မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ထာမ်ပလိက်:Infobox writer

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

ထာမ်ပလိက်:Translation incomplete

Infobox writer

Infobox writer may be used to summarize information about a person who is a writer/author (includes screenwriters).

If the writer-specific fields here are not needed, consider using the more general {{Infobox person}}; other infoboxes there can be found in Category:People and person infobox templates.

Syntax[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

The infobox may be added by pasting the template as shown below into an article. All fields are optional. Any unused parameter names can be left blank or omitted.

{{Infobox writer <!--For more information, see [[:Template:Infobox Writer/doc]].-->
| name = 
| honorific_prefix = 
| honorific_suffix = 
| image = 
| image_size = 
| alt = 
| caption = 
| native_name = 
| native_name_lang = 
| pseudonym = 
| birth_name = 
| birth_date =  <!-- {{birth date and age|YYYY|MM|DD}} -->
| birth_place = 
| death_date =  <!-- {{death date and age|YYYY|MM|DD|YYYY|MM|DD}} -->
| death_place = 
| resting_place = 
| occupation = 
| language = 
| nationality = 
| ethnicity = 
| citizenship = 
| education = 
| alma_mater = 
| period = 
| genre =     <!-- or: | genres =   -->
| subject =    <!-- or: | subjects =  -->
| movement = 
| notableworks = <!-- or: | notablework = -->
| spouse =    <!-- or: | spouses =   -->
| partner =    <!-- or: | partners =  -->
| children = 
| relatives = 
| awards = 
| signature = 
| signature_alt = 
| years_active = 
| module = 
| website = 
| portaldisp =  <!-- "on", "yes", "true", etc; or omit -->
}}
{{Infobox စာရေးဆရာ
| အမည် =
| ဓာတ်ပုံ =
| သက်တမ်း =
| မွေးသက္ကရာဇ် =
| အမည်ရင်း =
| မိဘအမည် =
| မွေးဖွားရာဒေသ =
| နိုင်ငံသား =
| လူမျိုး =
| ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ =
| ပညာအရည်အချင်း =
| အလုပ်အကိုင်=
| ကလောင် အမည်ခွဲများ =
| ထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှု =
| စာပေအမျိုးအစား =
| ထင်ရှားသည့်စာ =
| ရရှိသည့်ဆု =
| ကြင်ဖော် =
| သားသမီး =
| ကွယ်လွန်ရက် =
| ကွယ်လွန်ရာဒေသ =
| လက်မှတ် =
| ကွန်ယက် =
 }}

Parameters[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

Please remove any parameters from an article's infobox that are unlikely to be used.

All parameters are optional.

Parameter Explanation
name Insert name of the person. Use the common name, typically name of article. If omitted it defaults to the name of the article; if present but blank, the header is omitted. Note: Do not add icons or other images.
honorific_prefix Honorifics that go before the name, e.g. "Lady", "Sir", "Dr."
honorific_suffix Honorifics that go after the name, e.g. "MBE"
image Insert image name. Use only the file name such as ထာမ်ပလိက်:Highlight, ထာမ်ပလိက်:Highlight, ထာမ်ပလိက်:Highlight, etc. Do not use syntax such as [[File:abc.jpg]] or [[File:abc.jpg|200px]]

Only free-content images are allowed for depicting living people. Non-free and "fair use" images, e.g., promo photos, CD/DVD covers, posters, screen captures, etc., will be deleted—see WP:NONFREE.

image_size Size to display image: 200px (set width), or 200x300px (max width & max height). This defaults to 200px if empty or omitted.
alt The alt text for the image, for readers who cannot see the image. See WP:ALT.
caption Caption for the image. Try to include the date the image was created.
native_name Name in local language. If more than one, separate using {{Plain list}}
native_name_lang A language tag, e.g. "fr" for French. If more than one, use {{lang}} inside native_name instead
pseudonym Any of the person's aliases or pen names. Separate entries with a comma "," followed by a blank space. Please do not separate entries with a line break <br>.
nickname Nickname(s) other than pen names.
birth_name Insert person's name at birth (or christening if name at birth is unavailable).
birth_date Insert the person's birth date if known as: month day, year or day month year as appropriate.

For a living person consider using:

{{Birth date and age|year of birth|month of birth|day of birth}}

Otherwise use:

{{Birth date|year of birth|month of birth|day of birth}}.

In either case, add |df=yes to show date as day before month; otherwise format is month before day.

birth_place Insert the person's place of birth if known as: town, city, state, country. Note: Do not add flag icons to the birthplace. See: Wikipedia:Manual of Style (flags).
death_date Note: Using this field will also change the background display color of the name at the top of the infobox to silver.

