ဂိုဏ် ၁၈

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ

ခမဳကောန်ညးရးဝဇ္ဇဳဂမၠိုၚ်လေဝ် မိၚ်ပရိုၚ်မဟာထေရ်မဟာယသတအ် ပ္တန်သၚ်္ဂါယနတုဲ ပ္ဍဲကာလကြဴဏံ ပ္ကောံပ္တန်ဂကောံသၚ် လညာတ်ကွေတ်ဒ္ဂေတ်ဝါဒတုပ်ကဵု ဇကုတုဲ ပ္တန်ကၠုၚ်သၚ်္ဂါယန ပ္ဍဲကဵုဍုၚ်ကောသမ္ဗဳကီုရ၊ လၟိဟ်သၚ် (၁၀၀၀၀) မွဲလက်ဇကုရ၊ အခိၚ်ဂှ် ခမဳအလဇ္ဇဳတံ ဇြဟတ်ဇၞော်အာလ္တူနူကဵုလဇ္ဇဳ သုပေသလတံဏဳရ ပ္ဍဲပေါဲပ္တန်သၚ်္ဂါယန ခမဳဝဇ္ဇဳတံဂှ် ဟိုတ်ခမဳဂၠိုၚ်လောန်ဂှ်ရ "မဟာသၚ်္ဂဳတိ သၚ်္ဂါယန" ကော်ခဴစရ။[၁]

သ္ပပ္တံနူကဵုအခိၚ်ဂှ်တုဲ ဗုဒ္ဓဘာသာ သာသနာ ကျာ်ဟီုဂှ် -

 1. ဂိုဏ်ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ
 2. ဂိုဏ်မဟာသံဃိက ဗုဒ္ဓဘာသာ ပါ်ဒကး ဒှ်ကၠုၚ်ၜါဂိုဏ်ရ။

မဟာသံဃိက ဗုဒ္ဓဘာသာ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

လက္ကရဴဏံ နူကဵုဂိုဏ်မဟာသံဃိကဗုဒ္ဓဘာသာဂှ် -

 1. ဂိုဏ်ဂေါကုလိက
 2. ဂိုဏ်ဨကဗျောဟာရိက ပါ်ကၠုၚ်ၜါဂိုဏ်ရ
 3. ဂိုဏ်ပဏ္ဏတ္တိဝါဒ (နူဂိုဏ်ဂေါကုလိက)
 4. ဂိုဏ်ဗဟုဿုတိက (နူဂိုဏ်ဂေါကုလိက)
 5. ဂိုဏ်စေတိယ (နူဂိုဏ်ဗဟုဿုတိက)

ဟိုတ်ဂှ်ရ ဂိုဏ်မဟာသံဃိကဟီုဂှ် ပါ်တၞဟ်ခြာတိတ်ကၠုၚ် (၆) ဂိုဏ်အိုတ်ရ။

ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဂိုဏ်ထေရဝါဒတံလေဝ် သၞာံဂှ်လအ် ပ္တောံဗက်ကၠုၚ် ဂိုဏ်မဟာသံဃိကတံတုဲ ပါ်ဒကးပြးဇးတိတ်ကၠုၚ်အိုတ်ကီုရ။ နူကဵုဂိုဏ်ထေရဝါဒမွဲဂှ်

 1. ဂိုဏ်မဟိသာသက
 2. ဂိုဏ်ဝဇ္ဇဳပုတ္တက (ပါ်ဒှ်အာၜါဂိုဏ်ရ)
 3. ဂိုဏ်ဓမ္မုတ္တရိယ (နူဝဇ္ဇဳပုတ္တက)
 4. ဂိုဏ်ဘဒြယာနိက (နူဝဇ္ဇဳပုတ္တက)
 5. ဂိုဏ်ဆန္ဒာဂါရိက (နူဝဇ္ဇဳပုတ္တက)
 6. ဂိုဏ်သမ္မတိယ (နူဝဇ္ဇဳပုတ္တက)
 7. ဂိုဏ်သဗ္ဗတ္ထိဝါဒ (နူမဟိသာသက)
 8. ဂိုဏ်ဓမ္မဂုထ္တိက (နူမဟိသာသက)
 9. ဂိုဏ်ကဿပိက (နူသဗ္ဗထ္တိဝါဒ)
 10. ဂိုဏ်သၚ်္ကန္တိက (နူကဿပိက)
 11. ဂိုဏ်သုတ္တဝါဒ (နူသၚ်္ကန္တိက)

နူကဵုဂိုဏ်ထေရဝါဒ ပါ်ဒးကတိတ်ကၠုၚ်တၞဟ်ဟ် ဂၠိုၚ်ကဵုဂိုဏ်တုဲ သီုဂိုဏ်ထေရဝါဒမ္ဂး ဒှ်အာ (၁၂) ဂိုဏ်ရ။ မဟာသံဃိက ကေုာံ ထေရဝါဒ ပံၚ်ကၠေံမ္ဂး ဒှ်အာ (၁၈) ဂိုဏ်ရ။

နိဿဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. လဂံါအာဇနဲ၊လိက်ကၞပ်မဂ္ဂဇြေန်-၁၃ (၂၀၁၄) ဂကောံသၚ်သၟတ်လဂံါအာဇာနဲ။ မုက်လိက် ၃၄
ကလေၚ်သီကေတ်လဝ် နူ "https://mnw.wikipedia.org/w/index.php?title=ဂိုဏ်_၁၈&oldid=24159"