

၁၃။ ပရောဣသိဇၞော်တိဿ အာပဒတဴပ္ဍဲဒဵုလၟဇရေၚ်ကျာ်ဣသိယဵု[၁][ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဣသိကောကဵုဒေံညးၜါ ဒၟံၚ်အာမွဲစွံတုဲ သီုကဵုသံယောဇိုန် ခက်ဗာန်ပ္ဍဲကောန်ဗၠာဲသူရိယကုမာဂှ် လွဳပရာဗစဖျူၚ် ဒုၚ်သဇိုၚ်တုပ်သၟဟ်ကဵု ကောန်အရၚ်ကီုရ။ ဣသိတိဿလေဝ် ဃောဒၟံၚ်မွဲစွံဂှ် ကသပ်မြဴသာ်ဝွံ ကတဵုဒှ်တိုန်ရ။ "အဲဒၟံၚ်ပ္ဍဲဌာန်ဏအ်ဂှ် ကြပ်ညန်ကဵု ဍုၚ်ကွာန်သ္ၚိဌာန်မၞိဟ် ဟွံလုပ်လၟိဟ်ဌာန်လ္ၚုတုဲ ဒးမိၚ်ဒးညာတ်ဗရုရမျာၚ်ရုပ်ရဴမၞိဟ် ယှုက်ယှုဲထုဲနှဴကေုာံ အာရီုကာမဂုဏ်ဒှ်ဂွံရောၚ်။ ဌာန်ဗၠးၜးမၞိဟ် လုပ်လၟိဟ်လ္ၚုလ္ၚန် ဂွံၜေါန်ဒဴအာမ္ဂး ဒးရးခိုဟ်ဟာ ဟွံတီ၊ သွက်ဂွံဂၠိုက်ဂၠာဲစမ်ၜတ် ဌာန်ဇမ္ၚောဲ အဲဒးပတိတ်ဇြဟတ်ရောၚ်" ဂးတုဲ၊ ကာလဂှ် လဴထ္ၜးစပရောပရာကဵုဒေံဂှ်ရ။

ဣသိဒေံဂှ်လေဝ် ဟွံဆေဝ်ဒဝ်တုဲ ဣသိဇၞော်ဂှ် တိတ်အာဂၠာဲဒၞဲါဌာန်လ္ၚုရ၊ အာဂဆဵုဒးဂြိုပ်ဇၞော်တန်ကဵုတန် ဒဵုဇၞော်ဗၚ်ဇြဟ်ထပ်ကဵုထပ် ကြုၚ်လဂေါဝ်စောဝ်မြံၚ် ဂေတ်ကၠောံသက်ပ္တောံဟွံမွဲတုဲ၊ တၟံဒဵုဂရော်ဂၠိုၚ်ဂၠၚ်တံဂှ်လေဝ် ဒှ်ဒၞဲါလ္ၚလ္ၚန် ဟွံညန်ကဵုမၞိဟ်ဂမၠိုၚ်ရ။ ဒၞဲါဌာန်ဏအ်ဂှ် မၞိဟ်ဂွံဂံၚ်ပဒတဴ သ္ၚိတ်သ္ၚိတ်ဇြဇြဟွံမွဲတုဲ ပူဂဵုရနုက်ဗပေၚ်ပါရမဳဂမၠိုၚ်ဟေၚ် ဒၟံၚ်မာန် ပဒတဴထေက်ကြိုက်ရ။ တၠရသိဂေတ်ဂေၚ် ဂၚေၚ်ဂၠိုက်ဂၠာဲစမ်ၜတ်ရံၚ်ဒၞဲါဝါ သ္ဂောံဆဵုညာတ်ကေတ်အကာဲအရာတၞဟ်ဟ်သာ်တုဲ ကာလဂှ်အတိုၚ်ကသပ်ပၟိက်စိုတ်ဒှ် ဂေတ်စိုပ်အာဒဵုလၟကဵု ဒဵုကျာ်ဣသိယဵုလၟုဟ်ဂှ်ရ။

