မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

လဇု၊ ပတိုဟ်

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ

ပတိုဟ်လဇု
Auricularia auricula-judae
ဗီုပတိုဟ်လဇု
မပါ်ဂကူ အတိုင်နဲသိပ္ပံ
လောက: Fungi
လပါ်ဂကူ: Basidiomycota
ဂကောံဂကူ: Agaricomycetes
လၟေင်ဂကူ: Auriculariales
ဇာတ်ဂကူ: Auriculariaceae
ဗဳဇဂကူ: 'Auricularia'
လစှ်ေဂကူ: ''A. auricula-judae''
ယၟုရုက္ခဗေဒ
Auricularia auricula-judae
(Jean Baptiste François Pierre Bulliard) Joseph Schröter

ပတိုဟ်လဇု (အၚ်္ဂလိက်: Wood ear or Jew's ear) နကဵုယၟု လေတ္တေန်/ရုက္ခဗေဒ (Auricularia auricula-judae)ဝွံ ဒှ်ပတိုဟ် မစဂွံ မဂွံဆဵုကေတ် အလုံလိုက်မွဲရ၊၊ ဗီုပြင်ဍေဟ်ဂှ် ဟိုတ်မတုပ်ဒၟံင် ဗီုကတောဝ်ဂှ်ရ နကဵုအရေဝ်ဘာသာ ဗွဲမဂၠိုင် သီုကဵု ဘာသာကြုက် ကော်စ နကဵုအဓိပ္ပါယ် ကတောဝ်ဆု၊ ယၟုလေတ္တန် Auricularia auricula-judae ဂှ် မဂွံအဓိပ္ပါယ် ကတောဝ်ယုဍ၊ ရံင်ကဵု ခရေတ်ဝင် ယုဍသကရုက် မစၞာဲ ကော်နင် ကောန်ပၞာန်ရဝ်မ သွက်ဂွံ ရပ် နာဲယေသှုတုဲ ကွးသာဝက နာဲယေသှု ဗာ်ကဵုၜုန် ကတောဝ်ယုဍ ပိုတ်အာ၊ တုဲဂှ် ယုဍ အာဒက်ဂစိုတ်ဇကု ပ္ဍဲတၞံဆု၊၊ ပတိုဟ်လဇု မတုပ်ဗီုကတောဝ် မတိုန်လတူတၞံဆု ဂှ်ရ နကဵုအရေဝ်လတ္တေန် ကော်စ မဂွံအဓိပ္ပါယ် ကတောဝ်ယုဍ (ဝါ) ကတောဝ်ဂျူ ရ၊၊ ပတိုဟ်လဇုဂှ် ပ္ဍဲဖဴအာရှ စကာဂၠိုင်တုဲ ပ္ဍဲသွသောတ်ကြုက် စကာ ဗွဲမလောန်ရ၊၊ ပါဲနူဂှ် နဒဒှ်ဂဥုဲမွဲလေဝ် စကာကၠုင် သၞာံမဂၠိုင်ကဵုဗွဝ်ကၠံရ၊၊

ပတိုဟ်လဇု ထၞေက်ဂှ် ခလိန် ဍိုန်ဒၟံင်တုဲ ဗီုပြင်ဍေဟ် တုပ်ဒၟံင် ကတောဝ်မၞိဟ် မၞုံကဵုအသာ် ဗကေတ် ညံင်အသာ်ဖျုန်ရ၊၊ ဍေဟ်တိုန် ပ္ဍဲဆုအိုဟ်ဟ်၊၊

လွပ် ကေုာံ ဂုဏ်ဖိုလ်

[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ပတိုဟ်လဇုဂှ် ဒှ်ဂကူပတိုဟ် မစဂွံမွဲ၊ စဂျိုင်င် ဟွံဂွံ၊၊ ဒးပစိန်တုဲ စရ၊၊ နဒဒှ်သွသောတ်ကီု နဒဒှ် ခၞာကီု စဂွံရ၊၊ ဟိုတ်နူ စၟစၟောန် ကေုာံ ခမိက် မလေပ်နွံဒၟံင်တုဲ ကၠာဟွံဂွံဍုန် ဒးကြာတ် အးအးကၠာရ၊၊ ပတိုဟ်လဇုဂှ် စဲဗကှ်တုဲ ကာလဒးဍာ် ကလေင်မြဴတိုန် ဗီုထၞေက်ပၠန်ရ၊၊ ပတိုဟ်လဇုၜတ်တ်/ဍောတ်တ်ဂှ် စရှ်ခိုဟ် ဂၠိုင်နူ ပတိုဟ်ဗျုဗျုတအ်ရ၊၊

ပ္ဍဲပတိုဟ်လဇုဂှ် နွံကဵုဓါတ်အဟာရ ပတိုဟ်လဇုကှ်ကှ် ၁၀၀ ဂရာမ်ဂှ် နွံကဵု ပရဝ်တေန် ၁၀.၆ ဂရာမ်၊ ကၠေင် ၀.၂ ဂရာမ်၊ ကာဗောန်ဟာက်ဒရိတ် ၆၅ ဂရာမ်၊ အာသ် (ash) ၅.၈ ဂရာမ်၊carotene ၀.၀၃﹪ မဳကဝ်ဂရာမ်၊ ပတိုဟ်လဇု ထၞေက်ဂှ် နွံကဵု ဓါတ်ဍာ်moisture ၉၀﹪ရ၊၊ ပတိုဟ်လဇုကှ်ကှ်ဂှ် ဗုတ်ဖ္ဍိုတ်တုဲ စုတ်ပ္ဍဲသွသောတ် ဂွံဂွံဗီုပြင် ခလိန်ခလိန်ရ၊၊

ပတိုဟ်လဇုဝွံ ပ္ဍဲဂြန်ဂဥုဲကြုက် ဂွံဆဵုကေတ် ဗွဲမဂၠိုင်ရ၊၊ နကဵုနဲသိပ္ပံ စမ်ၜတ်ရံင် ပတိုဟ်လဇုဂှ် ဂွံတီကေတ် ဒဒှ်ရ ပတိုဟ်လဇုဝွံ ပခိုဟ် ပသာကဵု သွက်မၞိဟ်ယဲဏမ်ဍာတ်တအ်ရ၊၊[၁] ပါဲနူဂှ်တုဲ စမ်ၜတ်ရံင် ဓါတု ပ္ဍဲပတိုဟ်လဇုမ္ဂး ဂွံဆဵုကေတ် ပ္ဍဲပတိုဟ်လဇုဂှ် နွံကဵု acidic polysaccharide (မပ္တံကဵု mannose, glucose, glucuronic acidand xylose) မဒှ်ဓါတ် anticoagulant မဒှ်ဓါတ် မဖအးကဵုဆီတုဲ စဵုဒၞာကဵု ညံင်ဟွံဂွံဒှ် ယဲကောန်ကၟအ်ဒေါအ်ရ၊၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ပတိုဟ်လဇုဂှ် ဗွဲဓမ္မတာ ဖအောန်ဖ္အးကဵု ကဝ်လာသတဝ် (cholesterol) ဓါတ်ကၠေင် ပ္ဍဲဆီရ၊၊


  1. Yuan, Zuomin; He, Puming; Cui, Jianhui; Takeuchi, Hisanao (1998). "Hypoglycemic effect of water-soluble polysaccharide from Auricularia auricula-judae Quel. on genetically diabetic KK-Ay mice". Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry. 62 (10): 1898–1903. doi:10.1271/bbb.62.1898. PMID 9836425.