အထေဣဇာံ

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ

အထေဣဇာံ (Atheism) ဂှ် ဒှ်ကွေတ်လညာတ် မပတှ်ေကေတ် ကျာ်၊ ဒေဝတဴ ဟွံမဲတုဲ ကော်စ ဝါဒသက်ကုကျာ် လေဝ် ဂွံရ။ ဟီုမွဲသာ်ပၠန် အထေဣဇာံ ဂှ် ဒှ်လညာတ် မတးပါဲ ဒဒှ်ရ ကျာ်၊ ဒေဝတဴ မနွံကီု၊ ပါဲနူဂှ်ပၠန် အရာမလောဲၜက် နူကဵု သဘာဝတအ် သီုဖအိုတ်ဂှ် ဒစဵုဒစးဖအိုတ်လေဝ် ဟီုဂွံရ။ အထေဣဇာံ ဂှ် ဒှ်ဂၠံင်ဒစး ကု ထေဣဇာံ မဒှ်ဝါဒ မပတှ်ေကေတ် ကျာ်ဂမၠိုင် (ဝါ) ကျာ်မွဲဇကု မနွံရ။[၁][၂][၃]

ဝေါဟာရ အထေဣဇာံ ဝွံ စေန်ဆက်ကၠုင် နူကဵု အရေဝ်ဂရိတ်တြေံ ἄθεος (atheos အထေသြသ်) နူကဵု ၜိုတ် ဘဳသဳ ၅ဗွဝ်ကၠံ မဂွံအဓိပ္ပါယ် "သက်ကုကျာ်(ဂမၠိုင်)"။ ပ္ဍဲအခိင်တမၠာတေအ်မ္ဂး မအရေဝ်ဝွံ စကာဒၟံင် ကုမၞိဟ်မနွံကဵု ကွေတ်ဝါဒတၞဟ်ခြာ ဟွံရှ်ေသှ်ေ ဟွံဒ္ဂေတ်ဗက် ဂၠံင်တရဴလညာတ်ဘာသာဂမၠိုင်ရ။[၄] မအရေဝ်ဏအ်ဂှ် စကတဵုဒှ်ကၠုင် နူကဵု ညးပတှ်ေသာသၞာမကြံင်မ္ၚုဟ် မလေပ်ဟီု ကုညးဟွံဒ္ဂေတ်ဗက် အတိုင်သၞောဝ်ဓဝ် ညးတအ်ရ။[၅] တုပ်ညံင် ပ္ဍဲဗုဒ္ဓဘာသာ မလေပ်ဟီု ကုညးသအာင် မိစ္ဆာဒိဋ္ဌကီုရ။ ဆဂး နဒဒှ် ဂကောံမၞိဟ်မွဲဂှ် စကတဵုဒှ်ကၠုင်ဇေတ်တ်ဂှ် ပ္ဍဲကဵု ၁၆ ဗွဝ်ကၠံ၊[၆] မဒှ်အခိင် မၞိဟ်တအ် စချပ်ကၠုင်ဗၠးဗၠးၜးၜး၊ စပါ်ပါဲကၠုင် လတူလညာတ်နူဘာသာဂမၠိုင်ရ။ နကဵုမၞိဟ်မွဲမွဲ မဟီု ဇကုဂှ် ဒှ်မၞိဟ်အထေဣိတ် (atheist) ဂှ် ၜိုတ် ၁၈ဗွဝ်ကၠံ မဒှ်ခေတ်ကွတ်စက် (Age of Enlightenment) စအသိင်ခိုဟ်ကၠုင်ရ။[၇] ပၠန်ဂတးပြင်သေတ် (French Revolution) ဂှ် စၟတ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ် "အထေဣဇာံ မဂွံဆဵုကေတ်ဗွဲတၟေင် unprecedented atheism" ဟိုတ်နူကဵု ဒှ်ပရေင် ချဳဓရာင် မဒုင်သဇိုင် ကုဝါဒကောန်မၞိဟ်တုဲ ဒစဵုဒစး ဝါဒကျာ် မနိမိတ်ဗဒှ် သၟိင်တၠတအ်ရ။

မၞိဟ်ပ္ဍဲဂၠးတိ မၞိဟ်မဒုင်ကေတ် အထေဣဇာံ နွံဂလိုင်လဵုရောဂှ် ဗွဲမချိုတ်ပၠိုတ် ဟီုဟွံမာန်ရ။[၈] အတိုင်တင်လ္ၚတ် Win-Gallup International studies,မ္ဂး မၞိဟ်လတူတိဏအ် ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၂ ဂှ်မ္ဂး မၞိဟ် ၁၃% ဂှ် ဒုင်ကေတ်လဝ် နဒဒှ် အထေဣိတ်[၉]

နိဿဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 

External links[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

  1. s of
  2. thei
  3. by
  4. lfga
  5. Jag
  6. zins
  7. Armstrong 1999.
  8. f Ar
  9. ona)
ကလေၚ်သီကေတ်လဝ် နူ "https://mnw.wikipedia.org/w/index.php?title=အထေဣဇာံ&oldid=22443"