ထာမ်ပလိက်:Graph:Chart

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်
Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Shortcut/config' not found.

Parameters[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

Lua error in မဝ်ဂျူ:Lua_banner at line 103: attempt to index field 'edit' (a nil value).

Script error: The module returned a nil value. It is supposed to return an export table.

မဝ်ဂျူ:Graph/doc

Examples[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

Basic examples[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

Line Chart:

{{Graph:Chart
 | width = 400
 | height = 150
 | type = line
 | x = 1,2,3,4,5,6,7,8
 | y = 10,12,6,14,2,10,7,9
}}

Syntax error

Note: The y-axis starts from the smallest y value, though this can be overridden with the yAxisMin parameter.

Area chart:

{{Graph:Chart
 | width=400
 | height=100
 | type=area
 | x=1,2,3,4,5,6,7,8
 | y=10,12,6,14,2,10,7,9
}}

Syntax error Note: The y-axis starts from zero

Bar chart:

{{Graph:Chart
 | width=400
 | height=100
 | xAxisTitle=The X axis
 | yAxisTitle=The Y axis
 | type=rect
 | x=1,2,3,4,5,6,7,8
 | y=10,12,6,14,2,10,7,9
}}

Syntax error

Multiple data series[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

Line chart with more than one data series, using colors:

{{Graph:Chart
 | width=400
 | height=150
 | xAxisTitle=X
 | yAxisTitle=Y
 | legend=Legend
 | type=line
 | x=1,2,3,4,5,6,7,8
 | y1=10,12,6,14,2,10,7,9
 | y2=2,4,6,8,13,11,9,2
 | colors=#0000aa,#ff8000
}}
Syntax error

Area chart with more than one data series showing blended overlap:

{{Graph:Chart
 | width=400
 | height=100
 | xAxisTitle=X
 | yAxisTitle=Y
 | legend=Legend
 | type=area
 | x=1,2,3,4,5,6,7,8
 | y1=10,12,6,14,2,10,7,9
 | y2=2,4,6,8,13,11,9,2
 | colors=#800000aa,#80ff8000
}}
Syntax error

Bar chart with multiple data series:

{{Graph:Chart
 | width=400
 | height=100
 | xAxisTitle=X
 | yAxisTitle=Y
 | legend=Legend
 | type=rect
 | x=1,2,3,4,5,6,7,8
 | y1=10,12,6,14,2,10,7,9
 | y2=2,4,6,8,13,11,9,2
 |colors=#800000aa,#80ff8000
}}

Syntax error

Area chart with smoothed data values:

{{Graph:Chart
 | width=400
 | height=150
 | xAxisTitle=X
 | yAxisTitle=Y
 | legend=Legend
 | type=stackedarea
 | x=1,2,3,4,5,6,7,8
 | y1=10,12,6,14,2,10,7,9
 | y2=2,4,6,8,13,11,9,2
 | interpolate=monotone
 | colors=seagreen, orchid
}}

Syntax error

Bar chart with stacked data series:

{{Graph:Chart
 | width=400 | height=150
 | xAxisTitle=X
 | yAxisTitle=Y
 | legend=Legend
 | type=stackedrect
 | x=1,2,3,4,5,6,7,8
 | y1=10,12,6,14,2,10,7,9
 | y2=2,4,6,8,13,11,9,2
 | y1Title=Data A
 | y2Title=Data B
 | colors=seagreen, orchid
}}

Syntax error

Pie charts[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

{{Graph:Chart
 | width=100
 | height=100
 | type=pie
 | legend=Letter
 | x=A,B,C,D,E,F,G,H,I
 | y1=100,200,150,300,100,100,150,50,200
}}

Syntax error


{{Graph:Chart
 | width=100
 | height=100
 | type=pie
 | legend=Letter
 | x=A,B,C,D,E,F,G,H,I
 | y1=100,200,150,300,100,100,150,50,200
 | showValues=
}}

Syntax error


{{Graph:Chart
 | width=100
 | height=100
 | type=pie
 | legend=Letter
 | x=A,B,C,D,E,F,G,H,I
 | y1=100,200,150,300,100,100,150,50,200
 | y2=7,8,9,8,8,9,10,9,5
 | showValues=
}}

Syntax error

{{Graph:Chart
 | width=100
 | height=100
 | type=pie
 | innerRadius=40
 | legend=Letter
 | x=A,B,C,D,E,F,G,H,I
 | y1=100,200,150,300,100,100,150,50,200
}}

Syntax error

Scatter plot[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

By using a line plot with linewidth=0, it is possible to create a scatter plot:

