မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

အံင်နာင်ဥူ၊ နာဲ

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
(ကလေၚ်ထ္ၜး နူ အံၚ်နာၚ်ဥူ၊ နာဲ)
အမာတ်စၠတ်ထဝ်
ဒံက်တာ အံင်နာင်ဥူ
ယၟု ဒေါက်တာအောင်နိုင်ဦး
သၠးဂၠံဂဝ် အံင်နာင်ဥူ
(1970-12-13) ဒဳဇြေမ်ဗါ ၁၃၊ ၁၉၇၀ (အာယုက် ၅၃)
ကွာန်မုဟ်ဒုန် (တကအ်ခၟိုင်)
ဂကူ  Monမန်
ကောန်ဍုင်  Myanmarကောန်ဍုင်ဗၟာ
ကဆံင်ပညာ B.V.Sc
ဘာ ရေဆင်းတက္ကသိုလ်
မဒယှ်တဴ အမာတ်စၠတ်ထဝ် ကေုာံ သၟာပရေင်ဍုင်ကွာန်
အိန်ထံင် မိသဳရိစံ
အံက် နာဲဍောတ် (နာဲထိန်ဝင်း)၊ မိ
လာပ် ပဏဳတဟံသာ

နာဲဒံက်တာအံင်နာင်ဥူ (အၚ်္ဂလိက်: Mon politician Dr. Aung Naing Oo, ဒေါက်တာအောင်နိုင်ဦး)  ဝွံ ဒှ်သၟာပရေင်ဍုင်ကွာန် မဂွံဒုင်ရုဲစှ် နဒဒှ် အမာတ် စၞးကောန်ဂကူမန် ပ္ဍဲကၠတ်ထဝ် တွဵုရးဍုင်မန် နူဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန် ပွိုင်ဍုင်ၜါသွာင် (တကအ်ခၟိုင်) ပွိုင်ဆန္ဒမာဲ (၁) ဂွံဒုင် ရုဲစှ် နဒဒှ် ဒု-ဥက္ကဌ ကၠတ်ထဝ် တွဵုရးဍုင်မန်၊ သီုဒှ်မၞိဟ် မကၠောန် ပရေင်မၞိဟ် ပရေင်ဂကူ ပရေင်သာသနာ သွက်ဒေသရးမန် ဂွံဇၞော်မောဝ်မွဲရ၊၊[၁]

မာံအံင်နာင်ဥူဝွံ ကတဵုဒှ်မၞိဟ် ပ္ဍဲဇရေင်မိမ ဂကူမန်ၜါ နာဲဍောတ် (နာဲထိန်ဝင်း) ကဵု မိ-- ပ္ဍဲကွာန်မုဟ်ဒုန် တကအ်ခၟိုင် ပ္ဍဲသက္ကရာဇ် ၁၉၇၀ ဂိတုဒဳဇြေန်ပါ၊ ၁၃ (သက္ကရာဇ်ဍုင် ၁၃၃၂ ဂိတုမြေက္ကသဵုပေင် တ္ၚဲအဒိုတ်)ရ၊၊ ကာလ မာံအံင်နာင်ဥူ အဝဲမံင်ဘာစိုပ်ဂှ် မိမၜါတအ် ပအပ်ဘာ ပ္ဍဲကွာန်မုဟ်ဒုန်၊၊ နူစ တန်ဒုတိယဂှ် အာတိုန်ဘာ ဍုင်မတ်မလီု (အ.လ.က (၁) တုဲ ပ္ဍဲဘာ အလက(၁) ဂွံအံင်ကေကတ် တန်အဋ္ဌမတုဲ ပြံင်အာတိုန်ဘာ အ.လ.က (၉) ဘာမၞိဟ်တြုဟ်တုဲ ပ္ဍဲသၞာံ ၁၉၈၈ ဂှ် ၜိုတ်ဂိတု သေတ်တေန်ပါ ဂှ် စရင်အံင်တိတ်တုဲ ပ္ဍဲဂိတုအဝ်ဂေတ်ဂှ် ပရေင်ကလိုက်ကမဵု ၈၈၈၈ စကတဵုဒှ်ရ၊၊ ပရေင်ထ္ၜးဆန္ဒ ၈၈ ဂှ် ပ္ဍဲတကအ်ခၟိုင်ဂှ် ကွာန်မုဟ်ဒုန် ကတဵုဒှ် ကၠာအိုတ်တုဲ ပ္ဍဲအခိင်ဂှ် မာံအံင်နာင်ဥူ စတိုန်စင် ဟီုတွဟ် ပရေင်ဍုင်ကွာန်ကၠာအိုတ် ပ္ဍဲကွာန်မုဟ်ဒုန်ဂှ်ရ၊၊

ပ္ဍဲအခိင် ပရေင်ကလိုက်ကမဵုဂှ် ဂကောံကွးဘာ ကေုာံ ညးဍုင်ကွာန်တအ် ပလီုထောအ် ပါတဳယူနေတ် (ဗော်မဆလ)၊ ကဵုကလေင်ပအပ်ထောအ် ကာဒ်လုပ်ဗော်မဆလတအ် မပ္တံ မြဴသာ်ဝွံဒှ်တမ် ကၠောန် ပ္ဍဲတကအ်ခၟိုင်ဂှ်ရ၊၊ ဗွဲကြဴ ပၞာန်သီအဝဵုဍုင်တုဲ ပရေင်ချဳဓရာင်တအ်ဂှ် ဒးဒေါအ်ထောအ်အာကီုလေဝ် အရာမကၠောန်ဂွံ မစပ်ကဵု ပရေင်လိက်ပတ် ယေန်သၞာင်တအ်ဂှ် ဆက်ကၠောန်အာရ၊၊

