မဟာဥက္ကုသဇာတ်

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

မဟာဥက္ကုသဇာတ် (အၚ်္ဂလိက်: Mahā Ukkusa Jātaka (No. 486)) ဝွံ ပၞောဝ်ဇာတ် ၅၅၀ ဂှ် ဒှ်ဇာတ် မရနုက်ကဵု ၄၈၆ ပ္ဍဲလိက်လ္ၚဵု ဒှ်ဇာတ် မရနုက်ကဵု ၄၇၂ မဒှ်ပရူတိရစ္ဆာန် ဂစေံတၟအ်၊ ဂစေံလနေင်၊ ဇာဒိသိုင်၊ အရုတ်တအ် မပဒတဴ ပ္ဍဲဇရေင်ကၟာမွဲရ၊၊ တၞဟ်နမဂွံစဵုဒၞာ ဘဲနာနာသာ်တုဲ တိရစ္ဆာန်တအ်ဂှ် ဒက်မိတ်သဟာဲ ရေင်သကအ်ရ၊၊ ဗွဲကြဴ ဟိုတ်နူ ဂုဏ်မဒက်လဝ် မိတ်သဟာဲဂှ်တုဲ ညးမွဲကုညး ရေင်မရီုဗင် စဵုဒၞာ ရေင်သကအ်တုဲ တိရစ္ဆာန်တအ် ဂွံဗၠး နူဘဲကောန်ဇၞးပိုတ် မဗက်ဂၠာဲစ ဂစေံတအ်ရ၊၊ အတိုင်သုတ်ဇာတ်မ္ဂး သုတ်ဇာတ်ဝွံ ကျာ်တြဲသဗ္ဗညု မစိုန်ဒှ်တဴအ္စာမၞိဟ်ဒေဝတဴ ဃောမပဒတဴ ပ္ဍဲဘာဇေတဝန် ပဟိုတ်ကဵု ဥပးမိတ္တဗန္ဓကတုဲ တွံလဝ် မဟာဥက္ကဇာတ်ဝွံရ။

ဝတ္ထုပစ္စုပ္ပန်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဥပးမွဲ မဒှ်ကောန်ဂကူခိုဟ် ပ္ဍဲဍုၚ်သာရဝှ်ဂှ် စကာဏာ မိဿဟာဲ ကဵုအာသၟတ်ဗြဴ ယၟုဟွံပြာကတ်မွဲတုဲ ညးဗြဴဂှ် သၟာန်ရ "မိဿဟာဲကီု ပွံၚ်အဖဝ်ကီု မသၟဟ်အစောံ တၞဟ်န ရၚ်တၠုၚ်ကိစ္စမက္တဵုဒှ်နွံဟာ" ရဴဝွံသၟာန်ရ၊၊ "ဟွံမွဲ" ရဴဝွံဟီုရ။ ယဝ်ဒှ်သာ်ဂှ်မ္ဂး "မိဿဟာဲဂှ် ဗွဲကိုပ်ကၠာဂၠာဲညိ၊" ရဴဝွံ နကြိဟီုနေဝ် တန်တဴ ပ္ဍဲဒၠောံဗ္တောန် ညးဗြဴဂှ်တုဲ ဗွဲကိုပ်ကၠာ ဒွက်မိဿဟာဲ ကေုာံ ပၟၚ်တြၚ်ပန်တုဲ ဗွဲလၟေၚ်ၚ် ဒက်မိတ်မွဲဟာန် ကေုာံ ပၟၚ်ဍုၚ်အမာတ်ဇၞော်ဂမၠိုၚ်တုဲ မွဲဟာန်ကေုာံ သ္ကိုပ်ပၞာန်ကီု ဥပရာဇာကီု ဒက်မိတ်တုဲ မွဲဟာန် ကေုာံ မဟာသာဝကဂမၠိုၚ် ဒ္စံါစှော်ကီု မွဲဟာန် ကေုာံ မှာထေရ်အာနန်ကီု ဒှ်မွဲစွံတုဲ ပမိဿဟာဲ မွဲဟာန် ကေုာံ ကျာ်တြဲရ၊၊ ကာလဂှ် ကျာ်တြဲသဗ္ဗညု ပ္ဍဲသရဏဂုဏ်ကီု ပ္ဍဲသဳလကီု ကဵုဥပးဂှ် တန်တဴရ၊၊ ဥပးဂှ် မိတ္တဗန္ဓက ရဴဝွံ ပြာကတ်တဴရ။

