မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ကမ်နိရာဲ

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
ဗီုသင်္ကေတ ဒၟံင်ကာရန် ပ္ဍဲ(ဝ)ဂိုဏ်
ဗီုကာရန် ဒၟံင်အက္ခရ်ၜါ မကဆီုပိပိအလန် ပ္ဍဲမွဲပိုဒ်

ကဗျ ကမ်နိရာဲ ဝွံ နာဲဗဳထဝ် မန်ဇြာ မဇန်လဝ် သွက် ရမ္သာင်ဖ္ဍောတ် ကဗျမန် ပ္ဍဲဂိတုခ္ဍဲသဳ (၁၄) မံက် သၞာံ ၁၃၈၀ (25 August 2018) ပ္ဍဲဟဝ်တေဝ်ရာမည၊ အရာပ်ၚာင်ဒဵု ဍုင်မတ်မလီု ရ၊၊ နကဵုအလဵုဇကုပူဂဵု အာတိုန်ဖ္ဍောတ်ဟွံမာန်တုဲ ညးမစဳဇန်သဘင်တအ် ဖန်ဇန်လဝ် သွက်ညးမနွံဌာန်ဇမ္ၚောဲတအ် ညံင်ဂွံဗှ် နကဵုရုပ်ဗဳဒဳယောရ၊၊ ကဗျဂှ် ဒှ်ကဗျ(ဝ)ဂိုဏ်တုဲ ဇန်လဝ် နကဵုဆန်တဝါက်ဇိုင်ချေဟ် ရ၊၊ ကမ်နိရာဲဂှ် မဂွံအဓိပ္ပါယ် ကမ်တ္ၚ ကမ်လဴ ရ၊၊

ကဗျ ကမ်နိရာဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

အဲမၞိဟ်ဇာတ်မန် ဆီဇာတ်မန်ဍာဲ ဇာတ်မန်ဍာဲတၟး
အဲကၠိုဟ်တီကၠး ဝင်တီကၠးလဝ် တီကၠးဒဵုချိုတ်
တၞင်သဳသရက် ဒဵုသရက်ပယျဵု သရက်ပယျဵုထ္ပိုတ်
တီလဝ်ပ္ဍဲစိုတ် ပ္ဍဲစိုတ်ဗဗိုန် ဗိုန်ပ္ဍဲစိုတ်ကၠး၊၊

ဗ္လးကမ်နိရာဲ ဒၞာဲနိရာဲဍုန် နိရာဲဍုန်ဌာန်
ပိုဲဒက်ဗဒိုပ် ဒက်ဗဒိုပ်ကွာန် ဗဒိုပ်ကွာန်မန်
ကေတ်ဒၞာဲသၠုင်ခိုဟ် တိသၠုင်ခိုဟ်ဇၞး သၠုင်ခိုဟ်ဇၞးနန်
ဗွဲစၟတ်ဨကန် ဨကန်နိရာဲ ဒၞာဲဨကန်မႝာန်၊၊

ဂိုဏ် ကေုာံ ဆန်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ပ္ဍဲ နဲဇန်ကဗျမန် နကဵုဂိုဏ် သီုဖအိုတ် နွံဒစိတ်ဂိုဏ်ဂှ် ကဗျဏအ် ချူလဝ် နကဵု(ဝ) ဂိုဏ်ရ၊၊ (ဝ)ဂိုဏ်ဂှ် ဒက်ပ္တန်လဝ် နကဵု ပန်အက္ခရ် မွဲယတိ၊ ပိယတိ မွဲပိုဒ်/ပၞောန် (၁၂ အက္ခရ် မွဲပိုဒ်)၊၊ ပန်ပိုဒ် မွဲပိုဒ်ကဗျ ရ၊၊ ပ္ဍဲဂိုဏ်မန် သီုဖအိုတ်ဂှ် ကၞောတ်ပိုဒ် ပထမ ကဵု ကၞောတ်ပိုဒ် စတုတ္ထဂှ် ကာရန်ဒးတုပ်တုဲ ကၞောတ်ပိုဒ် ဒုတိယ ကဵု ကၞောတ်ပိုဒ် တတိယ ဂှ် ကာရန် ဒးတုပ်ပၠန်ရ၊၊ အရာဏအ်ဂှ် ဂွံသမ္တီလောဲသွာတုဲ ညးဟီုစ (တံင် ဝ စ နံင်)၊၊