သၞာံ ၁၉၉၀ ဂှ် မာံအံင်နာင်ဥူ စတိုန်ဘာ တက္ကသိုလ်ရေဆင်း နကဵုဘာသာဂဥုဲ လပါ်တိရစ္ဆာန်၊၊ မာံအံင်နာင်ဥူ လုပ်ဂကောံကွးဘာတက္ကသိုလ်မန် တုဲ ကေတ်လဝ်တာလျိုင် ပ္ဍဲလပါ်ဂဳတ ကေုာံ ပရေင်လိက်ပတ်ရ၊၊ စိုပ်သၞာံ ၁၉၉၆ ဂှ် ကလိဂွံတဆိပ်ကြာ B.V.Sc နူတက္ကသိုလ်ရေဆင်းဂှ်ရ၊၊ ဘာတုဲဗက်ဂှ် လုပ်ကၠောန်ကမၠောန် ပ္ဍဲဒၞာဲလွဳစာင် ကွာန်သၟဝ်ၜဳ (မှော်ဘီ) ကဵု ရွာသာကြီး ပွိုင် ၂ သၞာံကီုရ၊၊

ပရေင်ချဳဓရာင်ဂမၠိုင် ကေုာံ ကမၠောန်ဂယိုင်လမျီု

[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

စိုပ် သက္ကရာဇ် ၁၉၉၈ ဂှ် မာံအံင်နာင်ဥူ ကလေင်စဴကၠုင် ဌာန်တၟိုပ်သုက်ဇကု ကွာန်မုဟ်ဒုန်ပၠန်ရ၊၊ ညးဆက်ကၠောန်အာ ပ္ဍဲဂကောံလိက်ပတ်ယေန်သၞာင်မန်ပၠန်ရ၊၊ ပ္ဍဲဂကောံဂှ် နဒဒှ် ညးအုပ်နာနာ၊ လဆောဝ် လျိုင်လဟိင်စိုတ်ဒှ်တမ် ကၠောန်ကၠုင် အဆက်ဆက် စဵုကဵု အခိင်တ္ၚဲဏအ်ရ၊၊ မွဲလပါ်ဂှ်လေဝ် စပ်ကဵု ပရေင်ဂယိုင်လမျီုဂှ် နူကဵု မကလေင်စိုပ် ဌာန်တၟိုပ်သုက်ဇကု သၞာံ ၁၉၉၈ စဵုကဵု သၞာံ ၂၀၁၀ ဂှ် ကမၠောန်လွဳယဲ ကေုာံ ကမၠောန်မတက်ဗဳဒဳယော ကေုာံ မတက်ဗီု သီုကဵု ပံက်ဗတောန် နဲပညာ ရပ်စပ်ကောန်ပျူတာ၊ နဲကဲတက်ဗီု တက်ဗဳဒဳယောတအ်ဂှ် ကၠောန်ကၠုင်လဝ်ရ၊၊

စိုပ်သၞာံ ၂၀၁၀ ဂှ် သွက်ဂွံပအပ် အဝဵုဍုင် ကုအလဵုအသဳ မတိုန်ကၠုင် နကဵုသၞောဝ်ဥပဒေသဇိုင် ၂၀၀၈ ဂှ်တုဲ အလဵုအသဳပၞာန် ကၠောန်သဘင်ရုဲမာဲရ၊၊ သၞောဝ်ဥပဒေသဇိုင် ၂၀၀၈ ဂှ် ကောန်ဍုင်ကွာန်တအ် ဒစဵုဒစးကီုလေဝ် အလဵုအသဳပၞာန် ပထောအ်ဒတန် နကဵုပၟိက်ဆန္ဒညးဍုင်ကွာန် အတေင်ရ၊၊ ဗော်အေန်အေဝ်ဒဳ မဒှ်ဗော်ဒစဵုဒစးဇၞော်အိုတ် သၟဝ်ပၠတရဴ ဒဝ်အံင်သာန်သုကျဳဂှ် ဒစဵုဒစး သၞောဝ်ဥပဒေသဇိုင် ၂၀၀၈ ကီုတုဲ သဘင်ရုဲမာဲ မကၠောန်ဗဒှ် အတိုင်သၞောဝ်၂၀၀၈ ဂှ်လေဝ် ညးတအ်ဗဂပ်ဗဗေင်ကီုရ၊၊

