ဂရဲ

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
Bulbophyllum auricomum - Curtis' 130 (Ser. 3 no. 60) pl. 7938 (1904).jpg
Bulbophyllum auricomum - Curtis' 130 (Ser. 3 no. 60) pl. 7938 (1904)
Cattleya cernua
Coelogyne odoardoi
Galearis spectabilis May 2013.jpg
Galearis spectabilis May 2013
Rhynchostylis coelestis OrchidsBln0906b.jpg
Rhynchostylis coelestis OrchidsBln0906b

လိက်ပရေင်ဝွံ ချူလဝ် ပရူရက္ခဗေဒ မဆေင်ကဵု တၞံပ္ကဴဂရဲဆုဂမၠိုင်။

တၞံပ္ကဴဂရဲဆု ဗီုအင်္ဂလိက် Orchid ဟွံသေင်မ္ဂး Orchidaceae ဝွံ ဒှ်ဂကူတၞံ မၞုံကဵုပ္ကဴ ဗွဲမဂၠိုင် ကုအသာ်ရ။ နကဵုတၞောဝ်မ္ဂး နွံၜါဂကူတုဲ သီုဖအိုတ် နွံၜိုတ် ၂၈၀၀၀ ဂကူ မဒှ်မာန်ရ။ ဂကူပ္ကဴဂရဲ သီုဖအိုတ် နွံဂလိုင်ရောဂှ် စဵုကဵုလၟုဟ် ဟွံတီချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်ဏီရ။ ဂကူပ္ကဴဂရဲ ဂၠိုင်တုပ်ကဵု ဂလိုင်ဂကူက ပ္ဍဲဍာ်၊ ဂၠိုင်နူ ဂကူဂစေံဂဏေမ် ၂ ဆ မြဴသာ်ဝွံ ညးဟီုလဝ်ရ။

ဂကူပ္ကဴဂရဲ ၆-၁၁﹪ ဂှ် ဒှ်ဂကူမၞုံကဵုမတုဲ မလေပ်တိုန် လတူတိရ။ သၟေဟ်တအ်ဂှ် တိုန်လတူတၞံဆု။

ပ္ဍဲကဵုဂကူဂမၠိုင်ဂှ် ပါ်လဝ် ဂကောံဂကူဇၞော် ပိ၊ ပ္ဍဲပိဂှ် ဂကူတၞဟ်ခြာ နွံဂလိုင်လဵုဂှ် စၟတ်သမ္တီလဝ် အတိုင်ဗွဲသၟဝ်ဏအ်ရ။

Bulbophyllum နွံၜိုတ် ၂၀၀၀ ဂကူ Epidendrum နွံၜိုတ် ၁၅၀၀ ဂကူ Dendrobium နွံၜိုတ် ၁၄၀၀ ဂကူ Pleurothallis နွံၜိုတ် ၁၀၀၀ ဂကူ

Phalaenopsis ကဵု Cattleya ဂှ် နဒဒှ် ပရေင်တဵုလွဳမွဲဂှ် မလေပ်တဵုစဂၠိုင်ရ။

နိရုတ္တိ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဂရဲ အရေဝ်မန် မဒှ်မနာမ်ဝွံ ကၠုင်နူကြိယာတမ် ဂြဲ။ ဟိုတ်နူဍေဟ်တအ် မဂြဲဗါန်ဒၟံင်တၞံဆုတုဲ မတိုန်ဂှ်ရ ယၟုမန်တြေံ ပ္ကဴဂရဲ မြဴသာ်ဝွံ ညးကော်ခဴစရ။ ဒှ်ဒၟံင်အသာ်ထဝ်မ္ဂး ဂရဲထဝ်၊ ဒှ်ဒၟံင်အသာ်သြန်မ္ဂး ဂရဲသြန် မြဴသာ်ဝွံ ညးကော်စရ။ ပ္ကဴဂါပ်ဆု နဒဒှ်မအရေဝ်မန်တၟိ မကၠာဲနူဗၟာတပ်ပ် သစ်ခွ ဂှ်လေဝ် ဂွံဆဵုကေတ်ကီုရ။ နကဵုအခိုက်သဒ္ဒါမန်မ္ဂး ဂါပ် မကြိယာဂှ် ဒးဗဒှ်ပတိုန် နဒဒှ် မနာမ်တုဲဟေင် စကာ နဒဒှ်ယၟုမွဲဂွံရ။ ဂါပ် မကြိယာဂှ် ပမနာမ်မ္ဂး ဂွါပ်။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ယဝ်ရ မိက်ဂွံကေတ် အတိုင်ဗီုဗၟာမ္ဂး ဒးကော် ပ္ကဴဂွါပ်ဆု။

