မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

တ္ၚဲ

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
တ္ၚဲ

တ္ၚဲ (သင်္ကေတ: ☉; အၚ်္ဂလိက်: Sun) ဂှ် ယဝ်ရပိုဲရံၚ်အာ နူစက္ကဝါသ္ၚောဲသ္ၚောဲတေအ်မ္ဂး ဂွံဆဵုညံၚ်သၞံၚ်ဍောတ်မွဲကီုမဒှ်ရ၊ ဂၠးတိဝွံ ဇၞော်နူသၞံၚ် ဇၞော်နူတ္ၚဲရောၚ် ပိုဲခယျကေတ်ရ၊ ဟီုဍာံဍာံမ္ဂး တ္ၚဲကဵုသၞံၚ်ဂမၠိုၚ် ဇၞော်နူဂၠးတိဂၠိုၚ်ဂၠၚ်ကဵုဆရ၊ ဗ္ၜတ်မုက်တ္ၚဲဂှ် ဇၞော်နူဗ္ၜတ်မုက်ဂၠးတိ ကၠံဒစာံဆရောၚ်ဂးရ၊ တ္ၚဲကဵုဂၠးတိဂှ် သ္ၚောဲဂၠိုၚ်ခလိုၚ်လောန်တုဲ တ္ၚဲဂှ် ဍောတ်နူဂၠးတိဏီ သာ်ဝွံ သလှ်ေတဴအိုတ်ရ။ ပ္ဍဲအခိၚ်ဗတမ် သၞံၚ်သၟတ်ဂမၠိုၚ် တၟးဒၟံၚ် တိုပ်တေဝ် တိုပ်တေဝ် ပ္ဍဲလ္တူအမှဲအကာသတေံဂှ် သ္ဂောံညာတ်တဴရ၊ သၞံၚ်တံဂှ် သလှ်ေဒးလျးဍေံၜိုဟ်ဒၟံၚ်ရောၚ် ပိုဲမၞိဟ်တံခယျကေတ်ရ။ ဗွဲစၟတ်တုန် သၞံၚ်တံဂှ် ဒှ်တ္ၚဲကီုရောၚ်၊ သၞံၚ်တံဂှ် ညံၚ်ရဴတ္ၚဲကီု လျးဍေံဂမ္တဴဒၟံၚ်ရ။

တ္ၚဲဂှ် ပ္ကၚ်ရၚ်လဝ် ဂမ္တဴကဵုလျးရ၊ ပဟိုတ်ကဵုဂမ္တဴပသာန်တ္ၚဲ ကေုာံလျးတ္ၚဲတံဂှ်တုဲ မၞိဟ်သတ်တိရစ္ဆာန် တၞံဆုဂမၠိုၚ် ဂွံဂျိုၚ်တဴမာန်ရ၊ ပဟိုတ်ကဵုဂမ္တဴပသာန်တ္ၚဲတုဲ လမၠးဍာ်နူက္ၜဳမှာသၟိတ်ဂမၠိုၚ် က္တဵုဒှ်သၟုဟ်ဍာ်အိုတ်ရ၊ သၟုဟ်ဍာ်တအ်ဂှ် ဒှ်အာမတ်ဗြဴရ။ မတ်ဗြဴတအ်ဂှ် ကလေၚ်ဗၠန် ဒှ်ဍာ်ဗြဲတုဲ ဂူဖျေံရ။ ဍာ်ဗြဲဂှ် ဇြုၚ်ကေတ် သ္အးဇၚး ဗွဲမလောန်ရ။

လျးတ္ၚဲဂှ် သတ်မပ္တံကဵုသာဲ၊ ဟိုၚ် ၊ ဠော်ဠေဝ်တအ်ဂှ် သ္ကဵုမိပ်မြဟ်ရ၊ ပဟိုတ်ကဵုဂမ္တဴ ပသာန်တ္ၚဲတုဲ သတ်ဆုသတ်ဒုန်ဇၞော်တဴရ။ ဍုဟ်တဴရ၊ ပ္ကဴဂမၠိုၚ်လေဝ် ကဴရာၚ်ကျေဝ်ဂေါဝ်မောဝ်ပ္ဍးတဴရ။ ပ္ဍဲလျးတ္ၚဲဂှ် ဓာတ်ဗဳတာမေန်ဒဳ၊ ဓာတ်ဒှ်ဇြဟတ်နွံရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ပိုဲမၞိဟ်တံ ဂွံလျးတ္ၚဲမ္ဂး ထတ်ယုက်တဴရ[၁]

  1. လိခ်ဗွဟ်မန်တၟိ-အုပ်ဒုတိယ (၁၉၈၅) ဗော်ဒုၚ်ကာလိခ်ပတ်ယေန်သၞာၚ်မန်၊ကွာန်ကံဗိန်။ မုက်လိက် ၂၀-၂၁ ။
ကလေၚ်သီကေတ်လဝ် နူ "https://mnw.wikipedia.org/w/index.php?title=တ္ၚဲ&oldid=32460"