(ကၠာဟွံဂွံယၟု ဒဵုဣသိယဵုဏီဂှ် ဒဵုကုလပဗ္ဗတဂးယၟုရ)။ တၠရသိအာဆဵုညာတ်ဒး ဌာန်မသပ္ပါယ် ဒၞဲါဝါဍိုက်ပေၚ်ကဵုဌာန်လ္ၚု မပ္တံကြုၚ်လဂေါဝ် စောဝ်မြံၚ် ပလိုၚ်အိန်ကြုၚ်ဗ္တီထီုဂိုဟ် လိုဏ်ဥမၚ်၊ ဂိုဟ်ပါၚ်ခ္ဍာ် ဍာ်ဂရိုဟ် ဍာ်ဝၚ်လယိုတ်ဇြုၚ်ကေတ်ဒးရး သ္အးဇ္ၚးနူ မလိုက်ခြပ် ရပ်စပ်ဟွံအိုတ် ဒးကဵုစိုတ်ကီုရဂးတုဲ သွက်ဂွံပြံၚ်ကၠုၚ် ဒၞဲါဏအ်ဂှ် ဖျေံလဝ်စိုတ်ရ။ ဒၞဲါဒေသဝွံ ဒှ်ဒၞဲါမဍိုက်ပေၚ်ကဵုဌာန်မ္ၚဵု ဗဗွဲကဵုတၠရသိခၟဳ သာမဏီတံ ဂပ်ဝ်လဟိၚ်ကဵုစိုတ် ညးမဂၠာဲသ္ၚဳဓဝ် မၞုံကဵုအသဝ်ဂုဏ်ဂြိုပ်တၞဟ်ဟ်သာ် ဂီုကၠီုဍိုပ်ဍဴ ပဒတဴထေက်ရောၚ်ဖျေံစိုတ်သာ်ဏအ်တုဲ ကလေၚ်စဴကၠုၚ် ဒဵုကျာ်ဂြၚ်နာ် လဴပူမှ်စ ပရောပရာကဵုဒေံဇကုရ။

ဒေံဂှ်လေဝ် ဟွံစဵုဒၞာနကဵုဒွါပါၚ်ကာယတုဲ မိပ်စိုတ်ဗွဲမလောန်ကီုရ။ တၠရသိတိဿဂှ် အတိုၚ်ကသပ်ဇကု မပြံၚ်ဒၞဲါဝဲါဂှ် အာလဴပတီမိအံက်အပါအံက် ပ္ဍဲဍုၚ်သုဝဏ္ဏဘုံမၞုံယၟု သုဘိန္နဂရဂှ်တုဲ မိမၜါလေဝ် သ္ဂောံဆဵုညာတ်ကေတ်ကောန်ဂၠုတၠရသိ သ္ပဝတ်ဖျေံက္ဍိုပ်အိုတ်ရ။ ပရောဒဒှ်အိုတ်သီုလဴပတီတုဲ ကလေၚ်စဴကၠုၚ်ဌာန်ဒၟံၚ်ဇကုဏံရ။ ဣသိတိဿလေဝ် ဟီုဗကန်ဖျန်ကဵုဒေံဇကုတုဲ၊ ကာလဂှ် ကော်ဂွံကောန်ဗၠာဲဇကုမွဲ သီုကဵုအပေါတ်ခၟဳဣသိဂှ်သီဂိုၚ် ယိုက်ကေတ်ဗွဲမ္ဒးရး တိတ်အာနူဒဵုကျာ်ဂြၚ်နာ် ကွာ်ယောန်ဂံၚ်ဂံၚ် ပြံၚ်ကၠောံအာပဒတဴ ပ္ဍဲဒဵုလၟတေံရောၚ်။

ပ္ဍဲဒဵုကျာ်ဂြၚ်နာ်ဂှ် သှေ်ဒၟံၚ်ဣသိသဳဟမွဲဓဝ်ရ။ ဆ္ဂးဂှ်လဆောဝ်လဆောဝ် အာဗဵုလ္ၚောဝ်ကောဇကု ပ္ဍဲဒဵုလၟ၊ ဆၜိုတ်ဒၞဲါမသပ္ပါယ် ဂေတ်ဂဲါပၠေၚ်ကၠေံကဝိုၚ် လဆောဝ်လဆောဝ် ခဍိုၚ်ဂေတ်အာဒဵုကျာ်ဇြဲက္ၜၚ် အာစၚ်ခြၚ်သ္ၚဳရံၚ် ဒၞဲါတြေံ ဒၞဲါတၟိဗၞတ်စှ်လှေ်မွဲလှေ်တုဲ ဗွဲကြဴဏအ် ပဒတဴပ္ဍဲဒဵုကျာ်ဂြၚ်နာ်လၟိန်ရ။ ဓဝ်ဝိပဿနာကမ္မဌာန် ဒးကဵုဂၠံၚ်ဍာန်ကျာ်ဂှ်လေဝ် မၠာ်သ္ၚဳလွဳပရာပ္တိတ်ဇြဟတ်လၟိုန်ရ။ ဣသိဇၞော်တေံဂှ် ဟိုတ်နူဂဝိၚ်ဂဝဲါနွံဒၟံၚ် ပ္ဍဲကောန်ကပှ်စကီု ပ္ဍဲကဵုဂကူမည်ကီုတုဲ မိက်ဂွံပတန်ဍုၚ်ကဵု ကောန်ဇကုဂှ်ရ။ ဆၜိုတ်ဂွံအခိၚ်သၠးၜးဂှ် လၟေၚ်ဒ္ဂေတ်ဝတ် ထေက်ကြိုက်ကဵု ကောန်သၟိၚ်တံ ဒးပကတ်ကဵုကွတ်ပညာ ထ္ၜးဂၠံၚ်တြဴကဵုကောန်ဗၠာဲဂှ်ရ။