If the person is still living, leave this parameter blank.

Insert the persons date of death if known as: month day, year or day month year as appropriate.

When the full birth date and death date are known, use the following:

{{Death date and age|yr died|mo died|da died|yr born|mo born|da born}}

Add |df=yes to show date as day before month; otherwise format is month before day.

example
{{Death date and age|၂၀၂၄|၀၆|၂၃|1950|12|31|df=yes}}
output display results
၂၃ ဂျောန်၊ ၂၀၂၄(၂၀၂၄-မဗမံက်ထ္ၜး ဗၠေတ်: "၀"ဂှ် ဒှ်မလိက် မဟွံလုပ်အဝေါင်မွဲ-၂၃) (အာယုက် ၇၃)
 • When only the birth and death years are known, use:
{{Death year and age|year died|year born}}
example
{{Death year and age|၂၀၂၄|1950}}
output display results
ထာမ်ပလိက်:Death year and age
 • When only the birth month, birth year and death year are known, use:
birth month, {{Death year and age|year died|year born}}
example
ဂျောန်, {{Death year and age|၂၀၂၄|1950}}
output display results
ဂျောန်, ထာမ်ပလိက်:Death year and age
 • When only the death year is known, use:
death year
example
၂၀၂၄
output display results
၂၀၂၄
 • When the date of death is unknown, but the person is certainly now dead use the following (case is insensitive):
example
unknown
output display results
date of death unknown
 • When the date of death is unknown, and it is preferable not to display anything and just change the background display color of the infobox. Enter the following (case is insensitive):
example
died
output display results
nothing will be displayed.
 • When the date of death is only known approximately.
Preface the entry with a wikilink [[Circa|c.]] or c.
examples
[[Circa|c.]] {{Death year and age|၂၀၂၄|1950}}
[[Circa|c.]] year died
output display results
c. ထာမ်ပလိက်:Death year and age
c. ၂၀၂၄
death_place Insert the persons place of death if known as: town, city, state, country. Note: Do not add flag icons to the deathplace. See: Wikipedia:Manual of Style (flags).
resting_place Place of burial, ash-scattering, etc.
occupation Insert the type of person: novelist, short story person, journalist, etc. Separate entries with a comma "," followed by a blank space. Please do not separate entries with a line break <br>.
language Language of published writings.
nationality Nationality of person.
ethnicity Ethnicity of person.
citizenship Citizenship of person.
education The degree(s) obtained by the person.
alma_mater The alma mater, or college or universities where the person studied. If more than one, indicate ones where they obtained their degree(s) or graduated from.
period Dates from first publication to last publication.
genre All genres that the person wrote in. (fiction persons) Separate entries with a comma "," followed by a blank space. Please do not separate entries with a line break <br>.
subject All subjects that the person wrote about. (non-fiction persons) Separate entries with a comma "," followed by a blank space. Please do not separate entries with a line break <br>.
movement Insert the literary movement associated with or involving the person. Separate entries with a comma "," followed by a blank space. Please do not separate entries with a line break <br>.
notableworks Names of notable works (WP:NN). Separate entries with a line break (<br>).

If there is a dispute between editors over what is or is not a notable work, it should be brought up on the article's talk page. If no consensus can be developed for a particular person, the notableworks parameter should be marked with:

ထာမ်ပလိက်:Highlight

spouse Name of spouse(s), followed by years of marriage. Use the format Name (1950–present) for current spouse and Name (1970–1999) for former spouse(s). Separate entries using {{Plainlist}}.
partner Name of long-term unmarried partner(s) (e.g., domestic partner). Separate multiple entries using {{Plainlist}}.
children Number of children (e.g., 3), or list of children names. Separate entries using {{Plainlist}}.
relatives Names of parents, siblings or other relatives. Include the relationship in parentheses after the name (father, sister, uncle, etc.). Separate entries using {{Plainlist}}.
influences No longer supported. Please move cited/citable instances into prose.
influenced No longer supported. Please move cited/citable instances into prose.
awards Insert any notable awards the person has won.
Consider using the template: {{awd|award|year|title|role}}
Separate entries using {{Plainlist}}. Note: Do not add icons or other images.
signature An image of the person's signature. Image is displayed at a width of 128px, same format as {{Infobox person}}, {{Infobox officeholder}} and {{Infobox philosopher}}.
signature_alt Alternative text for signature. Write out the signature exactly as it appears in the image, including punctuation. For accessibility.
years_active Date range in years during which the subject was active in their principal occupation(s) and/or other activity for which they are notable. Use the format 1950–2000, or 1970–present if still active (note the use of an en dash, not hyphen). If no dates of birth and/or death are known for the subject, only a floruit date range, as is common with ancient subjects, this parameter can be used for it. If approximate (circa) dates are known for either or both, put them in the birth_date and death_date parameters.
module Used for embedding other infoboxes into this one.
website If the person has an official website enter it here. Do not enter unofficial, blogs or fan websites. Only one official website is allowed. If the person has more than one official website, only the most prominent should be listed in the infobox. All other websites should be listed in the article under ==External links==.
Use {{URL|example.com|optional display text}} as in example.com. Do not include the www. part unless the server requires it. Use camel case capitalization to make multiword domain names easier to read.
portaldisp This is an optional parameter to display the literature portal link at the bottom of the infobox. Leaving this parameter blank will cause the literature portal link not to display. Setting this parameter to yes or y (case is insensitive) will display the literature portal link.
Literature portal