ပ္ဍဲ (ဝ)ဂိုဏ်ဂှ် အခိုက်ဇၟန် နွံဂၠိုင်ကဵုဗီုပၠန်ရ၊၊ ပ္ဍဲကဗျ ကမ်နိရာဲဂှ် မအက္ခရ်ၜါမ မွဲဒွန်ဂှ် ကဆီု ပိပိအလန် ညံင်ရမ္သာင်ဇိုင်ချေဟ်တုဲ ညးကော်စ ဆန်တဝါက်ဇိုင်ချေဟ် (ဝါ) ဇၟန်တဝါက်ဇိုင်ချေဟ် မကဵုလဝ်ယၟု ဗီုပါဠိ အဿပဒဆန် ရ၊၊

သ္ၚေဝ်ဂၠေပ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ကဗျ ပထမ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ပ္ဍဲပိုဒ်ဏအ် စကာလဝ် နကဵုပူဂဵုပထမ မတွဟ်ဂး "အဲ"၊၊ မဆေင်ကဵု ပူဂဵု ဇၟာပ်ပ်မၞိဟ် မဗှ် ကဗျမွဲမွဲတအ် ဂှ်ဟေင်ရ၊၊ ပိုဒ်ပထမဂှ် ညးမိက်ဂွံ အဲ ဂှ် ညးဂှ်ရော အဲဒးတီလဝ်ရ၊၊ ပိုဒ်ဒုတိယဂှ် တၞောဝ်ဗဳဇဇကု တၞောဝ်ဝင်ဇကုဂှ် ဇကုဒးတီကၠးလဝ်ရ၊၊ ပိုဒ်တတိယဂှ် တိဍာ် အရာ ညးမဒှ် အဲ မပိုင်ပြဳလဝ် နွံဗီုလဵုဂှ် ညးဗၟံက်ထ္ၜးလဝ်ရ၊၊ ပိုဒ်စတုတ္တဂှ် အရာမဗၟံက်လဝ် လတူတအ်သီုဖအိုတ်ဂှ် အဲ ဂှ် ကလေင်ဗဗိုန်လဝ် ပ္ဍဲစိုတ်ကၠးကၠးရ၊၊ သရောပ်ဖအိုတ်ဂှ် အစာကဗျ မိက်ဂွံဟီု ဇကုဇကုဂှ် ညးဂှ်ရော၊ ဇကုဒးတီလဝ်ကၠးကၠး၊ ပ္ဍဲအရေဝ်ဘာသာအင်္ကလိက် Identity၊၊ ပ္ဍဲစိတ္တဗေဒမ္ဂး ပွမတီ Identity ဇကုဇကုဏအ်ဂှ် ဒှ်အရာကိစ္စဇၞော် သွက်ရိုဟ်ကၞက်ဘဝ မၞိဟ်မွဲရ၊၊ ပ္ဍဲကဗျဏအ် နာဲဗဳထဝ် မန်ဇြာ မိက်ဂွံဟီု ကဵုဂကူမန်တအ်ရ၊၊ ဇကုဒှ်ဂကူမန်၊ ဝင်ဂကူဇကု ဒဒှ် ဇကုမကေင်ပိုင်လဝ် နူတၞင်သဳ ဒဵု ဍုင်သရက်ဂှ် ဇၟာပ်ကောန်မန်တအ် ဒးတီလဝ် ကၠးကၠး ဗိုန်န် ပ္ဍဲကောန်တၟအ် ဇၟာပ်ဇၟာပ်ပူဂဵုဂကူမန်တအ်ရ၊၊