ပ္ဍဲအခိင်ဂှ် ပ္ဍဲဂကူမန် လညာတ်ဒှ်ကၠုင်ၜါလပါ်ရ၊၊ ညးမွဲက္ဍိုပ်ဂှ် ညံင်ရဴအေန်အေဝ်ဒဳကီု ညာတ်ကေတ် နကဵုသၞောတ် ၂၀၀၈ ဂှ်ရမ္ဂး အခေါင်အရာ သွက်ဂကူမန် သွက်ပရေင်ဍုင်ကွာန်ဂှ် ကလိဂွံဟွံမာန်တုဲ ဗဂပ်ဗဗေင် လတူသဘင်ရုဲ ၂၀၁၀တုဲ ဟွံလုပ်ဒုင်ရုဲမာဲရ၊၊ ညးမွဲက္ဍိုပ်ပၠန်ဂှ် သၞောဝ် ၂၀၀၈ ဂှ် ဟွံထံက်ဂလာန် ဟွံဒးစိုတ်ဖိုဟ်ရ၊ ဆဂး ယဝ်ရ မန်ဟွံဒုင်ရုဲမာဲမ္ဂး အခေါင်သွက်ဂကူမန် ၜိုတ်မဂွံထေက်ဂှ် ဒးဆောံလေင်အာမာန်ရောင် ဟိုတ်ဂှ်ရ မုဒှ်ဒှ် ဒက်ဗော်ပရေင်ဍုင်ကွာန်တုဲ ဒးလုပ်ဒုင်ရုဲမာဲထေက် ညာတ်တုဲ ဒက်ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန် ရ၊၊ နာဲအံင်နာင်ဥူ ပါလုပ် ပ္ဍဲဗော်ဏအ်တုဲ နူကဵုပွိုင်ဍုင်ၜါသွာင်ဂှ် ရုဲစှ် နာဲအံင်နာင်ဥူ သွက်ဂွံလုပ် ဒုင်ရုဲမာဲ နကဵုစၞးဗော် ပ္ဍဲပွိုင်ဍုင်ၜါသွာင် ပွိုင်ဆန္ဒမာဲ (၁) ဂှ်တုဲ နာဲအံင်နာင်ဥူ ဂွံဒုင်ရုဲစှ် နဒဒှ်မၞိဟ်စၞး ညးဍုင်ကွာန်ရ၊၊ [၂] ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳ အလုံဒေသရးမန် လုပ်ပြိုင်သီုဖအိုတ် ၃၄ ဒၞာဲဂှ် ဂွံဒုင်ရုဲစှ် နဒဒှ် မၞိဟ်စၞးကၠတ်ထဝ်ညးဍုင်ကွာန် ၃ တၠ၊ ကၠတ်ထဝ်ကောန်ဂကူ ၄ ဒၞာဲတုဲ ပ္ဍဲတွဵုရး ကဵု ရးတအ်ဂှ် ကလိဂွံ ၉ ဒၞာဲရ၊၊

ဗော်မန် ဒုင်ရုဲမာဲ ဒှ်ၜါ

[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

စိုပ်သၞာံ ၂၀၁၁ ဂိတုဒဳဇြေန်ပါ ၁၃ ဂှ် ဗော်အေန်အေဝ်ဒဳ ပတိုန်စရင် နဒဒှ်ဗော်မဒုင်ရုဲမာဲမွဲရ၊၊ ဂကောံကောန်ဍုင်အရင် ညးမဒစဵုဒစး သၞောဝ်ဥပဒေ ၂၀၀၈ တုဲ မဗဂပ်လဝ် ဗဗေင် ကုသဘင်ရုဲမာဲ သၞာံ ၂၀၁၀ ညံင်ရဴဗော်အေန်အေဝ်ဒဳဂှ် လၟုဟ် ဟိုတ်နူ ဗော်အေန်အေဝ်ဒဳ ကေုာံ ဒဝ်အံင်သာန်သုကျဳ ပၠောပ်စရင် ဗော်မဒုင်ရုဲမာဲဒုင်ရုဲမာဲတုဲ ပရေင်ဂၠံင်တရဴ ဒစဵုဒစး သၞောဝ် ၂၀၀၈ နကဵုမဟွံပံင်တောဲ ပရေင်ဍုင်ဂှ် ဒးရုပ်သီ ပလီုထောအ်၊ ဒးဖန်ချပ်ကၠုင် သွက်ဂွံဒက်ပ္တန် ဗော်ပရေင်ဍုင်ကွာန် မလုပ်ရုဲမာဲမွဲကီုရ၊၊ မွဲအခိင်တေအ် တင်ရန်တၟအ် ပရေင်ဍုင်ကွာန်တုပ် ဂၠံင်တရဴပရေင်ဍုင်ကွာန် ဟွံတုပ်ကီုလေဝ် အခိင်လၟုဟ် တင်ရန်တၟအ်ကီု သီုကဵု ဂၠံင်တရဴပရေင်ဍုင်ကွာန် မတွဟ်ဂး မလုပ်ဒုင်ရုဲမာဲ တုပ်ကီုလေဝ် ညံင်ဂွံပကောံဒှ်မွဲဗော် (ဝါ) ပ္ဍဲဗော်ပရေင်ဍုင်ကွာန် မၞုံဒၟံင်တုဲတုဲ ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံဒေသရးမန် ဂှ်၊ ဟွံလုပ် ပံင်တောဲကၠောန်မွဲသာ် နကဵုဗော်တၞဟ်ခြာမွဲ ဒက်ပ္တန် ဗော်မန်ဒဳမဵုကရေဇြဳ တုဲ ပတိုန်စရင် ဗော်ပရေင်ဍုင်ကွာန်ရ၊၊ စိုပ်သၞာံ ၂၀၁၂ ဂိတုဨပြဳ ၁ ဂှ် အလဵုအသဳ သဘင်ရုဲမာဲအကြာ မဒှ်သဘင်ရုဲမာဲ သွက်ပ္ဍဲဒၞာဲကၠတ်ထဝ် မၞိဟ်မယအ်ဒၟံင်တအ်ဂှ် တၞဟ်နဂွံဗပေင်ရ၊၊ ပ္ဍဲသဘင်ရုဲမာဲအကြာဂှ် အလဵုဇကု ဒဝ်အံင်သာန်သုကျဳ ကေုာံ မၞိဟ်စၞး နူဗော်အေန်အေဝ်ဒဳ (၄၃) တၠ လုပ်ဒုင်ရုဲမာဲရ၊၊ နကဵု ဗော်မန်ဒဳမဵုကရေဇြဳ ကီု သီုကဵု ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံဒေသရးမန် လုပ်ပြိုင်ပကာန် ပ္ဍဲမွဲဒၞာဲဓဝ်တုဲ ဟိုတ်ဗော်မန် မဒှ်ၜါတုဲ လၟိဟ်မမာဲမန်တအ် ပြးဇးတုဲ ဒၞာဲမထေက်ကဵု ကလိဂွံဇမၞးဂှ် ဟွံကလိဂွံတုဲ သီုဖအိုတ်ဂှ် အေန်အေဝ်ဒဳ ဂွံဏာ သီုဖအိုတ်ရ၊၊ ဒဝ်အံင်သာန်သုကျဳ ဂွံဇၞးမာဲတုဲ ဂွံလုပ်ဒုင်ရုဲစှ် နဒဒှ် မၞိဟ်စၞး ကၠတ်ထဝ်ညးဍုင်ကွာန် တုဲ သီုဂွံဒုင်ခပတိုန် နဒဒှ် ဥက္ကဋ္ဌ ကမ္မတဳသၞောဝ်ဥပဒေတန်ကြန် ကေုာံ ပရေင်ၜိုဟ်လလံ (တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး နှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး ကော်မတီ)ရ၊၊

