ပရေင်သာသနာ

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

သၞာံဏံ ခမဳသၚ်မန်တံ ဟွံကလိဂွံ တဆိပ်ကြာ ဆေၚ်စပ်ကဵုသာသနာ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

Failed to parse (syntax error): {\displaystyle \ce{သၟာပရိုၚ်ချူ: ပရိုၚ် မာံတဵုလွဳ – ပ္ဍဲစရၚ် ဗ္ဂိန်ကဵုတဆိပ်ကြာ ဆေၚ်စပ်ကဵုသာသနာ သမတဥူတိၚ်သိၚ် မလလောၚ်ပတိတ် ပ္ဍဲတ္ၚဲကၟိန်ဍုၚ်ဗၠးၜး ဂိတုဂျာန္နဝါရဳ ၄ သၞာံဏံဂှ် ခမဳသၚ်မန်တံ ဟွံပါရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။}}
“ခမဳသၚ်မန် နွံၜိုတ် ၆၀၀၀ ဇကုပြၚ်၊ တိုက်ပရိယတ်လေဝ် နွံမံၚ်တၟာဂလိုၚ်။

ဘာဝိပဿနာလေဝ် နွံမံၚ်တၟာဂလိုၚ်။ မုဟိုတ်ဟွံကလိဂွံတဆိပ်ကြာဂှ် အဲအမ်သဝ် တၟာဂလိုၚ်” သာ်ဝွံ ကျာ်ဇၞော်အာစာ မၞုံသြဇာ အကြာကောန်ဂကူမန် မသ္ပဒတဴ လတူဍုၚ်ဇြပ်ဗု မွဲဇကု ဟီုမြော်ရ။

အတိုၚ်လိက်လလောၚ်တြးအမိၚ် သမတ ပတိတ်လဝ်ဂှ် ပ္ဍဲတဆိပ်ကြာနာနာဂှ် ခမဳသၚ် နူတွဵုရးမန် ပါလုပ် ၄ ဇကုကီုလေဝ် ခမဳသၚ်မန် မွဲဇကုလေဝ် ဟွံပါလုပ်ရောၚ်၊ နကဵုတွဵုရးမန်ဂှ် ကလိဂွံတဆိပ်ကြာ အောန်ကွေံကွေံရောၚ် သာ်ဝွံ ကျာ်ဇၞော်အာစာ ဟီုမြော်ရ။

“သၞာံအာတေံတှေ် နူပွိုၚ်ဍုၚ်နာနာ ခမဳသၚ်မန်ကဵု ခမဳသၚ်မန်ဟွံသေၚ် ၜိုတ် ၁၀ ဇကု ကလိဂွံတဆိပ်ကြာ၊ တဆိပ်ကြာ အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတလေဝ် ပါကီု” သာ်ဝွံ ကျာ်ဇၞော်အာစာ နူတိုက်ပရိယတ်မန် လတူဍုၚ်မတ်မလီု မွဲဇကု ဟီုရ။

သွက်သ္ဂောံကလိဂွံ တဆိပ်ကြာမာန်ဂှ် ခမဳသၚ်တံ ဒးပတိုန်ထ္ၜးကဵု ညးတာလျိုၚ်ပရေၚ်သာသနာ ပွိုၚ်ဍုၚ်မဆေၚ်စပ်တုဲ နူဂှ်မွဲကဆံၚ် ဒးပတိုန်ထ္ၜး ကဆံၚ်လတူ ကဆံၚ်ကဆံၚ် စဵုစိုပ်ဌာနက္ဍိုက်က္ဍိုပ်သာသနာရ။

ကာလပတိုန်ထ္ၜးကဆံၚ်ကဆံၚ်ဏံဂှ် ဒးစၟဳစၟတ် ထေရုပ္ပတ္တိ ခမဳသၚ်ဂှ်ရ။ ခမဳသၚ်လ္ၚဵုတံဂှ် ဟွံမိက်ဒုၚ်စၟဳစၟတ်သာ်ဂှ်လေဝ် နွံရောၚ်ဂှ် ဒါယကာ လတူဍုၚ်မတ်မလီုမွဲတၠ ဟီုရ။

“ခမဳသၚ်မန် ယိုက်ဂၠေၚ်မံၚ် ပရေၚ်သာသနာ လပါ်ပရိယတ်၊ ပဋိပတ် နွံမံၚ်တၟာဂလိုၚ်၊ ခမဳသၚ်မန်တံလေဝ် သၞာံတုဲတုဲကၠုၚ်တေံဂှ် ဂွံကၠုၚ်တဆိပ်ကြာ တၟာဂလိုၚ်ရ” သာ်ဝွံ ကျာ်ဇၞော်အာစာ မွဲဇကု ဟီုမြော်ရ။

