ကောံဓရီုလၟေၚ်ဂိတု၊ လၟေၚ် (၃) သၞာံ ၁၃၈၂

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ

စၟတ်သမ္တီ ကောံဓရီုလၟေၚ်ဂိတု၊ လၟေၚ် (၃) သၞာံ ၁၃၈၂

စရၚ်ညးတိုန်စိုပ်ကောံဓရီု[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. တၠဂုဏ်အ္စာ ဃောသက
 2. တၠဂုဏ်အ္စာ ကေလာသ
 3. တၠဂုဏ်အ္စာ အဂ္ဂ
 4. တၠဂုဏ်အ္စာ ဝံသ
 5. တၠဂုဏ်အ္စာ ဥတ္တမ
 6. တၠဂုဏ်အ္စာ ဇောတိက
 7. တၠဂုဏ်အ္စာ ပုဏ္ဏာမာသဳ
 8. တၠဂုဏ်အ္စာ ကောသလ္လ
 9. တၠဂုဏ်အ္စာ ဝရဓမ္မော
 10. တၠဂုဏ်အ္စာ သုခဒဳပ
 11. တၠဂုဏ်အ္စာ စန္ဒိမာ
 12. တၠဂုဏ်အ္စာ သောဘိတ
 13. တၠဂုဏ်အ္စာ စန္ဒဝရ
 14. တၠဂုဏ်အ္စာ ဒါနဝန္တ
 15. တၠဂုဏ်အ္စာ ခေမာသာရ
 16. တၠဂုဏ်အ္စာ သာဂရ
 17. တၠဂုဏ်အ္စာ သံဝရ

နိဿဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]