ကျေန်သောန်၊ ဒံက်တာ

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
ဒံက်တာမိကျေန်သောန်
(ဒေါက်တာကြင်စွမ်)

ပါမောက္ခပထဝဳဝင်၊ သၟာပရေင်ဍုင်ကွာန်မန်
Dr.KyinSorn.png
သၠးဂၠံဂဝ် မိကျေန်သောန်
(1954-03-17) မာတ် ၁၇၊ ၁၉၅၄ (အာယုက် ၆၉)
ကွာန်ထုင်အာင်
ဂကူ  Monမန်
ကောန်ဍုင်  Myanmarကောန်ဍုင်ဗၟာ
ဘာ တက္ကသိုလ်လ္ဂုင်
ဗော် ဗော်ညဳသၟဟ်မန်
အိန်ထံင် ဦးမောင်မောင်ဟန် BE (Electronics)
ကောန်ဇာတ်
  • အာကာမင်းဟန် BE (Marine Engineering)
  • အဲမွန်မင်းဟန် B.Tech (Mechanical)
  • မိခင်ယမင်းဟန် B.M.T.M (Mdy)
အံက်
  • နာဲမန်သိင် (အပါ)
  • မိသာန် (မိ)
ဂယိုင်လမျီု ပါမောက္ခ ဂဥုပ်ဌာန

ဒံက်တာမိကျေန်သောန် (ဗၟာ: ဒေါက်တာကြင်စွမ်)ဝွံ ဒှ်ပါမောက္ခ ဂအုပ်ဌာန ဌာနပထဝဳ (တြေံ) နူကဵု တက္ကသိုလ်မတ်မလီုတုဲ မဒှ်ဂကူမန် ဇာတိ နူကွာန်ထုင်အာင်။ ဒံက်တာမိကျေန်သောန်ဝွံ ပ္ဍဲအခိင် မကေတ်ဒၟံင် တာလျိုင်ပါမောက္ခဂှ် ပ္ဍဲကမ္မတဳလိက်ပတ်ယေန်သၞာင်မန် တက္ကသိုလ်မတ်မလီုဂှ် ကေင်ယိုက်ဂၠေင် တာလျိုင် ဥက္ကဌ ပ္ဍဲသၞာံ ၁၉၉၇ ဂှ်တုဲ ကာလမနွံ ပ္ဍဲတက္ကသိုလ်လ္ဂုင်ဂှ်လေဝ် ပ္ဍဲကမ္မတဳလိက်ပတ်ယေန်သၞာင်မန်ဂှ် ကေင်ယိုက်ဂၠေင်လဝ် နဒဒှ် ဒုဥက္ကဌ (၁၉၈၁-၁၉၈၃)။ တုဲပၠန် ဒှ်မၞိဟ်မစိုန်သကီု ပ္ဍဲအရာသုတေသတုဲ သီုကေင်ကလိဂွံလဝ်လာပ်တၟေင် မဆေင်ကဵု သုတေသနဂမၠိုင်ရ။ ပါဲနူဂှ်တုဲ ကမၠောန်မဆေင်ကဵု မန် ပ္ဍဲဗွိုင်အလဵုအသဳ မပ္တံကဵု တ္ၚဲတွဵုရးဍုင်မန်တအ်ဂှ်လေဝ် ကေင်ကေတ်ကၠုင်တာလျိုင် ပ္ဍဲဂကောံသဘာပတိ သၞာံမဂၠိုင်ကဵုအလန်ရ။[၁]ပ္ဍဲသဘင်မာဲ ၂၀၂၀ ဂှ် နဒဒှ် စၞးအလံင်အမာတ် ဗော်ညဳသၟဟ်မန် ပွိုင်ဆန္ဒမာဲ သွက်စၠတ်ထဝ်ကောန်ဂကူ နူတွဵုရးဍုင်မန် စၟတ် (၅) ဂှ် လုပ်ပြိုင်မာဲရ။[၂] ဒံက်တာမိကျေန်သောန်ဝွံ ဒှ်တၞောဝ်ဗဳဇ သမတနာဲချေတ်လှာင် (သမတ ဦးချစ်လှိုင်)မွဲတုဲ[၃] သမတ နာဲချေတ်လှာင်ဂှ် ဒှ်ဂကူမန် မကၠောန်ကၠုင်လဝ် ပရေင်ဍုင်ကွာန် သွက်ဗၠးၜးဍုင်ဗၟာ နဒဒှ်မၞိဟ်အဓိကမွဲတၠရ။ ၜိုန်ရ သၠးဒြပ် သၠးဘဝ သွက်ပရေင်ဍုင်ကွာန် ဍုင်ဗၟာကီုလေဝ် ကာလဍုင်ဗၟာကြပ်ဗၠးၜးဂှ် ဟွံကလိဂွံအထံက်အပင် နူသၟာပရေင်ဍုင်ကွာန်ဗၟာတအ်ရ။ ပါဲနူဂှ်တုဲ အခေါင်အရာ သွက်ဂကူမန်ဇကုလေဝ် မုလေဝ် ကလိဂွံဟွံသေင်ကီုရ။ တုဲပၠန် သီုဒှ် မၞိဟ်တၞောဝ်ဗဳဇ သၟိင်င္ၚိုန် ညးမကလေင်ပတန်လဝ် ဍုင်မတ်မလီု ပ္ဍဲကဵုသၞာံ ၁၈၂၆ တေအ်ရ။