{{Graph:Chart
|width=500
|height=200
|type=line
|x=15.7,10.8,68.5,33.4,23.8,42.2,27.1,38.2,13.5,74.3
|y1=1517,970,4075,3819,2106,2919,2428,2164,1393,7603
|showSymbols=1
|linewidth=0
|yGrid= |xGrid= 
}}

Syntax error

Using percentages[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 • When xAxisFormat or yAxisFormat is set to %, a percentage sign will be added to the scale of the corresponding axis.
 • A value of 1 equals 100%. A decimal point should be added in front of percentages between 0 and 100, for instance .25 for 25%.
 • Including the code | yAxisMin=0 | yAxisMax=1 will force the y axis scale to run from 0% to 100%.
{{Graph:Chart
| width = 450
| height = 350
| x = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
| yAxisMin = 0
| yAxisMax = 1
| yAxisFormat = %
| showSymbols = 
| y1 = , , , .43, , , , .39, .43, .38, .38, .40, .48, .54 , .42, .47, .45, .48, .44, .41, .41, .45, .46
| y2 = .40, .377, .38, , .39, .38, .419, .55, .60, .63
| y3 = .27, .311, .31, , .26, .28, .285
| y4 = {{repeat|7|, }} .40, .44, .42, .47, .44, .43, .42
}}

Syntax error

A graph showing values greater than 100% and negative values:

{{Graph:Chart
| width = 450
| height = 350
| x = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
| yAxisFormat = %
| showSymbols = 
| y1 = 2, .43, 1.20, .39, .43, .0, -.38, -.20, .18, .54 , 0
}}

Syntax error

Display[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

Line chart in an {{image frame}}:

{{Image frame 
 | caption=Line chart 
 | content = {{Graph:Chart
  | width=400
  | height=150
  | type=line
  | x=1,2,3,4,5,6,7,8|y=10,12,6,14,2,10,7,9
 }} 
}}

ထာမ်ပလိက်:Image frame

Bar chart in a {{side box}}:

{{Side box |metadata=No<!--This makes the box display on the mobile site-->
 | above = '''A graph of something'''
 | abovestyle = text-align:center
 | text = {{Graph:Chart
 |height = 150
 |width = 200
 |xAxisTitle = Year
 |xAxisAngle = -40
 |yAxisTitle = Units of something
 |yAxisMin = 0
 |type = rect
 |showValues = offset:4
 |x = 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
 |y1 = 1326, 145, 203, 377, 639, 306
 |y2 =  ,   ,   , 226, 208, 276
 |colors = blue,grey
 }}
 | below = Caption & source links here
}}

Legends[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

A legend can be added where there are multiple data series:

{{Graph:Chart
 | width=400
 | height=150
 | xAxisTitle=X
 | yAxisTitle=Y
 | legend=Legend
 | y1Title=Blue
 | y2Title=Orange
 | type=line
 | x=1,2,3,4,5,6,7,8
 | y1=10,12,6,14,2,10,7,9
 | y2=2,4,6,8,13,11,9,2
}}
Syntax error

The title can be omitted by leaving the parameter blank:

{{Graph:Chart
 | width=400
 | height=150
 | xAxisTitle=X
 | yAxisTitle=Y
 | legend=
 | y1Title=Blue
 | y2Title=Orange
 | type=line
 | x=1,2,3,4,5,6,7,8
 | y1=10,12,6,14,2,10,7,9
 | y2=2,4,6,8,13,11,9,2
}}
Syntax error

Long legend entries can look clumsy. It may be better to omit the legend parameter and use {{Legend}} (or a similar template) instead:

{{Graph:Chart
 | width=400
 | height=150
 | xAxisTitle=X
 | yAxisTitle=Y
 | colors=darkred, gold
 | type=line
 | x=1,2,3,4,5,6,7,8
 | y1=10,12,6,14,2,10,7,9
 | y2=2,4,6,8,13,11,9,2
}}
{{legend|darkred|This is a long legend entry and wouldn't look so good if it was part of the graph itself.}}
{{legend|gold|This is another fairly long entry.}}
Syntax error
  This is a long legend entry and wouldn't look so good if it was part of the graph itself.
  This is another fairly long entry.


This method also allows the use of wiki formatting and the insertion of links. Graphs using the default colors need to specify the hex values in the legend templates:

  #1f77b4
  #ff7f0e
  #2ca02c
  #d62728
  #9467bd
  #8c564b
  #e377c2
  #7f7f7f
  #bcbd22
  #17becf

Alternatively, CSS color names (or hex values) can be specified in the graph and the legend templates.

See also[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ထာမ်ပလိက်:Graph, chart and plot templates