ကာလဂှ် သၟိၚ်ကဵုသ္ၚိဇၞော် ကုမိတ္တဗန္ဓကတုဲ ကဵုသ္ပမ္ၚဵုထပ်တဲရ၊၊ ပပ္တမ်နူသၟိၚ်တုဲ မၞိဟ်ဂမၠိုၚ် ပလံၚ်နေၚ်ပရၚ်ကၟာဲအိုတ်ရ၊ ကာလဂှ် သမ္ဘာမိတ္တဗန္ဓကဂှ် ပရၚ်ကၟာဲသၟိၚ်ပလံၚ်နေၚ် ကဵုဥပရာဇာ ပရၚ်ကၟာဲ ဥပရာဇာပလံၚ်နေၚ်ကဵု ကုသ္ကိုပ်ပၞာန်ရ၊၊ နနဲမြဴသာ်ဝွံ ဒက်မိတ် ကုညးမမံၚ် ပ္ဍဲအလုံဍုၚ်မွဲအိုသီုတုဲ ဂိုၚ်ကေတ်ရ။ ပ္ဍဲတ္ၚဲမရနုက်ကဵုထပှ် သ္ပပူဇဴသက္ကာရ မဇၞော်တုဲ ဘိက်နိမန် ကျာ်တြဲ ကဵုဒါန် ကုဘိက္ခုသၚ်ခမဳမသုန်ကၠံ မၞုံပဓာန်ဍေံကျာ်တုဲ ပ္ဍဲလအိတ်ကိစ္စကဵုပိုန်တုဲ ကလၚ်ဓရ်ကျာ်တြဲသဗ္ဗညုတွံတုဲ ညးၜါသမ္ဘာကဵုတၠသ္ၚိ တန်တဴပ္ဍဲသောတာပတ္တိဖဵုရ။

ခမဳဂမၠိုၚ် ဂဇအ်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲဇြပ်သ္ဘၚ်ဓရ်တုဲ ယွံကောန်တၠတအ် ဥပးမိတ္တဗန္ဓက နိဿဲကဵု သမ္ဘာဇကုတုဲ ဗွဲမဗက်ကၠၚ်စ ဂလာန်သမ္ဘာဂှ် သ္ပဒွက်မိတ် ကေုာံညးဂမၠိုၚ်အိုဿီုတုဲ ကၠိဂွံလာဘ်ဇၞော် နူဇရေၚ်သၟိၚ်ရ၊၊ သ္ပဒွက်မိတ်မွဲဟာန် ကေုာံ ကျာ်တြဲသဗ္ဗညုတုဲ ညးၜါ သမ္ဘာကဵုတၠသ္ၚိ တန်တဴ ပ္ဍဲသောတာပတ္တိဖိုလ်အိုတ်ရ။ ရဴဝွံ က္တဵုဗဒှ်ဂလာန်အိုတ်ရ။ ကျာ်တြဲသဗ္ဗညု က္ညကၠုၚ်တုဲ ယွံခမဳတအ် ပ္ဍဲကာလလၟုဟ် မူရဴနဂလာန်မွဲ ကောံဓရီုဒၟံၚ်အိုတ်ရော၊ ရဴဝွံသၟာန်တုဲ နူဂလာန် မဟိမုဝွံ ကောံဓရီုဒၟံၚ်အိုတ်ရအဴ နကြိဂရၚ်ပ္တီနေဝ် ယွံခမဳတံ မိတ္တဗန္ဓကဂှ် ပ္ဍဲကာလလၟုဟ်ဝွံဟေၚ် နိဿဲကဵုညးဗြဴဂှ်တုဲ အာစိုပ် ကၠိဂွံပိုန်ဟာန်ဇၞော် ဟွံသေၚ်ဏီ ပ္ဍဲကာလတမၠာတေံကီုလေဝ် က္တဵုဒှ် ပ္ဍဲဂကူတိရစ္ဆာန်တုဲကီုလေဝ် ဥပးမိတ္တဗန္ဓကဝွံ ဟိုတ်နူဂလာန်ညးဗြဴဂှ် သ္ပဒွက်မိတ်မွဲဟာန် ကေုာံ ညးမဂၠိုၚ်တုဲ ကေၚ်တိတ်ဗၠး နူပွမစံၚ်တူ ပ္ဍဲကောန်တုဲရ။ ရဴဝွံ သ္ဂးတုဲ ခမဳဂမၠိုၚ်အာတ်ပၚ်မှိၚ်တုဲ ဇက်နေၚ်ဇာတ်အတိက်ရ။

