ယက္ခ၊ နာဲ

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်
နာဲယက္ခ
Nai-Yekha.jpg
ဗီုရုပ် နာဲယက္ခ
သၠးဂၠံဂဝ် မာံနေဝေန်
(1959-01-17)ဇာန်နဝါရဳ ၁၇၊ ၁၉၅၉
ကွာန်ကအ်ဗိုတ် (ကာန်နဳ)
ကောန်ဂကူ ဂကူမန်
ကဆံင်ပညာ BSc (Physics)
ဘာ တက္ကသိုလ်မတ်မလီု
ဂယိုင်လမျီု သၟာပရေင်ဍုင်ကွာန်
ဗော် ဗော်ဍုင်မန်တၟိ
ကောန်ဇာတ် မိစက္ကဝါ၊ မိကောန်ကြဳ၊ မာံအာဲဆာန်၊၊
မိမ နာဲကျာင်၊ မိသဝ်ဃေန်

နာဲယက္ခ ဝွံ ဒှ်သၟာပၠန်ဂတး သွက်ကလေင်ဒက်ပ္တန် ဍုင်မအံက်မန် မွဲဝါပၠန် မွဲ၊ ဒှ်ကောန်ဗော်ဍုင်မန်တၟိတုဲ ပ္ဍဲသၞာံ ၁၉ ဂှ် ဒးဒုင်ရပ်ကဵု အလဵုအသဳဗၟာတုဲ ဒးဖျေဟ်အမိင်ဂစိုတ် နကဵုအမှုတ် မဖန်ဂစိုတ် က္ဍိုပ်သကိုပ်ဍုင်ရ၊၊ ဗွဲကြဴ ဂွံဖျအ်ဖျေဟ်ဒုဟ် နကဵုထံင်မွဲအာယုက်ရ၊၊ ဗော်ဍုင်မန်တၟိ ဒေါအ်ပန်ပှော်တုဲ နကဵုတင်လတုပ်စိုတ် အကြာအလဵုအသဳ ကဵု ဗော်ဍုင်မန်တၟိတုဲ ဂွံတိတ်ဗၠးကၠုင် နူထံင်ပၠန်ရ၊၊

ပထမ အဝဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

နာဲယက္ခဝွံ ကတဵုဒှ်မၞိဟ် ပ္ဍဲသၞာံ ၁၉၅၉ ဂိတုဇာန်နဝါရဳ ၁၇၊ မဒှ်ကောန် နာဲကျာင် မိသဝ်ဃေန် ကွာန်ကအ်ဗိုတ် (ကာန်နဳ) ပွိုင်ဍုင်ကအ်ကြိက်ရ၊၊ နာဲကျာင်ဂှ် ဒှ်ကောန်ဗော်ဍုင်မန်တၟိ (တြေံ) မကေင်ကေတ်လဝ် တာလျိုင် နဒဒှ် ညးအုပ်ကာ ပွိုင်ဍုင်မွဲရ၊၊ ယၟုနူတမ်တေအ် မာံနေဝေန်၊၊ နာဲယက္ခ နူဍောတ်တ် မံင်ဘာ ကွာန်ကအ်ဗိုတ် အံင်မွဲတန်တုဲ နူတန်ဒုတိယဂှ် ပြံင်အာမံင် ပ္ဍဲ (ကုက္ကိုတန်း အ.မ.က)၊ စဵုစိုပ် (၅) တန် မံင်ဘာ ပ္ဍဲ အ.ထ.က (၁) ဍုင်မုဟ်ဍုင်၊၊ ခါရစိုပ် (၆) တန် အပါတိတ်အာ ပၠန်ဂတးတုဲ ကလေင်ပြံင်အာ ကွာန်ကအ်ဗိုတ် စဵုကဵု အံင် (၈) တန်ရ၊၊ စိုပ်(၉)တန် ကလေင်မံင်ဘာ အ.ထ.က (၁) မုဟ်ဍုင် စဵုကဵုအံင် (၁၀)တန်ရ၊၊ အံင်စှ်တန်တုဲ တိုန်တက္ကသိုလ် ပ္ဍဲဍုင်မတ်မလီု ဂွံကၠုင်တဆိပ်ကြာ Β.Sc (Physics) ရ၊၊

ပရေင်ချဳဓရာင် ပ္ဍဲတက္ကသိုလ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

အခိင်မတိုန်ဒၟံင် တက္ကသိုလ်ဂှ် ယိုက်ဂၠေင်လဝ် နဒဒှ် ညးအုပ်ကာ ပ္ဍဲကမ္မတဳကၠောန်ဗဒှ် လိက်မဂ္ဂဇြေန်မန် တက္ကသိုလ်မတ်မလီု၊၊ ပ္ဍဲသၞာံ တတိယ ဂှ် ကေတ်လဝ်အဆက် ကုဗော်ဍုင်မန်တၟိတုဲ ချဳဓရာင် နဒဒှ် မၞိဟ်စန်ဒက်သၟတ်တက္ကသိုလ်မွဲရ၊၊

