ယျးယျ ဟာဿာန်

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
ယျးယျ ဟာဿာန်
(Yahya Hassan)
ယျးယျ ဟာဿာန် ပ္ဍဲ အံက်တဝ်ဗါ ၂၀၁၅
သၠးဂဗ္ဘ (1995-05-19)၁၉ မေ၊ ၁၉၉၅
အဝ်ဟုသ် (Aarhus)၊ ဒိန်မက်
စုတိ ၂၉ ဨပြဳ၊ ၂၀၂၀(2020-04-29) (အာယုက် ၂၄)
အဝ်ဟုသ်၊ ဒိန်မက်
ကမၠောန် အစာကဗျ၊ ချဳဓရာင် ပရေင်ဍုင်ကွာန်
ကောန်ဍုင် ပါလေတ်သတေနဳယျာန် (အာရာပ်)
ကောန်ဍုင်  Denmarkကောန်ဍုင်ဒိန်မက်
ကာလ ၂၀၁၁ - ၂၀၂၀
ဂကူလိက် အစာကဗျ
လိက်ဒယှ်ဂမၠိုင် Yahya Hassan[၁]

ယျးယျ ဟာဿာန် (Yahya Hassan) (ၜံင် Yehya Hassan[၂] ၁၉ မေ၊ ၂´၁၉၉၅ ပ္ဍဲ အဝ်ဟုတ်၊ ဒိန်မက်[၃], စုတိ ၂၉၊ ဨပြဳ ၂၀၂၀ ပ္ဍဲအဝ်ဟုတ်) ဝွံ အစာကဗျဒိန်မက် မဒှ်မၞိဟ် မိမမကၠုင် နူပါလေတ်သတေနဳယာန် (အာရာပ်)။ လိက်ကၞပ် ကဗျပံင်ကောံညးတေအ် Yahya Hassan ဂွံသွံ လၟိဟ်ကၞပ် ၁၂၀,၀၀၀ ပြင်င်တုဲ မဒှ်လဝ် လိက်ကဗျပံင်ကောံ မသွံခိုဟ်အိုတ် ပ္ဍဲဍုင်ဒိန်မက်ရ။[၄][၅]

ဇၞော်ဂေါဝ် ကေုာံ ပရေင်ပညာ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ယျးယျ ဟာဿာန် ကတဵုဒှ်မၞိဟ် ပ္ဍဲ သၞာံ ၁၉၉၅ ဇရေင်မိမၜါ မကၠုင်မံင် ဍုင်ဒိန်မက် ပ္ဍဲလအိတ်သၞာံ ၁၉၈၀တအ် နဒဒှ် ညးလလဴ ဂကူပါလေတ်သတေနဳယျာန် နူကဵု လိဗနောန်။ ညးတေအ် ဇၞော်ဂေါဝ်လဝ် ပ္ဍဲဍုင်အဝ်ဟုတ် ပလိုတ် (ဍုင်ဇၞော်ဒုတိယ) ကရောမ် ကောဒေအ်ပန်တၠ။ ကောဒေအ်ညးတအ်ဂှ် ဒးဒုင်ပျဲပျာံ ၜုင်တက် ကုအပါညးတေအ်၊ ပ္ဍဲအခိင်ဂှ် အပါညးတေအ် ကၠောန်စကမၠောန် နဒဒှ် သၟာလစဝ်တက္ကသဳ၊ ဗွဲမဂၠိုင်မ္ဂး မိမညးတေအ် ညးၜါဂှ် ဒှ်မၞိဟ် မဟွံမဲကုကမၠောန်ကၟိုတ်တုဲ ဂျိုင်တန်တဴ နကဵုသြန်ထံက်ပင် နူကဵုအလဵုအသဳသၟးရဂၠိုင်။

ဟာဿာန်ဂှ် နူကဵုအခိင်ဘဝဍောတ်တ်တေအ်ဂှ် မလေပ်ကလိလောန် ရာဇာဝတ် မပ္တံကဵု ကၠတ်ကၠံက်၊ ကြမ်ကြတုဲ ကာလညးတေအ် ကလိဂွံ အာယုက် ၁၃ သၞာံဂှ် နကဵုအလဵုအသဳ သီကေတ်ထောအ် ညးတေအ် နူကဵု ကၟိန်သ္ၚိကၟိန်ညးတေအ်ရ။ ကာလညးတေအ် ပေင်အာယုက်ဂှ် ကမၠောန်ရာဇာဝတ်ဗွဲမဂၠိုင် ညးတေအ် ကလိလောန်လဝ်တုဲ ဒးဒုင်ဖျေဟ်ထံင် နကဵုဒုဟ်ဒမၠရ။ ပ္ဍဲအခိင်ကာလ ညးတေအ် ဒးဒုင်အာစွံ ပ္ဍဲကဵု သ္ၚိထိင်ဒဝ်ညးသၟတ် Solhaven ပ္ဍဲ Nordjylland ဂှ် အစာဘာမွဲ ဂွံတီကေတ် ဒဒှ်ရ ညးတေအ်ဂှ် ဒှ်မၞိဟ်မနွံကဵု ဝါသနာမချူလိက်မွဲတၠရ။ အစာၝောအ်ဂှ် ဗ္တောန်ကဵုညးတေအ် ပရူလိက်ပတ် ကေုာံ ရီုဗင်ကဵု ညံင်ဂွံအာ တိုန် တန်ဗတောန်မချူလိက် ပ္ဍဲကဵု ဘာတန်သမၠုင်မွဲရ။ နူကဵု ဘာဂှ် ညးတေအ် ချူလိက်ကဗျပံင်ကောံညးတေအ် ကိုပ်ကၠာအိုတ်ရ။ ပ္ဍဲကဗျဂှ် ညးတေအ် ချူလဝ်: " အခိင်ဂှ် မတုပ်ညံင်ရဴ သရတြေံ ပ္ဍဲအဲ မွဲမွဲဒၞာဲ မပံက်အာ၊ အက္ခရ်လိက်ဂမၠိုင် ပြိုဟ်တိတ်ကၠုင် နူအဲ။ အက္ခရ်လိက် ဒေါသဂမၠိုင် (Det var, som om der åbnede sig et gammelt sår i mig et sted, hvor ordene strømmede ud af mig. Vrede ord" အဲ ထေဲကဵု မၞိဟ်အာယုက်တၟာ မိမအဲ ပၠာတ်ရ။ (Politiken, 2013-10-05)၊ ဟာဿာန် လဴထ္ၜး ပရူညးတေအ် စချူလိက်တေအ်ရ။

