မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ပွမကၠာဲဘာသာ

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ

ပွမကၠာဲဘာသာ (ဗၟာ: ဘာသာပြန်ဆိုခြင်း; အၚ်္ဂလိက်: translation) ဝွံ မဒှ် လၟေၚ်ကမၠောန် ကၠာဲစၠောံ အောန်အိုတ် လိက် ကေုာံ အရေဝ် နူဘာသာ ၁ စိုပ် ဘာသာ ၂ ရ။

ကၠာဲစၠောံဘာသာမန် နူ ဘာသာအၚ်္ဂလိက်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဥပမာဂမၠိုၚ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဝါကျဥပမာဂမၠိုၚ်
ဘာသာအၚ်္ဂလိက် ဘာသာမန်
၁။ For teachers across Myanmar to deliver high quality education in the classroom by applying critical thinking methodologies[၁] (Thinking Classroom Foundation's vision) အ္စာမနွံ အလုံကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံဗၟာတအ် သုၚ်စောဲ နဲကဲချပ်ဗ္စာပါ်ပဲါတုဲ ညံၚ်ဂွံရေၚ်တၠုၚ်ဗ္တောန်အာ ပညာမနွံကဵုဍာ်ဒကေဝ်ဗွဲမသၠုၚ်မာန် (တူရူ အနာဂတ် ဂကောံ Thinking Classroom Foundation)
၂။ to promote democratic and quality education and learning in Myanmar[၁] (Thinking Classroom Foundation's mission) သွက်ဂွံ ကဵုဇြဟတ်ကဵု ပရေၚ်ကတ်လ္ၚတ်၊ ပရေၚ်ပညာ မကိတ်ညဳကဵု သၞောတ်ဒဳမဝ်ကရေသဳကီု၊ ပရေၚ်ပညာ မနွံကဵု ဍာ်ဒကေဝ်ကီု (တၚ်ရန်တၟအ် ဗွဲယေဘုယျ ဂကောံ Thinking Classroom Foundation)


ပါ်ကဏ္ဍ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ပါ်ကဏ္ဍ ဝါကျဥပမာ ၁
ဘာသာအၚ်္ဂလိက် ဘာသာမန်
၁။ For teachers across Myanmar အ္စာမနွံ အလုံကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံဗၟာတအ် (သ္ကုတ် ၁)
to deliver high quality education in the classroom ညံၚ်ဂွံရေၚ်တၠုၚ်ဗ္တောန်အာ ပညာမနွံကဵုဍာ်ဒကေဝ်ဗွဲမသၠုၚ်မာန် (သ္ကုတ် ၃)
by applying critical thinking methodologies သုၚ်စောဲ နဲကဲချပ်ဗ္စာပါ်ပဲါတုဲ (သ္ကုတ် ၂)
ပါ်ကဏ္ဍ ဝါကျဥပမာ ၂
ဘာသာအၚ်္ဂလိက် ဘာသာမန်
၂။ to promote သွက်ဂွံ ကဵုဇြဟတ်ကဵု (သ္ကုတ် ၁)
democratic and quality မကိတ်ညဳကဵု သၞောတ်ဒဳမဝ်ကရေသဳကီု၊ ... မနွံကဵု ဍာ်ဒကေဝ်ကီု (သ္ကုတ် ၃)
education and learning ပရေၚ်ကတ်လ္ၚတ်၊ ပရေၚ်ပညာ ... ပရေၚ်ပညာ ... (သ္ကုတ် ၂)
in Myanmar (ဟွံကၠာဲစုတ်လဝ်ဘာသာရ)

ညးကၠာဲစၠောံဘာသာမန်ဂမၠိုၚ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဂကောံကၠာဲစၠောံဘာသာမန်မွဲ ကၠးကၠးမးမး ဟွံမွဲ ကၠုၚ်ဏီကီုလေဝ် ညးသုၚ်စောဲ မဳဒဳယာဆက်စၠောံ လ္တူအပှ်ကျာ ဝှေသ်ဗော် (Facebook) တအ် ပံက်လဝ်ဂကောံ မကော်ဂး ကၠာဲစၠောံဘာသာမန် (မွန် ဘာသာပြန်ဆိုကြသူများ)[၂] နွံရ။

ကၠာဲစၠောံဘာသာမန် (မန် ဘာသာပြန်ဆိုကြသူများ)[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ရန်တၟအ် ညးတအ် ပံက်ပ္တန် ဂကောံအောန်လာၚ်ဏအ်ဝွံ ဟိုတ်နူ "ဝေါဟာမန် ကြပ်ကၠေံကၠက်မံၚ်တအ်ဂှ် ညံၚ်ဂွံမံက်တိုန်အကြာမိဿဟာဲပ္ဍဲဏံကီု၊ ဝေါဟာဟွံတီတအ်ဂှ် ညံၚ်ဂွံဒှ်သၟာန်ညးသ္ကအ်တုဲ ပါ်ပရအ်ပရေၚ်ဝေါဟာမန်ကီု၊ ကာလမံက်ကၠုၚ်ပ္ဍဲစိုတ်မိက်ဂွံသဳကၠဳ ဝေါဟာမန်မွဲမွဲသာ်မ္ဂး ညံၚ်ညးဂမၠိုၚ်လေဝ် ဂွံဒှ်အာဗဟုသုတပရေၚ်ဝေါဟာကေုာံရေၚ်သ္ကအ်ကီု" ဂးရ[၂]


ဒဵုကဵု စၟတ်တ္ၚဲ ၂၅၊ ဂိတု ၁၁၊ ၂၀၁၉ ဂှ် ကောန်ဂကောံကၠာဲစၠောံဘာသာမန် နွံ ၂၂၄၆ တၠရ။ ဂကောံဝွံ ညးလဵုမွဲဟွံရုဲ ညံၚ်ဂွံပါလုပ်မာန် ပံက်လဝ် (မဒှ် ဂကောံ public) ရ

နိဿဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

[၂]

  1. ၁.၀ ၁.၁ Thinking Classroom Foundation's vision and mission Archived ၂၀၁၉-၀၈-၂၃ at the Wayback Machine
  2. ၂.၀ ၂.၁ ၂.၂ ကၠာဲစၠောံဘာသာမန် (မွန် ဘာသာပြန်ဆိုကြသူများ)