ပရေင်ချဳဓရာင် ကြဴနူကလိဂွံတဆိပ်ကြာ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

နာဲယက္ခ ကလိဂွံ တဆိပ်ကြာ နူတက္ကသိုလ်တုဲ လုပ်ကၠောန်ကမၠောန် အစာဘာ ဘာတန်ဒေါဝ် ပ္ဍဲကွာန်ကအ်ဗိုတ်ရ၊၊ အကြာဂှ် နဒဒှ် မၞိဟ်မချဳဓရာင်သၟဝ်တိ ဗော်ဍုင်မန်တၟိ မွဲဂှ် ဆက်ယိုက်ဂၠေင်ဒၟံင်ရ၊၊ ကမၠောန်ချဳဓရာင်ညးအဓိကဂှ် သွက်ဂွံစန်ဒက် သၟတ်တအ် ညံင်ဂွံကၠိုဟ် ပရေင်ဍုင်ကွာန်၊ ညံင်ဂွံပံင်တောဲ ကမၠောန်ပၠန်ဂတးရ၊၊

နာဲယက္ခ ဒက်အိန်ထံင် ကုမိချေတ်ဃေန် (B.Sc (Physics)) ညးမဒှ်အစာၝောအ် ကွာန်ကအ်ဗိုတ်တုဲ သီုဖအိုတ် ညးတအ် ကလိဂွံ ကောန်ဝုတ် (၂) မိစက္ကဝါ ကဵု မိကောန်ကြဳ၊ ကောန်ဗၠာဲမွဲ မာံအာဲဆာန်၊၊


ပ္ဍဲအခိင် ပရေင်ကလိုက်ကမဵု ဒစာံပန်မဂှ် နာဲယက္ခ ပံင်တောဲ ကုဂကောံချဳဓရာင်နာနာရ၊၊ ပ္ဍဲအခိင်ဂှ် နာဲယက္ခပတိတ်လဝ် လိက်ၜါကၞပ်

(၁) ဂၠံင်တရဴ (က)၊၊ (ဗီုဗၟာ က ကြီးလမ်းစဉ်) မဒှ်လိက် မချူလဝ် ဗီုလဵု ဂွံပံက်အလဵုအသဳအကြာ

(၂) ဂၠံင်တရဴ (ခ) (ဗီုဗၟာ ခ ခွေးလမ်းစဉ်)ရ၊၊

ကာလပၞာန်သီအဝဵုဂှ် ညံင်သၟတ်တအ် ဂွံစိုပ်အာ တိဍာ်ပၠန်ဂတးဂှ် ပလံင်ဗစိုပ် ချဳဓရာင်လဝ်ရ၊၊ ကရောမ်သၟတ်ဂမၠိုင်ဂှ် ဂကောံဒံက်တာနိုင်အောင် (၃၈) တၠလေဝ် ပါကီုရ၊၊ ဒံက်တာနိုင်အောင်တအ် စိုပ်တိဗၠးၜးတုဲ ဒက်ပတန် ဒပ်ပၞာန်ကွးဘာအလုံဍုင်ဗၟာ (ABSDF) ရ၊၊ နာဲယက္ခ လေဝ် စိုပ်အာ ဇရေင်တိဗၠးၜး ဇရေင်ဗော်ဍုင်မန်တၟိကီုရ၊၊

ပရေင်ချဳဓရာင် ပ္ဍဲတိဗၠးၜး[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

နာဲယက္ခ ကေတ်လျိုင် ပ္ဍဲဌာနစန်ဒက်တုဲ စိုပ်သၞာံ ၁၉၉၃ ဂှ် ဂွံဒုင်ကေတ်လျိုင် ကမ္မတဳခရိုင်၊ လက္ကရဴညိ ဒှ်အာ ကမ္မတဳကေင်ကာခရိုင်မတ်မလီုရ၊၊ နူဂှ် ပြံင်အာ ခရိုင်သဓီုရ၊၊

ပ္ဍဲကာလဗော်ဍုင်မန်တၟိ ဒေါအ်ပန်ပှော် ၁၉၉၈ ဂှ် ဗော်ကဵုတာလျိုင် နဒဒှ် ဒုဂအုပ်ဘာ ဘာပရေင်ဍုင်ကွာန် ပ္ဍဲကဵုဗဟဵုရ၊၊ တုဲ ဆက်ကဵုတာလျိုင် ပရေင်စန်ဒက်သၟတ် အပ္ဍဲဍုင် နဒဒှ်လျိုင်စန်ဒက် ဍုင်မတ်မလီုရ၊၊