ကိုပ်ကၠာ လိက်ကဗျပံင်ကောံ Yahya Hassan[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ပ္ဍဲဖေဖဝ်ဝါရဳ ၂၀၁၃ ယျးယျ ဟာဿာန် ဂွံတိုန်စိုပ် သဘင်လိက်ပတ် "Litt Talk" ပ္ဍဲဘာတန်သမၠုင် Vallekilde Højskoleတုဲ ညးတေအ် ဂွံအခေါင်ဗှ်ထ္ၜး ကဗျညးတေအ်မွဲပိုဒ်၊ ဗဳဒဳယောဂှ် ထ္ၜးပ္ဍဲကဵု တဳဝဳဍုင်ဒိန်မက်ရ။[၆] သောန် မာကုသေန် (Søren Marcussen) ကၠောန်ဝဳဒဳယော ပရူ သၟတ် မိမမကၠုင်နူ ဍုင်သအာင် ၁၂ ဂှ် ညးတေအ် ဂွံပါမွဲတၠတုဲ ဝဳဒဳယောဂှ် ပ္တိုန်စုတ်လဝ် ပ္ဍဲ ယူတုဗ် (YouTube) ပ္ဍဲ ဖေဖဝ်ဝါရဳ ၂၀၁၃။[၇][၈]

ပ္ဍဲ ၈ ဂျောန် ၂၀၁၃ ယျးယျ ဟာဿာန် ဂွံတိုန်ဗှ်ထ္ၜး ကဗျဇကု ပ္ဍဲကဵု ရုင်ပယျးဇာတ်အဝ်ဟုတ်။ သောန် မာကုသေန် ညးမဒှ် သကိုပ်ရုင်ပယျးဇာတ်ဂှ် ပၠုပ်ကဵုအခေါင်ညးတေအ်ရ။[၉] ပ္ဍဲဂိတုသေပ်တေမ်ဗါ ၂၀၁၃ ဂှ် ယျးယျ ဟာဿာန် ဂွံအခေါင်ဗှ်ကဗျ ပ္ဍဲကဵု သဘင်လိက်ပတ် စောဲကဵုမအက္ခရ် (Vild med ORD)။ ပ္ဍဲသဘင်ဂှ် အစာချူလိက်ဒယှ် မပ္တံကဵု Dorthe Nors ကေုာံ Lone Hørslev တအ်လေဝ် တိုန်စိုပ်ကီုရ။ နူကဵု ဌာနတဳဝဳဒိန်မက် ချူ ပရူညးတေအ် ဒဒှ်ရ ညးတေအ်ဂှ် ဒှ်မၞိဟ် မနွံကဵု စိုတ်မဂံင်သကာ၊ မတံင်အရီုစိုတ်ညးဂမၠိုင်မာန်တုဲ မာန်လိက် မာန်အရေဝ်မွဲတၠ"။[၁၀]

လိက်ကဗျပံင်ကောံ Yahya Hassan[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ပ္ဍဲ ၁၇ အံက်တဝ်ဗါ ၂၀၁၃ ဂှ် နူကဵု ဌာနတြးပတိတ်လိက်ဇၞော် ဂုလ်ဒေန်ဒါ (Gyldendal) (မဂွံအဓိပ္ပါယ် ဖျေင်ဒဵုထဝ်) ပ္တိတ်လိက်ကဗျပံင်ကောံ ယျးယျ ဟာဿာန် နကဵု ယၟုလိက် Yahya Hassan (ယျးယျ ဟာဿာန်)ရ။[၁၁]

ကိုပ်ကၠာ ဟွံတြးပ္တိတ် လိက်ကဗျပံင်ကောံဂှ်ဏီ၊ နူကဵုဌာနပရိုင် Politiken သၟာန်အေန်တာဗျူ ယျးယျ ဟာဿာန်တုဲ ပ္တိတ်လဝ် ပ္ဍဲ ၅ အံက်တဝ်ဗါ ၂၀၁၃ နကဵု က္ဍိုပ်လိက် "အစာကဗျ - အဲဂှ် ဒှ်မထေဲကဵု မၞိဟ်အာယုက်ခေတ်မိမအဲ ပၠာတ်ရ (Digter: Jeg er fucking vred på mine forældres generation)။[၁၂] လိက်ပရေင်ဂှ် ဗဒှ်ကဵု ပရေင်ပါ်ပါဲ ဟီုဂး အကြာသၟာလိက်ပတ်တအ်ကီု သီုကဵု အကြာ သၟာပရေင်ဍုင်ကွာန် မဆေင်ကဵု ယေန်သၞာင်တၞဟ်ခြာ ကေုာံ ပရေင်ပံင်ကောံ ဗွဲမဇၞော်ကဵု ဒြဟတ်ရ။[၁၃] စနူဂှ်တုဲ ယျးယျ ဟာဿာန် မဂွံဒုင်သၟာန် နူကဵု ဌာနတဳဝဳဒိန်မက် DR2 ပ္ဍဲအစဳအဇန် Deadline။[၁၄] ပ္ဍဲကဵုအစဳအဇန် တဳဝဳ Aftenshowet[၁၅] ကေုာံ တဳဝဳဒေသ TV 2/Østjylland လေဝ် ဂွံဒုင်သၟာန်သှ် ကေုာံ ဗှ်ထ္ၜးကဗျညးတေအ်ကီုရ။[၁၆] ပရိုင်ညးတေအ်ဂှ် သီုကဵု တိတ်စိုပ်အာ ပ္ဍဲကဵု လိက်ဂျာနေဝ်အမေရိကာန် The Wall Street Journal ကီုရ။[၁၇]