ဒုင်သဇိုင်ကဵု အကာဲအရာဂှ်တုဲ ကောန်ဂကူမန် မပ္တံ သင်မန်တအ်ကီု၊ ဂကောံသၟတ်မန်တအ်ကီု သီုကဵု တၠပညာဂကူမန်တအ် အာတ်မိက်ကၠုင် ဗော်မန်ၜါ ညံင်ဂွံဒှ်မွဲဗော်ရ၊၊ ပညဳပညပ် ရေင်သကအ် မဂၠိုင်ကဵုအလန်တုဲ ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၄ ဂိတုဇာန်နဝါရဳ ၂၆ ဂှ် ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳ အလုံဒေသရးမန် ကေုာံ ဗော်မန်ဒဳမဵုကရေဇြဳ တုပ်စိုတ် ရေင်သကအ် သွက်ဂွံ ဒက်ပ္တန် မွဲဗော်၊ နကဵုယၟု ဗော်ကောန်ဂကူမန် ရ၊၊ ဆဂး အတိုင်မဖျေဟ်လဝ် သ္ဂုတ်သွာတ် သီုဖအိုတ်ဂှ် ဟွံကတဵုဒှ်ကၠုင်တုဲ ဥက္ကဋ္ဌ ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံဒေသရးမန် နာဲဇၞူမန် မွဲဟေင် စိုပ်အာ ပ္ဍဲဗော်ကောန်ဂကူမန် ဂှ်တုဲ ပရေင်ပံင်ကောံဂှ် ဟွံအံင်ဇၞးရ၊၊

သဘင်ရုဲမာဲ သၞာံ ၂၀၁၅

[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ပ္ဍဲသဘင်ရုဲမာဲ သၞာံ ၂၀၁၅ ဂှ် နကဵုဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံဒေသရးမန် လုပ်ပြိုင် ၃၅ ဒၞာဲဂှ် ဆနာဲအံင်နာင်ဥူ မွဲဟေင် ဂွံဒုင်ရုဲစှ် ပ္ဍဲကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုင်မန်ရ၊၊ ဗော်ကောန်ဂကူမန်ဂှ် ဂွံဒုင်ရုဲစှ် ၜါဒၞာဲ ပ္ဍဲကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုင်မန်ဂှ်ရ၊၊ နာဲအံင်နာင်ဥူ ဂွံဒုင်ခပတိုန် နဒဒှ် ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုင်မန်ရ၊၊

