ညးလွပ်:Monbeeree

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ

ညးလွပ်ဏအ်ဂှ် ဒှ်ဂကူမန်မွဲရ။ အရေဝ်မန်၊ လိက်မန် လေပ်လဝ် ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်ရောၚ်။ရီု:နိဿဲ