ပ္ဍဲကဵု မဳဒဳယာတအ်ဂှ် နကဵု ဟာဿာန် ဟီုပါ်ပါဲ လတူယေန်သၞာင်မၞိဟ်ညးတေအ် မဇၞော်ဂေါဝ်ကၠုင်လဝ်။ ညးတေအ် ဟီုပါ်ပါဲ လတူမၞိဟ်အာယုက်ခေတ်မိမညးတေအ်ဂှ် ဒှ်မၞိဟ် မစောဲစပ်ကဵု သၠပတ်ကဝ်ရာန် (သၠပတ်ဘာသာမူသလေန်)၊ မွဲလပါ်ဂှ် လီဠာန်စ ညးတၞဟ်၊ ၜုင်တက် ကောန်ဇာတ်ဇကု၊ စဵုဒၞာ ညံင်ကောန်ဇာတ်ဇကု ညံင်ဟွံဂွံပါလုပ် မံင်ဗီုမၞိဟ်ခေတ်တၟိ ဗီုကဵုကောန်ဍုင်ဒိန်မက်တအ်။[၁၈]

ကဗျညးတေအ်ဂှ် ချူလဝ် ပရူ ပရေင်ဘဝညးတေအ် မဇၞော်ဂေါဝ်ကၠုင် အကြာပကီုရာပ်၊ ၜုင်တက်၊ ကဟင်မေတ္တာ ကေုာံ ရာဇာဝတ်။ ပ္ဍဲကဵုကဗျဂှ် ဟီုပရူ ကဵုဒြဟတ် သွက်ဂွံဒစဵုဒစး မိမတအ် ကေုာံ ဘာသာအေဿလာမ်။[၁၉]

မပ္တိတ်လိက်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

လိက်ကဗျပံင်ကောံ Yahya Hassan ဂှ် ဗွဲကိုပ်ကၠာ ပ္တိတ်လဝ် ၈၀၀ ကၞပ် ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၃၊ ဗွဲမပြဟ် သွံအိုတ်အာ။[၂၀] hvorefter forlaget Gyldendal øgede oplaget i flere omgange: I oktober til 11.000,[၂၁] သၞာံဂှ်ပၠန် ပ္ဍဲဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗါ ဂှ် ပ္တိတ်ဂွံအာ စဵုကဵု ၄၂,၀၀၀ ကၞပ် [၂၂] နဝ်ဝေမ်ဗါအိုတ်ဂှ် ဒှ်အာ ၅၇,၀၀၀ ကၞပ်၊[၂၃] i starten af december lå antallet af eksemplarer på 93.000,[၂၄] ၁၃ ဒဳဇြေမ်ဗါ ၂၀၁၃ ဂှ် နူကဵု ဌာနပတိတ်လိက် ဂုလ်ဒေန်ဒါ လလောင်တြး သီုဖအိုတ် သွံအိုတ်ပေင် မွဲကိုဋ်ကၞပ် ရ။[၄][၂၅][၂၆] လိက်ကၞပ်ဂှ်တိတ်တုဲ မၞိဟ်ဟီုဂး ပါ်ပါဲ သ္ၚေဝ်ဂၠေပ် လတူလိက်ဂှ်ဂၠိုင်လောန် ကြပ်တုပ်အာ ပ္ဍဲအခိင် သၞာံ ၁၉၇၇ တေအ် အစာမချူလိက် ဝဳတ အာန်နာသေန် (Vita Andersen) မချူလဝ် လိက် Tryghedsnarkomaner ဂှ်ရ။[၂၇]

လိက်ကဗျပံင်ကောံဂှ် ဂွံသွံကဵုအခေါင်ကၠာဲ ကုတိုက်လိက် ဍုင်တၞဟ်မပ္တံကဵု ဍုင်ဟဝ်လာန်၊ ဍုင်အဳတလဳ၊ ဍုင်နဝ်ဝေ၊ ဍုင်သွိတ်ဒေန်၊ ဍုင်အာက်သလာန်၊ ဍုင်သပိန်၊ ဍုင်ဝှေန်လာန်၊ ဍုင်ဗြာသဳ ကေုာံ ဍုင်ဂျာမနဳတအ်ရ။ Al Agami ကဵု Kuku Agami ညးၜါ ကၠာဲစၠောအ် နကဵုဘာသာအင်္ဂလိက်တုဲ ပ္တိတ်လဝ်ကီုရ။[၂၅][၂၈]

တမ္ညဝ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

လိက်ကဗျပံင်ကောံဂှ် တိတ်တုဲ ယျးယျ ဟာဿာန် မြဟ်တမ္ညဝ် မၞိဟ်တီဂၠိုင်ကၠုင်ကွေဟ်ဟ်ရ။ "ဍေဟ်ဒယှ်ေကဗျဍေဟ် တုပ်ညံင် မိစ္ဆာဒိဋ္ဌမူဇိန်" Jörg Lau ချူ ပ္ဍဲကဵု လိက်Die Zeit ရ။[၂၉]