ဟိုတ်မန်မဂွံဒုင်ရုဲစှ်အောန်ဂှ် ဒၟာနူဗော်မန် ဒှ်ဒၟံင်ၜါရရောင် ဟိုတ်ဂှ်ရ ဗော်မန် ညံင်ဂွံဒှ်မွဲဂှ် သင်မန်၊ တၠပညာမန် ကေုာံ သၟတ်မန်တအ် ကဵုကၠုင် ဒြဟတ်ဓရိုဟ် ဗွဲမဇၞော်ကဵု ဒြဟတ်ရ၊၊ ဆဂး ပရေင်ပံင်ကောံဂှ် သ္ၚောဲဒၟံင် ရေင်သကအ်ဖိုဟ်ရ၊၊ က္ဍိုပ်သကိုပ်မန်လ္ၚဵုတအ်ဂှ်ဟီု "ညးတအ် ဒးဂၞပ်စိုတ် သၞောတ်ဗော်ဇဳ" ဗော်မန် နွံမွဲမ္ဂး ဟွံခိုဟ်၊ ပိုဲဒးပတန် ဂကောံမၞိဟ်မန် မဒုင်တဲ လညာတ်တၞဟ်ခြာ လညာတ်ဗော်ဇဳရောင်၊၊" ဂးတုဲ ဟွံဒုင်တဲ လတူလညာတ် နူညးဍုင်ကွာန်တအ်ရ၊၊ နကဵု လညာတ်ညးဍုင်ကွာန် ကေုာံ တၠပညာမန် သၟတ်မန်ဂှ် "အကာဲအရာ ပရေင်ဍုင်ကွာန်လၟုဟ်၊ နကဵုသၞောတ်ရုဲမာဲဍုင်ဗၟာ ညးမဂွံဂၠိုင်အိုတ် ကေတ်ဖအိုတ်ဏအ်ဂှ် ဝါဒဗော်ဇဳ ပ္ဍဲဂကူမန်ဂှ် ဟွံဒှ်ကမၠောန်၊၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ဗော်မန် ဒးဒှ်မွဲဟေင် ၜိုန်ရ ဟီုကၠုင်ကီုလေဝ် က္ဍိုပ်သကိုပ် ဗော်မန်ၜါလပါ်တအ် စၞးဂၠံင်တရဴ ပရေင်ဍုင်ကွာန်ဂှ် ဒှ်အာ ပရေင်ပူဂဵု စိုတ်ဟွံတုပ် ပံင်ညးသကအ် ဟွံဂွံဂှ် ဂၠိုင်တုဲ ပရေင်ပံင်ကောံဂှ် သ္ၚောဲအာရ၊၊

နုက်တိတ် နူဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံဒေသရးမန်

[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

နာဲအံင်နာင်ဥူ ဝွံ ဒှ်မၞိဟ် မဒုင်တဲ လတူလညာတ် ညးဍုင်ကွာန် ကေုာံ ခမဳသင်တအ် ဒဒှ်ရ မန်ဒးဒှ်မွဲဗော်ဟေင်ဂှ်တုဲ ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ဂျူလာင် ၂၄၊ ၂၀၁၇ ဂှ် လလောင်တရး လုကဴဗော်မန် ဟွံဒှ်မွဲမ္ဂး နကဵုပူဂိုလ်ညးတေအ်ကီု ကေုာံ ကောန်ဂကောံ ဗွဲမဂၠိုင်တအ် နုက်တိတ် နူဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံဒေသရးမန် ရ၊၊ "ပရေင်ဂိုတ်ဂစာန် ညံင်ဗော်ၜါ ဂွံဒှ်မွဲဂှ် ဂစာန်ကၠုင်ဒၟံင်ဂှ် စဵုကဵုလၟုဟ် မုလေဝ် ဟွံတၟေင်ကၠုင်ဏီဖိုဟ်၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ သွက်ဂွံဆက်ကဵုအာ ဒြဟတ်ဂှ် ဟွံတၟေင်ရ။ နကဵုလညာတ်ဏအ်ဂှ် အဲပတိုန်လိက် နုက်တိတ် နူကဵု ဗော်ရ။" မြဴသာ်ဝွံ ညးဟီုကဵု ဌာနပရိုင် The Voice Daily ရ။[၃][၄]

နကဵု ဒံက်တာအံင်နာင်ဥူ နုက်တိတ် နူဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံဒေသရးမန် တုဲ ကရောမ် တၠပညာမန်၊ က္ဍိုပ်သကိုပ်သွာင်နာနာ ကေုာံ က္ဍိုပ်သကိုပ်ပရေင်ဍုင်ကွာန် ညးမနွံပၟိက် ဗော်ပရေင်ဍုင်ကွာန်မန် ညံင်ဂွံဒှ်မွဲတအ် ဂစာန်ပညဳကၠုင် အကြာဗော်ၜါဂှ်လေဝ် ကၞောတ်တဲ ဗီုကတဵုဒှ်ကၠုင်ဟွံမာန် ညာတ်ကေတ်တုဲ ကၠောန် ကောံဓရီုဇၞော်ပရေင်ဍုင်ကွာန်မန် မရနုက်ကဵု ဒုတိယ ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၈ နူဂိတုမေ ၁၂ စဵုကဵုစိုပ် ၁၄ တုဲ နကဵုကောံဓရီုဇၞော်ဂှ် ဖျေဟ်သ္ဂုတ်သွာတ် သွက်ဂွံဒက်ပ္တန်အာ ကမ္မတဳဒက်ပ္တန် ဗော်မပစၞးကောန်ဂကူမန်မွဲရ။ ပ္ဍဲဂှ် ဒေါက်တာအံင်နာင်ဥူ ယိုက်ဂၠေင် နဒဒှ် ကေင်ကာ ပ္ဍဲကဵု မၞိဟ်ဒစိတ်တၠဂှ်ရ။[၅] ကြဴနူ ဗော်မပစၞးဂကူမန် မမံက်ကၠုင် နူကဵုသွဟ် ကောံဓရီုဇၞော်ပရေင်ဍုင်ကွာန်မန်တုဲ ဗော်ပရေင်ဍုင်ကွာန်မန်ၜါ၊ ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံဒေသရးမန် ကဵု ဗော်ကောန်ဂကူမန် ၜါလေဝ် တုပ်ကၠုင်စိုတ် သွက်ဂွံပံင်ရေင်သကအ်တုဲ ဗော်မပစၞးဂကူမန်ဂှ် ဟွံဆက်ဒက်တုဲ ပံင်တောဲအာကဵု ဗော်ညဳသၟဟ်မန် ကီုရ။[၆] ပ္ဍဲကဵု ဗော်ညဳသၟဟ်မန်ဂှ် ဒံက်တာအံင်နာင်ဥူ ယိုက်ဂၠေင် နဒဒှ် ကေင်ကာဗဟဵု မွဲတၠရ။