ဝတ္တုအတိက်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ယွံခမဳတအ် ပ္ဍဲကာအတိက်တေံ ဍုၚ်ဗာရဏသီ သၟိၚ်ဗြဟ္မဒတ္တ နကြိပ္ကၚ်ရၚ်ဍုၚ်နေဝ် ညးမမံၚ် ပ္ဍဲကွာန်ပစ္စန္တရးလ္ၚဵုဂမၠိုၚ် ယြဴယြဴပ္ဍဲဒၞာဲမွဲ ကၠိဂွံဖျုန် ဗွဲမဂၠိုၚ်အိုတ်ရ၊၊ ပ္ဍဲဒၞာဲဂှ်ဂှ် ပ္တန်ကွာန်တုဲ နမဂ္ၚောၚ် ပ္ဍဲဂြိုပ် ဂစိုတ် မပ္တံဒြာဲဂမၠိုၚ်တုဲ ရၚ်တၠုၚ်နေၚ်ဖျုန် မြိမြန်တဴ ကောန်သမ္ဘာဂမၠိုၚ်အိုတ်ရ။ ပ္ဍဲကရပ်ကွာန်ညးတအ်ဂှ် အၚ်လှာဇၞော်က္တဵုဒှ် အလဵုလဵုဍေံနွံရ၊၊ ပ္ဍဲသၠုၚ်ကျာ အၚ်လှာဂှ် လနေၚ်ကၟက်မွဲ မံၚ်တဴရ၊ ပ္ဍဲမုက်ဒိုသ် လ္ပာ်သၟဝ်ကျာ သၟိၚ်ဇာဒိသိုၚ်မံၚ်တဴရ။ ပ္ဍဲမုက်ဒိုသ်ဗၟံက် သၟိၚ်ဂစေံတၟအ်မံၚ်ရ၊၊ ပ္ဍဲအဒေါဝ်အၚ်လှာဂှ်တုန် ပ္ဍဲဒၞဲါသၠုၚ်ဂှ် အရုတ်မံၚ်ရ၊၊ ကာလဂှ် လနေၚ်ကၟက် ဟီုကု လနေၚ်ဗြဴ "ဗှေ်ပသမ္ဘာအဲညိ၊ ရဴဝွံဟီုရ။

ဗီုလနေၚ်ကၟက် မဂၠာဲ မိဿဟာဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ကာလဂှ် လနေၚ်ဗြဴ ဟီုကု လနေၚ်ကၟက် တၠအဲမိဿဟာဲ မမိက်မွဲမွဲနွံဟာ ရဴဝွံသၟာန်ရ၊၊ ယွံၝောံ ဟွံ ရဴဝွံဟီုရ၊၊ ပရိုက်ဘဲဒဒိုက် က္တဵုဒှ်ကုပိုယ်ဂှ် ညးရေၚ်တၠုၚ်ပ္တိတ်မာန် မိဿဟာဲကီု ပွံၚ်အဖဝ်ကီု တၞဟ်န ကၠိဂွံကြိုက်ရ။ ဗွဲကိုပ်ကၠာ ဂိုၚ်ကေတ်မိဿဟာဲကၠာ ရဴဝွံဟီုရ။ ယွံၝောံ အလဵုဂွံဒွက်မိဿဟာဲ ကေုာံ ညးဂှ်ရော ရဴဝွံဟီုရ၊ ကေုာံ သၟိၚ်ဂစေံတၟအ် မမံၚ်ပ္ဍဲမုက်ဒိုသ် အရာပ်ဗၟံက်ကီု ကေုာံ သၟိၚ်ဇာဒိသိုၚ် မမံၚ် ပ္ဍဲမုက်ဒိုဟ် အရာပ်သၟဝ်ကျာကီု ကေုာံ အရုတ် မမံၚ် ပ္ဍဲလဒေါဝ်အၚ်လှာကဵု ဒက်မိဿဟာဲညိ၊ ရဴဝွံ ဟီုရ။ လနေၚ်ကၟက်ဂှ် ဒုၚ်အဝန် ဂလာန်လနေၚ်ဗြဴတုဲ အတိုၚ်လနေၚ်ဗြဴဟီု သ္ပရ၊၊ ကာလဂှ် လနေၚ်ၜါ ပံၚ်ဖက် ညးသ္ကအ်တုဲ ပ္ဍဲအၚ်လှာဂှ်ဟေၚ် ပ္ဍဲတ္ကအ်သၟတ်မွဲ တၞံဆုသြနွံရ။ ဗွဲပွဳပွူတွဳပွိုၚ်လဝ်နဍာ်ရ၊ ကၠောန်ခပေဲါ ပ္ဍဲတၞံဆုသြဂှ်တုဲ မံၚ်တဴအိုတ်ရ။ လနေၚ်ဂမၠိုၚ်ဂှ် ပ္ဍဲသွဂ်ကြဴက္ဍတ် လနေၚ်သၟတ်ဂမၠိုၚ် ၜါအိုတ်ရ၊၊ လနေၚ်သၟတ်ဂမၠိုၚ်ဂှ် ကၠာသော်သၞေဟ်ဂမၠိုၚ် ဟွံတိုန်ဏီ

