မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ထာမ်ပလိက်:20

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ


Unexpected use of template {{20}} - see Template:20 for details.

Template documentation

Templates {{1}}, {{2}}, {{3}}, etc. warn readers/editors that a typo exists in the page they are reading/editing. If {{20}} is called, you probably meant the parameter 20 (as {{{20}}} with triple braces), but in fact only double braces were used, invoking {{20}}. In addition to a warning, it also adds pages to Category:Templates with incorrect parameter syntax. For more information on how template parameters work, see mw:Help:Templates#Parameters.

However, the most problems have been caused by omitting the first brace "{" of a parameter and getting {{20}}}, as invoking Template:20 +"}" rather than parameter 20. This can be an insidious problem, especially when the transclusion of Template:20 is hidden, so that the effect is invisible to the person editing a page. For that reason, Template:20 now issues a warning to the user.

With that warning, the prior invisible access to Template:20 can now be understood to be a formerly unseen problem coded within a page.

Note: this will also pick up several variations such as {{20|}} for {{{20|}}} and {{{20}}.

Periodically, people check what-links-here to see if anyone has accidentally invoked Template:20.

See also