အစဳအဇန်ဗွဟ်ကဗျညးတေအ်ဂှ် လလောင်တြးဗက် ခုင်သွံအိုတ် မွဲလစုတ်ဓဝ်ရ။[၃၀] နကဵု တိုက်ဗွဟ်လိက်ပွိုင်ဍုင်အဝ်ဟုတ် ကၠောန်ဗဒှ် သဘင်ဗွဟ်ကဗျဂှ် လလောင်တြး ဂွံၜါမိနေတ်ဓဝ်ဂှ် ခုင်သွံအိုတ်အာ ဟဂှ်။[၃၁]

ပွါ်လညာတ် (reviews)[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

လိက်ကၞပ်ကဗျပံင်ကောံညးတေအ်ဂှ် ကလိဂွံ ပွါ်လညာတ် မဆေင်ကဵု လိက်ပတ် လပါ်ခိုဟ် ဗွဲဂမၠိုင်ရ။ ညးတအ်ဟီု လိက်ဂှ် နွံကဵု အရေဝ်ဝေါဟာ မခၞံဗဒှ်တၟိ ကေုာံ သမ္ၚေဝ် ပရေင်မၞိဟ် တုဲပၠန် မဍိုက်ပေင်တဴ ကဵုသြဇာအာဏာ။[၃၂][၃၃] Anmelder Louise Rosengreen fra Dagbladet Information beskrev digtene som narrativ og mundret autofiktion.[၃၄] ပွါ်လညာတ် လ္ၚဵုဂှ်ဟီု လိက်ဂှ် ဒှ်လိက်တၟေင်တၞဟ်ခြာမွဲ၊ လ္ၚဵုဟီု ဒှ်လိက် မပံက်ကဵုမတ် ပရူ ဂကောံမၞိဟ် မဖေက်ဂၟံက်ခိုဟ် ပ္ဍဲခေတ်လၟုဟ်၊ မဒး Andre anmeldere fandt, at bogen var et unikt eller chokerende indblik i et nutidigt miljø, skrevet på en motor af vrede og fremmedgjorthed, med afdæmpet internaliserende smerte, eller nøgternt og illusionsløst.[၃၅] Tyske Die Zeit kaldte samlingen en lyrisk dannelsesroman.[၃၆] I en kommentar til sproget anså en anmelder digtsamlingen for det første betydelige værk på såkaldt perkerdansk.[၃၂] Lars Bukdahl bemærkede en "anti-metaforicitet" i digtene og karakteriserede dem som værende "direkte telegramagtigt konkret akut - vil ske og SKER i hårde, klare, stakåndede glimt".[၃၇] Allerede i sommeren 2013 før udgivelsen af digtsamlingen hørte Bukdahl oplæsningen af digtet "SKUFFELSEN" og karakteriserede da det med "dette var glasklar, hårdtbrændt patos, som virkede, som ved sin sikre, frygtløst drastiske fyndighed overbeviste".[၃၈]

En del af anmelderne har gjort sig overvejelser om, hvad debuten kunne betyde for den offentlige debat, selv om de generelt erkender, at bogen ikke er politisk. Politiken' kaldte Yahya Hassan for "indvandrerdigter", selv om han er født i Danmark. Yahya Hassan har derefter udtalt, at han ikke ytrer sig som debattør i integrationsdebatten, men derimod som digter.[၃၉]

Muslimsk afstandtagen[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

Fra nogle muslimers side var der skepsis eller vrede over, at Yahya Hassan kritiserede sine forældre, indvandrermiljøet og islam.[၄၀][၄၁]

En af de mere særprægede hændelser skete under Cirkusrevyen 2014, hvor Ulf Pilgaard parodierede Yahya Hassan. Da Pilgaard blev introduceret på scenen med formuleringen "her kommer Danmarks nye nationaldigter Yahya Hassen", så hørte nogle unge mænd "af anden etnisk herkomst end dansk" dette og brød ind i Cirkusrevyens telt. Fra pladsen foran scenen begyndte de utilfredse mænd at råbe mod Pilgaard, øjensynligt mishagsytringer på arabisk.[၄၂]

Overfald på Hovedbanegården[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

Han modtog flere dødstrusler, og ifølge Danmarks Radio var Politiets Efterretningstjeneste involveret i hans sikkerhed.[၄၃][၄၄]

Et af de alvorlige udfald mod Yahya Hassan skete den 18. november 2013, da han blev udsat for et voldeligt overfald på Hovedbanegården. Her blev han om aftenen overfaldet i forhallen, der ligger ud mod banegårdspladsen, af den terrordømte og nu prøveløsladte Isaac Meyer – Hassan fik tildelt 5-8 slag i ansigtet og på kroppen, mens Meyer råbte, at han var "vantro og således skulle dø".[၄၅] Dagen efter blev Meyer fremstillet i grundlovsforhør i Københavns Byret, hvor han erkendte at have overfaldet Yahya Hassan. Han blev varetægtsfængslet i 13 dage – sigtet efter straffelovens paragraf 244,[၄၆] hvor der kan straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år.[၄၇] Den 9. december 2013 idømte Københavns Byret den 24-årige Isaac Meyer fem måneders fængsel for overfaldet på Yahya Hassan. I denne forbindelse meddelte Yahya Hassan følgende i retten:[၄၈] ထာမ်ပလိက်:Citat

En 15-årig person med somalisk baggrund modtog i marts 2014 en 20-dages betinget fængselsdom, fordi Retten i Glostrup havde fundet, at hans kommentarer på Facebook var en trussel mod digterens liv.[၄၉]

I Retten i Aarhus blev Yahya Hassan idømt 4 måneders betinget fængsel den 9. marts 2015, i en voldssag som han efterfølgende valgte at anke.[၅၀][၅၁] Han blev senere frifundet ved Vestre Landsret.[၅၂]

Digtoplæsning i Vollsmose[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

Postyret omkring Yahya Hassan nåede nye højder den 26. november 2013, da han oplæste sine digte på H.C. Andersen Skolen i Vollsmose, Odense, for et publikum på 51 journalister foruden 225 andre personer, herunder daværende social- og integrationsminister Annette Vilhelmsen (SF).

