ထာမ်ပလိက်:Religion

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ

စ္ၜောဲစ္ၜော်
ဘသာခရေတ်ယာန် တိုင်မဒင်

ဝင်
အေဒဳ ၀
အစာ (အစရိယ)
နာဲယေသှု
ကွေတ်ဝါဒ
ဂိုဏ်ဂမၠိုင်
ဍုင် ကေုာံ ဒေသ