ပထမအဝဲ ကေုာံ ပရေင်ပညာ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဒံက်တာမိကျေန်သောန်ဝွံ ကတဵုဒှ်မၞိဟ် ပ္ဍဲ ၁၇ ဨပြဳ ၁၉၅၄ ပ္ဍဲကွာန်ထုင်အာင် မဒှ် ကောန် နာဲမန်သိင် (ဦးမွန်သိန်း) မိသာန် (ဒေါ်မသန်း) ဂကူမန် နူကဵု ကွာန်ထုင်အာင်ရ။ မိညး မိသာန်ဂှ် ဒှ်ကောန်စေက် သၟိင်င္ၚိုန် ညးမပတန်လဝ် ဍုင်မတ်မလီု၊ အရာပ်သၟိင်င္ၚိုန် (မောင်ငံ)တုဲ ဒှ်လဝ် သၟိင်တၠ နူသၞာံ ၁၈၂၆ စဵုကဵု ၁၈၇၀ ရ။ မိကျေန်သောန် အဝဲစိုပ် မံင်ဘာဂွံဂှ် ဘာတန်မူလ၊ တန်လဒေါဝ် ကေုာံ တန်သမၠုင်ဂှ် မံင်လဝ် ပ္ဍဲကွာန်ထုင်အာင်တုဲ ဂွံအံင်ကေတ် တန်ဒသမ ပ္ဍဲဍုင်မတ်မလီု ပ္ဍဲသၞာံ ၁၉၇၄ ပ္ဍဲဘာတန်သမၠုင် အထက စၟတ် (၁၀)။ ညးပဒတဴ ပ္ဍဲဘာမန် (ခေတ်တြေံ) တုဲ နကဵုဘာအခိင်ဗတံဂှ် ဂွံအံင်ဇၞးကေတ် ဘာတန်သမၠုင်ရ။ နူအကြာသၞာံ ၁၉၇၅ စဵုကဵု ၁၉၇၈ ဂှ် တိုန်ဘာကဝ်လိက်မတ်မလီု၊ ၁၉၇၉ စဵုကဵု ၁၉၈၄ ဂှ် တိုန်ဘာတက္ကသိုလ်လ္ဂုင် နကဵုဘာသာပထဝဳဝင်တုဲ ကလိဂွံဗြးမဟိမုဘဳအေ၊ ကေုာံ အေမ်အေ နူကဵု တက္ကသိုလ်လ္ဂုင်ဂှ်ရ။ သၞာံ ၂၀၁၀ ဂှ် နကဵုဘာသာပထဝဳဝင်ဂှ် ကလိဂွံတဆိပ်ကြာဗြးမဟိမုပါရဂူ (PhD) နူကဵု တက္ကသိုလ်လ္ဂုင်ပၠန်ရ။[၄]