Oprindeligt var arrangementet planlagt til at skulle foregå på Vollsmose Bibliotek, men i kraft af politiets trusselsvurdering blev biblioteket pålagt at aflyse arrangementet[၅၃]. Få måneder før havde et debatmøde med Ahmed Akkari skabt en alvorlig situation med stenkastende unge, og Akkari der måtte eskorteres væk af sikkerhedsvagter.[၅၄] Aflysningen mødte kritik fra flere sider og var årsag til flere paragraf-20 spørgsmål i Folketinget til daværende justitsminister Morten Bødskov.[၅၅]

Grundet trusler på livet var Yahya Hassan beskyttet under arrangementet af kampklædte betjente, agenter fra Politiets Efterretningstjeneste (PET), bombehunde samt flyveforbud.[၅၆]

Yahya Hassans digtoplæsning med den efterfølgende diskussion med publikum blev transmitteret på tv.[၅၇]

Anerkendelse[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

Digtsamlingen skaffede Yahya Hassan en række priser. Han modtog den 8. november 2013 prisen som 'Årets Debutant' på Bogmessen BogForum.[၅၈] I samme måned fik digtsamlingen også Hassan nomineret til Montanas Litteraturpris.[၅၉] Weekendavisen tildelte ham deres 100.000 kroners litteraturpris for 2013 i slutning af januar 2014.[၆၀] Omtrent samtidig gjorde digtsamlingen ham til en suveræn vinder af Politikens Litteraturpris 2013 på 250.000 kroner.[၆၁] Derudover var Hassans bog en blandt 10 nominerede til Danmarks Biblioteksforening og Berlingskes Læsernes bogpris 2014.[၆၂] Han vandt den 26. september 2014 Bodil og Jørgen Munch-Christensens debutantpris, som er Danmarks største af sin slags.[၆၃]

Efter digtsamlingen Yahya Hassan[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

Til en Gaza-demonstration i sommeren 2014 havde Mellemfolkeligt Samvirke blandt andet inviteret Yahya Hassan til at tale. Af sikkerhedsgrunde blev hans tale aflyst, men han fik lejlighed til at fremføre talen i DR2 Deadline.[၆၄] I anledningen af 1-året for udgivelsen af digtsamlingen Yahya Hassan interviewede Adam Holm Yahya Hassan i DR2-programmet 2. sektion. I programmet kritiserede han dem, der havde givet ham prædikatet som islamkritiker og argumenterede for, at hans digtning snarere var en samfundskritik.[၆၅]

I december 2014 optrådte han som usædvanlig gæst ved Dansk Folkepartis julefrokost, hvor han fremførte en recitation på baggrund af en til lejligheden skreven tekst med blandt andet "Men hvad gør man ikke for et stykke flæskesvær i en flæskesfære".[၆၆] Hans tilstedeværelse i debatten i 2014 var så stor, at Politiken satte ham på tredjepladsen over årets meningsdannere.[၆၇]

Folketingskandidat[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

Den 7. april 2015 bekendtgjorde Nationalpartiet i en pressemeddelelse, at Yahya Hassan ville opstille som kandidat, hvis partiet nåede at blive opstillingsberettiget inden næste folketingsvalg.

Partiformanden Kashif Ahmad udtalte i den forbindelse: "Vi er glade og stolte over, at Yahya har valgt at stille op for os og jeg glæder mig til vores videre samarbejde. Han er et ungt friskt pust til det politiske landskab i Danmark."

Nationalpartiet nåede ikke at blive opstillingsberettiget, men fem af dets medlemmer opstillede som løsgængere i forskellige storkredse ved folketingsvalget 2015. Yahya Hassan opstillede således som løsgænger i Østjyllands Storkreds, hvor han bl.a. udsendte valgvideoer på arabisk. Ved valget fik han 944 stemmer[၆၈] ud af de over 20.000 stemmer, det krævede at blive indvalgt i Folketinget.[၆၉] Valget var en stor skuffelse for Hassan, og flere af hans venner fortalte efterfølgende, at han havde svært ved at håndtere nederlaget.[၇၀]

Den 9. februar 2016 blev Yahya Hassan ekskluderet fra Nationalpartiet, efter han var blevet anholdt for narkokørsel.[၇၁] Han var således medlem af partiet i cirka 10 måneder.

