စူဠဝဂ္ဂပါဠိ

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
 1. ကမ္မက္ခန္ဓက
 2. ပါရိဝါသိကက္ခန္ဓက
 3. သမုစ္စယက္ခန္ဓက
 4. သမထက္ခန္ဓက
 5. ခုဒ္ဒကဝတ္ထုက္ခန္ဓက
 6. သေနာသနက္ခန္ဓက
 7. သံဃဘေဒကက္ခန္ဓက
 8. ဝတ္တက္ခန္ဓက
 9. ပါတိမောက္ခဋ္ဌပနက္ခန္ဓက
 10. ဘိက္ခုနိက္ခန္ဓက
 11. ပဉ္စသတိကက္ခန္ဓက
 12. သတ္တသတိကက္ခန္ဓက

နိဿဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]