ကဗျဒုတိယ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ပ္ဍဲကဗျဏအ် ညးစကာလဝ် ပိုဲ၊ ညးမိက်ဂွံဟီု Identity ဂှ် မဆေင်ကဵုပူဂဵုမွဲမွဲ၊ ဇၟာပ်မၞိဟ်မွဲမွဲတအ်ဂှ် တုပ်တုဲ ကလေင်ပံင်ကောံတုဲ မဒက်ပ္တန်ပတိုန် နဒဒှ်ဂကောံ (ဝါ) ဂကူ၊၊ ပိုဒ်ပထမ "ဗ္လးကမ်နိရာဲ ဒၞာဲနိရာဲဍုန် နိရာဲဍုန်ဌာန်"ပိုဲတအ် မင်ဒုင်စဵုဒၞာဒၟံင် ညးတၞဟ်မကၠုင် ဗတိုက်ပိုဲသၟး ဟွံဂွံရ၊၊ ပိုဲဒး ဗလးဏာ ကမ်နိရာဲ (ကမ်လဴ)ပိုဲ မဂွံ အဓိပ္ပါယ် ပိုဲဒးအာဗတိုက်ရောင်၊၊ ပိုဲဟွံအာဗတိုက်မ္ဂး ဒြပ်ပိုဲဂှ် ပိုဲကလေင်ဂွံ ဟွံမာန်ရ၊၊ ပိုဒ်ဒုတိယ ဂှ် ဒၞာဲနိရာဲမဍုန် မစကာလဝ် နကဵုဥပစာလင်္ကာ ဒၞာဲပိုဲမသီဗတိုက်ဂွံလဝ်တအ်ဂှ် ပိုဲဒက်ဗဒိုပ်ကွာန်မန် ညံင်ဂွံခိုင်ကၠိုက်၊၊ ပိုဒ်တတိယ ဂှ် ညးမိက်ဂွံဟီု ပိုဲဒးဗတိုက်အာဂတဂှ်ပၠန်၊၊ ပ္ဍဲဒၞာဲဏအ် ညးစကာလဝ် ဥပစာလင်္ကာ တိသၠုင် ရ၊၊ တိသၠုင်ဏအ်ဂှ် ကွတ်ပညာပိုဲကီု၊ လညာတ်ညာဏ်ပိုဲကီု၊ နဲကဲပိုဲကီု ဒးသၠုင် ဒးတၟေင် ဒးခိုဟ် နူသၞပိုဲတအ်ရောင်ဂှ် ညးမိက်ဂွံသ္ဂးရ၊၊ ပိုဒ်စတုတ္ထ ၊၊ "ဗွဲစၟတ်ဨကန် ဨကန်နိရာဲ ဒၞာဲဨကန်ရာမာန်"ဂှ် အရေဝ်ဍန်တုဲ ဂလာန်မိက်ဂွံဟီု နွံတၟာဂလိုင်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ၊၊ ဨကန် ဂှ် ကၠုင်နူ အရေဝ်ပါဠိ ဨကန္တ မဂွံအဓိပ္ပါယ် ဒးဒှ်ဟေင်၊ ဒးဂွံဟေင်၊၊ ဒၞာဲဒတန် သွက်ဂကူမန် ဗွဲစၟတ်ဨကန္တ ဂွံသှ်ေတန်တဴမာန်ဂှ် နကဵုနဲပၞာန်ဒုင်ဂှ် ကလိဂွံ ဟွံမာန်၊ ဨကန်နိရာဲ ပ္ဍဲဒၞာဲဏအ် စကာလဝ် နဒဒှ် ဥပစာလင်္ကာ ပၞာန်ဗတိုက်၊ နကဵုနဲ ပၞာန်ဗတိုက်ဟေင် ဒၞာဲသွက်ဂကူမန် ဂွံသှ်ေ ဂွံတန်တဴအာ ဗွဲဓာန်ဂတမာန်ရ၊၊