ကောန်ဇၞးပိုဒ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

နွံကာလမွဲတ္ၚဲ ကောန်ဇၞးပိုဒ်ဂမၠိုၚ် အလုံမွဲတ္ၚဲ ဂ္ၚေၚ်ပ္ဍဲဂြိုပ်တုဲ ဟွံကၠိဂွံ မမိက်မွဲမွဲ နတဲလ္ၚုသၟးသက်က် တၞဟ်နစဴသ္ၚိ ဟွံသၟဟ်အစောံအိုတ်ရ။ ကြက်ရပ်က အရုတ်ဂမၠိုၚ်ရ၊ ရဴဝွံ စှေ်အာ အၚ်လှာ စိုပ်အာတ္ကအ်သၟတ်ဂှ် တိက်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲတမ်တၞံဆုသြဂှ်တုဲ မပ္တံဂမိတ်ပၠာဂမၠိုၚ် ဂွံဒြေပ်ထောံဗ္ဂပ်ဗၞုတ်ဗၟတ် ဒၞိဟ်ဗၞုဟ်ဗဒှ်ပၟတ်ဒလုယက်အိုတ်ရ။ နကြိယက်က္တဵုနေဝ် လနေၚ်သၟတ်ဂမၠိုၚ်ဗြုတဴအိုတ်ရ။ ကောန်ဇၞးပိုတ်ဂမၠိုၚ် မိၚ်ရမျှာၚ်ဂှ်အိုတ်တုဲ ယွံမၞးတံ ရမျှာၚ်ဂစေံသၟတ်ဂမၠိုၚ်ရောၚ်၊ က္တဵုအိုတ်ညိ၊ ဒွက်ပမတ်မဳသဴအိုတ်ညိ၊ တၞဟ်နအေၚ်ဒုၚ်ဗျဵုတဟၚ် ဟွံသၟဟ်အစောံအိုတ်ရ၊ စဖျုန်ဂစေံတုဲ ကြက်တိတ်ရ၊ ရဴဝွံ သီုမဟီုတဴအိုတ် ဗဒှ်ပၟတ်ဒွက်မဳသဴအိုတ်ရ။

အာတ်ရီုဗၚ် ဇရေၚ်မိဿဟာဲဂမၠိုၚ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

လနေၚ်ဗြဴ မိၚ်ရမျှာၚ် မၞိသ်ဂမၠိုၚ်တုဲ မၞိဟ်ဂမၠိုၚ်ဝွံ မိက်စ ကောန်အဲဂမၠိုၚ်ရ၊၊ ပိုယ်ညးဂမၠိုၚ် တၞဟ်နဂွံပဲါကၠေံပရိုက်ဘဲ မၞုံသ္ဘဴမဖှ်သာဝွံ ဒွက်လဝ်မိဿဟာဲရ၊ ကြက်ကဵုတၠသ္ၚိအာဇရေၚ် သၟိၚ်ဂစေံတၟအ်ရ၊ ရဴဝွံချပ်တုဲ ယွံတၠအာညိ။ ပရိုက်ဘဲ က္တဵုဒှ် ကုကောန်ပိုယ်ဂမၠိုၚ်ဂှ် ဟီုလဴစ ကုသၟိၚ်ဂစေံတၟအ်ရ၊ ရဴဝွံ သၟိက်ဟီုတုဲ သ္ဂးတိုန်ဂါထာ ကိုပ်ကၠာဝွံရ။