If there is a dispute between editors over whether this parameter should be used in the article, it should be brought up on the article's talk page. If no consensus can be developed for a particular person, the portaldisp parameter should be marked with:

ထာမ်ပလိက်:Highlight

TemplateData[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဖော်ပြချက် မရှိပါ။

တမ်းပလိတ် ပါရာမီတာများ[တမ်းပလိတ် ဒေတာကို တည်းဖြတ်ရန်]

ပါရာမဳတာဖော်ပြချက်အမျိုးအစားအခြေအနေ
Namename

Name of the writer. If not provided, page name is used.

Stringမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
Honorific (prefix)honorific_prefix

Honorifics that go before the name, e.g. 'Lady', 'Sir', 'Dr'.

Stringမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
Honorific (suffix)honorific_suffix

Honorifics that go after the name, e.g. 'MBE'.

Stringမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
Native namenative_name

Name of the writer in his native languages(s).

Stringမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
Native name languagenative_name_lang

A language tag e.g. 'fr' for French.

Stringမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
Imageimage

Image of the writer

ယၟုမုက်လိက်မိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
Image sizeimage_size

Width of an image in pixels

နဂိုအတိုင်း
288px
Stringမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
Image alternative textalt

Alt text to display if the image specified by image_name does not display for whatever reason

Stringမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
Image captioncaption

Caption for the image.

Stringမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
Pseudonympseudonym

Name used by the artist(artist name)

Stringမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
Birth namebirth_name

Nomenclature at the time of birth

Stringမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
Birth datebirth_date

Date of birth and age of writer

Lineမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
Birth placebirth_place

Writer's place of birth

Stringမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
Death datedeath_date

Date of death of writer

Lineမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
Death placedeath_place

Writer's place of death

Stringမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
Resting placeresting_place

Place of writer's grave or ash scattering

Stringမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
Occupationoccupation

Occupation of writer

Stringမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
Languagelanguage

Language of published writings

Stringမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
Nationalitynationality

Nationality of writer

Stringမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
Ethnicityethnicity

The social group that the writer belongs to

Stringမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
Citizenshipcitizenship

Writer's country of citizenship

Stringမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
Educationeducation

Degree obtained by writer

Stringမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
Alma materalma_mater

University or school that writer attended

Stringမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
Periodperiod

Dates from first publication to last publication

Lineမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
Genregenre

Writer's category of art. Separate entries with commas

Stringမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
Subjectsubject

Subject of writings

Stringမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
Movementmovement

Literary movement associated with the writer

Stringမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
Notable worksnotableworks

Notable works of writer

Stringမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
Spousespouse

Writer's spouse(s)

Stringမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
Partnerpartner

Writer's partner(s)

Stringမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
Childrenchildren

Writer's children

Stringမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
Relativesrelatives

Writer's relatives

Stringမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
Awardsawards

Awards won by writer

Stringမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
Signaturesignature

File name of signature

ယၟုမုက်လိက်မိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
Signature (alternative)signature_alt

Alt text to display if the image specified by signature does not display for whatever reason

Stringမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
Years Activeyears_active

Date range in years during which the subject was active in their principal occupation(s) and/or other activity for which they are notable. Use the format 1950–2000, or 1970–present if still active (note the use of an en dash, not hyphen). If no dates of birth and/or death are known for the subject, only a floruit date range, as is common with ancient subjects, this parameter can be used for it. If approximate (circa) dates are known for either or both, put them in the birth_date and death_date parameters.

Stringမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
Modulemodule

Used for embedding other infoboxes into this one

Stringမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
Websitewebsite

Writer's website

Stringမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ
Portal linkportaldisp

This is an optional parameter to display the literature portal link at the bottom of the infobox. Set this parameter to yes or y for enabling the portal link.

Stringမိက်ဂွံစုတ်တှ်ေ