သရောပ်တုဲ ဟီုမ္ဂး ပၟိက် နာဲဗဳထဝ် မန်ဇြာ မိက်ဂွံဟီု ပ္ဍဲကဗျဏအ်ဂှ် ဇၟာပ်ကောန်မန်တအ် ဇကုဒှ်ဂကူမန် မဒှ်ဂကူ မၞုံကဵုဝင်၊ ဍုင်ဏအ် နူတၞင်သဳ ဒဵုသရက်ဂှ် ဒှ်လဝ် တိဍာ်အာဲကၟာဲပိုဲရ၊၊ တိဍာ်တအ်ဏအ် ဂွံကလေင်စိုပ် တဲပိုဲပၠန်၊ ဂကူပိုဲ ဂွံကလိဂွံ ပေါဲအံင်ဇၞးမာန်ဂှ် နကဵုနဲပၞာန်ဗတိုက် မတွဟ်ဂး တိဍာ်ဍုင်မန် ဒၞာဲဂကူမန် ဟွံမဲတအ်ဂှ် အာရာန်ကေတ်၊ သြိုင်သ္ၚိ ခၞံအရာပ်ကွာန်မန်တုဲ ပခိုင်လဝ် ညံင်ဂွံခိုင်၊ နကဵုပညာ လညာတ် စိုတ်ဓါတ် မသၠုင်နူညးတၞဟ်ဂှ် ဆက်သီကေတ်အာရ၊၊ ဂကူမန် မဒှ်အာဗၟာတအ် ညံင်ညးတအ် ဂွံတီ ဂွံဒုင်ကေတ် ညးတအ်လေဝ် ဂကူမန်တုဲ ညံင်ညးတအ် ဂွံကဵုဒြဟတ် ကုကောန်ဇာတ်ညး ဗ္တောန်အရေဝ်မန် လိက်မန်ဂှ် ပိုဲတအ် ဒးဆက်လုပ်ပေါဲဗတိုက်ရ၊၊ အလဵုဇကုညး ဟီုအရေဝ်မန် ဟွံလေပ်ကီုလေဝ် ယဝ်ရ ညးဒုင်ကေတ် ညးလေဝ် ဒှ်ဗဳဇဂကူမန်တုဲ ညံင်ညးတအ် ဂွံကဵုဒြဟတ် ကောန်ဇာတ်ညးတအ် ဂွံဟီုအရေဝ်မန်ပၠန်ဂှ် ပိုဲဒးလုပ်ပေါဲဗတိုက်ရ၊၊ ယဝ်ရ ပိုဲတအ် ဆက်စကာအာဒၟံင် နကဵုပၞာန်ဒုင်သၟးမ္ဂး ဂကူပိုဲ လအ်ကဵုပြဟ် ဒးကၠေအ်ကၠက်ဟေင်ရ၊၊

