ဂၠာဲတသိုက်

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ

ဂၠာဲတသိုက်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

အခိၚ်ဝွံ ဒှ်ဥတုက္ညၚ်ရ၊ ဟိုတ်နူဒှ်ပယျာံဒေါဝ်တ္ၚဲတုဲ အဃောကတဴခိုဟ်ရ၊ ကတဴလေဝ်ကတဴ အုလေဝ်အုဒၟံၚ်ရ၊ လဆောဝ်ကျာဓမြာတ်တအ်ကပိုက်ကၠုၚ်ကီုမ္ဂး ကတဴကတာန်သ္ကာတ်မြဟ် ဗွဲမလောန်ရ။

မံၚ်ပ္ဍဲသၞိၚ်သ္ၚဳကီုလေဝ် ဟွံၜိုဟ်လလံရ၊ ညံၚ်ဇအိုန်ဇရက္ဍုဟ်မၠေံ ဥတုက္ညၚ်ခိုဟ်ဂှ် ကတဴလောန်ကာဲမံၚ်ရ။ ဟိုတ်နူဥတုက္ညၚ် ကတဴလောန်တုဲ အဲဏံမံၚ်ပ္ဍဲသ္ၚိတုဲ ဍောၚ်ၜိုတ်အိုတ်ဇိုၚ်မံၚ်ကီုလေဝ် ကာလကျောဝ်သ္ၚဳအာ ဂတမုက်သ္ၚိတေံမ္ဂး သဳလၜါဇကု အာတ်ဒုၚ်ဒါန်သ္ၚုဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။

"သဳလတအ် က္ညညိအဴ"

နိဿဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

၂၀၂၂၊ သၞာံ။ လေဝ်မန်၊မိ။ ကလေၚ်ဆဵုမွဲဝါပၠန်မ္ဂး ကေုာံ ဝတ္ထုဂမၠိုၚ်၊လိက်အုပ်။ မုက်လိက် (၁၀၈-၁၁၉)။