တၠရသိမဒှ်စၞးမအံက်ဂှ် ဒှ်မၞိဟ်ဍိုဟ်ကေတ်စဳကၠးပ္ဍဲလောက ဝတ် ဓမ္မဝတ် ရာဇာဝတ်တုဲ ဆၜိုတ်ကွတ်ပညာအိုတ်သီုမကီုလွဳပရာ ပကတ်ကဵုဒဵုစိုပ်ကၞောတ်ရ။ ကောန်ဗၠာဲသူရိယ ကုမာလေဝ် အာစိုပ်အဝယ်ကတ်ကွတ်ပညာသၟဟ်ရထတုဲ ဗွဲမရှ်ေသှ်ေရဴဂဴ ပ္ဍဲမအံက်ဂှ် ဒုၚ်ဂိုၚ်ကေတ်ကွတ်အလုံဖအိုတ်ရ။ ဟိုတ်နူအသိၚ် ကုသိုလ်ကံကေၚ်ခၞံလဝ်နွံဂှ်ရ ခြာဟွံလအ်ကွတ်ပညာ သွက်ဂွံပကၚ်ရၚ်ဍုၚ်မပ္တံကွတ်စိၚ်၊ ချေံ၊ ကွတ်တ္ၚ၊ ကွတ်ပၞာန်တံဂှ် အာစိုပ်ဒတုဲဗွဲမဒးရးရ။ အပါအံက်ကဵု ကောန်ဗၠာဲဂှ်လေဝ် ပဒတဴပ္ဍဲဒဵုလၟ ဒှ်ညံၚ်ပၟိက် စိုတ်တုဲ အတိုၚ်ရန်တၟံလဝ်ဂှ် သ္ဂောံအာစိုပ်ဍိုက်ပေၚ် ဗွဲမလောဲသွာသီုကဵု အာစိုပ်တသိုက်လၟိုန်ကာလရောၚ်။

၁၄။ ပရောဒဵုကျာ်ဣသိယဵုဒဵုကဵုလၟ[၁][ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

လပါ်ဒိုဟ်ဨသာန်ဒဵုကျာ်ဣသိယဵု ခရာၜိုတ်ပိဖါ (၃ ဖါလုၚ်) ဂှ် ဒဵုလၟမ္ဂးယၟုရ။ ပရောဒဵုလၟ ဣသိတိဿပြံၚ်အာဂှ် သာ်ဏအ်မဒှ်လၟေၚ်အတိက်တေံရ။ ကၠာဣသိတိဿ ဟဂွံကၠုၚ်စိုပ်ဒဵုဏအ်ဏီဂှ် ကိုပ်ကၠာတေံ လၟမွဲဂေတ်ဂေၚ် ဂၚေၚ်အာကၠုၚ်အြကာဒဵုဗၚ်ဇြဟ် ပွီပွူဒဵုဂြိုပ်တံဂှ်တုဲ ဂၠာဲပန်ပှ် ဂစိုတ်ဂယိုၚ်မပ္တံၜိုၚ်ဂြာဲဂစေံပၞေံတၞဟ်တၞဟ်သာ် ဂယိုၚ်အာလမျီု နကဵုကလောန်ကေၚ်ကာလၟဂှ်ရ။ ကလိဂွံဖျုန်ပှ်ၜိုၚ်ဂြာဲတံဂှ်တုဲ အာသွံလှာဲဂတးစ ပ္ဍဲကွာန်ကရေၚ်ဇိုၚ်ဂြိုပ်ဗလဲဒဵုတံဂှ္ရ။ ကာလလဆောဝ် ဂေတ်ဂဲါအာစိုပ် ဒၞဲါတၠရသိကီုရ။ ဒးကာလမွဲဝါ တၠရသိသ္ဂောံညာတ်ကေတ် ကလောန်လၟဂှ်တုဲ ဟိုတ်နူဆာန်ဍူမၞုံဂှ်ရ ဟီုတွံထ္ၜးပရောဒုဟ်ဒဏ် ကဵုဒလောံဗ္တောန် ကုလၟသွက်ဂွံထောံကၠေံ ကလောန်မိစ္ဆာဇဳဝဂှ်ရ။

