ဒဿနလၟေၚ်ဂမၠိုၚ်

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်


အကြီုပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂှ် လဟီုဟွံသေၚ် လ္ပအ်ဏောၚ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]


အြကာညးမမိပ်လဟိၚ်ကဵုလ္ပအ်ဂှ်

သွက်ညးလဴပီု က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်လဴပီုတအ် ဂွံယၟု။

အြကာညးမိပ်ကဵုဝၚ်ဂှ်

သွက်ညးတွံအတိက် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်လဴဒဏ္ဍရဳတအ် ဂွံယၟု။

နတဲဂှ် ဘဝစိုပ်မံၚ်ကဆံၚ် ခဲါဒုတ်ယျ။

နတဲဂှ် ညးမွဲလေဝ်ဟွံမိက် ဒုၚ်ကလၚ် ဒုၚ်သဳကလဳတုဲ

ဗီုသၟာယဲစိုတ်မွဲ ဒးဟပြေမံၚ်ကဵု အတိက် ဝၚ် ဒဏ္ဍရဳ

ညံၚ်ဂကူမန်တ္ၚဲဏအ်။

ဒဒှ်ဂကူမန်တ္ၚဲဏအ်ဂှ်

သုၚ်စောဲကွတ်ထ္ၜးမလိၚ်ကၠးကၠးတုဲ

ဒက်ပတန်မံၚ်သြဇာ ဗွိုက်ဆက်ဆောံ အြကာဂၠးလပှ်ကျာ

ဗက်ကဳထောံ ညးထံက်ထ္ၜး ညးပါ်ပဲါတအ်ညိ

ဗက်ကိတ်ထောံ ညးဟီုသဳကၠီနတဲတအ်ညိ

ဗက်ထ္ၜထောံမလိၚ် အာဇနဲတေံညိ အိက်ဇနဲဏအ်ညိ။

လအ်တိုန်မ္ဂး အဘိဓရ် ၚုဟ်မးဂကူလီု

ညအ်ဂှ် ပရေၚ်စိုတ် အကာဲဒ္ဂေတ်လီု

ညအ်မွဲလီုတှေ်ဂကူဂှ် တၞီဗၠိုက်သက်ဟီုဟွံမွဲရ။

ပစွံထောံလဝ်ကဆံၚ် သာမညညိ။

ၚုဟ်မး ကေုာံ အဘိဓရ်လီုတှေ် ပရေံနူဘဝလီု ဍုၚ်လီုဏီ။

အကြီုပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂှ်

လဟီုလေဝ် ဟွံသေၚ်ပုဟ်

လ္ပမွဲပေၚ်ၚ်ရ။

အဓိက ညးတအ်ကဵုမံၚ်လ္ပအ်ကုပိုဲ

ဂွံလှိၚ်မံၚ် ဒၞဲါညးတအ်ပတိက်ပိုဲ

NLD လေဝ်ကဵုမံၚ်လ္ပအ် ကုညးဍုၚ်ကွာန်

၁၀ သၞာံတှ်ေ ၂၀ သၞာံတှေ် ၜက်နူသၚ်္ကာပဝ်ရ

ဒှ်ကၠပ္ဍဲဒေသ ဗၟက်ဂၞဴအာယှရ

ဒှ်သၞံၚ်ပ္ဍဲ တိုက်အာယှရ သာ်ဝွံနာနာဂှ်

သွက်ညးလ္ပအ်တအ် ဂွံဆက်သၠိၚ်အာမံၚ်ဟေၚ်ရ။

ဒးစွံသတိဂှ် အကြာသၟတ်မန်

က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်မန်တအ်လေဝ်

ကွတ်ဏံ ဝါဒဏံဂှ် သုၚ်စောဲမံၚ်

ဗွိုက်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်ပၠန်ဂတး

ဗွိုက်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်သၟးဟွံကရ

စိုပ်ကၠုၚ်ဗွိုက်သဇိုၚ် သၟာပရဟိတဒုၚ်ယၟု သၟာဆာန်ဂကူတအ်ယျ

ဗွိုက်ဇမၠေံ မွဲဟဍတ်တဲ ညံၚ်ကဵုခိုဟ်ကီုလေဝ်

ဍာ်ဇမၠိၚ်ဂှ် ဒှ်ဟိုတ်ပံၚ်ကောံဂှ် ဝါတ်တုဲ ပဒှ်ဓာတ်ဟွံဂွံရ။

ဟွံမိက်ဒုၚ်ခဳ ဒုၚ်ဇိက် ဒုၚ်ဇီရ

မိက်ဂွံဆက်လဟိၚ် လ္ပအ်မံၚ်ပ္ဍဲဂလာန်အကြီုသက်က်ရတုဲ

တုပ်အာကဵု သၟာဝိဝိၚ်သုၚ်ဂဥုဲချေံတအ်

မိပ်အာကဵု အာရီုဗ္တောံ ဘဝအတု မမံက်ပ္ဍဲလ္ပအ်ဟေၚ်ရ။

ဟွံဂံၚ်တိတ်ကၠုၚ် ပ္ဍဲဘဝနတဲ

ဟွံဂံၚ်ဒုၚ်ဆိုၚ်မုက်ကဵု ဘဝနတဲရ။

ဒုၚ်ဖအိုတ်ထောံ ဘဝဇကု ပ္ဍဲဍာ်သာသာရ။

လၟုဟ်ၚုဟ်မးမန် အဘိဓရ်မန်ဂှ်

ဂံၚ်ဟီသွဝ် ပ္ဍဲလ္ပအ်ဟေၚ်တုဲ

ဒက်ပတန်မံၚ် ပ္ဍဲဂၠးဘဝကျာ

ဍာ်သာသာဟေၚ်အိုတ်ဂှ်

နကဵုမာတ်သွာၚ်ပညာစိုတ်မွဲ

ဂွံသတိဂွံသ္ၚီမၠာ်ကေတ်ရ။

ဂံၚ်မ္ဂး တိတ်ကၠုၚ်နူလ္ပအ်ညိ

ဒုၚ်ဆိုၚ်မုက်ကဵု ဒဒှ်ဂကူနတဲဇကုညိ။

အဲနာဲ (ပညာစိုတ်)