ပ္ဍဲသဘင်မာဲ ၂၀၂၀ ဂှ် နကဵုဒံက်တာအံင်နာင်ဥူ ဆက်ဒုင်ရုဲစှ် နူကဵုပွိုင်ဆန္ဒမာဲ ပွိုင်ဍုင်ၜါသွာင် စၟတ် ၁ သွက်စၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုင်မန်ဂှ် ဂွံကလေင်ဒုင်စှ်ပၠန်ရ။[၇]

နုက်တိတ် နူ (ဂကောံကေင်ကာ) ဗော်ညဳသၟဟ်မန်

[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

နကဵုဒပ်ပၞာန် ထ္ၜးဟိုတ်ကဵု အလဵုအသဳအေန်အေဝ်ဒဳ ဟွံပသောင်ကိစ္စမာဲအလီတုဲ အရာဝွံ မဒှ်အရာ မဒစဵုဒစး ကုတၠုင်လအာ ဒဳမဝ်ကရေသဳ မတွဟ်ဂး အဝဵုကၞောတ်အထောတ်ဍုင် သ္ဒးစှ်ေကၠုင် နူညးဍုင်ကွာန်၊ မဒှ်ဟိုတ် ပကဵု ညံင်ပရေင်ညဳသၟဟ်ကောန်ဂကူဂမၠိုင် ဂွံလီုလာ်၊ ပကဵု ပရေင်ရုသံင် အပ္ဍဲဍုင်တုဲ ပ္ဍဲဖေဖဝ်ဝါရဳ ၁၊ ၂၀၂၁ အခိင်နူဂယး ကိုပ်ကၠာ ဟွံစပံက်စၠတ်ထဝ်ကၟိန်ဍုင်တၟိဂှ် နကဵု ဒုတိယသမ္မတ(၁) ဦးမြင့်ဆွေ လလောင်တြး အကာဲအရာကာတၟေင်တုဲ ပအပ်ထောအ် အဝဵုဍုင်သီုဖအိုတ် ကုသကိုပ်ကဍိုက်ကဍိုက်ပရေင်စဵုဒၞာ(ဒပ်ပၞာန်)ရ။[၈][၉][၁၀]

နကဵု အလဵုအသဳပၞာန် ဒက်ပ္တန် ကံင်သဳစၟိန်ပြမာန်ဍုင် (နိုင်ငံတော် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ) မွဲ နကဵုမၞိဟ်စၞး ၁၆ တၠ၊ နူကဵု ဒပ်ပၞာန် (၈)တၠ ညးဍုင်ကွာန် ကောန်ဍုင်အရင် (၈)တၠ သွက်ဂွံဖျေဟ်သ္ဂုတ်သွာတ် ပကင်ရင်ဍုင်ရ။ ပ္ဍဲဂှ် နကဵု အလဵုအသဳပၞာန် အာတ်မိက်နင် ဗော်ညဳသၟဟ်မန် ညံင်ဂွံဗလးကဵု မၞိဟ်စၞးမွဲကီုရ။ နကဵု ဗော်ညဳသၟဟ်မန် ကော်ကောံဓရီုကေင်ကာဗဟဵု ကောံဓရီုရေင်သကအ် ပ္ဍဲရုင်ပိုင်ခေတ်၊ ဍုင်မတ်မလီု ပ္ဍဲဂိတုဇာန်နဝါရဳ ၁၆၊ ၂၀၂၁ ဂှ်တုဲ နကဵုမာဲလပါ်ဂၠိုင်ဂှ် ဖျေဟ်သ္ဂုတ်သွာတ် တုပ်စိုတ် သွက်ဂွံပလံင်မၞိဟ်စၞးရ။[၁၁]

ပ္ဍဲကောံဓရီုကေင်ကာဗဟဵု မဖျေဟ်သ္ဂုတ်သွာတ် ပလံင်မၞိဟ်စၞးဂှ် ကေင်ကာ ၂၆ တၠတုပ်စိုတ်၊ ၁၀ တၠ ဒစဵုဒစးတုဲ ၂ တၠ မံင်လဒေါဝ်။ ကေင်ကာဗဟဵု ညးဟွံတုပ်စိုတ် (၁၃) တၠ ဟွံဒုင်တဲရ။[၁၂] ဒံက်တာအံင်နာင်ဥူဂှ် ဒှ်မၞိဟ် ဟွံဒးဂၞပ်၊ စုတ်မာဲ ညံင်ဟွံဂွံပါလုပ်ရ။