၄၄။ ဥက္ကာစိလာစာ ဗန္ဓန္တိ လုဒ္ဒါ၊

ဒဳပေ ပဇာမမခါဒိတုံ ပတ္ထယန္တိ။

သဟာယမိတ္တေ ဝဒေဟိသေနက။

အာစိက္ခညတဗျသနံ၊ ဒိဇာနံ။

၄၄။ သေနက၊ ယွံလနၚ်။ စိလာစာ၊ ဍေံမဒှ်ကောန်ဇၞးပိုတ်အိုတ်။ လုဒ္ဒါ၊ ၚ်လၟဂမၠိုၚ်။ ဥက္က၊ နမဳသဴဂမၠိုၚ်။ ဗန္ဓန္တိ၊ ပ္ဍံဒွက်တဴအိုတ်ရ။ ဒဳပေ၊ ပ္ဍဲတ္ကအ်သၟတ်။ မမ၊ ဒဒက်တဴအဲ။ ပဇာ၊ န်ကောန်သၟတ်ဂမၠိုၚ်။ ခါဒိတုံ၊ တၞဟ်နစ။ ပတ္ထယန္တိ၊ ပ္ဍံရာဒၞာတဴအိုတ်ရ။ သဟာယ မိတ္တေ၊ န်ပွံၚ်မိဿဟာဲဂမၠိုၚ်။ ဝဒေဟိ၊ သြဝ်ဟီုရ။ ဒိဇာနံ၊ ဒဒက်တဴပိုယ်ညးဂမၠိုၚ်မဒှ်ဂစေံ။ ဉာတဗျသနံ၊ န်ကောန်သၟတ်ဂမၠိုၚ်မလီုလာ်။ အာစိက္ခ၊ သြဝ်ဟီုလဴစရ။ လနေၚ်ဂှ် နအသိၚ်မပြဟ် အာဒၞာဲသၟိၚ်ဂစေတၟအ်တုဲ ပ္တီကဵု ဒဒှ်ဇကုမကၠုၚ်တုဲ ယၚ်ဒဒှ်မၞုံကဵု အခေါၚ်မဂပ်ဝ်သ္ပဂှ်ဒှ်တုဲ ပြာပ်လုပ်လ္ၚောဝ်တုဲ မူဟိုတ်ကၠုၚ်ရော ရဴဝွံနကြိသၟာန်နေဝ် သၟိက်ဟီုပ္တီဟိုတ်မကၠုၚ် သွးတိုန်ဂါထာမရနုက်ကဵုၜါဝွံရ။

၄၅။ ဒိဇောဒိဇာနံ ဗဝရောသိ ပက္ခိမိ၊

ဥက္ကုသရာဇသရဏံ တံ ဥပေမိ၊

ပဇာမမခါဒိတုံ ပတ္တယန္တိ၊

လုဒ္ဒါစိလာစာ ဘဝမေသုခါယ။

၄၅။ ပက္ခိမ၊ဍေံမၞုံကဵုသၞေၚ်။ ဥက္ကုသရာဇ၊ ယွံသၟိၚ်ဂစေံတၟအ်၊ တွံ၊ ၚ်တၠအဲ။ ဒိဇာနံ၊ ပၞောဝ်ဂစေံဂမၠိုၚ်၊ ပဝရော၊ ဍေံမပြဲ။ ဒိဇာ၊ ၚ်ဂစေံ။ အသိ၊ ပ္ဍံဒှ်ရ။ အဟံ၊ၚ်အဲ။ တံ၊ န်တၠအဲသၟိၚ်ဂစေံဂှ်။ သရဏံ၊ န်စ္ၜုဲစ္ၜော်။ ဥပေမိ၊ ပ္ဍံပြာပ်လုပ်ရ။ စိလာစာ၊ ဍေံမဒှ်ကောန်ဇၞးပိုဒ်အိုတ်။ လုဒ္ဒါ၊ ၚ်လၟဂမၠိုၚ်။ မမ၊ ဒဒက်တဴအဲ။ ပဇာ၊ န်ကောန်ဂမၠိုၚ်။ ခါဒိတုံ၊ တၞဟ်နစ။ ပတ္တယန္တိ၊ ပ္ဍံရာဒၞာတဴအိုတ်ရ။ တွံ၊ ၚ်တၠအဲသၟိၚ်ဂစေံ။ မေ၊ ကုအဲ။ သုခါယ၊ တၞဟ်နတသိုက်။ ဘဝ၊သြဝ်ကဵုဒှ်ညိ။ သၟိၚ်ဂစေံတၟအ်တုန် ယွံရဲလနေၚ် တၠအဲလ္ပဖေက်ညိ၊ ရဴဝွံ သၟိက်ပရာံဗဇးကဵု လနေၚ်သွးတိုန်ဂါထာမရနုက်ကဵုပိဝွံရ။

