ကောံဓရီုလၟေၚ်ဂိတု၊ လၟေၚ်(၁) သၞာံ၁၃၈၂

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ

ကောံဓရီုလၟေၚ်ဂိတု လၟေၚ်(၁) သၞာံ ၁၃၈၂ သၞာံ

ကောံဓရီုဝွံ ဒှ်ကောံဓရီု ရုၚ်ရာမညနိကာယ "ကောံဓရီုလၟေၚ်ဂိတု လၟေၚ်(၁)" ပ္ဍဲသၞာံ ၁၃၈၂ မဒှ်ရ။ ကောံဓရီုဝွံဂှ် ဒှ်ကောံဓရီုပထမ နူစရုဲစှ်ပ္တိုန်ဂအုပ်ရုၚ် အလန်ဒုတိယ မွဲရ။ ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ခ္ဍဲသဳ ၈ မံက် 26 August, 2020 မဒှ်ရ။ ပ္ဍဲဌာန ဂအုပ်ရုၚ်မတန်တဴ ဘာဒေါဝ်သာသနာ ၂၅၀၀ ဂှ်ပၠန် အခိၚ် ၂ နာဍဳသဝ်တ္ၚဲ စကောံဓရီုရ။

ကောံဓရီုဝွံဂှ် ညးတိုန်စိုပ် ၆ တၠ မဒှ်ရ။ ဟိုတ်နူ ယဲ Covid 19 ကၠောံထၞာန်အသိၚ်တိုန်ကၠုၚ်ပ္ဍဲဍုၚ်မတ်မလီုတုဲ ကောန်ရုၚ်တအ် ဂွံကၠုၚ်တိုန်စိုပ်ဂှ် အောန်တုဲ ညးကဵုနၚ်ဆန်သၟး ဒှ်အာ ၁၃ တၠရ။

တၚ်သ္ဂုတ်သွာတ်ကောံဓရီု[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

တၚ်သ္ဂုတ်သွာတ်ဂမၠိုၚ်တအ်[၁]

  • ၁။ စပ်ကဵုလိက်တၞးထေရုပ္ပတ္တိ ကျာ်ဇၞော်အ္စာနွံပိုန်တအ်ဂှ် ဆက်ပကောံအာတုဲ တၠဂုဏ်အ္စာသံဝရ ကေုာံ တၠဂုဏ်အ္စာအာလောကတအ် တက်အာရောၚ်။
  • ၂။ စပ်ကဵုကိစ္စ ပကောံစရၚ်သၚ်လုပ်ဒဂိုန်ရာညမနိကာယ သွက် ၁၃၈၂ သၞာံတအ်ဂှ် သၚ်ကောံရုၚ် နွံပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်တအ် မ္ဒးပကောံကဵုရောၚ်။
  • ၃။ လိက်အုပ်ဇာတကဋ္ဌကထာ တန်ဇၞော်(ဇာတ်ကှ်ေ)ဂှ် တၠဂုဏ်အ္စာအဂ္ဂဓမ္မ ကေတ်တာလျိုၚ် တက်ပ္တိတ်လၟိဟ် ၅၀၀ အုပ် ဝတ္ထုမအိုတ်တအ်ဂှ် ပ္တိတ်ပ္ဍဲဘဏ္ဍာ တၠဂုဏ်အ္စာဇောတိကရောၚ်။
  • ၄။ စပ်ကဵုသဘၚ်ကလအ်ကျာ်ဇၞော်အ္စာတၠ ဂအုပ်ဂိုဏ်ရာမညနိကာယဂှ် ရံၚ်အကာဲအရာယဲတုဲ မုဒးဘိုၚ်ကၠောန်ထေက်ရောဂှ် ဂအုပ်ရုၚ်တၠဂုဏ်အ္စာဃောသက ဂရၚ်ပ္တီ ဥက္ကဌ ကေုာံ ဟိတဓရ ဂကောံရာမည ဓမ္မာစရိယတအ်တုဲ ဆက်ဖျေံအာသ္ဂုတ်သွာတ်ရောၚ်။
  • ၅။ ဆေၚ်စပ်ကဵုတၚ်သ္ဂုတ်သွာတ် ကောံဓရီုလၟေၚ်ဂိတုဂှ် စၟဳစၟတ်တုဲမ္ဂး နကဵုတဆိပ်ရုၚ်ပ္ဍဵုတက်လဝ်တုဲမ္ဂး မ္ဒးသီဂိုၚ်၊ မ္ဒးပတိုန်လ္တူလာၚ်ရောၚ်။

စရၚ်ညးတိုန်စိုပ်၊ဟွံစိုပ် ကောံဓရီု[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

စရၚ်သၚ် ညးတိုန်စိုပ် ကေုာံ ညးကဵုဆန်ဂမၠိုၚ်
လၟိဟ် ညးတိုန်စိုပ် ညးကဵုဆန်
တၠဂုဏ်အ္စာဃောသက
တၠဂုဏ်အ္စာအဂ္ဂဓမ္မ
တၠဂုဏ်အ္စာသံဝရ
တၠဂုဏ်အ္စာသောဘိတ
တၠဂုဏ်အ္စာပုဏ္ဏမာသဳ
ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ဝေဏိက
တၠဂုဏ်အ္စာသာဂရ
တၠဂုဏ်အ္စာခေမာသာရ
တၠဂုဏ်အ္စာဇောတိက
၁၀ တၠဂုဏ်အ္စာစန္ဒဝရ
၁၁ တၠဂုဏ်အ္စာသုခဒဳပ
၁၂ တၠဂုဏ်အ္စာအာလောက
၁၃ ကျာ်ဇၞော်အ္စာဝါရိန္ဒ
၁၄ ကျာ်ဇၞော်အ္စာစန္ဒိမာ
၁၅ တၠဂုဏ်အ္စာဝံသပါလ
၁၆ တၠဂုဏ်အ္စာကောဝိဒ
၁၇ ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ကောသလ္လ
၁၈ တၠဂုဏ်အ္စာဒါနဝန္တ
၁၉ ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ဝရဓမ္မော
၂၀ ကျာ်ဇၞော်အ္စာအရိယ

နိဿဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

  1. လိက်တၞးလလောၚ်တြးပတိတ် ကောံဓရီုလၟေၚ်ဂိတု၊လၟေၚ်(၁) သၞာံ ၁၃၈၂