Retssagen i 2016[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

I begyndelsen af 2016 var der betydelig medieopmærksomhed omkring Yahya Hassan, der havde givet udtryk for, at personer fra bandemiljøet stræbte ham efter livet.[၇၂]

Den 21. marts 2016 blev Yahya Hassan fængslet efter i en presset situation at have grebet til våben og skudt en 17-årig person i foden.[၇၃] Den 16. september blev han idømt 1 år og 9 måneders ubetinget fængsel for at have skudt den 17-årige i foden samt de andre lovovertrædelser i det samlede sagskompleks.[၇၄] Fængselsdommen stoppede dog ikke konflikten, da Yahya Hassan næsten et år efter retssagen skrev et harmdirrende indlæg på Facebook, der i visse bandemiljø-kredse kunne opfattes som en trussel.[၇၅]

Yahya Hassan blev løsladt den 19. december 2017.[၇၆]

Bed and breakfast-sagen i 2018[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

I 2018 tog Yahya Hassan til Glyngøre, hvor han indlogerede sig på en bed and breakfast. Grundet uroligheder blev politiet senere tilkaldt og fik ham ud af lejligheden. Udlejerne mistænkte ham for at have småstjålet flere sager – blandt andet vin, mad, mobiltelefoner, en racercykel og en bil.[၇၇][၇၈]

Digtsamlingen Yahya Hassan 2[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

I november 2019 udgav Gyldendal Yahya Hassans digtsamling med titlen Yahya Hassan 2. I 59 digte fortæller Yahya Hassan sin historie, fra han er debuterende forfatter og "præmieperker" med politibeskyttelse, til han bliver jaget vildt, voldsmand, fængslet, indlagt, "psykoseperker" og uden et sted at være. Det er digte om tvivl, sammenbrud, vrede og ensomhed, om volden og vanviddet i verden og i en selv og om at ville kærligheden og nærheden, men ikke kunne holde på den. [၇၉]

Yahya Hassan blev den 20. februar 2020 nomineret til den prestigefulde Nordisk Råds Litteraturpris 2020 for digtsamlingen Yahya Hassan 2.[၈၀]

Død[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

Yahya Hassan blev fundet død i sin lejlighed den 29. april 2020.[၈၁][၈၂]

Yahya Hassan blev begravet på den muslimske gravplads på Vestre Kirkegård i Aarhus den 5. maj 2020.[၈၃]

Forhold til islam[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

Hassans forhold til islam har været omdiskuteret i offentligheden. Hans første digtsamling fra 2013 indeholdt blandt andet et digt, der sluttede med ordene:"MIG JEG PISSER PÅ ALLAH OG PÅ HANS SENDEBUD OG PÅ HANS ALLE MULIG UDUELIG DISCIPLE", som Hassan også reciterede nærmest råbende i programmet DeadlineDR2 samme år. Han blev opfattet som islamkritiker og fortalte polemisk journalister, at han ikke var muslim.[၇၀] Hans digte og medieoptrædener gjorde, at han ragede uklar med store dele af det muslimske miljø.[၈၄] Ifølge islamologen Saer El-Jaichivar han indtrykket i offentligheden dog ikke retvisende - Hassan var snarere en reflekteret muslim. I årene 2013-2015 mødtes Hassan med El-Jaichi et par gange ugentligt for at tale om islam, arabisk filosofi og litteratur. Det var nyt fra Hassan at høre, at islam ikke blot var påbud og forbud, men også oplysning og åndelighed, og at den kunne fortolkes, så man kunne være muslim på forskellige måder.[၇၀] I november 2019 optrådte han i en video på Facebook, hvor han sad i en sofa ved siden af sin mors onkel, imam Abu Khaled, og sagde: "Jeg vil gerne sige til alle, der måske har været i tvivl, om Yahya har været fratrådt islam eller frafalden fra islam, at det har der på intet tidspunkt været tale om. Jeg er født muslim og vil dø muslim, men man er måske ikke, som folk er flest. Slut, prut, finale."[၈၄]

Ved Hassans begravelse talte Abu Khaled, der bl.a. sagde:"Nok var han en anderledes muslim, men han var født som muslim og døde også som en."[၈၄]