ပ္ဍဲဖေဖဝ်ဝါရဳ ၂၁ ဂှ် နူကဵု အလဵုအသဳပၞာန် ကလေင်ဒက်ပ္တန် ကံင်သဳစၟိန်ပြဍုင် တွဵုရးဍုင်မန်တၟိ စၞး ဒံက်တာတင်ဌေး ဂှ် သၠာဲစုတ် ဦးဇော်လင်းထွန်း မဒှ်ညးအုပ်ကာနာနာ (တြေံ) အလဵုအသဳတွဵုရးဍုင်မန် ပ္ဍဲလက်ထက် အလဵုအသဳ သမ္မတဦးသိန်းစိန်ဂှ် ဒၞာဲသမၠးမွဲဒၞာဲဂှ် နကဵုဗော်ညဳသၟဟ်မန် တုပ်စိုတ် သွက်ဂွံစုတ် နာဲလျးတၟး ညးမဒှ် ဖက်ဆောညးအုပ်ကာနာနာ ဗော်ညဳသၟဟ်မန်ရ။ ဖေဖဝ်ဝါရဳ ၂၂၊ ၂၀၂၁ ဂှ် နကဵု ဒံက်တာအံင်နာင်ဥူ ပတိုန်လိက် သွက်ဂွံနုက်တိတ် နူကဵုဗော်ညဳသၟဟ်မန်ရ။[၁၃]

တ္ၚဲယးဂတ ပ္ဍဲဖေဖဝ်ဝါရဳ ၂၃ ဂှ် နကဵု ဗော်ညဳသၟဟ်မန် ပွိုင်ဍုင်တကအ်ခၟိုင် ကေုာံ ခမဳသင်တအ် (ညးမတိုန်စိုပ် တၠဳပိုန်သင် (၅) ဇကု၊ ကောန်ဗော် (၅၆) တၠ သီုကဵု ဒံက်တာအံင်နာင်ဥူ) တုဲ ကလိဂွံ တင်လတုပ်စိုတ် ဒံက်တာအံင်နာင်ဥူဂှ် အာတ်မိက် နုက်တိတ် နူကဵု ဂကောံကေင်ကာ ပ္ဍဲဗော်ညဳသၟဟ်မန်ကီုလေဝ် ကမၠောန်ဗော်ညဳသၟဟ်မန် ပ္ဍဲပွိုင်ဍုင်တကအ်ခၟိုင်ဂှ် ညးဆက်ယိုက်ဂၠေင်အာအတိုင်တြေံဂှ်ရ။[၁၄]