ပ္ဍဲဂိတုဂျာန္နဝါရဳ ၄၊ သၞာံ ၂၀၁၂ ဂှ် နကဵုလိက်လလောၚ်တြးအမိၚ် လၟေၚ်လိက် ၁ – ၂၀၁၂ နူရုၚ်သမတကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံဗၟာ လလောၚ်ပတိတ် စပ်ကဵုဗ္ဂိန်အပ်ပြာပ်တဆိပ်ကြာ မဆေၚ်စပ်ကဵုသာသနာတုဲ ပ္ဍဲဂိတုဖဝ်ရဂိုဏ်ဏံမ္ဂး နကဵုသဘၚ်ကၞာကၟိန်ဍုၚ် ဗ္ဂိန်ကဵုဒါန်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။[၁]
သၚ်သၟတ်မန်တအ် ဂွံတဆိပ်ကြာသၠုၚ် ပရိယတ္တိ ဍုၚ်သေံ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ထာမ်ပလိက်:သၟာပရိုၚ်ချူ: ပရိုၚ် နာဲသာၚ်-ဋ္ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် – ပ္ဍဲဂိတုဇှေ် (၁၄) မံက် ကောန်ကွာန် ကျာ်ဇၞေ

Pa-Auk Soon San Sein.jpg

Failed to parse (syntax error): {\displaystyle သၟာပရိုၚ်ချူ: ပရိုၚ် နာဲသာၚ်-ဋ္ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် – ပ္ဍဲဂိတုဇှေ် (၁၄) မံက် ကောန်ကွာန် ကျာ်ဇၞော်အာစာတၠ ဝၚ်က ဗၞတ် (၂၀၀) တၠပြၚ် ဒုၚ်ကညဖျဴနၚ် သၚ်သၟတ်မန် ဂွံလဝ်တဆိပ်ကြာ အံၚ်ဇၞးလဝ် လိက်ပရိယတ္တိဍုၚ်သေံ ဂြုဂြုဂြီုဂြီုတုဲ စိုပ်ဘာကျာ်ဇၞော်အာစာဂှ် ပတိုန်ဂုဏ်စရာဲ နဒဒှ်သၚ်အာဇာနဲရ။} သၟာပရိုၚ်ချူ: ပရိုၚ်

နာဲသာၚ်-ဋ္ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် – ပ္ဍဲဂိတုဇှေ် (၁၄) မံက် ကောန်ကွာန် ကျာ်ဇၞော်အာစာတၠ ဝၚ်က ဗၞတ် (၂၀၀) တၠပြၚ် ဒုၚ်ကညဖျဴနၚ် သၚ်သၟတ်မန် ဂွံလဝ်တဆိပ်ကြာ အံၚ်ဇၞးလဝ် လိက်ပရိယတ္တိဍုၚ်သေံ ဂြုဂြုဂြီုဂြီုတုဲ စိုပ်ဘာကျာ်ဇၞော်အာစာဂှ် ပတိုန်ဂုဏ်စရာဲ နဒဒှ်သၚ်အာဇာနဲရ။ ခမဳသၚ် ဂွံနၚ်တဆိပ် အံၚ်ဇၞးလဝ် လိက်ပရိယတ္တိ ဍုၚ်သေံ (၉) ပယိုက်ဂှ် မွဲဇကု၊ (၈) ပယိုက်ဂှ် မွဲဇကု၊ (၆) ပယိုက်ဂှ် မွဲဇကု ဒှ်တုဲ ဂွံနၚ် သီုပၞိက်ကြာသၚ် နူကဵုဌာန်တိုက်လိက် ဍုၚ်သမုဒ်ပရကာန်ရောၚ်။ မ္ၚးနူကဵုခမဳသၚ် ဂွံတဆိပ်ကြာသၠုၚ် (၃) ဇကုဏအ်တုဲ ခမဳကေုာံ ထပိုဲ (၇) ဇကုတအ်လေဝ် အံၚ်ဇၞးကၠုၚ် လိက်ပရိယတ္တိ (၃) ပယိုက် ကဵု (၂) ပယိုက်တအ် နွံရ။

ပ္ဍဲကဵုသဘၚ်ကၞာ အာစာတၠဇၞော် သံဃနာယက ခရိုၚ်ကာန်မရဳ အပ်ပြာပ် တဆိပ်ကြာဂှ်မဂး တၠဂုဏ်အာစာ နူကဵု ဘာဝါတ်တာဲ ဟီုဂးဏာ ပရေၚ်အထိုၚ်အသး သာ်ဝွံရ။

“ခမဳသၚ်ကီု ကောန်ကွာန်ဝၚ်ကတအ်ဂှ် အတိုၚ်ကျာ်ဇၞော်အာစာတၠဝၚ်က ဥတ္တမမဟာထေရ် ဖျေံလဝ်ဂၠံၚ်တရဴဟေၚ် ဆက်တုဲ ထိၚ်ဒဝ်အာ သာသနာကျာ်ဂှ် ဒးထိုၚ်သးရ။ လၟုဟ်

ကောန်ထပိုဲ ကောန်ပယျၚ် ဘာဝၚ်ကဂှ် ဂွံဏာတဆိပ်ကြာ ဂၠိုၚ်အိုတ်တုဲ ခမဳသၚ် ခရိုၚ်ကာန်မရဳတအ် မိပ်တဴစိုတ် ဗွဲမလောန်ရကျာ် သီုကဵု ဗှ်ဗၞုဟ် မဟာဂုဏ် ကျာ်ဇၞော်အာစာတၠရကျာ်’’