မအရေဝ်အင်္ဂလိက် orchid ဂှ် ကၠုင်နူမအရေဝ်ဂရိတ်တြေံ Órkhis မဂွံအဓိပ္ပါယ် မကြိုက်ရ။ တၞံလ္ၚဵု ခၟာဲဍေဟ် တုပ်ဒၟံင် မကြိုက်တုဲ တၞံမကြိုက် ဂရိတ်တအ် မကော်ကၠုင်ရ။

စကာ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ပ္ကဴဂရဲလ္ၚဵု ဗီုကဵု Vinalla ဂှ် စကာကၠုင် ပ္ဍဲစၞစ ဗီုကဵု ပ္ဍဲကွာင်၊ ပ္ဍဲဍာ်ယာမတအ်။ ပ္ကဴဂကူလ္ၚဵုဂှ် မလုပ်လၟိဟ် ပ္ဍဲဂြန်ဂဥုဲတုဲ ကောန်မၞိဟ်တအ် စကာကၠုင် အခိင်သၞာံမဂၠိုင်ကဵုလ္ၚီရ။


ဂကူပ္ကဴဂရဲ ပ္ဍဲဍုင်မန်ဂှ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

၁၊ ပ္ကဴဇင်္ဃကိုတ်
၂၊ ပ္ကဴဂရဲထဝ်
၃၊ ပ္ကဴဂရဲသြန်
၄၊ ပ္ကဴသြန်ဍာ်ထဝ် (မွဲတၞံၜါအသာ်)
၅၊ ပ္ကဴဍုတ်ခဍိ (ပိဂကူ ထဝ်၊ သြန်၊ သာ်မိတ်)
၆၊ ပ္ကဴဓရံင်ထဝ်၊ ဓရံင်သြန်၊
၇၊ ပ္ကဴသၟိင်လတိုပ်ဇၞော်(လစံက်၊ ဗတာင်၊ ထဝ် ၃ ဂကူ)
၈၊ ပ္ကဴကလအ်ဗြဲ (မိတ်၊ ဗတာင်၊ လမ္စံက်)
၉၊ ပ္ကဴကလအ်တ္ၚဲ (မိတ်၊ ဗတာင်၊ ထဝ်၊ သြန်)
၁၀၊ ပ္ကဴဍုတ်မြာ် (နွံအသာ်ဇဳ)
၁၁၊ ပ္ကဖုလု (ကဴဟွံမွဲ)
၁၂၊ ပ္ကဴသၞေက်ထဝ် (ပ္ကဴတကဲညံင်သၞေက်)
၁၃၊ ပ္ကဴဇုက်ဂွါထဝ် (တကဲဂၠိင် ညံင်ဇုက်ကမက်ကအ်)
၁၄၊ ပ္ကဴဗၠဲသြန်
၁၅၊ ပ္ကဴဗၠဲထဝ်
၁၆၊ ပ္ကဴသဇင်ဇၞော် (ထဝ်၊ သြန်၊ လမ္စံက်)
၇၊ ပ္ကဴသဇင်ပြာင် (ထဝ်၊ သြန်၊ လမ္စံက်)
၁၈၊ ပ္ကဴဗတပြိပ် (မိတ်၊ ဗတာင်၊ ထဝ်)
၁၉၊ ပ္ကဴဗတဗ္ဂဲ (မိတ်၊ ဗတာင်၊ ထဝ်)

(ယၟုပ္ကဴတအ်ဂှ် မာံရသမန် ပကောံချူလဝ်ရောင်။)

ကလေၚ်သီကေတ်လဝ် နူ "https://mnw.wikipedia.org/w/index.php?title=ဂရဲ&oldid=31329"