မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ထာမ်ပလိက်:Infobox Chinese/Korean

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
Korean name
Hangul
{{{hangul}}}
Hanja
{{{hanja}}}
Literal meaning {{{lk}}}
Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

Template:Infobox Chinese/Korean is a template used in the implementation of:

Usage[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

South Korea[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

{{{header}}}
Hangul
{{{hangul}}}
Hanja
{{{hanja}}}
Literal meaning {{{lk}}}
{{Infobox Chinese/Korean
| header = 
| hangul = 
| hanja = 
| lk = 
| rr = 
| mr = 
| koreanipa = 
}}

North Korea[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

{{{header}}}
Chosŏn'gŭl
{{{hangul}}}
Hancha
{{{hanja}}}
Literal meaning {{{lk}}}
{{Infobox Chinese/Korean
| northkorea = yes
| header = 
| hangul = 
| hanja = 
| lk = 
| rr = 
| mr = 
| koreanipa = 
}}

Show normally hidden collapsible section[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

{{{header}}}
Hangul
{{{hangul}}}
Hanja
{{{hanja}}}
Literal meaning {{{lk}}}
Revised Romanization {{{rr}}}
McCune–Reischauer {{{mr}}}
IPA {{{koreanipa}}}
{{Infobox Chinese/Korean
| hide = no
| header = 
| hangul = 
| hanja = 
| lk = 
| rr = 
| mr = 
| koreanipa = 
}}

Examples[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

Test 1[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

{{{header}}}
Hangul
{{{hangul}}}
Hanja
{{{hanja}}}
Literal meaning {{{lk}}}
{{Infobox|data1=
{{Infobox Chinese/Korean
| header = {{{header}}}
| hangul = {{{hangul}}}
| hanja = {{{hanja}}}
| lk = {{{lk}}}
| mr = {{{mr}}}
| rr = {{{rr}}}
| koreanipa = {{{koreanipa}}}
}}}}

ထာမ်ပလိက်:Clear right

Test 2[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

{{{header}}}
Hangul
{{{hangul}}}
Hanja
{{{hanja}}}
Literal meaning {{{lk}}}
{{Infobox|data1=
{{Infobox Chinese/Korean
| hide = yes
| header = {{{header}}}
| hangul = {{{hangul}}}
| hanja = {{{hanja}}}
| lk = {{{lk}}}
| mr = {{{mr}}}
| rr = {{{rr}}}
| koreanipa = {{{koreanipa}}}
}}}}

ထာမ်ပလိက်:Clear right

Test 3[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

{{{header}}}
Hangul
{{{hangul}}}
Hanja
{{{hanja}}}
Literal meaning {{{lk}}}
Revised Romanization {{{rr}}}
McCune–Reischauer {{{mr}}}
IPA {{{koreanipa}}}
{{Infobox|data1=
{{Infobox Chinese/Korean
| hide = no
| header = {{{header}}}
| hangul = {{{hangul}}}
| hanja = {{{hanja}}}
| lk = {{{lk}}}
| mr = {{{mr}}}
| rr = {{{rr}}}
| koreanipa = {{{koreanipa}}}
}}}}

ထာမ်ပလိက်:Clear right

Test 4[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

Hangul
{{{hangul}}}
Hanja
{{{hanja}}}
Literal meaning {{{lk}}}
{{Infobox|data1=
{{Infobox Chinese/Korean
| header = none
| hangul = {{{hangul}}}
| hanja = {{{hanja}}}
| lk = {{{lk}}}
| mr = {{{mr}}}
| rr = {{{rr}}}
| koreanipa = {{{koreanipa}}}
}}}}

ထာမ်ပလိက်:Clear right

See also[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]