ကောန်ခရာၜဳ၊ တၞံ

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ

တၞံကောန်ခရာၜဳ
တၞံတ္ၚေက် ကေုာံ သတ်ၜတ်တ်
တၞံ ကေုာံ သတ်ၜတ်တ် တၞံကောန်ခရာၜဳ
မပါ်ဂကူ အတိုင်နဲသိပ္ပံ
လောက: Plantae
လပါ်ဂကူ: Angiosperms
ဂကောံဂကူ: Asterids
လၟေင်ဂကူ: Lamiales
ဇာတ်ဂကူ: Lamiaceae
ဗဳဇဂကူ: 'Premna'
လစှ်ေဂကူ: ''P. serratifolia''
ယၟုတၞဟ်
  • Premna integrifolia L.
  • Premna obtusifolia R.Br.

တၞံကောန်ခရာၜဳ (အၚ်္ဂလိက်: Premna serratifolia, Burmese: ရေတောင်တန်းကြီး; Sanskrit : Agnimantha (अग्निमंथ အဂနိမံထ); Marathi and Malayalam: Arani, अरणी, Tagalog: Alagaw, Visayan: Kulawin, Palauan: Chosm)}})[၁]ဝွံဒှ် ဒှ်တၞံမလုပ်တၞောဝ်ဗဳဇ Lamiaceae၊၊ အခိင်ကာလဍေံကဴမ္ဂး ဠဳလော် ကဵု သာဲတအ် ဒးစိုတ်တုဲမကလေပ် ကောံကၠုင်ရ၊၊ [၂]

ဗမံက်ထ္ၜး[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

တၞံဆုသၟတ် မကၠုတ်တိုန်ဒၟံင် ပ္ဍဲဂြိုဟ်ကရး၊ တၞံဆု ကၞာင်ဇုက်ဗွိုက် တၞံဗုဍာပ်ဗတေင် ဖျုန်ဆု ကလိတ် ခၞော်ဍာပ်နာပ်ဗု သမၠုင် ၁-၄ ဂေက်၊ ဒှ်ဆု တၞးဆော ဗ္ဂန်ကၟဝ်တောဲရေင် တၞုင်ဗၠိုင်တိတ် ဗွဲမဂၠိုင်၊၊ ပကဴသဘိုက် ပ္ကဴကွပ်ဒၟံင် သာ်ဗုခၜမ်သာ်တ္ၚေက်၊ ပ္ကဴဍေံ ဍိုက်ပေင်စုင်မ္ဂး ရာင်တိတ် အဘိုက်အဘိုက် ခၟောံလပါ်လ္တူ အသော်မံင်ဂၠေအ်အ်။ မွဲမွဲလဗေါင် အဘိုက်ကဴသၟတ် နွံဟွံအောန်။ သာ်အရံင်ကဴ ကဵုသာ်တ္ၚေက်၊၊ တဝ်ဇဝ်ကဴဂၠေအ်၊၊ အထိုက်ဍေံ ရုပ်ရဴ ညံင်ရုပ်ခရော်သွဍောတ်တ်ကီု သၟန်စရိတ် အထိုက်ပါ်တိတ်ပန်ဒကဴ၊ ဗွဲမ္ၚး နွံကဵု အသော်ပြဳပြာဲ။ အထိုက်ကဴ စုက်ဗေါဗီုပၠံင်သၟတ်။ တၞုင်သၠဲတိတ်တုဲ အသော်ဒၟံင် အပ္ဍဲဖျုန်၊၊ တၞုင် သၠဲတိတ်တုဲ အသော်ဒၟံင် အပ္ဍဲဖျုန်၊၊ ကသဝ်ကၟက် ၄ ဂအုံ ဒကးတိတ်အာ ၂ ဗွဝ် ဗါန်မံင် သၟန်ပၞော်လပါ်အပ္ဋဲတုဲ ကသဝ်ၝောအ် ပူဂြောပ်လဝ်ခၟာဲ မပွူမ္ၚးရ၊၊ သတ်ဍေံ ဒှ်ကျာဲလဗေါင် မသွတ်ခဍမ်ခဍန် မအပ္ဍဲ နွံမွဲမ။သတ်ဍေံမွဲတဝ် မွဲမ၊၊ အဃောၜတ်သာ်တ္ၚေက် ဍုဟ်ယောပ် သာ်လမ္စံက်၊၊ ဖျုန်သတ်ဆဝ် ဒှ်ရဴကၠေင်ကီု၊၊ တၞးၜတ်တ်ဂှ် အသော်ဒၟံင်ညိည ကတာတ်သၠေက်မ္ဂး သၟူပသလောန် တၞးခၜိုတ်ဒၟံင် ရပ်မ္ဂး ဟွံကလိတ်တဲတုဲ ဗတ်ဗာန်ဒၟံင်ရ၊၊ တၞးတီုလဒေါဝ်စး ကရောင်တၞးနွံပိကရောင်၊၊ ဗုင်တၞးကသော်နွံပြဳပြာဲရ၊၊

ဂမ္စာဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

တၞံကောန်ခရာၜဳဝွံ ဒှ်တၞံဆုသၟတ် ဒးစိုတ် တိုန်ဇိုင်ပြင် သြင်ၜဳအရးတုဲ ဂွံဆဵုကေတ် ဒၞာဲမဂၠိုင်ရ၊၊

လွပ် ကေုာံ တဗျဂုဏ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

တၞးကောန်ခရာၜဳ ပဍုန်ဟုံလံက်ပၠေတ် ခဍတ်ခၞော်စော်ခလာ ဗၠးမာန်ရ၊၊ တၞးဍေဟ်ဗဒိုအ်ဆီလေဝ်ဂွံရ၊၊

နိဿဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

[[Category:]] [[Category:]] [[Category:]]

  1. Pharmacographia Indica
  2. The media files included gives the required verity.