မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

တသိုက်ခမဳဒ္စာံပြကာ

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ

ပၞောဝ်ကဵု ညးမၚ်မွဲသာသနာဂမၠိုၚ် ပ္ဍဲဗုဒ္ဓဘာသာမ္ဂး ခမဳတအ်ဂှ် ဒှ်ညးယိုက်ဂၠေၚ်သဇိုၚ်ဝန် ပဓာန ကိစ္စဇၞော်မွဲတုဲ ပွမသ္ပတဴခမဳဂှ် ဖဵုဗွဲဇကု ဗွဲညးတၞဟ် ၜါပြကာ ဗီုရေၚ်တၠုၚ် ကၠောန်ပတုဲမာန်ကီု၊ သွက်ပူဂဵု ညးမလုပ်သ္ပခမဳမွဲဂှ် ဖဵုဒဒှ်ခမဳဂှ် ပ္ဍဲသာမညဖလသုတ် တွံလဝ်ဗွဲတြးနွံတဴကီုရ။ ပူဂဵု ညးမလုပ်သွခမဳ ပ္ဍဲသာသနာ ဗုဒ္ဓမွဲဂှ် ဖဵုသွက်ဒတုဲ ပစ္စုပ္ပန်သၟးဟွံ သွက်အနာဂတ်မနွံတဴကီု တသိုက်ဘဝ ဒဒှ်ခမဳလေဝ် တဳလပိုန်ကျာ်တြဲ တွံဓမံက်ထ္ၜးလဝ်တအ်ဂှ် ဗွဲသရုပ် ကံက်နုက်ပတိတ်နူ လိက်ကၞပ်ဇာတ်မသုန်ကၠံမသုန်စှော် ဘာသာမန် ကၞပ်ပထမ ညးမချူပကောံ ဘဒ္ဒန္တ အဂ္ဂိဇဳန ကွာန်အံၚ်ခေဝ်၊ ဘာအံၚ်ခေဝ်မ္ဂး ဂွံဆဵုလ္ၚတ်ကေတ်အတိုၚ်ဗွဲသၟဝ် နွံရ။

တသိုက်(၈) ပြကာတအ်

၁။ ဟွံမွဲကဵု ပွမ္ဒးသဳဂိုၚ်ဒေပ်ဂြပ် သြောံကီု။

၂။ ဒဒှ်မၞုံကဵု ပွမဂၠာဲသ္ၚေဝ်ပိဏ္ဍပါတ် ဟွံမွဲကဵုဒုဟ်ကီု။

၃။ ဒဒှ်မၞုံကဵု ပွမဂွံသ္ပပြဘိုက် ပိဏ္ဍပါတ်မၜိုဟ်ဂံက်ကီု။

၄။ ပ္ဍဵုပ္ဍိုက်ကောန်ဍုၚ်ကွာန်တုဲ ဂကူသၟိၚ်တံဂိုၚ်ကေတ် ကြက်ဂြပ် ထဝ်သြန်မ္ဂး ဟွံမွဲကဵုပွမစံၚ်တူ မက္တဵုဒှ် ဟိုတ်နူပွမပ္ဍဵုပ္ဍိုက် ကောန်ဍုၚ်ကွာန်ကီု။

၅။ ဟွံမွဲကဵု ပွမထၞေန်စပ် ပ္ဍဲကပေါတ်ကြိယာဇကုကီု။

၆။ ကာလကမၠတ်ဒမၠတံၚ်ပၠံၚ်ၜးမ္ဂး ဒဒှ်ဟွံမွဲကဵုဘဲကီု။

၇။ ဒဒှ်ဟွံမွဲကဵု ပွမပံၚ်ဖက်နှဴရဴကေုာံသၟိၚ်၊ အမာတ်ဇၞော် သၟိၚ်ကီု။

၈။ ဟွံမွဲကဵု ပွမကၟာတ်လဒဵုစဵုဒၞာ ပ္ဍဲဌာန်ပန်ဒိုဟ်ကီု (ပွမအာကၠုၚ်မာန် ဟွံမွဲကဵုကၟာတ်လဒဵုစဵုဒၞာ)