မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ကောံဓရီုလၟေၚ်ဂိတု၊ လၟေၚ် (၂) သၞာံ ၁၃၈၂

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ

ကောံဓရီုလၟေၚ်ဂိတုဝွံ ဒှ်ကောံဓရီုရုၚ်ရာမညနိကာယ လၟေၚ် (၂) မဒှ်ရ။ ဟိုတ်နူ ပရေၚ်ယဲ Covid 19 ကၠောံထၞာန်ဂၠိုၚ်ကၠုၚ်ကီုတုဲ အာကၠုၚ်တရဴမွဲဌာန် မွဲဌာန်ဟွံဂွံဂှ်ရ ကောံဓရီုဏအ်ဂှ် ဒှ်ဂကူကောံဓရီုလ္တူလပှ်ကျာ ပ္ဍဲဌာန် Zoom မဒှ်ရ။ မွဲတမြိပ်ကောံဓရီုရုၚ်မ္ဂး ကောံဓရီုလ္တူလပှ်ကျာဂှ် ဒှ်ဗွဲကိုပ်ကၠာမွဲရ။ ကောံဓရီုလ္တူလပှ်ကျာ Zoom ဝွံ သၚ်ဂကောံရုၚ် - တိုန်စိုပ်သဳကၠဳ (၁၇)ဇကုတုဲ အခိၚ်သဝ်တ္ၚဲ (၂-၃၀) စကောံ၊ သဝ်တ္ၚဲ (၄-၂၀) နာဍဳ အာစိုပ်ဒတုဲရောၚ်။

တၚ်သ္ဂုတ်သွာတ် ကောံဓရီုဂမၠိုၚ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. စပ်ကဵုစရၚ်သၚ်လုပ်ဒ္ဂိုန် ဂကောံရာမညနိကာယ ၁၃၈၂ သၞာံဂှ် ဂိတုဝှ် ၈ မံက် စွံတ္ၚဲလက္ကရဴအိုတ်တုဲ ညးတာလျိုၚ်တအ် ဒးပလံၚ်ဗစိုပ်ရုၚ်ရောၚ်။
 2. စရၚ်သၚ်လုပ်ဒ္ဂိုန် ပွိုၚ်ဍုၚ်တ္ကအ်ခၟိုၚ်၊ ကျာ်ပိ၊ ဗ္ဂောတအ် စိုပ်တုဲ
 3. ပွိုၚ်ဍုၚ်ပံၚ်၊ သဓီု၊ ကျာ်ထဝ် တၠဂုဏ်အ္စာစန္ဒဝရ
  1. ပွိုၚ်ဍုၚ်လ္ဂုၚ်၊ အၚ်ဝ၊ နေပျဳဒဝ်၊ ဗြဝတဳ တၠဂုဏ်အ္စာဃောသက
  2. ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ်၊ လိုၚ်ဗၠဲ တၠဂုဏ်အ္စာသုခဒဳပ
  3. ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်၊ ဇြပ်ဗု တၠဂုဏ်အ္စာ ကေလာသ
  4. ပွိုၚ်ဍုၚ်မတ်မလီု၊ ရးတနၚ်သဳ၊ တၠဂုဏ်အ္စာဥတ္တမ။ ရးတနၚ်သဳသၟဝ်ကျာ ကျာ်ဇၞော်အ္စာဝဳရိယ၊
  5. ပွိုၚ်ဍုၚ်ကအ်ကြိက် တၠဂုဏ်အ္စာအဂ္ဂဓမ္မ၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်လှာဒကှ် တၠဂုဏ်အ္စာသံဝရ
  6. ပွိုၚ်ဍုၚ်ဘာအၚ် ကျာ်ဇၞော်အ္စာပုဏ္ဏမာသဳ၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် ကျာ်ဇၞော်အ္စာဝါရိန္ဒ
 4. ကိစ္စလိက်တၞးထေရုပ္ပတ္တိ၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်၊ဇြပ်ဗုတအ်ဂှ် ထပ်သ္ၚဳဂၠိပ်အာတၟိပၠန်ဏောၚ်။
  1. ပွိုၚ်ဍုၚ်တ္ကအ်ခၟိုၚ်၊ ရးတနၚ်္သဳ၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်လှာဒကှ်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်လ္ဂုၚ်၊ အၚ်ဝ၊ နေပျဳဒဝ်၊ ဗ္ဂော စိုပ်တုဲ။
  2. ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် ပကောံတုဲ ကျာ်ဇၞော်အ္စာသောဘိတ ကေတ်တာလျိုၚ် ပလံၚ်ဗစိုပ်ရုၚ်ရောၚ်။
  3. ပွိုၚ်ဍုၚ်မတ်မလီု၊ ပံၚ်၊ ကျာ်မြဟ် ကအ်ကြိက်၊ ဘာအၚ် လိုၚ်ဗၠဲ သဓီု ကျာ်ထဝ် ဟွံတုဲဏီ။
 5. သွက်တက်လိက်ထေရုပ္ပတ္တိဂှ် တၠဂုဏ်အ္စာသံဝရ အဃောစဳရေၚ်ပြုပြေၚ်ဒၟံၚ်။
 6. စရၚ်သြန်ရုၚ် ဗွဲခမၞောန်
  1. သြန်လုပ် - ၇၃၅၈၉၅၀ ဒကေဝ်
  2. သြန်တိတ် - ၃၅၃၀၀၀၀ ဒကေဝ်
  3. သြန်သှ်ေ - ၃၈၂၈၉၅၀ ဒကေဝ်
 7. သြန်နူဂကောံရာမည ကဵုဂကောံရုၚ်ၜါစှော်ကိုဋ်ဂှ် ဟွံစိုပ်တဲဘဏ္ဍာဂါရိကဏဳ။

ညးတိုန်စိုပ်ကောံဓရီု[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. တၠဂုဏ်အ္စာ သုခဒဳပ
 2. တၠဂုဏ်အ္စာ သောဘိတ
 3. တၠဂုဏ်အ္စာ ဃောသက
 4. တၠဂုဏ်အ္စာ ခေမာသာရ
 5. တၠဂုဏ်အ္စာ ဥတ္တမ
 6. ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ပုဏ္ဏမာသဳ
 7. တၠဂုဏ်အ္စာ သံဝရ
 8. တၠဂုဏ်အ္စာ ကေလာသ
 9. တၠဂုဏ်အ္စာ ဝံသပါလ
 10. ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ကောသလ္လ
 11. ကျာ်ဇၞော်အ္စာ စန္ဒိမာ
 12. တၠဂုဏ်အ္စာ စန္ဒဝရ
 13. တၠဂုဏ်အ္စာ ဝရိန္ဒ
 14. တၠဂုဏ်အ္စာ ဇောတိက
 15. တၠဂုဏ်အ္စာ အဂ္ဂဓမ္မ
 16. တၠဂုဏ်အ္စာ သာဂရ
 17. တၠဂုဏ်အ္စာ ဥတ္တရ

ညးကဵုဆန်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဟွံမွဲ

နိဿဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

လိက်တၞးလလောၚ်တြး။ ။ ၁၃၈၂ သၞာံ၊ ဂိတုဘတ် (၈) မံက်၊ တ္ၚဲဗြဴပတိ (24 septemper 2020) ကောံဓရီု ဂကောံရုၚ်ရာမညနိကာယ လၟေၚ် (၂)၊ဌာန လ္တူလပှ်ကျာ Zoom