၄၆။ မိတ္တံ သဟာယဉ္စ ကရောန္တိ ပဏ္ဍိတာ၊

ကာလေ အကာလေ သုခမေသမာနော

ကရောမိ တေ သေနက ဨတမတ္တံ၊

အရိယောဟိ အရိယဿ ကရောတိ ကိစ္စံ။

၄၆။ သေနက၊ ယွံလနေၚ်။ ပဏ္ဍိတာ၊ ၚ်တၠပညာတံညးဂမၠိုၚ်။ ကာလေစ၊ ပ္ဍဲကာလတ္ၚဲကီု။ အကာလေစ၊ ပ္ဍဲကာလဗ္တံကီု။ သုခံ၊န်တသိုက်။ ဨသမာနာ၊ သီုမဂၠာဲသ္ၚေဝ်တဴအိုတ်။ မိတ္တဉ္စ၊ န်ပွမဒွက်ပွံၚ်အဖဝ်ကီု။ ကရောန္တိ၊ ပ္ဍဲသ္ပတဴအိုတ်ရ။ တေ၊ ဒဒက်တဴတၠအဲ။ ဨတမတ္ထံ၊ န်ကိစ္စဂှ်။ အဟံ၊ၚ်အဲ။ ကရောမိ၊ ပ္ဍံသ္ပရ။ ဟိ သစ္စံ၊ ဂလာန်ဂှ်စၟတ်သန်။ အရိယော၊ၚ်ညးမဍိုက်ပေၚ် ကေုာံ ဒ္ဂေတ်မပြဲ။ အရိယဿ၊ ဒဒက်တဴညးမဍိုက်ပေၚ် ကေုာံ ဒ္ဂေတ်မပြဲ။ ကိစ္စံ၊ န်ကိစ္စ။ ကရောတိ၊ ပ္ဍဲသ္ပဗွဲစၟတ်ရောၚ်။ ကာလဂှ် ဣတေံသၟာန်လနေၚ် ယွံရဲလနေၚ် ကောန်ဇၞးပိုဒ်ဂမၠိုၚ် တိုန်တၞံတုဲအိုတ်ရဟာ ဍေံတံဟွံဂွံတိုန်ဏီ ဍေံတံဍေန်ဒၟံၚ်ပၟတ်မဳသဴအိုတ်ရ။ ရဴဝွံဟီုရ၊ ယဝ်ဒှ်သာ်ဂှ်မ္ဂး တၠအဲအာဗွဲမပြဟ်တုဲ ပရာံဗဇးကဵုပြောဲအဲတုဲ ဒဒှ်အဲမကၠုၚ်ဂှ် ဟီုလဴစညိ၊ ရဴဝွံဟီုရ။ လနၚ်ဂှ် အတိုၚ်သၟိၚ်ဂစေံတၟအ်ဟီုသ္ပရ၊ သၟိၚ်ဂစေံတၟအ်ကီုလေဝ် ကၠုၚ်တုဲ ပ္ဍဲဗ္ဒာဲတၞံဆုသြ သီုမရံၚ်ဒၟံၚ်ကောန်ဇၞးပိုဒ်မွဲတိုန်ကၠုၚ်နကြိကောန်ဇၞးပိုဒ်ဂှ် တိုန်ကၠုၚ်ကရပ်ခပေဲါလနၚ်နေဝ် ဗၠိုပ်စှေ်ပ္ဍဲအၚ်လှာတုဲ နသၞေၚ်ဂမၠိုၚ်ကီု နမုဟ်စမဴကီု ရၚ်တၠုၚ်နေၚ်ဍာ်တုဲ ဆာဲစုတ်ပ္ဍဲလ္တူပၟတ်မဳသဴရ၊ ပၟတ်မဳသဴပၠိုတ်အာရ၊ ကောန်ဇၞးပိုဒ်ဂှ်ချပ် ဂစေံတၟအ်ကီု လနေၚ်သၟတ်ဂမၠိုၚ်ကီု ကြက်စရ၊ ရဴဝွံစှေ်ကၠုၚ်တုဲ မွဲလှေ်ပၠန် ဍေန်ပၟတ်မဳသဴတုဲ တိုန်ရ၊ မွဲလှေ်ပၠန် ဂစေံတၟံဂှ် ပၠိုတ်ကၠေံပၟတ်မဳသဴရ၊ နနဲရဴသာ်ဝွံဟေၚ် ဇၟာပ်ပ်မဍေန်ပၟတ်မဳသဴ ဃောမပၠိုတ်ကၠေံဟေၚ် စိုပ်အာ သ္ဂာဗ္တံရ၊ ဂစေံတၟအ်ဂှ် ဍောၚ်ၜိုတ်တဴဗွဲမလောန်ရ၊ သော်ပ္ဍဲသၟဝ်ဗုၚ်လေဝ် ကြဳအာရ။ မတ်ဂမၠိုၚ်ကီုလေဝ် ဗ္ကေတ်တဴအိုတ်ရ၊ ညာတ်သၟိၚ်ဂစေံတၟအ်ဂှ်တုဲ လနေၚ်ဗြဴဟီုကုတၠသ္ၚိ ယွံတၠသၟိၚ်ဂစေံတၟအ်ဍောၚ်ၜိုတ်တဴဗွဲမလောန်ဟေၚ်ရောၚ်၊ တၞဟ်နသၟိၚ်ဂစေံတၟဟ်ဂှ် ဗျူကၠေံလၟေၚ်မွဲခဏအာဟီုကသၟိၚ်အရုတ်ညိ၊ ရဴဝွံဟီုရ။ လနေၚ်ဂှ် မိၚ်ဂလာန်လနေၚ်ဗြဴတုဲ ပြာပ်အာကုသၟိၚ်ဂစေံတၟအ်တုဲ သ္ဂးတိုန်ဂါထာမရနုက်ကဵုပန်ဝွံရ။