ၜိုန်ရတၠရသိ ဟီုတွံဒလောံဗ္တောန် စၞောန်ထ္ၜးဂၠံၚ်တြဴလဂူ တပ်တးဒးရး ခိုဟ်ကွေံကွေံကီုလေဝ် ကေၚ်ကာလၟကလောန်ဒုစ္စရိုတ်ဂစိုတ်သတ်ကၟာဲလွဟ် ကံတ္ၚ ရပ်ဗၞုဟ်ဇြၚ်တံဂှ် ပထောံဟွံဒှ် ပလှ်ဟွံတိတ် လောဲလောဲဏီရ။ ဗၞတ်မွဲအာယုက်စိုတ်စောဲဒၟံၚ်ဂၠံၚ်တြဴကေၚ်ကာလၟဂှ်တုဲ အပေါတ်ဂစိုတ်သတ်မပ္တံကံတ္ၚ လဴ ၜုန် မြ ဗၞုဟ်တံဂှ် ဟွံဂံၚ်ဗိုတ်ကၠဟ်ကွေံကွေံဏီရ။ မၞိဟ်စိုတ်ဒမြိုဟ် ဂြိုဟ်စာကဵု သတ္တံဗီုဗီုဏံဂှ် တွံဓဝ်စဝ်စုတ်ပ္ဍဲကတောဝ်ဍေံ ဟွံလုပ်လောဲလောဲဂှ် ဒှ်ဓမ္မတာဍေံတုဲ ဂွံဆၜိုတ်ဟီုဖအိုတ်ဝေၚ်ကျာပါၚ်ရ။ ဆဂးဂှ် တ္ၚဲကလေၚ်ဂွံသတိနွံဏောၚ်ဂှ် တၠရသိချပ်လဝ်တုဲကီုရ။ လၟလေဝ် တိတ်အာနူဘာဂှ်ရ။

နွံပယာံမွဲတ္ၚဲဂှ် လၟပန်ဒးဂြာဲၝောံမွဲ မၞုံကဵုမှံၚ်ဂဝ်ဂၞဴကြံၚ်ဍုဟ် ကြပ်ကဵုသၠးဆေၚ်ကောန်ရ။ ဂြာဲၝောံဂှ် ဒးလဴဂျိလၟလောတ်လဵုအာ ပ္ဍဲဒၞဲါဂှ်တုဲ သီုကဵုနရိုအ်ပၠောဇကု တသိုဟ်ဍာ်ရမတ်ယာံကရောတ် ဂစာန်လမျီု အြကာချိုတ်ကဵုဂျိုၚ်ရ။ ဃောအာစိုပ်ဒဒိုက် ကံဗတိုက်ကံပရိုက်ဍဵုဍိုက်ဇၞော်ကဵုဇြဟတ်ဂှ် ဂဝ်ဂၞဴပါ်ထကး သၠးဆၚ်ပတိတ် ကောန်ဂြာဲကၟတ်မွဲ ပ္ဍဲဂတမုက်လၟဂှ်တုဲ မၠာ်သ္ၚဳမံၚ်ကောန်ဇကု မတ်ဒှ်မံၚ်တေပ်ပ်ရ။ သဘဴဓမ္မာတမိမ္ဂးဂှ် ၜိုန်ဒှ်တိရစ္ဆာန်ကီုလေဝ် ဟိုတ်ဓဝ်ဇြဟာန် မေတ္တာဇၞော်ကဵုဇြဟတ်ပ္ဍဲကောန်ဂှ်ရ၊ ဃောညန်ကဵုချိုတ်ဂှ် မၠာ်တိုန်မတ်ၜါဒိုဟ် သ္ၚဳရံၚ်ကောန်ဖဲဖဲ စရိုဟ်ဗြဲမတ်ယာံကရောတ်ဂအိက်တိုန်တုဲ ဂြာဲၝောံဂှ် ဒးပကာဂစိုတ် နကဵုကံပရိုက်လဴဂျိလၟဂှ်ရောၚ်။

Kyaikhtiyo-Sunset

နိဿဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

  1. ၁.၀ ၁.၁ ၁၃၄၀ သၞာံ၊ ဝၚ်ဓာတ်ကျာ်ဣသိယဵု ခေတ်တၟိ။ ဘဒ္ဒန္တ ပါလဳတထေရ်၊ ကျာ်ဇၞော် ဘာတိုက်တၟိ ကွာန်ကၟာဝက်။