ပရေင်ကမၠောန် ကေုာံ ပရေင်ဍုင်ကွာန်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ညးဝွံ ကလိဂွံတဆိပ်ကြာဒံက်တာ (ပါရဂူ) နူကဵု တက္ကသိုလ်လ္ဂုင် လပါ်ပထဝဳတုဲ လုပ်ကၠောန်ကမၠောန် နဒဒှ် ပါမောက္ခ၊ နဒဒှ် သကိုပ်လျိုင်ဌာန ပ္ဍဲကဵုဌာနပထဝဳ ပ္ဍဲတက္ကသိုလ်မတ်မလီု သီုဖအိုတ် လုကဴပွိုင် (၃၅) သၞာံ။ ပ္ဍဲအခိင်စၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုင်မန် (၂၀၁၀- ၂၀၁၅) ဂှ် ဂွံလုပ်ယိုက်ဂၠေင် ပ္ဍဲကမ္မတဳကေင်ကာ ကောန်ဍုင်အရင်ဂမၠိုင်၊ ပ္ဍဲအခိင်စၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုင်မန် (၂၀၁၆ - ၂၀၂၀) ဂှ် လုပ်ယိုက်ဂၠေင်ဒၟံင် ပ္ဍဲကမ္မတဳခၞံသၞောဝ်တွဵုရးမွဲတၠကီုရ။ သဘင်မာဲ ၂၀၂၀ ဂှ် ညးလုပ်ဒုင်ရုဲမာဲ ပ္ဍဲဗော်ညဳသၟဟ်မန် ပ္ဍဲပွိုင်ဍုင်မတ်မလီု သွက်ဒၞာဲအမာတ်စၠတ်ထဝ်ကောန်ဂကူမွဲတၠရ။[၄]

ပါဲနူ ကမၠောန်ပရေင်ဍုင်ကွာန်တုဲ ကမၠောန်သုတေသန မဆေင်ကဵု ပရေင်ဍုင်ဒေသရးမန် ကေုာံ ပ္ဍဲဂကောံတၠပညာ စၟဳစၟတ်ယေန်သၞာင်သက်ကုဒြပ် ကၟိန်ဍုင်ရးနိဂီုဗၟာ (မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားဒြပ်မဲံယဥ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်စိစစ်ရေး ပညာရှင်အဖွဲံ)ဂှ်လေဝ် လုပ်ယိုက်ဂၠေင်ကၠောန်ဒၟံင်ဖိုဟ်ရ။[၄]

သ္ၚိကၟိန်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ညးဝွံ ဒက်ဘဝသ္ၚိကၟိန် ကုဦးမောင်မောင်ဟန် ဇာတိ ကွာန်ထုင်အာင်တုဲ ကလိဂွံ ကောန်ဇာတ် ပိတၠ၊ မာံအာကာမင်ဟာန် (BE (Marine Engineering))၊ မာံအာဲမန်မင်ဟာန် (B.Tech (Mechanical))၊ မိခေန်ယျမင်ဟာန် (B.M.T.M (Mdy)) ရ။

နိဿဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

  1. တစ်ခေတ်တစ်ခါက မွန်ပြည်နယ်နေ့. Open publisher (18 March 2019).
  2. ဒေါက်တာကြင်စွမ်၊ မွန်ပြည်နယ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၅) ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကို တင်ပြအပ်ပါသည်။. Open publisher (10 September 2020).
  3. ဒံက်တာကျေန်သောန် လဴထ္ၜး ပ္ဍဲကာလမဆက်မိတ် ကုမန်ဍုင်သအာင် နကဵု Zoom ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ၂၀၊ ၀၉၊ ၂၀၂၀
  4. ၄.၀ ၄.၁ ၄.၂ အလဵုဇကုပူဂိုလ် (Mon Unity Party) (21 October 2020). လိက်ပရး သဘင်မာဲ ၂၀၂၀. Open publisher. “ဒေါက်တာကြင်စွမ်သည် ဦးမွန်သိန်း ဒေါ်မသန်းတိုံ၏ သမီးဦးဖြစ်ပြီး ထုံးအိုင်ရွာတွင် ၁၉၅၄ ခုနှစ် ဨပြီလ (၁၇) ရက်နေံ၌ မွေးဖွားသည်။ မွေးချင်း (၈) ဦးရှိသည်။ (မိခင် ဒေါ်မသန်းမှာ ၁၈၂၆ ခုနှစ်မှ ၁၈၇၀ ခုနှစ်အထိ မော်လမြိုင်မြိုံ၊ မောင်ငံရပ်ကွက်ကို တည်ထောင်အုပ်ချုပ်ခဲံသော မင်းမောင်ငံ၏ မြစ်အရင်းဖြစ်သည်)”