မဟာဝဂ္ဂပါဠိ

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
  1. မဟာခန္ဓက
  2. ဥပေါသထက္ခန္ဓက
  3. ဝဿူပနာယိကက္ခန္ဓက
  4. ပဝါရဏာက္ခန္ဓက
  5. ဓမ္မက္ခန္ဓက
  6. ဘေသဇ္ဇက္ခန္ဓက
  7. ကထိနက္ခန္ဓက
  8. စိဝရက္ခန္ဓက
  9. စမ္ပေယျက္ခန္ဓက
  10. ကောသမ္ဗကက္ခန္ဓက

နိဿဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]