 1. ဝင်ဘဝ အမာတ်မန်ဒံက်တာအံင်နာင်ဥူ[permanent dead link]
 2. ဒေါက်တာအောင်နိုင်ဦး-ပြည်နယ်လွှတ်တော်၊ ချောင်းဆုံ(၁) မဲဆန္ဒနယ်မြေကိုယ်စားလှယ်လောင်း http://burmese.monnews.org/2015/08/28/ဒေါက်တာအောင်နိုင်ဦး-ပြည/
 3. မွန်လွှတ်တော် ဒုတိယ ဥက္ကဌ မိခင်ပါတီကနေ နှုတ်ထွက်. Open Publishing (24-July-2017). Archived from the original on 2017-07-25။ Retrieved on 2021-01-03
 4. မွန်လွှတ်တော် ဒုတိယ ဥက္ကဌ မိခင်ပါတီကနေ နှုတ်ထွက်. Open Publishing (27-July-2017).
 5. လိက်လလောင်တြး ကောံဓရီုဇၞော် ပရေင်ဍုင်ကွာန်မန် (အလန်ဒုတိယ). Open Publishing (16 May 2018).
 6. လိက်လလောင်တြး လစွံစိုတ် ဂကောံကဵုကသပ် ဗော်သ္ပစၞးဂကူမန် (၂၇)တၠ စပ်ကဵု ပံင်ကောံဒက်ပ္တန် ဗော်ပရေင်ဍုင်ကွာန်မန်၊ ၂၀၁၈၊ ဂိတုသေပ်တေမ်ပါ ၁၈. Open Publishing (19 September 2018).
 7. ၁၃၈၂ ခုနှစ် သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော် ၁၁ ရက် (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၁ ရက်) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရသူများ အမည်စာရင်းကြေညာခြင်း. Open Publishing (November 2020). Archived from the original on 2021-02-01။ Retrieved on 2021-01-03
 8. "ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး ဥပဒေကဲ့သို့ အာဏာတည်သောအမိန့် အမိန့်အမှတ်(၁/၂၀၂၁) ၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော် ၅ ရက် (၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်)"၊ Tatmadaw Information Team၊ 1 February 2021။ 
 9. "The Republic of the Union of Myanmar The Office of the President Order Number (1/2021) February 1, 2021The Republic of the Union of Myanmar The Office of the President Order Number (1/2021) February 1, 2021"၊ Tatmadaw Information Team၊ 1 February 2021။ 
 10. Myanmar military stages coup, declares state of emergency for a year (in en) (1 February 2021).
 11. အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီမှာ ပါဝင်ဖို့ စစ်အစိုးရကမ်းလှမ်းချက် မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ လက်ခံ (in Burmese) (6 February 2021). “"ကျွန်တော်တို့ သမိုင်းအတွေ့အကြုံအရ ကျွန်တော်တို့ ပြီးခဲ့တဲ့ သမိုင်းမှာ အပြန်အလှန် ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်တဲ့ လမ်းကြောင်းမှာ သွေးမြေကျခဲ့တယ်။ ပြည်သူတွေ ဒုက္ခရောက်ခဲ့တယ်။ အဲဒီတော့ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်တဲ့ လမ်းကြောင်းက ကျွန်တော်တို့က အဲဒီနည်းနဲ့ နိုင်ငံရေးပြသနာကို အဖြေရှာလို့ မရဘူး။ အဲ့ဒီလိုထိပ်တိုက် အဖြေရှာလို့ မရတဲ့အတွက် နိုင်ငံရေးပြဿနာကို နိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ ဖြေရှင်းဖို့လိုတယ်လို့ အဲဒီလို သုံးသပ် စဉ်းစားတယ်" "နောက်တစ်ခု ကျွန်တော်တို့ ရည်မှန်းထားတဲ့ ပါတီရဲ့ နိုင်ငံရေးမူဝါဒ၊ မျှော်မှန်းထားတဲ့ ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုကို နိုင်ငံရေးစားပွဲဝိုင်းမှာ နိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ ဆွေး‌နွေးအဖြေရှာဖို့လိုအပ်တယ်။ နောက်ပြီး ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအောက်မှာ ပေးထားချက်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ အခွင့်အရေးကို ခံစားနိုင်ဖို့က ထိပ်တိုက်သွေးယိုတဲ့ လမ်းကြောင်းကို မသွားဘဲနဲ့ ဆွေ‌နွေးညှိနှိုင်းတဲ့ အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီး အဖြေရှာတဲ့ လမ်းကြောင်းကို ရှာတဲ့အတွက် အဲဒီ နိုင်ငံတော် စီမံအုပ်ချုပ်ရေး‌ ကောင်စီကို ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် စေလွှတ်ဖို့ ပါတီရဲ့ ဗဟိုကော်မတီဝင်တွေ အားလုံးက သဘောတူခဲ့တယ်" … လို့ နိုင်လယိတမက ပြောပါတယ်။”
 12. စစ်အစိုးရကမ်းလှမ်းချက် မွန်ပါတီလက်ခံမှု ပါတီတွင်း ကန့်ကွက်ခဲ့သူ CEC ၁၀ ဦး ရှိခဲ့ဟု ဆို၊ ကန့်ကွက်သူ မရှိဆိုသည်မှာ မမှန်ကြောင်း ပြော (in Burmese) (15 February 2021). Archived from the original on 22 February 2021။ Retrieved on 22 February 2021။ “ဒေါက်တာမင်းစိုးလင်း – အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ ၃၈ ယောက်မှာ ကန့်ကွက်သူ ၁၀ ယောက်၊ ထောက်ခံသူ ၂၆ ယောက်၊ ကြားနေ ၂ ယောက် ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကန့်ကွက်သူ မရှိဆိုတာကိုတော့ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ လက်မခံပါဘူး။”
 13. ဒေါက်တာအောင်နိုင်ဦး မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီမှ နှုတ်ထွက် (in Burmese) (22 February 2021).[permanent dead link]
 14. ဂကောံဓရီုသဳကၠဳကာ‌ေဇၞာ် ဗော်ညီသၟဟ်မန် ပွိုင်ဍုင်တ္ကံခၟိုင် ၁၃၈၂-သၞာံ ဂိတုမျာ (၁၂)မံကျ တ်ရဲအင်ရာ(၂၃-၂-၂၀၂၁) (in Mon) (22 February 2021). “ဂကောံဓရီုသဳကၠဳကာ‌ေဇၞာ် ဗော်ညီသၟဟ်မန် ပွိုင်ဍုင်တ္ကံခၟိုင် ၁၃၈၂-သၞာံ ဂိတုမျာ (၁၂)မံကျ တ်ရဲအင်ရာ(၂၃-၂-၂၀၂၁)
  1. တင်သ္ဂုတ်သွာတ်ဂမၠိုင်
  ဂကောံဗော်ညီသၟဟ်မန် ပွိုင်ဍုင်တ္ကံခၟိုင် အတိုင်အမါတ်ဒံက်တာအံင်နာင်ဥူ ၜိုန်ရနုက်တိတ်နူဂကောံကေင်ကာ ကမ္မတဳဗော်ညီသၟဟ်မန်(M.U.P)ကီုလေဝ် ၁။ အမာတ်ဒံက်တာအံင်နာင်ဥူဂှ် ဟွံနုက်တိတ်နူဗော်ညီသၟဟ်မန် ပွိုင်ဍုင်တ္ကံခၟိုင်ရောင်ဆက်တုဲ ချီဒရိုင်အာဂတပၠတရဴရောင်။ ၂။ ကိစ္စပရေင်ဍုင်ကွာန်အနာဂတ် အပ္ဍဲဍုင်တ္ကံခၟိုင်ဏံ အမာတ်ဒံက်တာအံင်နာင်ဥူကီုသီုဗော်ညီသၟဟ်မန်ပိုဲကီု ဆက်ကွာ်အာတရဴရောင်။ ညးမတိုန်စိုပ် ကောံဓရီုသဳကၠဳဂမၠိုင် တၠဳပိုန်သင် (၅)ဇကု ခရှ်ဂကူမန် (၅၁)တၠ ပံင် (၅၆)တၠ ဗော်ညီသၟဟ်မန် ပွိုင်ဍုင်တ္ကံခၟိုင်”