ပသာ် (ဂစေံ)

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ

ပသာ်
Grey heron
အကာဲအရာ မမင်မဲ သဘာဝ
မပါ်ဂကူ အတိုင်နဲသိပ္ပံ
လောက: animalia
လပါ်ဂကူ: Chordata
ဂကောံဂကူ: Aves
လၟေင်ဂကူ: Pelecaniformes
ဇာတ်ဂကူ: Ardeidae
ဗဳဇဂကူ: Ardea
လစှ်ေဂကူ: A. cinerea
Range of A. cinerea ထာမ်ပလိက်:Leftlegendထာမ်ပလိက်:Leftlegendထာမ်ပလိက်:Leftlegend

ပသာ် (အၚ်္ဂလိက်: Grey heron) ဒှ်ဂကူဂစေံ ဇိုင်ဂၠိင် ကအ်ဂၠိင် မမံင်ဇိုင်ဍာ် မတုပ်ညံင် ပံက် မလုပ်လၟုဟ် ဂကောံဗဳဇ Ardeidae (ပံက်)မွဲ၊ တုဲပၠန် ဒတန်တမ်မူလ ဂစေံပသာ်ဝွံ ကၠုင်နူ အာရှ၊ ယူရောပ် ကေုာံ အဖရိက မဒှ်ဒၞာဲ တိဍာ် မဍုက်ဍေက်တအ်ရ၊၊ ဂစေံပသာ်ဂှ် ဒှ်ဂကူဂစေံ မပတဴ ပ္ဍဲတိဍာ်ဍုက်ဍေက် မပ္တံကဵု ကၟာ၊ ကြုင် ကေုာံ ဇိုင်ၜဳတအ်ရ၊၊ ဍေဟ်သတ်ဍာ် မပ္တံက၊ ၚဴတအ်တုဲ နကဵုမဒတဴဒၟံင် ဇိုင်ဍာ်တုဲ ဗက်ရပ်ၜံက်စရ၊၊

ပသာ်ဝွံ ပ္ဍဲကဵုဒၞာဲလ္ၚဵု ကော်စ အသာ်၊ တုဲပၠန် ဒေသလ္ၚဵု ကော်စ အသာတ်၊၊ အရာလဵု မဒှ်ဍာံဂှ် ဟွံတီကၠးကၠးရ၊၊

ကာလဒတဴဒၟံင်မ္ဂး နွံသမၠုင် စဵုကဵု ၁ မဳတာ၊ ပသာ်ဇၞော်ဇၞော် နွံလျိုင် နူကဵု ၁ စဵုကဵု ၂ ကဳလဝ် (2.2 to 4.4 lb)၊၊ က္ဍိုပ် ကေုာံ ကအ် ဍေဟ် အသာ် ဗုတုဲ အသာ်လမ္စံက် နွံ နူလတူမတ် တိတ်အာ ဂၠံင်လက္ကရဴ၊ ပ္ဍဲကအ်ဂှ် အသာ်လမ္စံက် မသက်စှ်ေဒၟံင်ရ၊၊ ဇကု ကဵု သၞေင်ဂှ် ဒှ်အသာ်ပတေင်၊ လတူ ကဵု သၟဝ်ဂှ် နွံအသာ်ပတေင်ဗုဗု ကေုာံ အသာ်လမ္စံက်လေဝ် နွံညိညကီုရ၊၊ နွံကဵု ခၟူဂၠိင်င် ကေက်က် အသာ်ပေန်-ဍာ်မိတ်၊ တုဲ ဇိုင်ဍေဟ် ဒှ်အသာ် ဒမျိုင် (brown)၊၊

ဂစေံပသာ် ဖျေဟ်ခမာဲ ပ္ဍဲအခိင်တမ်သၞာံ ပ္ဍဲကဵုခပေါဲ၊ ဗွဲမဂၠိုင် ဍေဟ်ဒက်ခပေါဲ လတူတၞံဆုသၠုင်င်၊ ဍေဟ်မလေပ်ဖျေဟ်ခမာဲ အကြာ ပိမ ကဵု မသုန်မ၊၊ ခမာဲဍေဟ် ဒှ်အသာ် သၚေက် ၜတ်တ် (bluish-green)၊ ဂစေံၝောအ်ကီု သီုကဵုကၟက် လဒပ်ခမာဲ ၜိုတ် ၂၅ တ္ၚဲ၊ တုဲ ကာလကောန်ဍတ်ကၠုင်မ္ဂး ၝောအ်ကီု သီုကဵု ကၟက် ဗ္စကောန် ပွိုင် ၇-၈ သတ္တဟ၊၊ ကောန်ဍေဟ်တအ် ဗွဲမဂၠိုင် ဒုင်ဒဝ်ဘဲဒဏ်ဂံက် ဟွံမာန်တုဲ ဒးချိုတ် ဟိုတ်နူဘဲဂံင် ပ္ဍဲအခိင်ဂံက်၊ ယဝ်ရ ၜက်သၞာံမ္ဂး အာယုက်ဍေဟ်တအ် နွံ ၜိုတ် ၅ သၞာံ၊၊


နိဿဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

  1. BirdLife International (2012). "Ardea cinerea". IUCN Red List of Threatened Species. IUCN. 2012: e.T22696993A40287322. doi:10.2305/IUCN.UK.2012-1.RLTS.T22696993A40287322.en. Retrieved 29 August 2016.