ကဗျဝွံ ၜိုန်ရ မဟီုလဝ် နကဵုပရေင်ဂကူမန်ကီုလေဝ်၊ ပရေင်ဂကူမန်ဂှ် နဒဒှ် ဥပစာလင်္ကာမွဲ ပိုဲကေတ်တုဲ သွက်ပေါဲဗတိုက်ဘဝ မတွဟ်ဂး ပရေင်ဇၞော်မောဝ် ပရေင်အံင်ဇၞး ကုပူဂဵုမွဲမွဲလေဝ် ကံက်အဓိပ္ပါယ် ဂွံကီုရ၊၊ ဇၟာပ်မၞိဟ်ဂှ် မုဇကုမိက်ဂွံဒှ်ဂှ် ဇကုဖန်ဗဒှ်ပတိုန် တင်ဒုင်ကေတ်ဇကုတုဲ ဒၞာဲဇကုမိက်ဂွံစိုပ်၊ ကဆံင်ဇကု မိက်ဂွံစိုပ်ဂှ် ညံင်ရဴပၞာန်ကီု ဒဒိုက်တအ် ဒုင်ခဳတုဲ ဂစာန်ညံင်ဂွံတတ်ၜက်၊၊ အရာဇၟာပ် မကလိဂွံလဝ်တုဲတအ်ဂှ် ပခိုင်ကၟောန်လဝ်တုဲ ကေတ်ဒၞာဲတိသၠုင် (ဝါ) နကဵုသတ္တိ၊ ဗျတ္တိ၊ ပညာ မသၠုင်ဂှ် ဆက်အာ ဂတဂှ်ပၠန်၊၊ ဘဝဇကု ညံင်ဂွံသၠုင်တိုန်အာ မွဲကဆံင်တုဲ မွဲကဆံင်ပၠန် နကဵုရိုဟ်ကၞက်ခိုင်င် လုပ်အာ ပေါဲဗတိုက်ဘဝညိ ဗီုဏအ်လေဝ် ဒှ်ဂလာန် နူအစာကဗျကီုဂှ် ကံက်အဓိပ္ပါယ် ဂွံကီုရ၊၊

နိရာဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

မအရေဝ် နိရာဲဂှ် ပ္ဍဲမန်တအ် ပ္ဍဲအခိင်လၟုဟ် စကာအောန် ကြပ်ဟွံဆဵုရ၊၊ မအရေဝ် နိရာဲဂှ် ဂွံဆဵုကေတ် ပ္ဍဲလိက်သၠရိုတ်ဂမၠိုင်ရ၊၊ အဓိပ္ပါယ်ဍေဟ်ဂှ် ကမ်တ္ၚ၊ ကမ်လဴ ရ၊၊

နူ ဇာတ်သုဝဏ္ဏသာမ် ပ္ဍဲအခန် သၟိင်ဗြဟ္မဒတ္တ ပန်စုတ် သုဝဏ္ဏသာမ်ဂှ်

လၟဂွံမိင် ကွိင်ပါင်ရှဟ်သာ၊ ညးပလံင်ဖျဴ တရဴခန်လွာ၊ မိပ်စိုတ်စရိုတ် ဍောင်ၜိုတ်ဟဲအာ၊ လၟမိစ္ဆာ ခါဂှ်ပတ်၊ တိုန်ဍိုက်စးကၠာ မှာဗောဓိသတ်၊ တ္ရဂြင်တၟာဲ ကံနိရာဲချတ်၊ ဗောဓိသတ်ဗၠာဲ နာဲပြာသာတ်ရတ်၊ ဂါံကွာ်လျတ် မှတ်တရဴဍာန်၊ လျလျဍိန်န် နာဲဒတိုန်ညာန်၊ ဇၞတ်တ်မအာ ကြာဂြိုပ်ဓိဝါန်၊ ထောံဝါဂွံဂြိုပ် ထောံဂြိုပ်ဂွံဝါ၊ မှတ်ပ္ၚောံဍာန် သမာန်မစဴ

နူလိက်ဘိမ္မာကလံကျာ်

သၟီဗြီုမဒတ် ဂၞတ်ကြဳဇှ်၊ တိတ်ဂေင်ဝေင်ကီု ဂြိုပ်ဒဵုဇီုဇြဟ်၊ သၟီညာတ်အဲဗြဴ ရုပ်သ္ဍဴဒယှ်၊ ဒဒိုက်စိုတ်ဂှ် က္တဵုဒှ်လောန်ကာဲ၊ သၟီတၠညး ဗလးနိရာဲ၊ ပန်စုတ်ကောသၟတ် ကၞတ်စရာဲ၊ ကောလောတ်ဒလာဲ ချိုတ်ဒၞာဲဂှ်ရ၊ အဲလကိုတ်ဘဲ ပဝ်ဒဴကမၠ