၄၇။ ယံဟောတိ ကိစ္စံ အနုကမ္ပကေန၊

အရိယဿ အရိယေန ကတံတယိဒံ။

အတ္တာနုရက္ခိ ဘဝမာအဍယှိ၊

လစ္ဆာမပုတ္တေ တယိ ဇဳဝမာနေ။

၄၇။ အရိယဿ၊ ကုအဲမဍိုက်ပေၚ်တဴ ကေုာံ ဒ္ဂေတ်မပြဲ။ ယံကိစ္စံ၊ ယြဴၚ်ကိစ္စမွဲ။ ဟောတိ၊ ပ္ဍံဒှ်ရ။ ဣဒံကိစ္စံ၊ န်ကိစ္စဝွံ။ အရိယေန၊ ဍေံမဍိုက်ပေၚ်တဴ ကေုာံ ဒ္ဂေတ်မပြဲ။ တယာ၊မိန်တၠအဲ။ အနုကမ္ပကေန၊ ဗွဲမဆာန်ဍူ။ ကတံ၊ စိုန်ဂပ်ဝ်သ္ပတုဲ။ အတ္တာနုရက္ခဳ၊ ၚ်မမၚ်မွဲဇကု။ ဘဝ၊ သြဝ်ဒှ်ညိ။ မာအဍယှိ၊ သြဝ်လ္ပကဵုဍောၚ်ၜိုတ်ညိ။ တယိ၊ ၚ်တၠအဲ။ ဇဳဝမာနေ၊ နကြိဂျိုၚ်တဴလမျဳုနေဝ်။ ပုတ္တေ၊ န်ကောန်ဂမၠိုၚ်၊ လစ္ဆာမ၊ ကြက်ကၠိဂွံအိုတ်ရ။ သၟိၚ်ဂစေံတၟအ် မိၚ်ဂလာန်လနေၚ်တုဲ သီုမကြီုတဴနရမျာၚ်မတုပ် ကေုာံ ရမျှာၚ် ဇာဒိသိုၚ် သ္ဂးတိုန်ဂါထာမရနုက်ကဵု မသုန်ဝွံရ။

နိဿဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]