ပူဂဵုမရာဒၞာမိက်ကဵုဒဒှ်ကျာ်

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

သွက်ဂွံချူစုတ်ဗွဲတြး


လိက်ပရေၚ်ဝွံ ဒှ်လိက်ကံက်နုက်ပတိတ် နူလိက်ကၞပ် ဇာတ်မသုန်ကၠံမသုန်စှော် နကဵုဘာသာမန် (ကၞပ်ပဌမ) တက်တြးပတိတ်ပ္ဍဲသၞာံ ၁၃၇၉ (သာသနာ ၂၅၆၁) ညးချူခၞံ ဘဒ္ဒန္တ အဂ္ဂိဇိန နွံပိုန်ဘာ ဘာအၚ်ခေဝ်၊ ကွာန်အၚ်ခေဝ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗုမဒှ်ရ။ တၚ်ဂၞေၚ်တအ်ဂှ် ပ္ဍဲကဏ္ဍဂလာန်ပရောသုမေဓ မၞုံမုက်လိက် ၂၇ တအ်ဂှ် ဂွံကတ်ဗှ်လ္ၚတ်ကေတ်ရ။ လိက်ပရောဝွံ ပ္ဍဲက္ဍိုပ်လိက်သၟတ်မ္ဂး "ပူဂဵုမရာဒၞာမိက်ကဵုဒဒှ်ကျာ်ဂှ် ပါ်ချူပတိတ်လဝ်တုဲ ချူပတိတ်လဝ် ဗွဲ လက်သဏ် (၈) ပြကာ အတိုၚ်ဗွဲသၟဝ်ဝွံရ။

၁။ ဒးဒှ်ဘဝမၞိဟ်ကီု

၂။ ဒးဒှ်တြုံဇေတ်တ်ကီု

၃။ ဒးတန်တိဟိုတ်ပဋိသန္ဓိကီု

၄။ ဒးဆဵုညာတ်ကျာ်တြဲမၞုံကဵုလမျီုမပြာကတ်ကီု

၅။ ဒးဒှ်ခမဳဣိသိကီု

၆။ ဒးဍိုက်ပေၚ်ကဵု ဂုဏ်ဇျာန်၊ အဘိညာန်ကီု

၇။ ဒးပ္တုဲလဝ်စရၚ်ဓရ်ကုသဵု ဇရေၚ်ကျာ်တြဲ လောန်န်ကာဲကာဲကီု

၈။ ပၟိက်ဆန္ဒမိက်ဂွံဒှ်ကျာ်မသ္ကေက်သ္ကာကီု။

ဟိုတ်နူဂုဏ် (၈) ပြကာဏံ ပံၚ်ကောံညဳသာတုဲ ရာဒနာမိက်ကျာ်ဍိုက်ပေၚ်ရ။

ဒးဒှ်ဘဝမၞိဟ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

တန်တဴဒၟံၚ်ပ္ဍဲဘဝမၞိဟ်တုဲ ညးမရာဒၞာမိက်ကဵုဒဒှ်ကျာ်ဂှ် ရာဒၞာဍိုက်ပေၚ်ဟေၚ်ရ။ နာ်ကီု သ္ပဝ်ကီု ဒေဝတဴကီု ရာဒနာဟွံဍိုက်ပေၚ်ရ။

ဒးဒှ်တြုံဇေတ်တ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ၜိုန်ရကလိဂွံဒှ်ဘဝမၞိဟ်ကီုလေဝ် ညးမတန်တဴဒၟံၚ် ပ္ဍဲအယောၚ်အလာတြုံဟေၚ် ရာဒၞာဍိုက်ပေၚ်ရ။ မၞိဟ်ဗြဴကီု နပုံ ခမၞုဲ ဥဘတောဗျဉ်ကီု ရာဒၞာဟွံဍိုက်ပေၚ်ရ။

