ဂကောံမၞိဟ်

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ

ဂကောံမၞိဟ် (အၚ်္ဂလိက်: Society) ဟီုမ္ဂးဂှ် ဒှ်ဂကောံ နကဵုမၞိဟ်ပူဂိုလ်မွဲမွဲတအ် မပါလုပ် ဆက်စပ်၊ ပ္ဍဲခေတ်လၟုဟ်မ္ဂး ညးကော်စ အရာမပါလုပ်ချဳဓရာင် မဆေင်ကဵု ပရေင်မၞိဟ် (social interaction)၊ (ဝါ) အရာကောန်မၞိဟ်တအ် မဆက်စပ်ရေင်သကအ်၊၊ ဟွံသေင်မ္ဂး ဂကောံမၞိဟ်ဇၞော်မွဲ နကဵုပထဝဳတိဍာ်၊ ဟွံသေင်မ္ဂး နကဵု ပွဳပွိုင်ဂကောံမၞိဟ် မတုပ်ရေင်သကအ်၊ ဗွဲမဂၠိုင်မ္ဂး မၞုံကဵု သၟိင်တၠ အဝဵုပရေင်ဍုင်ကွာန် မတုပ်ရေင်သကအ် ကေုာံ ယေန်သၞာင် အခိုက်ကၞာ ပြဝေဏဳ မတုပ်ရေင်သကအ်ရ၊၊ ဂကောံမၞိဟ်ဂှ် ဒက်ပ္တန်လဝ် နကဵု ပရေင်ဆက်စပ် အကြာ မၞိဟ်ပူဂိုလ်မွဲမွဲ ဟိုတ်နူကဵု ယေန်သၞာင်၊ အခိုက်ကၞာ၊ အရေဝ်ဘာသာ ကေုာံ ဂကောံ မတုပ်ရေင်သကအ်ရ၊၊ ပ္ဍဲကဵု သိပ္ပံပရေင်မၞိဟ် (social sciences) မ္ဂး ပ္ဍဲဂကောံမၞိဟ်ဇၞော်ဇၞော်မွဲဂှ် ဗွဲမဂၠိုင် နွံကဵု ပရေင်မၞိဟ်တၞဟ်ခြာနာနာ (social stratification) ကဆံင်မၞိဟ်တၞဟ်ခြာ dominance ပ္ဍဲကဵု ဂကောံလစှ်ေဂှ်ရ၊၊[၁]

ဇၟာပ်မၞိဟ်ဂှ် ကတဵုဒှ်ကၠုင် ပ္ဍဲကဵုဂကောံမွဲ ဖအိုတ်ရ၊၊ ဗွဲဓမ္မတာမ္ဂး ပ္ဍဲဂကောံသ္ၚိကၟိန်၊ ကောန်ၚာ်မွဲ ၜံင်တိတ်ကၠုင်ဗက် ပါလုပ် ပ္ဍဲဂကောံ မိမ ကေုာံ ကောဒေအ်ဇကုရ၊၊ နကဵုဗီုဏအ် ဂကောံသ္ၚိကၟိန် ဗွဲမဂၠိုင် ဒက်ပကောံတုဲ တၞဟ်နဂွံပံင်ကောံမွဲစွံဂှ် ယေန်သၞာင်၊ အခိုက်ကၞာ၊ သၞောဝ်၊ ဒ္ဂေတ်တအ် ကတဵုဒှ်ကၠုင် ဒှ်အာ ဂကောံမၞိဟ်မွဲရ၊၊ ဂကောံမၞိဟ်ဂှ် ဒုင်သဇိုင် ကုဒေသ၊ တွဵုရး ကေုာံ ဍုင်တုဲ ဗွဲမဗဗွဲ ဒက်ပ္တန်လဝ်ရ၊၊ ဂကောံမၞိဟ်မွဲဍုင်ဂှ် ဗွဲမဂၠိုင် ဒက်ပ္တန်လဝ် နကဵု သၟိင်တၠ မၞုံကဵုအဝဵုပကင်ရင်မတုပ်မွဲရ၊၊

နိဿဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

[[Category:]] [[Category:]] [[Category:]]

  1. kanopiadmin (1 March 2006). "What Is Society?". Mises Institute. Retrieved 16 June 2019