မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

လိက်ကၞပ် မနိဿဲဂမၠိုင်

ဂၠာဲ သွက် တမ်ရိုဟ် လိက်ကၞပ်

ဗွဲသၟဝ်ဝွံ ဒှ်လၟေင် လေန် နူမုက်လိက်တၞဟ် မဒှ် လိက်မသွံဒၟံင် ကေုာံ မစကာလဝ်လိက်တအ်ရ။ တုဲပၠန် တင်ဂၞင်တၞဟ် မၞးမဂၠာဲဒၟံင်ဂှ်လေဝ် ကလိဂွံ နူကဵုဒၞာဲဂှ် မာန်ကီုရ။: