ထာမ်ပလိက်:Convert

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

Template {{convert}} calculates measurements from one unit (you can enter) to another one, and then presents the results. For example:

{{convert|2|km|mi}} → 2 kiloမဳတာs (1.2 mi)
{{convert|7|mi|km}} → 7 တိုင်s (11 km)

နမူနာ[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

နမူနာ ရလာဒ်
{{Convert|6|ft}} 6 ပေs (1.8 m)
{{Convert|6|ft|cm}} 6 ပေs (180 cm)
{{Convert|5|in}} 5 ၝောအ်တဲs (130 mm)
{{Convert|5|in|m}} 5 ၝောအ်တဲs (0.13 m)
{{Convert|6|ft|5|in}} 6 ပေs 5 ၝောအ်တဲs (1.96 m)
{{Convert|6|ft|5|in|m}} 6 ပေs 5 ၝောအ်တဲs (1.96 m)
{{Convert|6|ft|5|in|cm}} 6 ပေs 5 ၝောအ်တဲs (196 cm)
{{Convert|6|ft|5|in|mm}} 6 ပေs 5 ၝောအ်တဲs (1,960 mm)
{{Convert|6|ft|5|in|μm}} 6 ပေs 5 ၝောအ်တဲs (1,960,000 μm)
{{Convert|6|ft|5|in|nm}} 6 ပေs 5 ၝောအ်တဲs (1.96×109 nm)
{{convert|3.215|kg|lb}} 3.215 kiloဂရာမ်s (7.09 lb)
{{convert|3.215|kg|lb|abbr=on}} 3.215 kg (7.09 lb)
{{convert|3.215|kg|lb|lk=on|abbr=on}} 3.215 kg (7.09 lb)
{{convert|3.215|kg|lb|disp=s}} 3.215 kiloဂရာမ်s (7.09 lb)*
{{convert|3.215|kg|lb|adj=on}} 3.215-kiloဂရာမ် (7.09 lb)
{{convert|3.215|kg|lb|1}} 3.215 kiloဂရာမ်s (7.1 lb)
{{Convert|7|lb}} 7 ပံင်s (3.2 kg)
{{convert|60|+/-|10|m|ft}} 60 ± 10 မဳတာs (197 ± 33 ft)
{{convert|10|mi}} 10 တိုင်s (16 km)
{{convert|100|mpgus}} 100 တိုင်s per US gallon (2.4 L/100 km; 120 mpg‑imp)
{{convert|120|km/h}} 120 kilometres per hour (75 mph)
{{convert|18|°C|°F}} 18 °C (64 °F)
{{convert|1250|sqft|m2|lk=in|sigfig=2}} 1,250 စတုရံပေs (120 m2)
{{convert|20.5|m3|cuyd|lk=out|abbr=on}} 20.5 m3 (26.8 cu yd)
{{convert|641|acre|ha sqmi|lk=on}} 641 ဨကs (259 ha; 1.002 sq mi)
{{convert|641|acre|ha sqmi|2|lk=on}} 641 ဨကs (259.40 ha; 1.00 sq mi)