Bibliografi[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

Kilder og referencer[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. "Danish Teen Poet and Muslim Critic Yahya Hassan Assaulted by Convicted Terrorist"၊ International Business Times 
 2. https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/strid-om-yahya-hassan-vej/8149990
 3. CHAT: Får dødstrusler efter debatindlæg, med biografiske oplysninger, TV2, den 9. oktober 2013. Archived from the original on 2015-06-10။ Retrieved on 2021-04-30
 4. ၄.၀ ၄.၁ Rekord: Yahya Hassan runder de 100.000, Politiken.dk
 5. "Yahya Hassan misser Folketinget"၊ Danmarks Radio၊ Valg2015၊ 19. jun. 2015။ 2016-01-03 တင်နိဿဲဏအ် စၟဳစၟတ်တုဲ။ "Yahya Hassan har solgt mere end 120.000 ekspemplarer af sin debut-digtsamling." 
 6. Kurt Baagå။ "Den rastløse indvandrerdreng og digtene"၊ DR၊ 15. marts 2013။ 
 7. Yahya Hassan - Himlen over os, portrætserie af portrætserie af Opgang2 og Søren Marcussen, den 8. februar 2013
 8. himlen-over-os.dk
 9. Nu er ordene hans våben, Jyllands-Posten, 8. juni 2013. Hentet 22. oktober 2013
 10. Stærke ghettodigte og sproglig virtuositet på VMO, Danmarks Radio, 10. september 2013. Hentet 22. oktober 2013
 11. Yahya Hassan af Yahya Hassan (Bog) - køb hos SAXO.com
 12. Digter: Jeg er fucking vred på mine forældres generation, Politiken, den 5. oktober 2013. Hentet 22. oktober 2013
 13. Læserne roser vred, nydansk digter: »Din unge stemme får mure til at revne« - Politiken.dk
 14. Martin Krasnik။ "Deadline 22:30"၊ DR၊ 7. oktober 2013။ 
 15. Aftenshowet, den 12. juni 2013
 16. TV 2/Østjylland, den 5. november 2010
 17. Clemens Bomsdorf and Ellen Emmerentze Jervell။ "Teen Poet Sparks New Debate on Islam in Denmark"၊ Wall Street Journal၊ 6. november 2013။ 
 18. "Jeg kan ikke bruge Allah til noget"၊ Jyllands-Posten၊ 8. oktober 2013။ 22. oktober 2013 တင်နိဿဲဏအ် စၟဳစၟတ်တုဲ 
 19. Yahya Hassan, bogbeskrivelse, Gyldendal..
 20. Gyldendal: Vi har ikke været ordentlig forberedt på Yahya Hassan-succes | Kultur | DR
 21. "Yahya Hassans digtsamling runder 11.000 eksemplarer"၊ Jyllands-Posten၊ 18. oktober 2013။ 
 22. Louise Bull Nyvang။ "Yahya Hassan: »Jeg er stadig den samme«"၊ Jyllands-Posten၊ 17. november 2013။ 
 23. Ekstra Bladet - Hotte Hassan sælger helt vildt
 24. Stoffregen၊ Sol။ "Ghetto-digte er fed forretning: Yahya Hassan tjener kassen"၊ Dagens၊ 2013-12-09။ 2015-04-08 တင်နိဿဲဏအ် စၟဳစၟတ်တုဲ 
 25. ၂၅.၀ ၂၅.၁ "Yahya Hassans digte slår salgsrekord fra 1977. Berlingske.
 26. Yahya Hassan trykt i 100.000 eksemplarer | Kultur | DR
 27. Annegerd Lerche Kristiansen။ "Yahya Hassan er største digter-sensation siden 1970'erne"၊ DR၊ 17. oktober 2013။ 
 28. Pelle Dam။ "Rap-brødre oversætter kontroversiel succes-digter"၊ MetroXpress၊ 12. november 2013။ 2021-04-30 တင်နိဿဲဏအ် စၟဳစၟတ်တုဲ။ Archived from the original on 2014-10-06။ 
 29. Jörg Lau။ "Er ist einer von denen"၊ Die Zeit  "...singt er seine Gedichte rhythmisch wie ein ungläubiger Muezzin seiner eigenen Prophetie".
 30. "Totalt udsolgt: Yahya Hassan oplæser digte på Vesterbro"၊ Vesterbro-nyt၊ februar 2014။ 2021-04-30 တင်နိဿဲဏအ် စၟဳစၟတ်တုဲ။ Archived from the original on 2014-12-11။ 
 31. Signe Haahr Lindegaard။ "Yahya Hassan-billetter udsolgt efter få minutter"၊ Jyllands-Posten၊ 4. december 2013။ 
 32. ၃၂.၀ ၃၂.၁ Lilian Munk Rösing။ "Yahya Hassans digte er fyldt med ild og nyskabelse"၊ Politiken၊ 13. oktober 2013။ 
 33. »Jeg elsker jer ikke forældre jeg hader jeres ulykke«, Berlingske, 15.10.2013
 34. Louise Rosengreen. Yahya Hassan.[permanent dead link]
 35. Anmelderne er chokerede og dybt begejstrede for Yahya Hassans digte, Politiken, 17. oktober 2013.
 36. Jörg Lau။ "Er ist einer von denen"၊ Die Zeit၊ 16. april 2014။ 
 37. Lars Bukdahl။ "Politijagt er ikke en metafor - og blå er blå"၊ Blogdahl၊ 12. oktober 2013။ 
 38. Lars Bukdahl (12. juni 2013). Yahya, Yeah - han er den nye alvor! intenst stum i Føtex!. Blogdahl.
 39. Yahya Hassan: Læs min bog, hvis du vil forstå mig, Politiken, den 18. oktober 2013.
 40. "Ungt opgør med indvandrerforældre mødes med vrede i muslimske miljøer"၊ Kristeligt Dagblad၊ 10. oktober 2013။ 
 41. Unge står bag dødstrusler mod digter, Danmarks Radio, den 24. oktober 2013
 42. Maria Christine Madsen။ "Ulf Pilgaard forvekslet med Yahya Hassan: Overdænget med arabiske tilråb"၊ BT၊ 6. december 2014။ 
 43. "PET involveret i digters sikkerhed". DR. 22. oktober 2013.
 44. "Yahya Hassan: De råber, jeg skal dø" Archived ၂၀၁၃-၁၂-၀၇ at the Wayback Machine. TV 2. 23. oktober 2013.
