မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

တ္ၚဲသာဲ ဂၠးကဝ်

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
သၞာံ ၂၀၁၈ တ္ၚဲသာဲဂၠးကဝ် ကၠောန်ဗဒှ် ပ္ဍဲဗြေဇနဳကာ၊ (Breznica) ဍုင်သလဝ်ဗေနဳယျာ (Slovenia)

တ္ၚဲသာဲဂၠးကဝ် (World Bee Day) ဂှ် ဒှ်တ္ၚဲသဘင် မကၠောန်ဗဒှ် ပ္ဍဲဂိတုမေ ၂၀။ တ္ၚဲဝွံ ရုဲစှ်လဝ် နကဵုမၞိဟ်မလွဳသာဲ အေန်ထောန် ယာန်သာ (Anton Janša) မကတဵုဒှ်မၞိဟ် ပ္ဍဲသၞာံ ၁၇၃၄ ရ။

တင်ရန်တၟအ် မကၠောန်ဗဒှ်တ္ၚဲဏအ်ဂှ် သွက်ဂွံပစၟတ်သမ္တီ သာဲ ကေုာံ စၟမစၠောအ်ကသဝ်ပ္ကဴဂမၠိုင် မပတံကဵု ဟိုင်၊ ထောဝ်တအ်ဂှ် ဒှ်အရာကိစ္စဇၞော် ပ္ဍဲကဵု သၞောတ်ဂေဟ (ecosystem) ရ။

ပ္ဍဲဂိတုဒဳဇြေန်ပါ သၞာံ ၂၀၁၇ ဂှ် ဍုင်ကောန်ဂကောံ ကုလသမဂ္ဂဂမၠိုင် စၟတ်သမ္တီ တင်ပတိုန်ဂလာန် နူကဵုဍုင်သလဝ်ဗေနဳယျာ သွက်ဂွံစၟတ်သမ္တီ တ္ၚဲသာဲဂၠးကဝ် ပ္ဍဲဂိတုမေ ၂၀ ဂှ်ရ။