အဃောမကေတ်ဒၟံင် တာလျိုင်ပရေင်စန်ဒက် ညးဍုင်ကွာန် မပ္တံ ကဵု ခမဳသင်၊ သၟတ်၊ ကွးဘာ၊ သၟာကမၠောန် သၟာဗ္ၚ ကေုာံ ဂကောံညးဗြဴမန်တအ်ဂှ် ပ္ဍဲကဵုစၟတ်တ္ၚဲ ၁၇၊ ၀၇၊ ၂၀၀၃ ဂှ် ဒးဒုင်ရပ်ကဵုသၞ နကဵုပိုဒ်ၝောအ် ၁၂၂/၁ မဒှ်ဒုဟ် မဖန်ဂစိုတ် က္ဍိုပ်သကိုပ်ဍုင်ရ၊၊ ကၠာတဲဂှ် ဒးဒုင်ဖျေဟ်အမိင်ဂစိုတ် လက္ကရဴဂှ် ပြံင်သၠာဲထောအ် ထံင်မွဲအာယုက်ရ၊၊

ပရေင်ချဳဓရာင် ပ္ဍဲထံင်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

နာဲယက္ခ ဒးဒုင်ဖျေဟ်ဒုဟ်တုဲ ဒးဒုင်ကြိုင်လဝ် ပ္ဍဲထံင်အင်စိင် ရ၊၊ ပ္ဍဲအခိင်မၞုံ အပ္ဍဲထံင်ဂှ် ဗက်ဟီုတွဟ်စန်ဒက် သၠုင်ကဵု လညာတ် ကောန်ထံင်တအ် ညံင်ဂွံတီကၠိုဟ် ပရေင်ဍုင်ကွာန်တအ်၊၊ ပံင်တောဲ ကုညးလညာတ်ဇၞော်မောဝ် ကေုာံ ဂကောံဒဳမဝ်ကရေသဳ မဒးဒၟံင်ထံင်တအ်တုဲ ကၠောန်ဗဒှ် သဘင်တ္ၚဲတၟေင် မပ္တံ တ္ၚဲ ဒစာံပန်မ၊ တ္ၚဲဂျူလာင် (၇)၊ တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်တအ် ပ္ဍဲထံင်ကီုရ၊၊ ပ္ဍဲအခိင် မၞုံပ္ဍဲထံင်ဂှ် ကဵုနင်ပရိုင် ကုဗော်ဍုင်မန်တၟိ ယဝ်ရသၞတအ် ရပ်စပ် နကဵုမထ္ၜးဟိုတ် ကုညးမွဲမွဲတုဲ နကဵုဗော် မဒးဒုင်တုပ်ဏာစိုတ် ကုသၞတအ်ဂှ် လ္ပပညိ၊၊ ၜိုန်ဂှ်လေဝ် ပ္ဍဲကာလဗော်ဍုင်မန်တၟိ မဒေါအ်ပန်ပှော်ဂှ် ညံင်ဂွံဗလးကဵု နာဲယက္ခ ဂှ် ဗော်ဍုင်မန်တၟိ အာတ်မိက်လဝ်တုဲ စိုပ်သၞာံ ၂၀၁၂ ဂိတုဨပြဳ ၃၀ ဂှ် နာဲယက္ခ ဂွံဗၠးတိတ်ကၠုင် နူထံင် နကဵုတင်လတုပ်စိုပ် အကြာ ဗော်ဍုင်မန်တၟိ ကဵု အလဵုအသဳပၞာန်ရ၊၊

ပရေင်ချဳဓရာင် ကြဴနူမဗၠးတိတ်နူထံင်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

နာဲယက္ခ ဂွံတိတ်ဗၠး နူထံင်တုဲ ကလေင်စိုပ်အာ ဇရေင်ဗော်ဍုင်မန်တၟိပၠန်တုဲ ဆက်ယိုက်ဂၠေင်အာ နဒဒှ် ဒုလျိုင်ဌာနစန်ဒက်ဗဟဵု ကေုာံ အစာဘာပရေင်ဍုင်ကွာန်မွဲတၠရ၊၊ ပ္ဍဲသဘင်သဳကၠဳဗော် အလန်နဝမဂှ် ဂွံဒုင်ရုဲစှ် နဒဒှ် ကမ္မတဳဗဟဵုမွဲတုဲ ကေတ်ဒၟံင်တာလျိုင် နဒဒှ် ဒုညးက္ဍိုက်ပ် ဂကောံက္ဍိုက်ပ်ဒေသပွဳပွူဗဟဵု ဗော်ဍုင်မန်တၟိရ၊၊

လိက်မချူလဝ်တုဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

၁၊၊ ရိုဟ်ကၞက်အစောံမၞိဟ် ဘာသာမန်၊ဗၟာ ယၟုကၞေဟ် နာဲယက္ခ

၂၊၊ စိုတ်ဓါတ်နာဲ ယၟုကၞေဟ် မာံသုလွဳမာန်

၃၊၊ ဝါဂကူမန် ယၟုကၞေဟ် မာံဓနဳပိုင်မန်

၄၊၊ ဤခရီး ဝေးနေဆဲလာ နှင့် အခြာဆောင်းပါးများ ယၟုကၞေဟ် တစိုက်မွန်