 45. Astrid Søndberg။ "Yahya Hassan efter overfald: De er ligeglade med poesi"၊ TV 2 Nyhederne၊ 19. november 2013။ 
 46. Astrid Søndberg။ "Tidligere terrordømt fængslet for overfald på digter"၊ TV 2 Nyhederne၊ 19. november 2013။ 2021-04-30 တင်နိဿဲဏအ် စၟဳစၟတ်တုဲ။ Archived from the original on 2013-12-03။ 
 47. Straffeloven § 244. Hentet den 14. december 2013.
 48. Dagbladet Berlingske Tidende.။ "Fængselsdom for overfald på Yahya Hassan."၊ 9. december 2013။ 
 49. Ritzau။ "15-årig får betinget fængsel for trusler mod Yahya Hassan"၊ Politiken၊ 7. marts 2014။ 
 50. Sofie Sparre။ "Yahya Hassan i retten for vold"၊ TV 2 Nyhederne၊ ၉ မာတ် ၂၀၁၅။ ၁၂ မာတ် ၂၀၁၅ တင်နိဿဲဏအ် စၟဳစၟတ်တုဲ 
 51. Lisbeth Quass။ "Yahya Hassan får fire måneders betinget fængsel for vold"၊ DR Nyheder၊ ၉ မာတ် ၂၀၁၅။ ၁၂ မာတ် ၂၀၁၅ တင်နိဿဲဏအ် စၟဳစၟတ်တုဲ 
 52. Ritzau။ "Landsretten frifinder Yahya Hassan i voldssag"၊ Politiken၊ ၁၂ အဝ်ဂေတ် ၂၀၁၅။ ၁၃ အဝ်ဂေတ် ၂၀၁၅ တင်နိဿဲဏအ် စၟဳစၟတ်တုဲ 
 53. Georgios Skouros (15 december 2013) "Efterskrift til et arrangement" . (Kronik) Politiken
 54. Anders Borup Sørensen။ "Vollsmose Bibliotek aflyser Yahya Hassan-foredrag"၊ TV 2၊ 21. november 2013။ 
 55. Paragraf-20 spørgsmål:
 56. "Flyveforbud og bombehunde: Politiet har lagt jernring om skole i Vollsmose"။ 27. november 2013 တင်နိဿဲဏအ် စၟဳစၟတ်တုဲ 
 57. "Se hele Yahya Hassans digtoplæsning og debatten med publikum"၊ Politiken၊ 27. november 2013။ 
 58. [http://www.berlingske.dk/kultur/yahya-hassan-modtager-debutantpris-og-50.000-kroner Yahya Hassan modtager debutantpris og 50.000 kroner, berlingske.dk, den 8. november 2013.
 59. Jens Christoffersen (14. november 2013). Montanas Litteraturpris 2013. Information.
 60. Ritzau။ "Yahya Hassan vandt litteraturpris"၊ Jyllands-Posten၊ 30. januar 2014။ 
 61. Ritzau။ "Yahya Hassan vinder Politikens Litteraturpris 2013"၊ DR၊ 26. januar 2014။ 
 62. "Læsernes bogpris 2014"၊ Danmarks Biblioteksforening၊ 11. februar 2014။ [permanent dead link]
 63. Jeppe Rafn။ "Direktør: Jeg har aldrig oplevet noget lignende i mine 35 år i branchen"၊ Lokalavisen Vejle၊ 27. september 2014။ 2021-04-30 တင်နိဿဲဏအ် စၟဳစၟတ်တုဲ။ Archived from the original on 2016-09-11။ 
 64. René Just Poulsen။ "Yahya Hassan holder aflyst Gaza-tale i Deadline"၊ DR၊ 29. juli 2014။ 
 65. 2. sektion. DR (23. november 2014).
 66. Sofie Sparre။ "Yahya Hassan mødte op til DFs julefrokost i julemandskostume"၊ TV 2၊ 5. december 2014။ 
 67. Kenneth Lund og Karen Dirch။ "De satte dagsordenen i 2014 – Martin Krasnik er årets meningsdanner"၊ Politiken၊ 13. december 2014။ 
 68. Valgte kandidater og stedfortrædere – Folketingsvalg torsdag 18. juni 2015, Danmarks Statistik
 69. Yahya Hassan fik ikke stemmer nok til Folketinget, TV 2 Archived ၂၀၁၆-၀၂-၂၂ at the Wayback Machine
 70. ၇၀.၀ ၇၀.၁ ၇၀.၂ Der mangler en historie om Yahya Hassan. Den handler om forsoning. Artikel i dagbladet Information 13. juni 2020.
 71. Ritzau။ "Nationalpartiet har ekskluderet Yahya Hassan efter anholdelse"၊ Jyllands-Posten၊ 9. februar 2016။ 
 72. "Yahya Hassan: Nogen har prøvet at brænde min familie levende"၊ bt.dk၊ 19. februar 2016။ 17. februar 2018 တင်နိဿဲဏအ် စၟဳစၟတ်တုဲ 
 73. "Medie: Her skyder Yahya Hassan 17-årig"၊ ekstrabladet.dk၊ 21. marts 2016။ 17. februar 2018 တင်နိဿဲဏအ် စၟဳစၟတ်တုဲ 
 74. Yahya Hassan dømt til fængsel i 1 år og 9 måneder, Politiken.dk, den 16. september 2016
 75. "Yahya Hassan tordner efter måneders tavshed: 'Du er ikke andet end et lille stikkersvin'"၊ Bt.dk၊ 12. august 2017။ 17. februar 2018 တင်နိဿဲဏအ် စၟဳစၟတ်တုဲ 
 76. "Yahya Hassan løsladt – blev hentet i limousine"၊ jyllands-posten.dk၊ 19. december 2017။ 17. februar 2018 တင်နိဿဲဏအ် စၟဳစၟတ်တုဲ 
 77. https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/hjaelpsomt-aegtepar-yahya-hassan-stjal-vores-bil-nu-kan-vi-ikke-koere-paa-ferie/7231861
 78. https://www.skivefolkeblad.dk/artikel/efter-besog-af-kendt-digter-vaertspar-efterlyser-sort-suzuki
 79. Hassan 2,arnoldbusck.dk, 2020
 80. Yahya Hassan er nomineret til Nordisk Råds litteraturpris
 81. Yahya Hassan er død. BT (30. april 2020). Retrieved on 30. april 2020
 82. Yahya Hassan er død - 24 år gammel. DR (30. april 2020). Retrieved on 30. april 2020
 83. https://www.tv2ostjylland.dk/tv2dk/yahya-hassan-begravet-foran-et-hav-af-mennesker
 84. ၈၄.၀ ၈၄.၁ ၈၄.၂ Trillegårdens Yahya. Artikel i Weekendavisen 15. maj 2020.

Eksterne henvisninger[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ထာမ်ပလိက်:Søsterlinks