ထာမ်ပလိက်:Infobox instrument

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

Code[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

name
image caption
background
ယၟုတၞဟ် names
ဂကူ

classification
Hornbostel–Sachs classification hombostel_sachs
(hombostel_sachs_desc)
ညးမခၞံဗဒှ် (ဂမၠိုင်) inventors
အခိင်မခၞံဗဒှ် developed
သြဇာရမ္သာင် timbre
သမၠဲရမ္သာင် volume
Attack attack
Decay decay
Playing range

range [music notation]

pitch ["low"/"medium"/"high"]
ကွိင်ကွိုက် မဆက်စပ်ဂမၠိုင်

related
တၠပညာဂဳတဂမၠိုင်

musicians
ညးမကၠောန်ဂမၠိုင်

builders
လိက်ပရေင်တၞဟ်ဂမၠိုင်

articles
{{Infobox instrument
| name         = {{subst:PAGENAMEBASE}}
| image         = Replace this image butterfly.png
| image_size      =
| alt          =
| caption        =
| background      =
| names         =
| classification    =
| hornbostel_sachs   =
| hornbostel_sachs_desc =
| inventors       =
| developed       =
| timbre        = 
| volume        = 
| attack        = 
| decay         = 
| range         =
| pitch         = 
| related        = {{bulleted list|x|y}}
| musicians       =
| builders       =
| articles       =
}}

Usage[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

This template, meant to be used on all musical instrument pages, takes the following parameters (bold parameters are required, others are optional):

name – full name of the instrument - using WikiProject Musical Instruments/Templates/Infobox instrument/doc will set this field to the name of the article
image – the filename of a photo of the instrument
caption - a caption for the photo of the instrument
background – the general classification of the instrument ('keyboard', 'woodwind', 'brass', 'string', 'percussion', 'electronic', or 'other') used to choose the color scheme of the infobox and populate a simple classification link-header below the image caption
names – other name/names
classification – the classification of the instrument (such as string, woodwind, etc.)
hornbostel_sachs - the Hornbostel–Sachs classification of the instrument (or 'NaN', if not specified, such as for the Hydraulophone)
hornbostel_sachs_desc - a textual description of the Hornbostel–Sachs classification
inventors - the inventor(s) of the instrument, if known
developed - the rough time period (and instrument from which) the instrument was developed (e.g. "Early 16th century" for the violin, "Early 18th century from the chalumeau" for the clarinet, etc.)
timbre - the sound quality of the instrument
volume - how loud the instrument is: "low", "medium", "high"
attack - how quickly the instrument begins making sound when it starts being played: "slow", "medium", "fast"
decay - how long the sound fades after the instrument stops being played: "slow", "medium", "fast"
range - the playing range of the instrument (an image is preferred; many are already created, see commons:Category:Instrument ranges)
pitch - the playing range of the instrument, without image: "low", "medium", "high"
related - related musical instruments. Use {{bulleted list}} to list multiple instruments.
musicians - related musicians. Use {{bulleted list}} to list multiple musicians.
composers - related composers.
builders - related musical instrument makers. Use {{bulleted list}} to list multiple makers.
sound sample - related sample.
articles - more information or other articles which may be of interest. Use {{bulleted list}} to list multiple articles.

TemplateData[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

This is the TemplateData documentation for this template used by VisualEditor and other tools; see the monthly parameter usage report for this template.

TemplateData for Infobox instrument

An infobox for articles about musical instruments

တမ်းပလိတ် ပါရာမီတာများ[တမ်းပလိတ် ဒေတာကို တည်းဖြတ်ရန်]

ပါရာမဳတာဖော်ပြချက်အမျိုးအစားအခြေအနေ
Namename

The name of the instrument

Stringမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
Imageimage

The file name for an image of the instrument

Stringမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
Captioncaption

An description of the image

Stringမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
Backgroundbackground

The general classification of the instrument ('keyboard', 'woodwind', 'brass', 'string', 'percussion', 'electronic', or 'other') used to choose the color scheme of the infobox and populate a simple classification link-header below the image caption

Stringမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
Namesnames

Alternative names for the instrument

Stringမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
Classificationclassification

The general classification of the instrument - Idiophone, Membranophone, Chordophone, Aerophone, Electrophone

Stringမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
Hornbostel-Sachshornbostel_sachs

The Hornbostel-Sachs number of the instrument

Stringမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
Hornbostel-Sachs Descriptionhornbostel_sachs_desc

The name of the Hornbostel-Sachs subcategory of the instrument

Stringမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
Inventorsinventors

The inventor(s) of the instrument, if known

Stringမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
Pitchpitch

the playing range of the instrument, without image: 'low', 'medium', 'high'

Stringမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
Relatedrelated

related musical instruments

Stringမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
Musiciansmusicians

Notable musicians

Stringမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
Composerscomposers

Notable composers

Stringမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
Buildersbuilders

Notable music instrument makers

Stringမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
Sound samplesound sample

Notable sample

Stringမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
Developeddeveloped

the rough time period (and instrument from which) the instrument was developed (e.g. 'Early 16th century' for the violin, 'Early 18th century from the chalumeau' for the clarinet, etc.)

Stringမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
Timbretimbre

The sound quality of the instrument

Stringမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
Volumevolume

How loud the instrument is - 'low', 'medium', 'high'

Stringမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
Attackattack

how quickly the instrument begins making sound when it starts being played - 'slow', 'medium', 'fast'

Stringမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
Decaydecay

how long the sound fades after the instrument stops being played: 'slow', 'medium', 'fast'

Stringမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
Rangerange

The playing range of the instrument (an image is preferred, many are already created, see [[commons:Category:Instrument ranges]]')

Stringမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
Articlesarticles

Other articles which may be of interest or more information

Stringမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ

See also[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]