အံၚ်ဇၞးလိက်ပရိယတ္တိ (၉) ပယိုက်ဂှ် ဒှ်သၠုၚ်အိုတ် ပ္ဍဲအရာ ကတ်လိက် ပရိယတ္တိ ဍုၚ်သေံတုဲ ကျာ်ဇၞော်အာစာဝၚ်က ဂဇအ်ဒၟံၚ်ဘာလၟုဟ် မၞံုယၟု ကျာ်ဇၞော် မဟာသုချာတ် အံၚ်ဇၞးလဝ် ကၠာအိုတ်တုဲ ခမဳသၚ်သေံကီု သၟိၚ်တၠသေံကီု သ္ပအထိုၚ်အသး ပအပ်ကဵု ဂဇံဘာဝၚ်က ကျာ်ဇၞော်အာစာတၠ ဥတ္တမ သိုၚ်ခၞံလဝ်ဂှ်ရောၚ်။

လၟုဟ် သၚ်သၟတ်မန် ကောန်ကွာန်ဝၚ်က တၠဂုဏ်မဟာစာန်ဓန် အံၚ်ဇၞးဂွံနၚ် (၉) ပယိုက်ပၠန်တုဲ ပ္ဍဲကဵုဒေသခရိုၚ်ကာန်မရဳ ကၟိန်ဍုၚ်သေံဏအ်မ္ဂး ဘာဝၚ်ကမွဲဟေၚ် ဂွံတဆိပ်ကြာဏအ် ဂၠိုၚ်အိုတ်ရောၚ်။

ကောန်ကွာန်ဝၚ်ကကီု ကျာ်ဇၞော်အာစာ မဟာသုချာတ်ကီု မိပ်တဴစိုတ် ဗွဲမလောန်တုဲ ပကောံဂွံကွဳစက် ဗၞတ် (၂၆) မ ကောန်ကွာန် ဗၞတ် (၂၀၀) တၠပြၚ်ၚ်တအ် အာစိုပ် ဘာဝါတ်တာဲ ဍုၚ်ကာန်မရဳ ဒုၚ်ကညဖျဴနၚ် ခမဳသၚ် ကေက်သကာတအ်တုဲ အလုံကွာန်မွဲ မိပ်စိုတ်ဒုၚ်တၠုၚ် ထိုၚ်သးအိုတ်ရ။

“လိက်ပရိယတ္တိ ဍုၚ်သေံဂှ် ရံၚ်ကဵု လိက်ပရိယတ္တိမန် ဍုၚ်ပိုဲတအ်တှေ် ညးတအ်ဂှ် သဝ်နူကဵုပိုဲ၊ (၉) ပယိုက်ဂှ် ဒှ်တန်ဇၞော် (အကျဳ) ဍုၚ်ပိုဲတအ်ရ၊ ဓမ္မာစရိယ ဟွံသေၚ်ဏီ” ရဴဝွံ ကျာ်ဇၞော်တိုက်လိက် နူ္ဍဍုၚ်မန်မွဲဇကု သောၚ်ထၜးကဵုရ။

နူကဵုကျာ်ဇၞော်အာစာတၠ ဂျိုၚ်တဴမံၚ်တေံဟေၚ် ကျာ်ဇၞော်အာစာဂှ် ရံၚ်အာ အနာဂတ် ပရေၚ်ပညာ ဂကူမန်တအ်တုဲ သိုၚ်ခၞံဘာဗတောန်လိက်ကီု ပတန်ကၠုၚ် ဘာလကျာ်မန် ပ္ဍဲဍုၚ်သေံကီု ပလံၚ်ဗစိုပ် ခမဳသၚ်မန်တအ် ကဵုကတ်ပညာ ပရိယတ္တိကီု ကၠောန်သ္ပကၠုၚ် လၟေၚ်ၚ်တုဲ သၚ်မန်ကီု ညးဍုၚ်ကွာန်မန်ကီု ဂွံတန်တဴကၠုၚ် ပ္ဍဲဍုၚ်သေံရ။

ပ္ဍဲတ္ၚဲဇှေ်ပေၚ် ဇၟာပ်ပ်သၞာံဂှ် ခမဳသၚ်မန် အလုံမွဲဍုၚ်တံ သ္ပသဘၚ်ကလအ်အာစာတုဲ ကၠုၚ်စိုပ်ကွာန်ဝၚ်က ကၠုၚ်ကလအ် ကျာ်ဇၞော်အာစာတၠ ဝၚ်က ဘဒ္ဒန္တ ဥတ္တမ မဟာထေရ်ရ။ ဥတုဇ ကလာပ်ရုပ် ကျာ်ဇၞော်အာစာဂှ် နကဵုအသံ သၟိၚ်တၠသေံတအ် စွံလဝ် ပ္ဍဲဘာဖိုဟ်တုဲ ဂကူမန်ကီု ဂကူသေံကီု ဂွံကလအ်လ္ၚောဝ်အိုတ်ရ။