ဒးတန်တိဟိုတ်ပဋိသန္ဓိ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ၜိုန်ရဒှ်မၞိဟ်တြုံကီုလေဝ် ပ္ဍဲဘဝဂှ် ညးမဍိုက်ပေၚ်ကေုာံ တိဟိုတ်ပဋိသန္ဓိ မဒှ်ဟိုတ်သွက်ဂွံအာစိုပ်အရဟတ္တဖဵုဟေၚ် ရာဒၞာဍိုက်ပေၚ်ရ၊ ပူဂဵုဒုဂ္ဂတိအဟိုတ် သုဂတိအဟိုတ် ဒွိဟိုတ်တံဂှ် ရာဒၞာဟွံဍိုက်ပေၚ်ရ။

ဒးဆဵုညာတ်ကျာ်တြဲမၞုံကဵုလမျီုမပြာကတ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ညးမဍိုက်ပေၚ်တိဟိုတ် ပဋိသန္ဓိဂှ်လေဝ် ညးမရာဒၞာမိက် ပ္ဍဲဇရေၚ်ကျာ်တြဲ မဂျိုၚ်ဒၟံၚ်လမျီု မၞုံပြာကတ်ဂှ်ဟေၚ် ရာဒၞာဍိုက်ပေၚ်ရ၊ ညးမရာဒၞာ ပ္ဍဲကျာ်တြဲ မသ္ပပရိနိဗ္ဗာန်တုဲကီု ပ္ဍဲဇရေၚ်စေတဳကီု ပ္ဍဲတံဇြဲကီု ရာဒၞာ ဟွံဍိုက်ပေၚ်ရ။

ဒးဒှ်ခမဳဣိသိ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ညးမရာဒၞာ ပ္ဍဲဇရေၚ်ကျာ်တြဲဂှ်လေဝ် ညးမတန်တဴ ပ္ဍဲအယောၚ်အလာခမဳဣိသိဂှ်လေဝ် ညးမကလိဂွံအဘိညာဏ်မသုန် သမာပတ်ဒ္စာံဂှ်ဟေၚ် ရာဒၞာမိက်ဍိုက်ပေၚ်ရ။

ဒးဍိုက်ပေၚ်ကဵု ဂုဏ်ဇျာန်၊ အဘိညာန်ကီု[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ညးဟွံဍိုက်ပေၚ်ကေုာံအဘိညာန်မသုန် သမာပတ်ဒ္စာံဂှ် ရာဒၞာမိက် ဟွံဍိုက်ပေၚ်ရ၊ ညးမဍိုက်ပေၚ်ကေုာံ အဘိညာန်မသုန် သမာပတ်ဒ္စာံဂှ်လေဝ် ဒးသၠးလမျီုဇကု ကဵုကျာ်တြဲရ။

ဒးပ္တုဲလဝ်စရၚ်ဓရ်ကုသဵု ဇရေၚ်ကျာ်တြဲ လောန်န်ကာဲကာဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ပူဂဵုမဍိုက်ပေၚ်တဴကေုာံကေၚ်ကာကုသဵု မဂပ်ဝ်ပ္တုဲလဝ်လောန်န်ကာဲကာဲဂှ်ဟေၚ် ရာဒၞာမိက်ဍိုက်ပေၚ်ရ၊ ညးမၞုံကဵုကုသဵုသာမညဂှ် ရာဒၞာမိက်ဟွံဍိုက်ပေၚ်ရ၊

ပၟိက်ဆန္ဒမိက်ဂွံဒှ်ကျာ်မသ္ကေက်သ္ကာ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ညးမၞုံကဵုကေၚ်ကာ ကုသဵုမဂပ်ဝ်ပ္တုဲလဝ် လောန်န်ကာဲကာဲဂှ်လေဝ် ညးမၞုံပၟိက်ဆန္ဒ၊ ပ္တိတ်ဇြဟတ် လွဳပရာ ဂၠာဲသ္ၚေဝ်ဓရ် မလေပ်သ္ပကဵုသွက်ဂွံဒှ်ကျာ် ဇၞော်ကဵုဇြဟတ်ဂှ်ဟေၚ် ရာဒၞာမိက်ဍိုက်ပေၚ်ရ၊ ပူဂဵုသ္အာၚ်နူဂှ် ရာဒၞာမိက် ဟွံဍိုက်ပေၚ်ရ။

နိဿဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]