ကဏ္ဍ:ပ္ဍဲဍုင်ဗၟာသ္ၚိဋ္ဌာန်ဒၟံၚ်ဒၞာဲဂမၠိုၚ်

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ

ကဏ္ဍလစှ်ေဂမၠိုင်

ကဏ္ဍဏအ်ဂှ် ကဏ္ဍလစှ်ေ နွံဆ အတိုင်ဗွဲသၟဝ်ဝွံရ၊၊

မုက်လိက်ဂမၠိုင် ပ္ဍဲ ကဏ္ဍ "ပ္ဍဲဍုင်ဗၟာသ္ၚိဋ္ဌာန်ဒၟံၚ်ဒၞာဲဂမၠိုၚ်"

ကဏ္ဍဏအ် နွံဆၜိုတ် အတိုင်ဗွဲသၟဝ်ဏအ်ရ.